Hírek

A W3C kiterjeszti a képaláírás és feliratozás terén végzett, Emmy-díjjal is elismert munkáját, a videótartalmak akadálymentességének növelése érdekében

2016. május 25.

Feliratot is megjelenítő képkocka fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C kiadta a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 IMSC1) W3C ajánlást, amely mint új globális útmutató, a médiafeliratok és képaláírások megjelenítésével segíti az online videótartalmak akadálymentességét, valamint könnyebbé és olcsóbbá teszi azok megosztását világszerte.

A W3C Emmy-díjjal kitüntetett TTML alkalmazása, a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (IMSC1) egyszerűbbé teszi a médiafeliratok és képaláírások szerkesztését és feldolgozását világszerte a TTML népszerű profiljainak harmonizálásával. Ezen felül a W3C Időzített Feliratozás Munkacsoportja (TTML Working Group) frissítette a TTML2 munkatervet, a TTML második verzióját, amely az IMSC1-ben bevezetett funkciókkal valamint olyan fejlesztésekkel bővült, mint a kelet-ázsiai nyelvek tipológiájának további támogatása, sztereoszkópikus megjelenítés, valamint a HTML-hez és CSS-hez történő hozzárendelés.

Mint a feliratozás gyakorlatának globális harmonizálása, az IMSC1 segíti a szabványok összekapcsolását, és nem hoz létre további töredezettséget. Az IMSC1 kompatibilis az általános média tároló formátumokkal, valamint integrálja a létező munkafolyamatokat, tartalomkönyvtárakat és feliratozás követelményeket, átalakítást biztosítva a közkedvelt feliratozó formátumokból.

További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

Webes akadálymentesítés aspektusai (videó) – hasznos mindenkinek, de van, akinek nélkülözhetetlen

2016. május 25.

Egy kezében mobileszközt tartó férfi, lábánál vakvezető kutya, fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette a Webes akadálymentesítés aspektusai (Web Accessibility Perspectives) első verzióját, amely bemutatja az akadálymentesség hatását a fogyatékkal élő emberek számára, valamint annak mindenkit érintő előnyeit. A most kiadott anyag 10 akadálymentesítési témát mutat be rövid videók és leírások segítségével, valamint további információt nyújtó hivatkozásokat is biztosít. A videók különböző helyzetekben mutatják be az akadálymentesség hasznosságát és előnyeit, emellett bátorítják a nézőket, hogy minél többet megtudjanak a webes akadálymentesítésről.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Blokkláncok és a web műhelykonferencia

2016. május 19.

A W3C Blokkláncok és a web (Blockchains and the Web) műhelykonferenciát rendez 2016. június 29-30-án Cambridge-ben (Massachusetts, USA), melynek az MIT Media Lab a házigazdája.

Számos cég vizsgálja annak módjait, hogyan használhatná a Bitcoin blokkláncot vagy más publikus vagy privát elosztott könyvelést, hogy egy megváltozhatatlan időpecsétes publikus bejegyzést rögzítsen, amely bármely érdekelt féltől függetlenül ellenőrizhető. Mit jelent ez, az online fizetésen túl, a webtechnológiák számára? Milyen többlet lehetőséget, mint pl. az elosztott identitás-kezelést, biztosíthatnak a blokkláncok a web számára? Emellett, szükséges-e további lehetőségekkel bővíteni a webes platformot és a böngészőket, lehetővé téve blokklánc felhasználói eseteket, mint például a JavaScript blokklánc API-t blokklánc csomópontok írására? Mi segíti majd a webfejlesztőket a blokklánc nyújtotta előnyök kihasználásában?

A rendezvényen a blokklánc témakörben érintett számos résztvevőre számítanak: a Bitcoin, Hyperledger és Ethereum közösségek képviselőire; a blokklánc API-k, azonosító-rendszerek és más funkcionalitások támogatásában érdekelt böngészőfejlesztőkre; digitális valuta-témájú projektekre; pénzügyi intézményekre; az interoperabilitás jobbítását célzó blokklánc-rendszer fejlesztőkre; az adatvédelem és biztonság témakör kutatóira.

A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position paper) benyújtását 2016. május 27-ig.

 

Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben

2016. május 19.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette az Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben (Unicode in XML and other Markup Languages) munkacsoport-feljegyzést. Az Unicode Szabvány egy univerzális karakterkészletet definiál, melynek elsődleges célja a sima szöveges tartalmak, valamint a természet- és bölcsészettudomány, technológia és zene fő szöveg-alapú jelölőrendszereinek egyértelmű kódolása, végsősoron a világ összes nyelvét lefedve. A dokumentum az Unicode Szabványnak a jelölőnyelvekkel, mint pl. az XML, történő használatának útmutatóját tartalmazza.

 

W3Cx MOOC kurzus: HTML5 – 1. rész

2016. május 17.

HTML5 Part 1 logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Csatlakozni lehet még a W3C HTML5 – 1. rész MOOC kurzushoz, mely a webtervezés alapjaira összpontosít középhaladó szinten. A most induló 6-hetes tanfolyamot, az április-májusban tartott Bevezetés a HTML5-be kurzusra épülve, Michel Buffa, a University of Côte d'Azur professzora vezeti. A kurzus számos interaktív feladattal segíti a webfejlesztőket és webtervezőket a feladatok gyakorlati megoldásában.
A W3C HTML5 kurzusait eddig már több mint 160 ezer diák követte. Vélemények a tanfolyamról, részletes kurzus leírás és regisztráció a hivatkozásokon.

 

A World Wide Web Konzorcium (W3C) és a Nemzetközi Digitális Könyvkiadási Fórum (IDPF) együttműködést tervez

2016. május 11.

Jeff Jaffe W3C ügyvezető, Tim Berners-Lee W3C igazgató, George Kerscher IDPF elnök és Bill McCoy IDPF ügyvezető fotója a DigiCon május 10-i rendezvényen, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Tim Berners-Lee, web feltaláló és W3C igazgató, valamint Bill McCoy, az IDPF ügyvezető igazgatója a nyilvánosság elé tárták tervüket a két szervezet releváns munkacsoportjainak összeolvadásáról, melynek célja a kiadói tevékenység technológiáinak mihamarabbi Nyílt Webes Platformon történő megvalósulása. A bejelentés Berners-Lee előadását követően hangzott el az IDPF DigiCon és az Amerikai Könyvexpo 2016 (Book Expo America, BEA) közös rendezvényén Chicago-ban (Illinois, USA).

"A W3C és az IDPF közös elképzelése a kiadói tevékenység és az alapvető webes technológiák összekapcsolása. Ez egy dinamikus média-környezetet teremt a digitális könyv- és lapkiadáshoz, amely új lehetőségeket nyújt az olvasók, szerzők és kiadók számára” – mondja Berners-Lee.

A bejelentést követően Berners-Lee, Dr. Jeff Jaffe W3C ügyvezető, George Kerscher IDPF elnök és McCoy rövid sajtótájékoztatót tartott. További információ a Gyakori Kérdések (FAQ) hivatkozáson és a közös a sajtótájékoztató szövegében.

A két szervezet összekapcsolásának következő lépése a W3C és az IDPF érintett tagjaitól vélemények bekérése, valamint az „Egyetértési Megállapodás” tervezet elkészítése. A két szervezet általi támogatás, a jogi felülvizsgálat és egyes részletek pozitív megoldása függvényében cél a két szervezet 2017. januárra történő összekapcsolása. Az EPUB technikai szabványok jövőbeni fejlesztése a W3C-nél folytatódna, egy, a kiadói tevékenység lehetőségeinek teljes Nyílt Webes Platformon történő javítását célzó szélesebb körű munkával együtt.

 

Digitális könyvkiadás és akadálymentesítés a W3C dokumentumaiban

2016. május 11.

A Digitális Könyvkiadás Érdekcsoport (Digital Publishing Interest Group) megjelentette a Digitális könyvkiadás és akadálymentesítés a W3C dokumentumaiban (Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents) csoportfeljegyzést. A dokumentum leírja, hogyan alkalmazhatók a W3C iránymutatásai (beleértve, de nem kizárólagosan a WCAG 2.0-t, ATAG 2.0-t, UAAG 2.0-t és a WAI-ARIA-t) valamint ezek alapelvei, útmutatói és sikerkritériumai a digitális kiadói tevékenység igényeihez. A csoportfeljegyzés informatív iránymutatást nyújt, nem követelményeket határoz meg.

 

Fizetési kérelem API specifikációk – első munkatervek

2016. május 5.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group ) megjelentette az alábbi három munkatervet, melyek az első dokumentumok egy, az online fizetés könnyebbé és biztonságosabbá tételét szolgáló specifikáció-készletben.

  • Fizetési Kérelem API (Payment Request API): a dokumentum egy webes API-t ír le, amely lehetővé teszi a kereskedőknek (pl. valós vagy digitális termékeket forgalmazó weboldalaknak) a különböző fizetési módokon keresztül történő fizetés elfogadását, minimális integrációt igényelve.
  • Egyszerű Kártyás Fizetés (Basic Card Payment): a dokumentum a Payment Request API által használt adatformátumokat írja le a bank- és hitelkártyával (debit and credit cards) történő fizetések támogatására.
  • Fizetési Mód Azonosítók (Payment Method Identifiers): a dokumentum fizetési mód azonosító sztringeket definiál, ezáltal a fizetési ökoszisztéma összetevői meghatározhatják, melyik fél milyen fizetési módokat támogat.

Az Online Fizetés Munkacsoport egy GYIK (Gyakori Kérdések, FAQ) dokumentumot is közzétett, valamint várja a fenti dokumentumokkal kapcsolatban az észrevételeket.

 

Tim Berners-Lee előadása az IDPF Digicon-on

2016. május 4.

Tim Berners-Lee, a web feltalálója és a W3C igazgatója előadást tart az IDPF DigiCon-on, a digitális könyv- és lapkiadás éves konferenciáján 2016. május 10-én a McCormick Place-n, Chicago-ban (Illinois, USA). A rendezvény, amelynek idén az International Digital Publishing Forum (IDPF) a házigazdája, az Amerikai Könyvexpo-val (Book Expo America, BEA) együtt kerül megrendezésre. „A publikációs technológia víziójának megvalósítása webtechnológiákon keresztül” (Realizing the Vision of Publishing Technology with Web Technology) című előadásában Berners-Lee a jövőbeni olvasás, írás és kiadói tevékenység lehetséges új módjait vázolja fel, melyeket az új dinamikus média-környezet tesz lehetővé. Az utóbbi három év során a W3C Digitális Könyvkiadás Fejlesztési Terület (Digital Publishing Activity) az IDPF-fel és más kiadói csoportokkal együttműködve azon dolgozott, hogy a kiadói tevékenység legfőbb követelményeit lehetővé tegye webes formában.
További információ a Media Advisory oldalon, valamint regisztráció a DigiCon rendezvényre.

 

TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 – W3C ajánlás

2016. április 25.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a TTML (Timed Text Markup Language – Időzített Feliratozás Jelölőnyelv) Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0, IMSC1) W3C ajánlást. A dokumentum a TTML1 két profilját definiálja: egy csak-szöveges profilt és egy csak-képes profilt. A két profil a feliratozást és képaláírást megjelenítő applikációkban kerül alkalmazásra, egyszerűbbé téve az eltérő feliratozó és képaláíró formátumok közötti együttműködést, konzisztens megjelenítést és párbeszédet.

 

W3C Ajánlás a Webtárhely (Második Kiadás)

2016. április 21.

A Webes Platform Munkacsoport (Web Platform Working Group) megjelentette a Webtárhely - Második Kiadás (Web Storage (Second Edition)) W3C ajánlást. A szabvány egy API-t definiál a kulcs-érték pár adatok fennmaradó tárolására a webkliensen, valamint bevezet két kapcsolódó, a HTTP munkamenet sütikhez (session cookie) hasonló mechanizmust, a kliens-oldali név-érték párok tárolására. Az első mechanizmust olyan forgatókönyvekre tervezték, ahol a felhasználó egy tranzakciót bonyolít, de ezzel egyidőben több tranzakciót is futtathat más ablakokban. A második mechanizmus olyan tárolásra tervezett, amely több ablakot fog át és időben a jelenlegi munkamenetnél hosszabb ideig tart.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.