Hírek

Távolról vezérelt visszajátszás API munkaterv

2016. július 26.

A Második Kijelző Munkacsoport (Second Screen Presentation Working Group) megjelentette a Távolról vezérelt visszajátszás API (Remote Playback API) első nyilvános munkatervet. A specifikáció egy, a HTML Médiaelemet kiterjesztő API-t definiál, amely lehetővé teszi egy weboldalról származó média távolról vezérelt visszajátszásának irányítását. Ennek célja a távolról vezérelt lejátszó eszközök - mint a hálózatba kapcsolt TV, kivetítő vagy csak-audió hangszóró - elérhetővé tétele a weben, és olyan playback eszközöket vesz figyelembe, amelyek vezetékes (pl. HDMI, DVI) illetve vezeték nélküli (pl. Miracast, Chromecast, DLNA, AirPlay) kapcsolódási technológiát használnak.

 

W3Cx HTML5 kurzus saját ütemben

2016. július 25.

HTML5 intro logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C újra megnyitotta a regisztrációt a Bevezetés a HTML5-be MOOC kurzusra, lehetővé téve a tananyag egyéni haladási ütemben történő elsajátítását. A W3C és az Intel által kifejlesztett tanfolyam során a webtervezés, a HTML5 és a CSS alapjait sajátítják el a résztvevők. Ez a bevezető kurzus része a W3C XSeries három tanfolyamból álló képzésének.

 

W3C ajánlás lett az Erőforrás Integritás

2016. július 6.

A Biztonságos Webalkalmazások Munkacsoport (Web Application Security Working Group) megjelentette az Erőforrás Integritás (Subresource Integrity) W3C ajánlást. A specifikáció egy mechanizmust definiál, amely által a felhasználói programok igazolhatják, hogy egy beemelt erőforrás váratlan manipuláció nélkül került kézbesítésre.

 

W3Cx MOOC kurzus: HTML5 – 2. rész

2016. július 5.

HTML5 Part 2 logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Csatlakozni lehet még a W3C HTML5 – 2. rész MOOC kurzushoz, mely olyan haladó lehetőségekre összpontosít, mint például a HTML5-alapú API-k, webkomponensek, multimédia, vagy a zenéhez és játékokhoz alkalmazható audió. A 4-hetes tanfolyamot Michel Buffa, a University of Côte d'Azur professzora vezeti. A kurzus a W3C XSeries képzést teszi teljessé, a HTML5 Bevezetés (HTML5 Introduction) és a HTML5 – 1. rész kurzusokat követve.
A HTML5 – 2. rész kurzus számos interaktív feladattal segíti a webfejlesztőket és webtervezőket a feladatok gyakorlati megoldásában. Vélemények a tanfolyamról, részletes kurzus leírás és regisztráció a hivatkozásokon.

 

Szemantikus szenzorhálózat ontológia

2016. június 8.

A Téradatok a Weben Munkacsoport (Spatial Data on the Web Working Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia (Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános munkatervet. A Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia (röviden “SSN” vagy “SSNO”) egy OWL-2 DL ontológia a szenzorok és az általuk a fizikai világról alkotott megfigyelések leírására. Az SSN-t egy olyan moduláris architektúrában teszik közzé, amely támogatja az „éppen elégséges” ontológia értelmes használatát a különböző alkalmazásokra, ideértve a műhold felvételeket, nagyszabású tudományos megfigyeléseket, ipari vagy otthoni infrastruktúrát, őrszolgálatot és a Dolgok Internetjét.
A dokumentum az SSN-t írja le, valamint használatára is példákat ad.

 

Adatok a Weben Jó Gyakorlatok dokumentumai

2016. június 8.

Az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) megjelentette az alábbi három dokumentumot, melyekre várják az észrevételeket:

  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok (Data on the Web Best Practices): a dokumentum tanácsot ad, hogyan oszthatók meg az adatok – legyen az kormányzati, kutatási vagy kereskedelmi - a weben, nyílt vagy nem nyílt formában. Az elsődleges cél az adatok intelligensen elérhetővé tétele, maximalizálva azok megtalálhatóságának és feldolgozhatóságának valószínűségét. A többféle metaadat biztosítása, az URI-knak mint azonosítóknak a használata és a többféle formában elérhetőség e cél elérésének kulcsai. A Munkacsoport véleménye szerint a most kiadott dokumentum teljes és hamarosan Munkaterv-javaslatként jelenhet meg.

A Jó Gyakorlatok dokumentumot két szókészlet is kiegészíti:

  • Adathalmaz Felhasználás Szókészlet (Dataset Usage Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben az idézetek, észrevételek és az adatok használata az applikáción belül struktúrálható. Ennek célja, hogy az adatközlők felmérhessék adatmegosztási tevékenységük hatását, az adatfelhasználók számára pedig az adatok állandó elérhetőségének támogatása, valamint a közzétett adatokat felhasználva saját munkájuk láthatósága.
  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok: Adatminőség Szókészlet (Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben leírható az adathalmaz minősége akár az adathalmaz közzétevője, akár a felhasználók szélesebb köre által. A minőség formális, átfogó definíciója helyett a dokumentum egy következetes eszközkészletet ad, melynek segítségével nyert információ alapján az adathalmaz potenciális felhasználója képes lesz megállapítani, hogy egy konkrét célnak megfelel-e az adott adathalmaz.

A két szókészletet az észrevételeket követően a Munkacsoport a közeljövőben Munkacsoport-feljegyzésekként kívánja közreadni.

 

A W3C új Nagy-Britannia és Írország irodája

2016. június 2.

W3C Iroda fotója, ahogy indexképként megjelenik A W3C Nagy-Britannia és Írország irodája ezentúl a Southampton-i Egyetem Webtudományi Intézetén (Web Science Institute, WSI) működik. Susan Davies, a WSI koordinációs vezetője tölti be az irodavezetői tisztséget, Leslie Carr professzor, a WSI Doktori Képzések Központjának igazgatója vezető tanácsadóként segíti munkáját. A W3C Irodák a W3C munkájának helyi kapcsolataként működnek és segítik, hogy a W3C és a szervezet szabványai eljussanak a nemzetközi közösséghez. Dame Wendy Hall professzorasszony, a WSI ügyvezető igazgatója nyilatkozott: „Örömmel vállaljuk e fontos feladatot a W3C szervezetében. A Southampton-i Egyetem 1994 óta vesz részt aktívan a webes közösségben és 1998 óta tagja a W3C-nek, a web jövőjét támogatva a W3C közösségi csoportjain keresztül, mint a Web Observatory, Annotációk vagy a Dolgok Internetje.”

További információ a sajtóközleményben, valamint a W3C Irodák Program (W3C Offices Program) oldalán.

 

A W3C kiterjeszti a képaláírás és feliratozás terén végzett, Emmy-díjjal is elismert munkáját, a videótartalmak akadálymentességének növelése érdekében

2016. május 25.

Feliratot is megjelenítő képkocka fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C kiadta a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 IMSC1) W3C ajánlást, amely mint új globális útmutató, a médiafeliratok és képaláírások megjelenítésével segíti az online videótartalmak akadálymentességét, valamint könnyebbé és olcsóbbá teszi azok megosztását világszerte.

A W3C Emmy-díjjal kitüntetett TTML alkalmazása, a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (IMSC1) egyszerűbbé teszi a médiafeliratok és képaláírások szerkesztését és feldolgozását világszerte a TTML népszerű profiljainak harmonizálásával. Ezen felül a W3C Időzített Feliratozás Munkacsoportja (TTML Working Group) frissítette a TTML2 munkatervet, a TTML második verzióját, amely az IMSC1-ben bevezetett funkciókkal valamint olyan fejlesztésekkel bővült, mint a kelet-ázsiai nyelvek tipológiájának további támogatása, sztereoszkópikus megjelenítés, valamint a HTML-hez és CSS-hez történő hozzárendelés.

Mint a feliratozás gyakorlatának globális harmonizálása, az IMSC1 segíti a szabványok összekapcsolását, és nem hoz létre további töredezettséget. Az IMSC1 kompatibilis az általános média tároló formátumokkal, valamint integrálja a létező munkafolyamatokat, tartalomkönyvtárakat és feliratozás követelményeket, átalakítást biztosítva a közkedvelt feliratozó formátumokból.

További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

Webes akadálymentesítés aspektusai (videó) – hasznos mindenkinek, de van, akinek nélkülözhetetlen

2016. május 25.

Egy kezében mobileszközt tartó férfi, lábánál vakvezető kutya, fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette a Webes akadálymentesítés aspektusai (Web Accessibility Perspectives) első verzióját, amely bemutatja az akadálymentesség hatását a fogyatékkal élő emberek számára, valamint annak mindenkit érintő előnyeit. A most kiadott anyag 10 akadálymentesítési témát mutat be rövid videók és leírások segítségével, valamint további információt nyújtó hivatkozásokat is biztosít. A videók különböző helyzetekben mutatják be az akadálymentesség hasznosságát és előnyeit, emellett bátorítják a nézőket, hogy minél többet megtudjanak a webes akadálymentesítésről.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Blokkláncok és a web műhelykonferencia

2016. május 19.

A W3C Blokkláncok és a web (Blockchains and the Web) műhelykonferenciát rendez 2016. június 29-30-án Cambridge-ben (Massachusetts, USA), melynek az MIT Media Lab a házigazdája.

Számos cég vizsgálja annak módjait, hogyan használhatná a Bitcoin blokkláncot vagy más publikus vagy privát elosztott könyvelést, hogy egy megváltozhatatlan időpecsétes publikus bejegyzést rögzítsen, amely bármely érdekelt féltől függetlenül ellenőrizhető. Mit jelent ez, az online fizetésen túl, a webtechnológiák számára? Milyen többlet lehetőséget, mint pl. az elosztott identitás-kezelést, biztosíthatnak a blokkláncok a web számára? Emellett, szükséges-e további lehetőségekkel bővíteni a webes platformot és a böngészőket, lehetővé téve blokklánc felhasználói eseteket, mint például a JavaScript blokklánc API-t blokklánc csomópontok írására? Mi segíti majd a webfejlesztőket a blokklánc nyújtotta előnyök kihasználásában?

A rendezvényen a blokklánc témakörben érintett számos résztvevőre számítanak: a Bitcoin, Hyperledger és Ethereum közösségek képviselőire; a blokklánc API-k, azonosító-rendszerek és más funkcionalitások támogatásában érdekelt böngészőfejlesztőkre; digitális valuta-témájú projektekre; pénzügyi intézményekre; az interoperabilitás jobbítását célzó blokklánc-rendszer fejlesztőkre; az adatvédelem és biztonság témakör kutatóira.

A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position paper) benyújtását 2016. május 27-ig.

 

Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben

2016. május 19.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette az Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben (Unicode in XML and other Markup Languages) munkacsoport-feljegyzést. Az Unicode Szabvány egy univerzális karakterkészletet definiál, melynek elsődleges célja a sima szöveges tartalmak, valamint a természet- és bölcsészettudomány, technológia és zene fő szöveg-alapú jelölőrendszereinek egyértelmű kódolása, végsősoron a világ összes nyelvét lefedve. A dokumentum az Unicode Szabványnak a jelölőnyelvekkel, mint pl. az XML, történő használatának útmutatóját tartalmazza.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.