Hírek

30 éves a web!

2019. március 11.

W3C logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik

Tegyük fel, hogy a számítógépeken tárolt információk mindenhol összekapcsolódnak. Tegyük fel, hogy a számítógépemet programozva létre tudok hozni egy olyan teret, ahol minden mindennel kapcsolódni tud.
Sir Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web

1989-ben a világ legnagyobb fizikai kutatólaboratóriuma, a CERN, az ötletek és információk zsibongó tárháza volt, azonban az információkat egymással nem kompatibilis számítógépeken tárolták. Sir Tim Berners-Lee elképzelt egy olyan egységesítő struktúrát, amely lehetővé teszi az információk különböző számítógépek közötti összekapcsolódását, és megírta az “Információkezelés: Javaslat” (Information Management: A Proposal) című dokumentumot. 1991-re a javaslatban megfogalmazott jövőkép valósággá vált, megszületett a World Wide Web.

Megünneplendő a javaslat óta eltelt 30 évet, a CERN 2019. március 12-én a World Wide Web Konzorciummal (W3C) és a World Wide Web Foundation-nel karöltve rendezi meg az évfordulót, melyet weben is közvetítenek (Web@30 webcast). További információ a Web történetéről, valamint a rendezvény programjáról.

 

W3C ajánlás a Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 1. szint

2019. március 5.

WebAuthn logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Autentikáció Munkacsoport (Web Authentication Working Group) közzétette a Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 1. szint (Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 1, WebAuthn) W3C ajánlást. A specifikáció egy API-t definiál, amely lehetővé teszi erős, hiteles, célzott, publikus kulcs-alapú bizonyítványok webes applikációk általi létrehozását és használatát, az erős felhasználói autentikáció céljából. A FIDO Szövetség (FIDO Alliance) specifikációkészletének, a FIDO2-nek központi elemeként, a WebAuthn egy böngésző/platform szabvány az egyszerűbb és erősebb autentikáció érdekében. A WebAuthn-t már támogatják a Windows10, Android, Chrome, Firefox, Edge és Safari Web böngészői. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható (angol nyelven).

 

W3C ajánlás lett a Felhasználói Időzítés 2. szint

2019. március 1.

A Webes Teljesítmény Munkacsoport (Web Performance Working Group) közzétette a Felhasználói Időzítés 2. szint (User Timing Level 2) W3C ajánlást. A specifikáció egy interfészt definiál, amely a webfejlesztőket segíti alkalmazásaik teljesítményének mérésében azáltal, hogy hozzáférést biztosít számukra a nagy felbontású időbélyegekhez. A Felhasználói Időzítés 2. szint a korábbi, Felhasználói Időzítés specifikáció első verzióját (User Timing) hivatott felváltani.

 

WebXR Eszköz API – első nyilvános tervezet

2019. február 25.

az AR headszet helyettesítheti a telefont, TV-t és a kijelzőt - fotó, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Immerzív Web Munkacsoport (Immersive Web Working Group) megjelentette a WebXR Eszköz API (WebXR Device API) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a virtuális valóság (VR) és augmentált valóság (AR) eszközökhöz való webes hozzáférés támogatását írja le, beleértve a szenzorokat és fejre szerelhető kijelzőket.

A Virtuális Valóság és Augmentált Valóság alkalmazásokat lehetővé tévő hardver eszközök már széles körben elérhetők a felhasználók számára, egy immerzív számítási platformot ajánlva új lehetőségekkel és kihívásokkal. Az immerzív hardverrel történő együttműködés képessége kritikus fontosságú annak biztosításához, hogy a web megfelelően felszerelt legyen ahhoz, hogy minden lehetséges műveletet közvetlenül elérjen ebben a környezetben.

Az immerzív számítástechnika szigorú követelményeket támaszt a nagy pontosságú, rövid várakozási idejű kommunikációval szemben az elfogadható élmények biztosítása miatt. Emellett sajátos biztonsági megfontolásokat is felvet egy olyan platform esetén, mint a web. A WebXR Eszköz API olyan interfészeket biztosít, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára lenyűgöző, kényelmes és biztonságos immerzív alkalmazások építését a weben sokfajta hardver esetére.

 

Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés – munkacsoport feljegyzés

2019. február 22.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette a Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés (Character Model for the World Wide Web: String Matching) Munkacsoport-feljegyzést, amely a specifikáció-írókat, szoftverfejlesztőket és tartalomfejlesztőket látja el egy általános hivatkozással a webes szöveg azonosság egyeztetésre, ezáltal növelve az interoperabilitást.

A szöveg azonosság egyeztetés az a folyamat, melynek során egy specifikáció vagy implementáció definiálja, hogy két szövegérték azonos vagy különbözik egymástól. Leírja azokat a módokat, ahogyan a szemantikusan egyenértékű szövegek különbözőképpen kódolhatók, valamint ennek hatását a formális nyelvek tekintetében fontos illesztési műveletekre. A témák a normalizálást és a kis- és nagybetűre váltást is magukban foglalják.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. január 18.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A fejlesztési terv tartalma most frissült, hogy a webes platform 2018. július óta történt fejlődését kövesse. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. A jelen verzió a Webes Platform Inkubátor Közösségi Csoportban (Web Platform Incubator Community Group, WICG) nemrég kezdődött új felfedező munkára fókuszál, hogy az alábbi tématerületek aktuális állapotát tükrözze:

 • Automatikus Lejátszás (Autoplay) szabályozás, leírva a Média fejezetben
 • Háttérben Futtatott Előtöltés (Background Fetch), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communications) fejezetekben
 • Megjeleníthető Figyelmeztetések API (Badging API), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetekben
 • Képernyőzár (Display Locking), leírva Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) fejezetben
 • Portálok (Portals), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) fejezetben
 • Görgetéshez Kapcsolt Animációk (Scroll-linked Animations), leírva a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) fejezetben
 • WebHID (Web Human Interface Device), leírva a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetben
 • Írható Fájlok (Writable Files), leírva az Adattárolás (Data Storage) fejezetben

A böngészőtámogatás a fejlesztési tervben felsorolt specifikációk közül többre is javult a 2018. júliusi verzió óta. Például az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) fejezetben leírt Médiakeresések 4. szintet (Media Queries Level 4) már minden nagyobb böngésző támogatja. A kép-a-képben (Picture-in-Picture) szintén támogatott a Firefox mobil felületen, valamint a Safari is kísérletezik ennek támogatásával (bővebben lásd a Média fejezetben).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

Szemantikus szenzorhálózat ontológia kiegészítések – első nyilvános tervezet

2019. január 15.

A Webes Téradatok Érdekcsoport (Spatial Data on the Web Interest Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia Kiegészítések (Extensions to the Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a 2017-ben W3C ajánlásként kiadott Szemantikus Szenzorhálózat Ontológiához (Semantic Sensor Network Ontology) ír le kiegészítéseket, lehetővé téve a hivatkozást az alapvető tulajdonságokra megfigyelés, mintavétel vagy aktuálás céljából, valamint megfigyelések homogén csoportjainak kialakítását, ahol egy vagy több tulajdonság e csoport minden tagjára érvényes lehet.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1

2019. január 11.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) kiadta az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1 (Accessible Name and Description Computation 1.1, AccName) W3C ajánlást. Az Accname leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, webes tartalomleíró nyelvek alapján. A név egy egyszerű címke az adott objektumra, míg a leírás további információt biztosít. Ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k szokásos jellemzői, melyek lehetővé teszik a segítő technológiák számára ezen objektumok azonosítását, valamint nevük vagy leírásuk megjelenítését a felhasználó felé. Az algoritmus dokumentálása, melynek során nevek és leírások kerülnek meghatározásra, elősegíti ezen tulajdonságok interoperábilis megjelenítését a különböző akadálymentességi API-k között és segíti annak biztosítását, hogy ez az információ a szerző szándékának megfelelő módon jelenjen meg. Különálló akadálymentességi API hozzárendelés (accessibility API mapping - AAM) specifikációk definálják annak aktuális módját, ahogyan ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k felé megjelenítésre kerülnek; az Accname csak leírja, hogyan számítódik a név és a leírás különböző, egyszerre alkalmazható tartalomtulajdonságokból.

További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport – két tervezet

2019. január 8.

Az Akadálymentes Platform Architektúra (Accessible Platform Architectures Working Group) és az Akadálymentesítési Útmutató (Accessibility Guidelines Working Group) Munkacsoportok megjelentették a Kognitív és Tanulási Nehézségekkel küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom (Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities) első nyilvános tervezetet, valamint a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés (Cognitive Accessibility Roadmap and Gap Analysis) frissített tervezetet, melyet a Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport (Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force) fejlesztett.
A Kognitív és Tanulási Nehézségekkel Küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom dokumentum tanácsokkal szolgál a tekintetben, hogyan tehetők a webes tartalmak valamint a webalkalmazások az ilyen nehézségekkel küzdő felhasználók számára is elérhetővé. A dokumentum korábban a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés mellékleteként jelent meg.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI). A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket 2019. január 14-ig várják.

 

W3C Műhelykonferencia: Gráfadatok webes szabványosítása

2018. december 20.

a digitalizálás víziójának illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik Meghosszabbították a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia jelentkezési határidejét, 2019. január 11-ig. További információ a Digitális Vállalkozás – W3C Gráfadatok Műhelykonferencia (The Digital Enterprise – W3C Graph Data Workshop) blogbejegyzésben található.

2019. március 4-6-ig Berlinben kerül megrendezésre a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia (Workshop on Web Standardization for Graph Data), melynek házigazdája a Neo4J.

A műhelykonferencia célja azon emberek összekapcsolása, akiket érdekel a gráfadatokra vonatkozó szabványok jövője, ennek állandóan növekvő fontossága a Dolgok Internetje, okos vállalkozások, okos városok, nyílt szolgáltatáspiacok területeken, valamint kapcsolata a Mesterséges Intelligenciával és Gépi Tanulással.

Megvitatásra kerülő témák:

Az adatbáziskezelő rendszerek különböző perspektíváinak összehangolása:

 • az annotációk szerepe, pl. térbeli, időbeli, eredet, adatminőség, megbízhatóság, stb. valamint az RDF kiterjesztésének lehetőségei az annotációk jobb támogatására
 • az RDF és más rokon leírások közötti kapcsolat, pl. Címkézett Tulajdonság Gráfok (Labelled Property Graphs) és az ETSI ISG CIM munkája (European Telecommunications Standards Institute, Industry Specification Group for cross-cutting Context Information Management)
 • a gráf lekérdezésekkel és frissített nyelvekkel szembeni elvárások
 • a gráfadatok szabálynyelvével szembeni elvárások

Adatsilók, Nagy Adat, Mesterséges Intelligencia és gépi tanulás kezelése:

 • technikák a részleges, bizonytalan és inkonzisztens tudás kezelésére
 • az érvelés különböző fajtái, mint deduktív, induktív, abduktív, analogikai, térbeli, időbeli, okozati, társadalmi és érzelmi
 • Nagy Adat, mesterséges intelligencia/gépi tanulás, vállalati tudásgráfok kihívásai

Skálázhatóság, biztonság, megbízhatóság, API-k és szókészlet fejlesztés:

 • technikák az egymást átfedő szemantikájú szókészletek közötti adattérképezéshez, mint a különböző közösségek közötti skálázás alapja
 • digitális aláírás RDF-re és Tulajdonság Gráfokra, pl. annak igazolására, hogy az adott gráfot nem hamisították
 • mi várható az adat- és információ-szolgáltatások távoli elérése terén
 • időszerű és szükséges-e egy JavaScript API szabványosítása a Kapcsolt Adatokra
 • hogyan tehető a W3C vonzóbbá a szókészleteken folyó munka vonatkozásában

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. január 11-ig.

 

Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek – első nyilvános tervezet

2018. december 13.

A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group, WebRTC) közzétette a Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek (WebRTC Next Version Use Cases) első nyilvános tervezetet. A dokumentum a WebRTC új verzió (WebRTC Next Version, WebRTC-NV) fejlesztését motiváló felhasználói eseteket írja le, valamint azon követelményeket, melyeket ezek a felhasználói esetek igényelnek.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.