Hírek

Nyílt Adatok Használata a Kormányzaton belül az Innováció és Hatékonyság érdekében

2014. április 15.

Előremutató Megoldások a Közérdekű Információ Megosztására és Felhasználására Műhelykonferencia, Samos (Görögország): A nyílt adatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a transzparens, tényeken alapuló döntéshozatal, a közösséggel való együttműködés és bizalom innovációja terén. Ugyanilyen fontos, hogy a nyílt adatok szintén elősegítik a hatékonyabb kormányzást, mivel a minisztériumok és hivatalok szélesebb körben képesek újrafelhasználni a munkatársaik (adott esetben igen távoli kollégáik) által gyűjtött és kezelt adatokat. A Közérdekű Nyilvános Adat (PSI) „nyílt adat” formájában is felajánlható számos formátumban és különböző médiumon keresztül: egyszerű adatkészletektől amelyek a forgalmat vagy munkanélküliséget írják le, a különböző forrásokból származó információkat összekötő és –keverő webszolgáltatásokon, vagy complex jelenségek interaktív vizualizációján keresztül az állampolgár-alapú adatok összegyűjtéséig és közvetítéséig. E különböző csatornákon keresztül új információ válik elérhetővé a közszféra és a magánszektor számára, tudósok, állampolgárok és vállalkozások részére, melyek mindegyike képes profitálni a többiek tevékenységéből.

Ez az ígéret, de mi a valóság? Számos már megvalósuló kezdeményezéssel milyen innovációt láthatunk a kurátori munka és kiadás, az adat-újrafelhasználás kapcsán? Mit nyerünk a hatékonyság által? A nyílt adatok ígéretei közül mi valósul meg? Megfelel az elvárásoknak? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor az elvárások vagy az alkalmazásuk hibás? Mint minden Share-PSI 2.0 Műhelykonferencia (összesen öt tervezett rendezvény a Share-PSI 2.0 projekt futamideje alatt), a samos-i műhelykonferencia inputot biztosít a W3C Adatok az Interneten Bevált Gyakorlatok Munkacsoportjának W3C Data on the Web Best Practices Working Group), ezzel segítve a nyílt adatok törekvések hatásának maximalizálását a világon.

Ha szeretne részt venni a konferencián, vagy többet megtudni a témáról, kérjük látogasson el a rendezvény honlapjára.

 

W3C ajánlás lett a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0

2014. április 4.

A Média Annotációk Munkacsoport (Media Annotations Working Group) megjelentette a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0 ajánlást (Metadata API for Media Resources 1.0). A dokumentum a weben megtalálható médiaforrásokhoz kapcsolódó metaadat információk elérését lehetővé tevő API-t definiál. Ennek elsődleges célja, hogy a fejlesztők számára kényelmes megoldást biztosítson, amellyel a különböző metaadat formátumokban tárolt metaadat információkat elérik. Az API eszközt biztosít az Ontológia a Médiaforrásokra 1.0 szabványban definiált metaadat-tulajdonságok készlet eléréséhez. További információ a Videó a Weben Fejlesztési Területről.

 

W3C Műhelykonferencia: nyílt eszközalapú web

2014. április 2.

A W3C 2014. június 25-26-án a nyílt eszközalapú web témakörben Műhelykonferenciát (Enablers and services for an open Web of Devices Workshop) rendez Berlinben, Németországban. Az esemény házigazdája a Siemens. A Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) erőteljes gazdasági és társadalmi hatással van mindennapjainkra. A nyílt felhasználású szabványok nélkülözhetetlenek lesznek hogy lehetővé tegyük azt a fajta exponenciális növekedést amilyet a web korai szakaszában tapasztaltunk. A műhelykonferencia a nyílt szabványok lehetőségeit vizsgálja mint a szolgáltatások alapja, akár eszközök között, akár a hálózat perifériáján mint pl. otthoni hub-ok, vagy felhő környezetben. A rendezvényen megvitatásra kerül a webes protokollok és szkript nyelvek használata szolgáltatások implementációjára, a meghajtók implementálását szolgáló alkalmazások iránti igények speciális IoT technológiák esetén, megosztott megközelítés a szolgáltatások leírására mint az interoperabilitás alapja, és a HTTP/COAP, Web Sockets és EXI/JSON kiemelt használata a RESTful szolgáltatásokra. A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. április 25-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.0 – W3C ajánlás

2014. március 27.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group - PFWG) közzétette az Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások 1.0 (Accessible Rich Internet Applications 1.0, WAI-ARIA) valamint a WAIA-ARIA 1.0 Felhasználói Kliens Implementációs Útmutató 1.0 (WAI-ARIA 1.0 User Agent Implemenation Guide) dokumentumokat W3C ajánlásként. A WAI-ARIA egy műszaki szabvány a fogyatékos felhasználók által is elérhető dinamikus, interaktív webes tartalmak létrehozására. A szabvány és kísérő dokumentumai a WAI ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) című dokumentumban találhatók meg. Még több információ a W3C Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.0 kiterjesztése a Nyílt Webes Környezetre sajtóközleményben (W3C's Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 Expands Accessibility of the Open Web Platform press release) és a WAI-ARIA kiterjeszti a webes akadálymentességet blog-on (WAI-ARIA Expands Web Accessibility blog post) olvasható. További információ a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

RDF 1.1 – W3C ajánlás

2014. március 25.

Az RDF (Forrásleíró Keretrendszer) Munkacsoport (RDF - Resource Description Framework - Working Group) közzétett nyolc RDF ajánlást:

 • Az RDF 1.1 Koncepció és Absztrakt-szintakszis (RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax) egy absztrakt-szintakszist (adatmodellt) definiál amely minden RDF-alapú nyelv és szabvány összekapcsolására szolgál. Az absztrakt szintakszis két fő adatstruktúrával rendelkezik: az RDF gráfok alany-állítmány-tárgy hármasok halmazai, ahol az elemek IRI-k (Internationalized Resource Identifier – nemzetköziesített erőforrás-azonosító), üres node-ok vagy adattípusos literálok (szövegkonstansok) lehetnek, melyek mindegyikét az erőforrás-leírás kifejezésére használják. Az RDF adatkészleteket RDF gráfok összegyűjtésének szervezésére használják, és egy alapértelmezett, valamint nulla vagy több névvel ellátott gráfot tartalmaznak.
 • Az RDF 1.1 Szemantika (RDF 1.1 Semantics) pontos szemantikát ír le az RDF 1.1-re és az RDF Sémára, valamint több következtetési rendszert és a hozzájuk tartozó következtetési szabályokat tartalmaz.
 • Az RDF Séma 1.1 (RDF Schema 1.1) egy adatmodellező szókészletet biztosít az RDF adatokhoz. Az RDF Séma az alap RDF szókészlet kibővítése.
 • Az RDF 1.1 Teknőc (RDF 1.1 Turtle) szöveges szintakszist definiál a Turtle-nek (Teknőc) hívott RDF-re amely lehetővé teszi, hogy egy RDF gráf teljes mértékben kompakt és természetes szövegformátumban íródjon le, a szokásos használati minták és adattípusok szerint használt rövidítésekkel. A Turtle bizonyos szintig kompatibilis az N-Hármas formátummal akárcsak a SPARQL W3C ajánlás triplet-minta szintaktikával.
 • Az RDF 1.1 TriG RDF Adatkészlet Nyelv (RDF 1.1 TriG RDF Dataset Language) szöveges szintakszist definiál a Trig-nek hívott RDF-re amely lehetővé teszi, hogy egy RDF gráf teljes mértékben kompakt és természetes szövegformátumban íródjon le, a szokásos használati minták és adattípusok szerint használt rövidítésekkel. A TriG a Turtle formátum kiterjesztése.
 • RDF 1.1 N-Hármas (RDF 1.1 N-Triples) egy sor-alapú nyílt egyszerű szöveg alapú formátum az RDF gráf kódolására.
 • RDF 1.1 N-Négyes (RDF 1.1 N-Quads) egy sor-alapú nyílt egyszerű szöveg alapú formátum az RDF adatkészlet kódolására.
 • RDF 1.1 XML Szintakszis (RDF 1.1 XML Syntax) egy XML szintakszist definiál az RDF-re RDF/XML néven az XML Információs Készletben (XML Information Set) és XML Alapban (XML Base) lévő névtartományok vonatkozásában.

Az RDF Munkacsoport ezen kívül még négy Munkacsoport-feljegyzést is kiadott:

 • Az (RDF 1.1 Primer) tutoriál-szintű bevezetést ad az RDF 1.1-hez.
 • Az RDF 1.1 Koncepció, Szemantika, Séma és XML Szintakszis dokumentumok (RDF 1.1 Concepts, Semantics, Schema, and XML Syntax) felváltják a 2004-ben kiadott RDF-ajánlásokat. Az Újdonságok az RDF 1.1 című dokumentum (What’s New in RDF 1.1) összefoglalja az RDF két verziója közötti különbségeket.
 • Az RDF 1.1: az RDF Adatkészletek Szemantikájáról (RDF 1.1: On Semantics of RDF Datasets) című feljegyzés olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az adatkészletek formális szemantikájával kapcsolatban merülnek fel, ahogyan azok az RDF 1.1 Munkacsoportban megvitatásra kerültek.
 • Az RDF 1.1 Tesztesetek (RDF 1.1 Test Cases) az RDF 1.1 Szemantikára vonatkozó tesztsorozatokat és megvalósítási jelentéseket, valamint a különböző szerializációs formátumokat sorolja fel.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Frissített technikák a Web Akadálymentesítési Útmutatóhoz (WCAG) és a WCAG 2.0 Értelmezéséhez

2014. március 21.

A Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) kiadta a WCAG 2.0: Technikák a WCAG 2.0-hoz (Techniques for WCAG 2.0) és a WCAG 2.0 Értelmezése (Understanding WCAG 2.0) Feljegyzések frissítéseit. A frissítések nem érintik a WCAG 2.0-t, amely szabvány változatlan marad. A frissítésekkel kapcsolatos blogok linkjei és más információk a WCAG Technikák és a WCAG Értelmezése Frissítése, 2014. március című e-mailben találhatók. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

25 éves a Web

2014. március 12.

Ma, 2014. március 12-én az emberek világszerte csatlakoznak a webet feltaláló Tim Berners-Lee-hez, boldog 25. születésnapot kívánva a webnek. Az eseményt emlékezetessé teendő, mindenkit arra bátorítanak hogy a közösségi médiákat használva osszanak meg egymással születésnapi üdvözleteket #web25 jelölést használva.

A 2012-es Nyári Olimpiai Játékok nyitóünnepsége alatt küldött híres üzenete szellemében: „a Web mindenkié”, Berners-Lee a következőket mondja:

„A Web több milliónyi felhasználója tette naggyá az internetet. Remélem, sokan közülük ma csatlakoznak hozzám és együtt ünnepeljük e fontos mérföldkövet. Bízom abban, hogy ez az évforduló elindítja a globális párbeszédet arról, hogyan védhetjük meg azon alapelveket, amelyek a webet sikeressé tették, és megnyitja az utat a web eddig kihasználatlan lehetőségei előtt. Hiszek abban, hogy egy valóban mindenkiért való webet építhetünk: bárki számára, bármilyen eszközről elérhető webet, amely mindnyájunkat segít abban, hogy élhessünk emberi jogainkkal és kiaknázhassuk lehetőségeinket. Mondd el milyen internetről álmodsz a #web25-öt használva.”

Tovább a teljes cikkre ›

 

Progress Events – W3C ajánlás

2014. március 11.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) közzétette az Állapotjelző Esemény W3C ajánlást (Progress Events). A szabvány egy esemény interfészt definiál amely állapotkijelzésre használható, pl. HTTP entitás törzs átvitelre. A szabvány elsődlegesen más szabványok általi felhasználásra készült. További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Hatékony XML Csere (EXI) Formátum 1.0 (Második Kiadás) – W3C ajánlás

2014. március 6.

A Hatékony XML Csere Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) megjelentette a Hatékony XML Csere 1.0 Második Kiadás (Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 – Second Edition) W3C ajánlást. A dokumentum a Hatékony XML Csere (EXI) Formátum szabványa. Az EXI az XML Információs Készlet igen összetett megjelenítése, melynek célja a számítási erőforrások teljesítményének és kihasználtságának egyidejű optimalizálása. Az EXI formátum egy, az információelméletből és a formális nyelvek elméletéből származó hibrid megközelítést, valamint mérésekkel igazolt gyakorlati technikákat alkalmaz az XML információ entrópia kódolására. Egy aránylag egyszerű, gyors és tömör implementációra alkalmas algoritmust és egy kis adattípus reprezentáció-készletet használva, megbízhatóan állítja elő az XML eseményfolyam hatékony kódolását. További információ az XML Fejlesztési Területről.

 

A Más forrásból származó erőforrásmegosztás (CORS) W3C ajánlás lett

2014. február 28.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) és a Webalkalmazások Biztonsága Munkacsoport (Web Application Security Working Group) megjelentette a más forrásból származó erőforrásmegosztás ajánlást (Cross-Origin Resource Sharing, CORS) W3C Ajánlást. A dokumentum egy kliens-oldali más forrásból származó kéréseket lehetővé tévő mechanizmust definiál. Azok a szabványok amelyek lehetőséget adnak egy API számára, hogy más forrásból származó kéréseket küldjön az erőforrásokhoz, használhatják a mostani, CORS ajánlás által definiált algoritmusokat. Ha így egy API-t használunk a http://example.org erőforráson, akkor egy erőforrás a http://hello-world.example oldalon feliratkozhat az az e szabványban leírt mechanizmus segítségével, amely engedi az adott erőforrás más forrásból származó megszerzését a http://example.org-ról. További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről és a Biztonság Fejlesztési Területről.

 

Webes Annotációk Műhelykonferencia

2014. február 24.

A W3C Webes Annotációk Műhelykonferenciát rendez 2014. április 2-án San Fransisco-ban. Az annotáció különálló információk összekapcsolására szolgál, és a web világában mindenütt jelen van: a hírekre írott hozzászólás, a lábjegyzet, a videó- vagy audiósávon lévő időbélyeggel ellátott jegyzet, a e-könyv olvasók kiemelt szövegrészei, hivatkozások a közösségi médián, mind-mind annotáció. Ma már számos cég és projekt használ annotációt a webes kommunikáció segítésére, valamint az oktatás, kutatás és a digitális kiadással foglalkozó cégek is kiemelt szerepet tulajdonítanak az annotációnak. A W3C most megrendezésre kerülő Webes Annotáció Műhelykonferencia egy jövőbeni Webes Annotáció Munkacsoport létrehozása érdekében olyan témákkal foglalkozik, mint:

 • Robusztus kapcsolás dinamikus harmadik-fél dokumentumokhoz
 • Stílusválasztás és annotáció
 • Adatmodellek
 • Federáció és szindikáció
 • Annotációk webes tárolása és kezelése
 • Kliens-oldali API-k és módszerek az annotációs rendszerek illesztésére
 • Annotációs rendszerek gyakorlati tapasztalatai
 • Adatannotáció

A műhelykonferencián való részvétel nem W3C tagsághoz kötött, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől 2014. február 28-ig várják az állásfoglalás (position statement) benyújtását.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2009.7.6.