Hírek

Webes kriptográfia műhelykonferencia

2014. július 16.

A W3C Webes kriptográfia műhelykonferenciát rendez 2014. szeptember 10-11-én a Szilícium-völgyben (Kalifornia, USA), kiemelve olyan témaköröket, mint az autentikáció, hardver token és a webes kriptográfia jövője. A rendezvény házigazdája a Microsoft, támogatói a Google és a Tyfone.

Napjainkban számos cég és projekt igényel magas biztonsági szintet nyújtó, erős autentikációval rendelkező webapplikációt, a W3C pedig elkötelezett aziránt, hogy a többtényezős hitelesítéstől (multi-factor authentication) kezdve a smartkártya-alapú hitelesítésig terjedő technológiákat elérhetővé tegye a webalkalmazások számára is. E törekvés egyik példája a Webes Kriptográfia API (Web Cryptography API), amely hamarosan egységes, szabványosított kriptográfiai funkcionalitást biztosít a webapplikációk számára az összes jelentős böngészőben.

A műhelykonferencia, többek között az alábbi témákat járja körül:

  • a többtényezős hitelesítés (multi-factor authentication) és a webalkalmazások
  • Smart kártyák és más hardver tokenek (pl. SIM-kártya) használata a Webes Kriptográfia API-val
  • a különböző azonosítási rendszerek együttműködése a Webes Kriptográfia API-val
  • nemzeti elektronikus személyazonosító (eID) sémák és webalkalmazások
  • esettanulmányok a magasfokú biztonsági területekről, mint a pénzügyi szektor és a kormányzat
  • A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. július 18-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

W3C ajánlás lett az Érzelmi Jelölőnyelv 1.0

2014. június 12.

A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette az Érzelmi Jelölőnyelv (EmotionML) 1.0 W3C ajánlást. Ahogy a web egyre elterjedtebbé, interaktívabbá és multimodálissá válik, úgy nő az igény arra, hogy a technológia többet foglalkozzon az emberi tényezőkkel, érzelmekkel is. Az Érzelmi Jelölőnyelv (EmotionML) 1.0 szabvány egyensúlyt próbál teremteni a gyakorlati alkalmazás és a tudományos megalapozottság között. A nyelvet mint “plug-in” nyelvet képzeli el, mely három különböző területen is használható: (1) az adatok kézi címkézése (annotálása), (2) a felhasználó viselkedéséből származó érzelmi állapotok automatikus felismerése, és (3) az érzelmekhez hasonló rendszermagatartás generálása.

További információ a Többmódú Kommunikáció Fejlesztési Területről.

 

Megjelent a Hatékony XML-csere (EXI) tájékoztató kiadvány

2014. június 5.

A Hatékony XML-csere Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) kiadta a Hatékony XML-csere (EXI) tájékoztató kiadványt (Efficient XML Interchange (EXI) Primer), amely a Hatékony XML-csere (EXI) formátum számára nyújt technikai hátteret. A dokumentum célja hogy gyorsan megérthetővé tegye hogyan használható az EXI formátum a gyakorlatban és hogyan állíthatók be opciók adott igények kiszolgálása érdekében.

További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Fejlesztési Területről.

 

Kiadták az IndieUI: Események 1.0 és az IndieUI: Felhasználói Kontextus 1.0 Követelmények Első Nyilvános Munkatervet

2014. május 29.

A Független Felhasználói Felület Munkacsoport (Independent User Interface (Indie UI) Working Group) megjelentette az IndieUI: Események 1.0 és IndieUI Felhasználói Kontextus 1.0 Követelmények (Requirements for IndieUI: Events 1.0 and IndieUI: User Context 1.0) első nyilvános munkatervet. A dokumentum az IndieUI szabványhoz kapcsolódó felhasználói eseteket valamint az ezen esetekre vonatkozó technikai követelményeket mutatja be. Az IndieUI: Események annak módját definiálja ahogyan a különböző felhasználói interakciók egyszerű eseményekké fordíthatók és webes applikációk felé kommunikálhatók. Az IndieUI a webapplikáció-fejlesztők részére egységes módszert biztosít ahhoz, hogy többféle eszközön és kontextusban működő applikációkat tervezhessenek, amit az IndieUI Áttekintés (IndieUI Overview) dokumentum tartalmaz. Az IndieUI egyik kiemelt szempontja, hogy lehetővé tegye mobilkörnyezetben a jobb felhasználói interakciót. A jelenlegi Követelmények dokumentum lehetőséget ad az IndieUI szabvány által kielégítendő felhasználói igények korai felmérésére. További információ a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezésről.

 

Új online HTML5 kurzus június 9-től, kedvezményes regisztráció: 2014. május 17-ig

2014. május 13.

Megnyílt a regisztráció a W3C új online HTML5 kurzusára, melynek keretében Michel Buffa vezetésével fejlesztők és tervezők is elsajátíthajták a nagyszerű weboldalak és applikációk létrehozásához szükséges technikákat. A hamarosan induló kurzus a HTML5-re vonatkozó újdonságok mellett külön fejezetet szentel a webkomponenseknek és a Kvótakezelés API-nak. A korábbi gyakorlatot követve, most is számos interaktív példa illusztrálja a tanultakat melyek segítik a résztvevőket a kódolásban és feladataik megoldásában. A tanfolyam 2014. június 9-én indul és 6 hétig tart.

A tanfolyam teljes díja 380 euró, azonban a 2014. május 17-ig jelentkezők kedvezményes, 320 euró díjon regisztrálhatnak.

Elérhető a W3C tanfolyamait népszerűsítő videó, valamint további információ a W3DevCampus-ról.

 

SVG Integráció Munkaterv

2014. május 9.

A Skálázható Vektorgrafika Munkacsoport (Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group) megjelentette az SVG Integráció Munkatervet (SVG Integration – Working Draft). A szabvány részletesen leírja az SVG dokumentumok különböző környezetekben (például CSS háttérképek, HTML ’iframe’ elemek) történő feldolgozásának követelményeit. E követelmények tartalmazzák hogy mely tulajdonságok korlátozottak vagy tiltottak, mint például a szkriptelés és animáció. Számos hivatkozási mód került definiálásra, melyeket más, SVG-dokumentumok beágyazását vagy az azokra való hivatkozást lehetővé tévő szabványok normatív referenciaként használhatnak. További információ a Grafika Fejlesztési Területről.

 

W3C Műhelykonferencia: nyílt eszközalapú web - május 10-ig várják a jelentkezőket

2014. május 5.

A W3C 2014. június 25-26-án a nyílt eszközalapú web témakörben Műhelykonferenciát (Enablers and services for an open Web of Devices Workshop) rendez Berlinben, Németországban. Az esemény házigazdája a Siemens. A Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) erőteljes gazdasági és társadalmi hatással van mindennapjainkra. A nyílt felhasználású szabványok nélkülözhetetlenek lesznek hogy lehetővé tegyük azt a fajta exponenciális növekedést amilyet a web korai szakaszában tapasztaltunk. A műhelykonferencia a nyílt szabványok lehetőségeit vizsgálja mint a szolgáltatások alapja, akár eszközök között, akár a hálózat perifériáján mint pl. otthoni hub-ok, vagy felhő környezetben. A rendezvényen megvitatásra kerül a webes protokollok és szkript nyelvek használata szolgáltatások implementációjára, a meghajtók implementálását szolgáló alkalmazások iránti igények speciális IoT technológiák esetén, megosztott megközelítés a szolgáltatások leírására mint az interoperabilitás alapja, és a HTTP/COAP, Web Sockets és EXI/JSON kiemelt használata a RESTful szolgáltatásokra. A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. május 10-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

W3C ajánlás lett az XQuery 3.0, XPath 3.0, XQueryX 3.0, XDM 3.0, Szerializáció 3.0, Funkciók és Operátorok 3.0

2014. április 30.

Az XML Lekérdező Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette az XQuery 3.0: XML Lekérdező Nyelv (Xquery 3.0: An XML Query Language), valamint az XqueryX, egy XML reprezentáció Xquery-re című dokumentumokat mint W3C ajánlásokat, továbbá kiadta az Xquery 3.0 Felhasználói Eseteket (XQuery 3.0 Use Cases) és Elvárásokat (XQuery 3.0 Requirements), mint végső Munkacsoport-feljegyzéseket. Az Xquery az Xpath nyelvet terjeszti ki úgy, hogy az a különböző forrásokból származó fastruktúrákhoz hatékony keresést és műveleteket biztosít.

Az XML Lekérdező Munkacsoport a Bővíthető Stíluslap-nyelv Transzformációk (XSLT) Munkacsoporttal (XSLT Working Group) közösen az alábbi W3C ajánlásokat is kiadta:

További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Fejlesztési Területről.

 

W3C ajánlás lett az XML Entitás-definíció Karakterekre (Második Kiadás) és a Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 3.0 verzió Második Kiadás

2014. április 29.

A Matematika Munkacsoport (Math Working Group) kiadott két W3C ajánlást:

  • XML Entitás-definíció Karakterekre (Második Kiadás) (XML Entity Definitions for Characters (2nd Edition)): a dokumentum több névkészletet definiál oly módon, hogy minden egyes névhez egy Unicode karaktert vagy karaktersort rendel.
  • Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 3.0 verzió Második Kiadás (Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 2nd Edition): a szabvány a Matematikai Jelölőnyelvet definiálja. A MathML a matematikai képletek jelölésére, struktúrájuk és tartalmuk rögzítésére szolgáló jelölőnyelv. A MathML célja lehetővé tenni a matematika World Wide Weben történő kiszolgálását, fogadását és feldolgozását oly módon, ahogyan azt a HTML teszi lehetővé szöveges állományok esetén.

További információ a Matematika Fejlesztési Területről.

 

Nyílt Adatok Használata a Kormányzaton belül az Innováció és Hatékonyság érdekében

2014. április 15.

Előremutató Megoldások a Közérdekű Információ Megosztására és Felhasználására Műhelykonferencia, Samos (Görögország): A nyílt adatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a transzparens, tényeken alapuló döntéshozatal, a közösséggel való együttműködés és bizalom innovációja terén. Ugyanilyen fontos, hogy a nyílt adatok szintén elősegítik a hatékonyabb kormányzást, mivel a minisztériumok és hivatalok szélesebb körben képesek újrafelhasználni a munkatársaik (adott esetben igen távoli kollégáik) által gyűjtött és kezelt adatokat. A Közérdekű Nyilvános Adat (PSI) „nyílt adat” formájában is felajánlható számos formátumban és különböző médiumon keresztül: egyszerű adatkészletektől amelyek a forgalmat vagy munkanélküliséget írják le, a különböző forrásokból származó információkat összekötő és –keverő webszolgáltatásokon, vagy complex jelenségek interaktív vizualizációján keresztül az állampolgár-alapú adatok összegyűjtéséig és közvetítéséig. E különböző csatornákon keresztül új információ válik elérhetővé a közszféra és a magánszektor számára, tudósok, állampolgárok és vállalkozások részére, melyek mindegyike képes profitálni a többiek tevékenységéből.

Ez az ígéret, de mi a valóság? Számos már megvalósuló kezdeményezéssel milyen innovációt láthatunk a kurátori munka és kiadás, az adat-újrafelhasználás kapcsán? Mit nyerünk a hatékonyság által? A nyílt adatok ígéretei közül mi valósul meg? Megfelel az elvárásoknak? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor az elvárások vagy az alkalmazásuk hibás? Mint minden Share-PSI 2.0 Műhelykonferencia (összesen öt tervezett rendezvény a Share-PSI 2.0 projekt futamideje alatt), a samos-i műhelykonferencia inputot biztosít a W3C Adatok az Interneten Bevált Gyakorlatok Munkacsoportjának W3C Data on the Web Best Practices Working Group), ezzel segítve a nyílt adatok törekvések hatásának maximalizálását a világon.

Ha szeretne részt venni a konferencián, vagy többet megtudni a témáról, kérjük látogasson el a rendezvény honlapjára.

 

W3C ajánlás lett a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0

2014. április 4.

A Média Annotációk Munkacsoport (Media Annotations Working Group) megjelentette a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0 ajánlást (Metadata API for Media Resources 1.0). A dokumentum a weben megtalálható médiaforrásokhoz kapcsolódó metaadat információk elérését lehetővé tevő API-t definiál. Ennek elsődleges célja, hogy a fejlesztők számára kényelmes megoldást biztosítson, amellyel a különböző metaadat formátumokban tárolt metaadat információkat elérik. Az API eszközt biztosít az Ontológia a Médiaforrásokra 1.0 szabványban definiált metaadat-tulajdonságok készlet eléréséhez. További információ a Videó a Weben Fejlesztési Területről.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2009.7.6.