Az RDF tesztsorozata

(Ez a fordítás a W3C Magyar Irodájának megbízásából, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával készült)

Az eredeti dokumentum:
RDF Test Cases
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-testcases-20040210/
A lefordított dokumentum:
http://www.w3c.hu/forditasok/RDF/REC-rdf-testcases-20040210.html
Magyar fordítás (Hungarian translation):
Pataki, Ernő 2005 (pataki.erno@w3c.hu)
A fordítás státusa:
Kézirat. Lezárva: 2005.04.05.
Utoljára módosítva: 2005.04.25
Ez a fordítás a W3C engedélyével, a fordításokra előírt formai szabályok szerint, lelkiismeretes szakfordítói munkával készült. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy hibák maradtak a fordításban. Emellett a magyar fordítás nem is követi feltétlenül az eredeti angol nyelvű dokumentumon végrehajtott jövőbeli változtatásokat. Ezért a fordítás nem tekinthető normatív W3C dokumentumnak. A dokumentum normatív, mindenkori legújabb, hivatalos, angol nyelvű változatát lásd a W3C megfelelő weblapján: http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/
Megjegyzések a fordításhoz:
1.) A fordítással kapcsolatos olvasói észrevételeket a fordító e-mail címére kérjük.
2.) A fordító a saját megjegyzéseit feltűnően elkülöníti a dokumentum szövegében.
3.) A fordítással kapcsolatos további információkat, valamint a terminológiai kérdések diszkusszióját lásd a Köszönetnyilvánítás és megjegyzések a magyar fordításhoz c. mellékletben.
4.) A W3C Magyar Irodája a lehetőségek szerint lefordíttatja az OWL-ra és az RDF-re vonatkozó W3C ajánlások legtöbb dokumentumát. Ha tehát egy lefordított dokumentumból olyan OWL vagy RDF dokumentumra történik hipertext-hivatkozás, mely magyar változatban is rendelkezésre áll, akkor a megfelelő link általában a magyar változatra mutat. A kivételt azok a hivatkozások képezik, amelyeknek a W3C szándékai szerint mindenképpen az eredeti dokumentumra kell mutatniuk.

W3C

Az RDF tesztsorozata

W3C Ajánlás, 2004. február 10.

Jelen verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-testcases-20040210/
Legutolsó verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/
Előző verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2003/PR-rdf-testcases-20031215/
Szerkesztők:
Jan Grant, (ILRT, University of Bristol)
Dave Beckett, (ILRT, University of Bristol)
Sorozatszerkesztő:
Brian McBride (Hewlett Packard Labs)

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Absztrakt

Ez a dokumentum az RDF-mag Munkacsoport egyik produktumát, az RDF tesztsorozatot ismerteti a munkacsoport alapszabálya szerint.

A dokumentum státusa

Ezt a dokumentumot a W3C tagjai és más érdekelt résztvevők ellenőrizték, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Az Ajánlás elkészítésével a W3C célja és szerepe az, hogy ráirányítsa a figyelmet a specifikációra, és elősegítse annak széles körű alkalmazását. Ez megnöveli a Web használhatóságát, és javítja a weben történő együttműködést.

Ez a dokumentum egyike annak a hat dokumentumnak (Bevezetés, Fogalmak, Szintaxis, Szemantika, Szókészlet és Tesztsorozat), amelyek együttesen felváltják az eredeti Resource Description Framework specifikációkat: az RDF Model and Syntax (1999 Recommendation) és az RDF Schema (2000 Candidate Recommendation) című dokumentumokat. A jelen dokumentumot az RDF Core Working Group (RDF-mag Munkacsoport) dolgozta ki a W3C Szemantikus Web Munkaprogramja keretében, és 2004. február 10. dátummal publikálta. (Lásd a Munkaprogram-nyilatkozatot és a Munkacsoport alapszabályát).

Az Előzetes Ajánlástervezet munkaanyag óta a jelen Ajánlás megszületéséig a dokumentumon végrehajtott módosításokat a Változtatási napló részletezi.

A Munkacsoport szívesen fogadja az olvasóközönség észrevételeit a www-rdf-comments@w3.org (archive) címén; az idevágó technológiák általános vitáját pedig a www-rdf-interest@w3.org (archive) címén folytatja.

Rendelkezésre áll egy konszignáció az ismert alkalmazásokról.

A W3C listát vezet továbbá azokról a felfedett szabadalmi igényekről is, amelyek ehhez a munkához kapcsolódnak.

Ez a szekció a dokumentumnak a publikáláskor érvényes státusát rögzíti. Más dokumentumok hatálytalaníthatják ezt a dokumentumot. A legújabb W3C publikációk listája, valamint e technikai riport utolsó kiadása megtalálható a W3C technikai riportok indexében, a http://www.w3.org/TR/ alatt.

Tartalomjegyzék


1. Bevezetés

Az RDF-mag Munkacsoport [alapszabálya] szerint a munkacsoport produktumai közé tartozik egy sor géppel feldolgozható teszt-eset a nyelvnek azokra a technikai kérdéseire, amelyekkel a Munkacsoport foglalkozik. Ez a dokumentum ismerteti az ehhez a produktumhoz tartozó teszt-eseteket, de nem tartalmazza magukat a tesztelő kódokat. Ez utóbbiakat a http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/ webhely publikálja.

Az RDF Érdekcsoport és az RDF közösség más tagjai is felismertek néhány problémát/inkonzisztenciát az [RDFMS] specifikációban és az [RDF-SCHEMA] előzetes ajánlástervezetében. Ezeket a problémákat összegyűjtötték és kategorizálták az RDF-mag Munkacsoport problémakövető dokumentumában (RDF Core Working Group Issue Tracking). Az RDF-mag Munkacsoport ezt a probléma listát a munkája vezérfonalaként használja. A probléma lista egy munkadokumentum, amelyet mindig időszerűsítenek, amikor új kérdések/problémák merülnek fel. Az időszerűsítés a Munkacsoport döntése alapján történik, ahogyan azt a dokumentum Attention Developers szekciója leírja.

Az RDF teljes specifikációja az alábbi dokumentumokból áll:

1.1. Hatókör

Egy átfogó és teljes RDF tesztsorozatnak le kellene fednie az RDF formális nyelvtanának (Formal Grammar for RDF) összes szabályát. A munkacsoportot azonban nem kötelezi az alapszabály egy ilyen tesztsorozat szállítására, hanem csak arra, hogy olyan teszt-eseteket állítson össze, mely megfelel azoknak a technikai kérdéseknek, amelyekkel a Munkacsoport foglalkozik (ha ez célszerű). A Munkacsoport, maga, nem készít teszteket egyes nyelvtani szabályokra (ilyen pl. a rule[6.1]), de ha valaki adományoz ilyen teszteket a W3C számára, akkor a Konzorcium beépítheti ezeket a teszt-esetek közé.

1.2. RDF hibajegyzék

Az RDF hibajegyzék (RDF Errata) dokumentálja az [RDFMS] ismert hibáit. Mivel egy hibajegyzéket egy W3C specifikáció normatív változtatásának tekintünk, és mivel a munkacsoport döntései mindaddig nem normatívak, amíg a specifikáció ajánlássá nem válik, ezért az RDF-mag Munkacsoport egyetlen ajánlás előtti döntését sem tükrözi a hibajegyzék.

2. A teszt-esetek listája

A teszt-esetek archívuma [REPOSITORY] könyvtárakat tartalmaz, amelyek mindegyike olyan teszt-eseteket fog egybe, amelyeket egyazon kérdéskör tesztelésére szántak. Minden könyvtár tartalmaz egy ún. manifest fájlt, mely leírja az adott könyvtárban lévő teszteket. Ahol egy kérdéskör létrejötte az RDF témakövető folyamat [ISSUES] eredménye, ott a manifest fájl megjelöli ezt a tényt.

A teszt-esetek archívuma egy ZIP fájl formájában tartalmazza az összes Elfogadott [APPROVED] teszt-esetet, és egy másik ZIP fájlban tartalmazza mind az Elfogadott, mind pedig a Nem elfogadott teszt-eseteket [FULLTESTS].

A Manifest.rdf fájl [MANIFEST] tartalmazza a teszt-esetek géppel olvasható jegyzékét. Ennek a fájlnak a formátumát írja le a következő szekció.

2.1. Szervezés

A Manifest.rdf fájl [MANIFEST] RDF/XML-ben tartalmazza a teszt-esetek géppel olvasható leíró jegyzékét. Nagy figyelmet fordítottak arra, hogy ennek a fájlnak a formátuma elég egyszerű legyen, hogy segítse a teszt-esetek gépi feldolgozását.

A fájl egy egyszerű fejlécet [MANIFEST-HEAD] tartalmaz; ezt a teszt-esetek egyedi leírása követi, és végül egy vége lábjegyzet [MANIFEST-TAIL] zárja a fájlt.

A teszt-eseteket az alábbi kategóriákba soroljuk:

Pozitív szintaxiselemző-tesztek
Ezek a tesztek egy (vagy több), RDF/XML-ben, az [RDF-SZINTAXIS] szerint kódolt input dokumentumból állnak. A várt eredmény (az output) pedig a triplet szintaxis dokumentum (N-Triples) 3. szekciójában leírt formában van definiálva. Akkor tekintjük úgy, hogy az elemző áment a teszten, ha olyan gráfot produkál, mely egyenértékű azzal a gráffal, amelyet a triplet-szintaxissal megírt output dokumentum tartalmaz, ahogyan azt a "Gráfok egyenértékűsége" fejezet definiálja az [RDF-FOGALMAK] dokumentumban. Ahol az input dokumentum(ok) legális RDF/XML formátumúak, és mégis egy figyelmeztetést generálhat az elemző, ezt a manifest fájl jelzi az adott tesztnél.
<test:PositiveParserTest rdf:about="http://w3.example.org/test001">

 <test:issue rdf:resource="http://w3.example.org/rdf-tracking/#example1" />
 <test:status>APPROVED</test:status>
 <test:approval rdf:resource="http://rdfcore.example.org/archives/001.html" />
 <test:description>
 This is a simple positive parser test example.
 </test:description>

 <test:inputDocument>
 <test:RDF-XML-Document rdf:about="http://w3.example.org/test001.rdf" />
 </test:inputDocument>

 <test:outputDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/test001.nt" />
 </test:outputDocument>

 <test:warning>Some parsers may produce a warning when running this test</test:warning>

 </test:PositiveParserTest>
Negatív szintaxiselemző-tesztek
Ezek a tesztek csak egy input dokumentumból állnak. Ez a dokumentum nem legális RDF/XML kódokat tartalmaz. Az elemző akkor megy át a teszten, ha helyesen állapítja meg, hogy a dokumentum hibás.
<test:NegativeParserTest rdf:about="http://w3.example.org/error001">

 <test:issue rdf:resource="http://w3.example.org/rdf-tracking/#example1" />
 <test:status>APPROVED</test:status>

 <test:inputDocument>
 <test:RDF-XML-Document rdf:about="http://w3.example.org/error001.rdf" />
 </test:inputDocument>

 </test:NegativeParserTest>
Pozitív következmény-tesztek
Ezeket a teszteket egy vagy több (RDF/XML vagy N-Triples szintaxisú) premissza-dokumentum specifikálja, egy konklúzió dokumentummal együtt. Emellett azokat a szabályokat, amelyeket a következmény meghatározására használunk, a test:entailmentRules elemek specifikálják. Ha jelen van:
<test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" />

a teszt akkor lesz sikeres, ha a következmény megfelel az [RDF-SZEMANTIKA] specifikáció RDF-következmény szabályainak. Ha a következő két elem jelen van:

<test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" />
<test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" />
 
a teszt akkor lesz sikeres, ha a konklúzió megfelel az [RDF-SZEMANTIKAKA] specifikáció RDFS-következmény szabályainak. Azoknál a teszt-eseteknél, amelyek egyszerű következményt használnak, az alábbi jelzést találjuk:
<test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/testSchema#simpleEntailment" />
 
<test:PositiveEntailmentTest rdf:about="http://w3.example.org/rdfs-domain-and-range/conjunction-test">

 <test:description>
 This test demonstrates the conjunctive nature of range and domain.
 </test:description>

 <test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" />
 <test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" />

 <test:premiseDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/rdfs-domain-and-range/test001.nt" />
 </test:premiseDocument>

 <test:premiseDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/rdfs-domain-and-range/test002.nt" />
 </test:premiseDocument>

 <test:premiseDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/rdfs-domain-and-range/test003.nt" />
 </test:premiseDocument>

 <test:conclusionDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/rdfs-domain-and-range/test004.nt" />
 </test:conclusionDocument>

 </test:PositiveEntailmentTest>

Az [RDF-SZEMANTIKA] szerint, egy olyan premissza-dokumentum, mely szemantikai hibát tartalmaz bármelyik korlátozás tekintetében, amelyet a kiválasztott következmény szabályok előírnak, hamis lesz bármilyen interpretáció esetén (és emiatt bármilyen következményt produkálhatnak).

A manifest formátum támogatást nyújt az ilyen szituációkra is oly módon, hogy deklarál egy hamis premissza- vagy konklúzió dokumentumot:

 <test:conclusionDocument>
   <test:False-Document/>
 </test:conclusionDocument>

Konvenció szerint, az ilyen dokumentumról azt mondjuk, hogy bármilyen interpretáció esetén hamis.

Negatív következmény-tesztek
Ezeket a teszteket úgy specifikáljuk, hogy ugyanolyan szerkezetűek legyenek, mint a pozitív következmény-tesztek, azzal a különbséggel, hogy a <test:NegativeEntailmentTest> elemet használjuk a <test:PositiveEntailmentTest> helyett.

A tesztelt szoftver "megbukik" a teszten, ha az RDF- vagy RDFS-következmény szabályok alapján a megadott konklúziót produkálja. A szoftver akkor megy át a teszten, ha meggyőzően kimutatja, hogy ilyen konklúzió nem vonható le a premisszá(k)ból. A gyakorlatban akkor tekinthetjük úgy, hogy a szoftver átment a teszten, ha többszöri komoly kísérletre sem "sikerült" hibás eredményt produkáltatni vele.

<test:NegativeEntailmentTest rdf:about="http://w3.example.org/statement-entailment/test001">

 <test:status>PENDING</test:status>
 <test:approval rdf:resource="http://rdfcore.example.org/Archives/Public/w3c-rdfcore-wg/2002Feb/0476.html" />
 <test:description>
 RDF Core WG RESOLVED that a reified statement was a stating, not a statement.
 The following entailment does not, therefore, hold.
 </test:description>

 <test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" />
 <test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" />

 <test:premiseDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/statement-entailment/test001a.nt" />
 </test:premiseDocument>

 <test:conclusionDocument>
 <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/statement-entailment/test001b.nt" />
 </test:conclusionDocument>

 </test:NegativeEntailmentTest>
Adattípus-érzékeny következmény-tesztek
A következményteszt-esetek, járulékosan, adattípus támogatást is igényelhetnek. Az ilyen igényt egy test:entailmentRules elemmel jelzi a manifest fájl, amelyet záró vagy több test:datatypeSupport elem követ.
  <test:entailmentRules rdf:resource="http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/datatypes#" />
  <test:datatypeSupport rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" />
  <test:datatypeSupport rdf:resource="http://dt.example.org/datatype#foo" />
Ha a teszt adattípus támogatást igényel egy { T, U, V, ... } adattípus halmazra, akkor a tesztsorozat céljára az alábbi három mechanizmust kell biztosítani:
Különféle tesztek
A test:MiscellaneousTest Manifest fájl-bejegyzést olyan teszt-esetek leírására használjuk, amelyek nem sorolhatók be a fenti kategóriákba. Ezekhez több fájl is kapcsolódhat, amelyeket <test:document> elemek segítségével adunk meg.
<test:MiscellaneousTest rdf:about="http://w3.example.org/misc001">

  <test:status>PENDING</test:status>
  <test:description>
   A serializer asked to output the graph described in the test001
   document should raise an exception since it cannot be described using
   RDF/XML.
  </test:description>

  <test:document>
   <test:NT-Document rdf:about="http://w3.example.org/nonserializable/test001.nt" />
  </test:document>

</test:MiscellaneousTest>

Továbbá, minden teszt-eset leírás az alábbi közös attribútumokat tartalmazhatja:

2.2. Elfogadott teszt-esetek

Az alábbi táblázatban felsorolt teszt-eseteket fogadták el:

22 probléma ismeretes, mely 157 elfogadott teszt-esetet tartalmaz, és 57 olyan teszt-eset van, amelyhez nem kapcsolódik probléma. A táblázatban felsorolt relatív URL-ek a http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/ bázis URI-hez viszonyítva értendők
Teszt-esetek – kapcsolódó probléma nélkül (57 teszt-eset)
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (15 teszt-eset)
Input fájlok Output fájlok Figyelmeztetés? Elfogadva
amp-in-url/test001.rdf amp-in-url/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-09-21
datatypes/test001.rdf datatypes/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
datatypes/test002.rdf datatypes/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
rdf-element-not-mandatory/test001.rdf rdf-element-not-mandatory/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-10-03
rdfms-reification-required/test001.rdf rdfms-reification-required/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-uri-substructure/test001.rdf rdfms-uri-substructure/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-xmllang/test001.rdf rdfms-xmllang/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-06-07
rdfms-xmllang/test002.rdf rdfms-xmllang/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-06-07
rdfms-xmllang/test003.rdf rdfms-xmllang/test003.nt   RDFCore Telecon 2002-06-07
rdfms-xmllang/test004.rdf rdfms-xmllang/test004.nt   RDFCore Telecon 2002-06-07
rdfms-xmllang/test005.rdf rdfms-xmllang/test005.nt   RDFCore Telecon 2002-06-07
rdfms-xmllang/test006.rdf rdfms-xmllang/test006.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
unrecognised-xml-attributes/test001.rdf unrecognised-xml-attributes/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-01-18
unrecognised-xml-attributes/test002.rdf unrecognised-xml-attributes/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-01-18
xml-canon/test001.rdf xml-canon/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-08-08
Negatív szintaxiselemző-tesztek (9 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdfms-abouteach/error001.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-abouteach/error002.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error001.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error002.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error003.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error004.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error005.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error006.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-rdf-id/error007.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
Pozitív következmény-tesztek (16 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS + DT(xsd:integer, xsd:string) datatypes-intensional/test002.nt HAMIS   RDFCore Telecon 2003-09-05
RDF + RDFS datatypes/test002.nt datatypes/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
RDF + RDFS + DT(xsd:string) datatypes/test011a.nt datatypes/test011b.nt   RDFCore Telecon 2003-08-29
RDF + RDFS + DT(xsd:decimal, xsd:string) datatypes/test006.nt HAMIS   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + DT(xsd:decimal, xsd:integer) datatypes/test005a.nt datatypes/test005b.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + DT(xsd:integer) datatypes/test003a.nt datatypes/test003b.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
RDF + DT(xsd:integer) datatypes/test003b.nt datatypes/test003a.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
datatypes/test008a.nt datatypes/test008b.nt   RDFCore Telecon 2002-10-11
RDF + RDFS + DT(rdf:XMLLiteral) datatypes/test010.nt HAMIS   RDFCore Telecon 2002-10-11
RDF + RDFS pfps-10/test001a.nt pfps-10/test001b.nt   Editorial fix for issue PFPS-10
RDF + RDFS rdfms-seq-representation/empty.nt rdfms-seq-representation/test002.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + RDFS rdfms-seq-representation/test003a.nt rdfms-seq-representation/test003b.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + RDFS rdfms-seq-representation/empty.nt rdfms-seq-representation/test004.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF tex-01/test001.rdf tex-01/test002.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
RDF tex-01/test002.rdf tex-01/test001.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
RDF + RDFS + DT(xsd:int) xmlsch-02/test001.rdf xmlsch-02/test003.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
Negatív következmény-teszt (16 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS + DT(xsd:decimal, xsd:integer) datatypes-intensional/test001.nt HAMIS   RDFCore Telecon 2003-09-05
RDF + RDFS + DT(xsd:integer) datatypes/test002.nt datatypes/test002b.nt   RDFCore Telecon 2002-11-22
datatypes/test009a.nt datatypes/test009b.nt   RDFCore Telecon 2002-10-11
RDF + RDFS horst-01/test001.rdf horst-01/test002.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
RDF + RDFS horst-01/test003.rdf horst-01/test004.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
rdfms-xmllang/test007a.nt rdfms-xmllang/test007b.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-xmllang/test007b.nt rdfms-xmllang/test007c.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-xmllang/test007c.nt rdfms-xmllang/test007a.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + RDFS rdfs-container-membership-superProperty/not1P.rdf rdfs-container-membership-superProperty/not1C.rdf   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF statement-entailment/test001a.nt statement-entailment/test001b.nt   RDFCore Telecon 2002-02-15
RDF statement-entailment/test002a.nt statement-entailment/test002b.nt   RDFCore Telecon 2002-02-15
RDF + RDFS statement-entailment/test001a.nt statement-entailment/test001b.nt   RDFCore Telecon 2002-02-15
RDF + RDFS statement-entailment/test002a.nt statement-entailment/test002b.nt   RDFCore Telecon 2002-02-15
RDF + RDFS + DT(xsd:int) xmlsch-02/test001.rdf xmlsch-02/test002.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
RDF + RDFS + DT(xsd:int) xmlsch-02/test002.rdf xmlsch-02/test001.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
RDF + RDFS + DT(xsd:int) xmlsch-02/test002.rdf xmlsch-02/test003.rdf   RDFCore Telecon 2003-07-18
Különféle tesztek (1 teszt-eset)
Kapcsolódó dokumentumok Elfogadva
rdfms-uri-substructure/error001.nt RDFCore Telecon 2003-01-10
Probléma: rdf-charmod-literals – összesen 1 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (1 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdf-charmod-literals/test001.rdf rdf-charmod-literals/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-04-05
Probléma: rdf-charmod-uris – összesen 4 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (2 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdf-charmod-uris/test001.rdf rdf-charmod-uris/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-04-26
rdf-charmod-uris/test002.rdf rdf-charmod-uris/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-04-26
Negatív következmény-tesztek (2 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF rdf-charmod-uris/test001.rdf rdf-charmod-uris/test002.rdf   RDFCore Telecon 2002-04-26
RDF rdf-charmod-uris/test002.rdf rdf-charmod-uris/test001.rdf   RDFCore Telecon 2002-04-26
Issue: rdf-containers-syntax-vs-schema – összesen 9 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (7 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdf-containers-syntax-vs-schema/test001.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test002.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test002.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test003.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test003.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test004.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test004.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test006.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test006.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test007.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test007.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/test008.rdf rdf-containers-syntax-vs-schema/test008.nt   RDFCore Telecon 2001-06-29
Negatív szintaxiselemző-tesztek (2 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdf-containers-syntax-vs-schema/error001.rdf RDFCore Telecon 2001-06-29
rdf-containers-syntax-vs-schema/error002.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
Probléma: rdf-ns-prefix-confusion – összesen 11 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (11 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdf-ns-prefix-confusion/test0001.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0001.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0003.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0003.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0004.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0004.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0005.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0005.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0006.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0006.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0009.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0009.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0010.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0010.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0011.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0011.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0012.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0012.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0013.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0013.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdf-ns-prefix-confusion/test0014.rdf rdf-ns-prefix-confusion/test0014.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
Probléma: rdfms-difference-between-ID-and-about – összesen 4 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (3 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-difference-between-ID-and-about/test1.rdf rdfms-difference-between-ID-and-about/test1.nt   RDFCore Telecon 2001-12-14
rdfms-difference-between-ID-and-about/test2.rdf rdfms-difference-between-ID-and-about/test2.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-difference-between-ID-and-about/test3.rdf rdfms-difference-between-ID-and-about/test3.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
Negatív szintaxiselemző-tesztek (1 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdfms-difference-between-ID-and-about/error1.rdf RDFCore Telecon 2001-12-14
Probléma: rdfms-duplicate-member-props – összesen 1 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (1 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-duplicate-member-props/test001.rdf rdfms-duplicate-member-props/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-05-03
Probléma: rdfms-empty-property-elements – összesen 20 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (17 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-empty-property-elements/test001.rdf rdfms-empty-property-elements/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test002.rdf rdfms-empty-property-elements/test002.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test003.rdf rdfms-empty-property-elements/test003.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test004.rdf rdfms-empty-property-elements/test004.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test005.rdf rdfms-empty-property-elements/test005.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test006.rdf rdfms-empty-property-elements/test006.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test007.rdf rdfms-empty-property-elements/test007.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test008.rdf rdfms-empty-property-elements/test008.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test009.rdf rdfms-empty-property-elements/test009.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test010.rdf rdfms-empty-property-elements/test010.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test011.rdf rdfms-empty-property-elements/test011.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test012.rdf rdfms-empty-property-elements/test012.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test013.rdf rdfms-empty-property-elements/test013.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test014.rdf rdfms-empty-property-elements/test014.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test015.rdf rdfms-empty-property-elements/test015.nt   RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/test016.rdf rdfms-empty-property-elements/test016.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-empty-property-elements/test017.rdf rdfms-empty-property-elements/test017.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
Negatív szintaxiselemző-tesztek (3 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdfms-empty-property-elements/error001.rdf RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/error002.rdf RDFCore Telecon 2001-05-25
rdfms-empty-property-elements/error003.rdf RDFCore Telecon 2001-05-25
Probléma: rdfms-identity-anon-resources – összesen 5 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (5 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-identity-anon-resources/test001.rdf rdfms-identity-anon-resources/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
rdfms-identity-anon-resources/test002.rdf rdfms-identity-anon-resources/test002.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
rdfms-identity-anon-resources/test003.rdf rdfms-identity-anon-resources/test003.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
rdfms-identity-anon-resources/test004.rdf rdfms-identity-anon-resources/test004.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
rdfms-identity-anon-resources/test005.rdf rdfms-identity-anon-resources/test005.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
Issue: rdfms-not-id-and-resource-attr – összesen 4 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (4 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-not-id-and-resource-attr/test001.rdf rdfms-not-id-and-resource-attr/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
rdfms-not-id-and-resource-attr/test002.rdf rdfms-not-id-and-resource-attr/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
rdfms-not-id-and-resource-attr/test004.rdf rdfms-not-id-and-resource-attr/test004.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
rdfms-not-id-and-resource-attr/test005.rdf rdfms-not-id-and-resource-attr/test005.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
Probléma: rdfms-para196 – összesen 1 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (1 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-para196/test001.rdf rdfms-para196/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-01-11
Probléma: rdfms-rdf-names-use – összesen 60 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (40 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-rdf-names-use/test-001.rdf rdfms-rdf-names-use/test-001.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-002.rdf rdfms-rdf-names-use/test-002.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-003.rdf rdfms-rdf-names-use/test-003.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-004.rdf rdfms-rdf-names-use/test-004.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-005.rdf rdfms-rdf-names-use/test-005.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-006.rdf rdfms-rdf-names-use/test-006.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-007.rdf rdfms-rdf-names-use/test-007.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-008.rdf rdfms-rdf-names-use/test-008.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-009.rdf rdfms-rdf-names-use/test-009.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-010.rdf rdfms-rdf-names-use/test-010.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-011.rdf rdfms-rdf-names-use/test-011.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-012.rdf rdfms-rdf-names-use/test-012.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-013.rdf rdfms-rdf-names-use/test-013.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-014.rdf rdfms-rdf-names-use/test-014.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-015.rdf rdfms-rdf-names-use/test-015.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-016.rdf rdfms-rdf-names-use/test-016.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-017.rdf rdfms-rdf-names-use/test-017.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-018.rdf rdfms-rdf-names-use/test-018.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-019.rdf rdfms-rdf-names-use/test-019.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-020.rdf rdfms-rdf-names-use/test-020.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-021.rdf rdfms-rdf-names-use/test-021.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-022.rdf rdfms-rdf-names-use/test-022.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-023.rdf rdfms-rdf-names-use/test-023.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-024.rdf rdfms-rdf-names-use/test-024.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-025.rdf rdfms-rdf-names-use/test-025.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-026.rdf rdfms-rdf-names-use/test-026.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-027.rdf rdfms-rdf-names-use/test-027.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-028.rdf rdfms-rdf-names-use/test-028.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-029.rdf rdfms-rdf-names-use/test-029.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-030.rdf rdfms-rdf-names-use/test-030.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-031.rdf rdfms-rdf-names-use/test-031.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-032.rdf rdfms-rdf-names-use/test-032.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-033.rdf rdfms-rdf-names-use/test-033.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-034.rdf rdfms-rdf-names-use/test-034.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-035.rdf rdfms-rdf-names-use/test-035.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-036.rdf rdfms-rdf-names-use/test-036.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/test-037.rdf rdfms-rdf-names-use/test-037.nt   RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/warn-001.rdf rdfms-rdf-names-use/warn-001.nt Figyelmeztetés
engedélyezve
RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/warn-002.rdf rdfms-rdf-names-use/warn-002.nt Figyelmeztetés
engedélyezve
RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/warn-003.rdf rdfms-rdf-names-use/warn-003.nt Figyelmeztetés
engedélyezve
RDFCore Telecon 2001-11-30
Negatív szintaxiselemző-tesztek (20 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdfms-rdf-names-use/error-001.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-002.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-003.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-004.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-005.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-006.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-007.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-008.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-009.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-010.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-011.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-012.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-013.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-014.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-015.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-016.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-017.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-018.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-019.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
rdfms-rdf-names-use/error-020.rdf RDFCore Telecon 2001-11-30
Probléma: rdfms-seq-representation – összesen 1 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (1 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-seq-representation/test001.rdf rdfms-seq-representation/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-05-31
Probléma: rdfms-syntax-incomplete – összesen 10 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (4 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-syntax-incomplete/test001.rdf rdfms-syntax-incomplete/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/test002.rdf rdfms-syntax-incomplete/test002.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/test003.rdf rdfms-syntax-incomplete/test003.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/test004.rdf rdfms-syntax-incomplete/test004.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
Negatív szintaxiselemző-tesztek (6 teszt-eset)
Input fájl Elfogadva
rdfms-syntax-incomplete/error001.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/error002.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/error003.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/error004.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/error005.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-syntax-incomplete/error006.rdf RDFCore Telecon 2003-01-10
Probléma: rdfms-xml-base – összesen 12 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (12 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
xmlbase/test001.rdf xmlbase/test001.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test002.rdf xmlbase/test002.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test003.rdf xmlbase/test003.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test004.rdf xmlbase/test004.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test006.rdf xmlbase/test006.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test007.rdf xmlbase/test007.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test008.rdf xmlbase/test008.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test009.rdf xmlbase/test009.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test010.rdf xmlbase/test010.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test011.rdf xmlbase/test011.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test013.rdf xmlbase/test013.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
xmlbase/test014.rdf xmlbase/test014.nt   RDFCore Telecon 2002-03-15
Probléma: rdfms-xml-literal-namespaces – összesen 2 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (2 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfms-xml-literal-namespaces/test001.rdf rdfms-xml-literal-namespaces/test001.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
rdfms-xml-literal-namespaces/test002.rdf rdfms-xml-literal-namespaces/test002.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
Probléma: rdfs-domain-and-range – összesen 4 teszt-eset
Pozitív szintaxiselemző-tesztek (2 teszt-eset)
Input fájlok Output fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
rdfs-domain-and-range/test001.rdf rdfs-domain-and-range/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
rdfs-domain-and-range/test002.rdf rdfs-domain-and-range/test002.nt   RDFCore Telecon 2001-10-19
Negatív következmény-teszt (2 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-domain-and-range/premises006.rdf rdfs-domain-and-range/nonconclusions006.rdf   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + RDFS rdfs-domain-and-range/premises005.rdf rdfs-domain-and-range/nonconclusions005.rdf   RDFCore Telecon 2003-01-10
Issue: rdfs-no-cycles-in-subClassOf – összesen 1 teszt-eset
Pozitív következmény-tesztek (1 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-no-cycles-in-subClassOf/test001.rdf rdfs-no-cycles-in-subClassOf/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-10-12
Probléma: rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf – összesen 1 teszt-eset
Pozitív következmény-tesztek (1 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf/test001.rdf rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf/test001.nt   RDFCore Telecon 2001-10-12
Probléma: rdfs-subClassOf-a-Property – összesen 1 teszt-eset
Negatív következmény-tesztek (1 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-subClassOf-a-Property/test001.nt HAMIS   RDFCore Telecon 2003-01-10
Probléma: rdfs-subPropertyOf-semantics – összesen 1 teszt-eset
Pozitív következmény-tesztek (1 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-subPropertyOf-semantics/test001.nt rdfs-subPropertyOf-semantics/test002.nt   RDFCore Telecon 2003-01-10
Probléma: entailment-from-inconsistent-graph – összesen 2 teszt-eset
Pozitív következmény-tesztek (2 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-entailment/test001.nt HAMIS   http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-rdfcore-wg/2003Nov/0063.html
RDF + RDFS HAMIS rdfs-entailment/test002.nt   http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-rdfcore-wg/2003Nov/0063.html
Probléma: I5.24-IF-or-IFF-property-properties – összesen 2 teszt-eset
Negatív következmény-tesztek (2 teszt-eset)
Szabályok Premissza fájlok Konklúzió fájl Figyelmeztetés? Elfogadva
RDF + RDFS rdfs-domain-and-range/premises006.rdf rdfs-domain-and-range/nonconclusions006.rdf   RDFCore Telecon 2003-01-10
RDF + RDFS rdfs-domain-and-range/premises005.rdf rdfs-domain-and-range/nonconclusions005.rdf   RDFCore Telecon 2003-01-10

2.3. Nem elfogadott teszt-esetek

A teszt-esetek archívuma tartalmaz olyan teszteket is, amelyek nincsenek elfogadva. Ezeket a teszteket nem soroltuk fel ebben a dokumentumban, de elérhető ezekről egy lista a http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/allTestCases.html URL-en.

2.4. A teszt-esetek futtatása

A teszt-esetek manifest formátumát (géppel értelmezhető meta-adatait) szándékosan úgy választották meg, hogy a teszt-esetek egyszerű, deklaratív leírását adják. A szintaxiselemző-tesztek futtathatók ilyen egyszerű eszközökkel együtt, mint az [NTC]. Egy szintaxiselemzőnek hiba nélkül át kell mennie az összes pozitív szintaxiselemző-teszten, és vissza kell utasítania az összes negatív tesztet. A következmény-tesztek futtatására ilyen eszközöket használhatunk, mint pl. az Euler [EULER].

A következmény-tesztek szabályainak köszönhetően, egy pozitív vagy negatív következmény-teszt egy üres konklúzió-dokumentummal arra használható, hogy illusztráljuk vele a következmény-szabályok halmazaihoz kapcsolódó szemantikai korlátokat.

A teszt-eseteket egyebek között arra szánták, hogy illusztrálják az RDF problémakövető dokumentumban (RDF Issue Tracking) szereplő egyes kérdések megoldását. Ebből következőleg, a teszt-eredményeket mindig a hozzátartozó problémával és leírással összefüggésben kell értelmezni (ha van ilyen megadva). A Manifest fájl (és a fenti táblázat is) tartalmazza az ilyenekre mutató hivatkozásokat.

3. A tripletek szintaxisa (N-Triples)

Az N-Triples (triplet notáció) egy kódsor alapú ASCII szövegformátum, amelyet RDF gráfok kódolására használunk. Ezt az [N3] [N3-Primer] rögzített részhalmazaként állították össze, és így az N3 eszközöket ([CWM], [N-TRIPLES2KIF], [EULER]) használhatjuk az olvasására és feldolgozására. A CWM program akkor adja ki ezt a formátumot, ha "cwm -ntriples" formátumú paranccsal indítjuk el.

Nem követelmény, de ajánlott, hogy az N-Triples tartalmat tároló fájlok egy ".nt" fájlnév-kiterjesztést kapjanak, hogy meg lehessen őket különböztetni az N3 fájloktól.

Az N-Triples dokumentumok Internet média típusa illetve MIME típusa 7-bites kódolású US-ASCII szövegfájl (text/plain).

Megjegyzés: Az N-Triples egy olyan RDF szintaxis, amellyel leírjuk a teszt-eseteket, és definiáljuk a leképezést az RDF/XML és az RDF absztrakt szintaxis között. Az RDF információk alkalmazások közötti cseréjére az RDF/XML [RDF-SZINTAXIS] az ajánlott szintaxis.

3.1. Kiterjesztett Backus-Naur formájú (EBNF) nyelvtan

Egy N-Triples dokumentum US-ASCII karakterek sorozata, amelyet alább, az ntripleDoc nyelvtani kifejezés definiál. Ennek szintaktikai elemzése egy sor RDF tripletet eredményez, mely egy subject, egy predicate és egy object produkcióból áll.

Ez az EBNF ugyanaz a szintaxisnotáció, amelyet az XML 1.0 második kiadása használ:

ntripleDoc ::= line*
line ::= ws* ( comment | triple )? eoln
comment ::= '#' ( character - ( cr | lf ) )*
triple ::= subject ws+ predicate ws+ object ws* '.' ws*
subject ::= uriref | nodeID
predicate ::= uriref
object ::= uriref | nodeID | literal
uriref ::= '<' absoluteURI '>'
nodeID ::= '_:' name
literal ::= langString | datatypeString
langString ::= '"' string '"' ( '@' language )?
datatypeString ::= '"' string '"' '^^' uriref
language ::= [a-z]+ ('-' [a-z0-9]+ )*
mely egy nyelv-teget kódol.
ws ::= space | tab
eoln ::= cr | lf | cr lf
space ::= #x20 /* US-ASCII szóköz - decimális 32 */
cr ::= #xD /* US-ASCII kocsi vissza - decimális 13 */
lf ::= #xA /* US-ASCII soremelés - decimális 10 */
tab ::= #x9 /* US-ASCII vizszines tabulátor - decimális 9 */
string ::= character* (a Karakterláncok szekcióban definiált escape

krakterekkel együtt).

name ::= [A-Za-z][A-Za-z0-9]*
absoluteURI ::= character+ az URI hivatkozások szekcióban definiált escapekrakterekkel együtt.
character ::= [#x20-#x7E] /* US-ASCII space-től decimális 126-ig */

Ezek a produkciók azokat a fogalmakat kódolják, amelyeket Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa [RDF-FOGALMAK] ajánlás definiál, ahogy az alábbi táblázat mutatja:

N-Triples produkció A kódolt RDF fogalom
triple triplet
subject alany
predicate állítmány
object tárgy
absoluteURI RDF URI hivatkozás
nodeID ürescsomópont-azonosító
langString típus nélküli literál
datatypeString tipizált literál

3.2 Karakterláncok

Az N-Triples karakterláncok character produkciók sorozatai, amelyek [UNICODE] karakterláncokat kódolnak. Azok a karakterek, amelyek az US-ASCII értéktartományán kívül esnek, valamint néhány speciális US-ASCII karakter, ún. \-escape szekvenciával kódolhatók, az alábbi táblázat szerint:

Unicode karakter
(u kódponttal)
N-Triples szerinti kódolás
[#x0-#x8] \uHHHH
Kötelezően 4 hexadecimális számjegy HHHH, mely egy uUnicode karaktert kódol.
#x9 \t
#xA \n
[#xB-#xC] \uHHHH

Kötelezően 4 hexadecimális számjegy HHHH, mely egy uUnicode karaktert kódol.

#xD \r
[#xE-#x1F] \uHHHH

Kötelezően 4 hexadecimális számjegy HHHH, mely egy uUnicode karaktert kódol.

[#x20-#x21] Az u karakter
#x22 \"
[#x23-#x5B] Az u karakter
#x5C \\
[#x5D-#x7E] Az u karakter
[#x7F-#xFFFF] \uHHHH

4 kötelező hexadecimális számjegy HHHH, mely egy uUnicode karaktert kódol.

[#10000-#x10FFFF] \UHHHHHHHH

Kötelezően 8 hexadecimális számjegy HHHHHHHH, mely egy uUnicode karaktert kódol.

ahol H egy hexadecimális számjegy: [#x30-#x39],[#x41-#x46] (0-9, nagybetűs A-F).

Ez a speciáliskarakter-notáció (escaping) kielégíti a [CHARMOD] specifikáció Reference Processing Model előírásait a teljes Unicode karaktermező (U+0-tól U+10FFFF-ig) hozzáférhetőségéről és egységes használatáról az alkalmazásokban.

3.3 URI hivatkozások

Az absoluteURI produkció egy Unicode karakterlánc, mely egy RDF URI hivatkozást reprezentál, ahogyan az [RDF-FOGALMAK] dokumentum specifikálja. Ezeket az N-Triples szintaxis szerint kódoljuk, azoknak az escape-szekvenciáknak a használatával, amelyet a Karakterláncok című fejezetünk táblázata ismertet.

3.4. Példa

Az alábbi N-Triples szintaxisú fájl:

<http://www.w3.org/2001/08/rdf-test/> <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>  "Dave Beckett" .
<http://www.w3.org/2001/08/rdf-test/> <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>  "Jan Grant" .
<http://www.w3.org/2001/08/rdf-test/> <http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher> _:a .
_:a                  <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>   "World Wide Web Consortium" .
_:a                  <http://purl.org/dc/elements/1.1/source>   <http://www.w3.org/> .

ugyanazt az RDF gráfot ábrázolja, mint a következő RDF/XML szintaxisú fájl:

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/08/rdf-test/">
  <dc:creator>Jan Grant</dc:creator>
  <dc:creator>Dave Beckett</dc:creator>
  <dc:publisher>
   <rdf:Description>
    <dc:title>World Wide Web Consortium</dc:title>
    <dc:source rdf:resource="http://www.w3.org/"/>
   </rdf:Description>
  </dc:publisher>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

3.5. N-Triples tesztek

Az N-Triples teszt-fájl: http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/ntriples/test.nt több legális, N-Triples szintaxisú tesztet tartalmaz.

4 A hivatkozások listája

Normatív hivatkozások

[APPROVED]
approved_20031114.zip: approved test cases at time of publication. The latest version of this archive is available at http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/latest_Approved.zip .
[FULLTESTS]
all_20031114.zip: Test case archive (including unapproved tests). The latest version of this archive is available at http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/latest_All.zip .
[MANIFEST]
Manifest.rdf: This file (available at http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/Manifest.rdf) describes all the test cases within the repository.
[MANIFEST-HEAD]
Manifest header. A sample prefix which can be used to introduce a manifest file.
[MANIFEST-TAIL]
Manifest footer. A sample suffix which can be used to close a manifest file.
[CWM]
cwm: T. Berners-Lee et al. An RDF/N3 processing tool.
[N-TRIPLES2KIF]
n-triples2kif.pl An RDF processing tool.
[EULER]
Euler: Jos deRoo. An RDF inference engine.
[ISSUES]
RDF Issue Tracking, McBride et al.
[REPOSITORY]
Repository for RDFCore Test Cases hosted at the W3C.
[RDFMS]
Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification, O. Lassila and R. Swick, Editors, World Wide Web Consortium Recommendation. 22 February 1999. This version is http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/. The latest version of RDF M&S is available at http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/.
[RDF-SCHEMA]
Resource Description Framework (RDF) Schema Specification 1.0, Dan Brickley, R.V. Guha, Editors, World Wide Web Consortium Candidate Recommendation, 27 March 2000. This version is http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327/. The latest version of RDF Schema is http://www.w3.org/TR/rdf-schema/.
[UNICODE]
The Unicode Standard, Version 3.0, Addison Wesley, Reading MA, 2000, ISBN: 0-201-61633-5. This document is http://www.unicode.org/unicode/standard/standard.html.
[CHARMOD]
Character Model for the World Wide Web 1.0, M. Dürst, F. Yergeau, R. Ishida, M. Wolf, T. Texin, Editors, World Wide Web Consortium Working Draft, work in progress, 22 August 2003. This version of the Character Model is http://www.w3.org/TR/2003/WD-charmod-20030822/. The latest version of the Character Model is at http://www.w3.org/TR/charmod/.
[RDF-FOGALMAK]
Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Klyne G., Carroll J. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/.
[RDF-SZEMANTIKA]
Az RDF szemantikája, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Patrick Hayes. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ .
[RDF-SZINTAXIS]
Az RDF/XML szintaxis specifikációja (átdolgozott kiadás), W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Dave Beckett. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ .

Informatív hivatkozások

[RDF-BEVEZETÉS]
Az RDF bevezető tankönyve, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Frank Manola and Eric Miller. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ .
[RDF-SZÓKÉSZLET]
Az RDF Szókészlet Leíró Nyelv 1.0: RDF Séma, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Dan Brickley and R. V. Guha. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ .
[N3]
Notation 3, Tim Berners-Lee
[N3-Primer]
Primer: Getting into RDF & Semantic Web using N3, Tim Berners-Lee
[NTC]
NTC: A simple N-Triples isomorphism test utility, Jan Grant

5 Köszönetnyilvánítás (Informatív)

Nagy köszönet illeti Art Barstow-t (a W3C volt munkatársát), e dokumentum korábbi főszerkesztőjét értékes munkájáért, amelyet az RDF tesztsorozat szerkesztésében és kezelésében végzett, mely már folyamatban volt, jóval az RDF-mag Munkacsoport megalakulása előtt is.

A szerkesztők szeretnének köszönetet mondani Jos DeRoo (AGFA) kitűnő munkájáért, amelyet egy olyan következtető szoftver kifejlesztésében végzett, amely képes a következményteszt-esetek futtatására.

Ugyancsak köszönet jár azoknak az RDF szintaxiselemző fejlesztőknek, akik idejüket áldozták a szintaxiselemző-tesztjeink futtatására, és akik korrekciókat is küldtek ezekhez a tesztekhez.

Az alábbi Munkacsoporttagok közvetlenül hozzájárultak a jelen dokumentum, és/vagy a teszt-esetek anyagához:

Ez a dokumentum az RDF-mag Munkacsoport hosszas megfontolásainak az eredménye. Ennek a csoportnak a tagjai: Art Barstow (W3C) Dave Beckett (ILRT), Dan Brickley (W3C/ILRT), Dan Connolly (W3C), Jeremy Carroll (Hewlett Packard), Ron Daniel (Interwoven Inc), Bill dehOra (InterX), Jos De Roo (AGFA), Jan Grant (ILRT), Graham Klyne (Clearswift and Nine by Nine), Frank Manola (MITRE Corporation), Brian McBride (Hewlett Packard), Eric Miller (W3C), Stephen Petschulat (IBM), Patrick Stickler (Nokia), Aaron Swartz (HWG), Mike Dean (BBN Technologies / Verizon), R. V. Guha (Alpiri Inc), Pat Hayes (IHMC), Sergey Melnik (Stanford University), Martyn Horner (Profium Ltd).

Ez a specifikáció merít egyrészt a korábbi RDF Model and Syntax dokumentumból, amelyet Ora Lassilla és Ralph Swick szerkesztettek, másrészt az RDF Séma dokumentumból, amelynek szerkesztői Dan Brickley and R. V. Guha voltak. Azok az RDF és RDF Séma munkacsoport-tagok, akik munkájukkal hozzájárultak e korábbi specifikációk létrejöttéhez, a következők voltak: Nick Arnett (Verity), Tim Berners-Lee (W3C), Tim Bray (Textuality), Dan Brickley (ILRT / University of Bristol), Walter Chang (Adobe), Sailesh Chutani (Oracle), Dan Connolly (W3C), Ron Daniel (DATAFUSION), Charles Frankston (Microsoft), Patrick Gannon (CommerceNet), RV Guha (Epinions, previously of Netscape Communications), Tom Hill (Apple Computer), Arthur van Hoff (Marimba), Renato Iannella (DSTC), Sandeep Jain (Oracle), Kevin Jones, (InterMind), Emiko Kezuka (Digital Vision Laboratories), Joe Lapp (webMethods Inc.), Ora Lassila (Nokia Research Center), Andrew Layman (Microsoft), Ralph LeVan (OCLC), John McCarthy (Lawrence Berkeley National Laboratory), Chris McConnell (Microsoft), Murray Maloney (Grif), Michael Mealling (Network Solutions), Norbert Mikula (DataChannel), Eric Miller (OCLC), Jim Miller (W3C, emeritus), Frank Olken (Lawrence Berkeley National Laboratory), Jean Paoli (Microsoft), Sri Raghavan (Digital/Compaq), Lisa Rein (webMethods Inc.), Paul Resnick (University of Michigan), Bill Roberts (KnowledgeCite), Tsuyoshi Sakata (Digital Vision Laboratories), Bob Schloss (IBM), Leon Shklar (Pencom Web Works), David Singer (IBM), Wei (William) Song (SISU), Neel Sundaresan (IBM), Ralph Swick (W3C), Naohiko Uramoto (IBM), Charles Wicksteed (Reuters Ltd.), Misha Wolf (Reuters Ltd.), Lauren Wood (SoftQuad).

A. függelék: Változtatási napló (Informatív)

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon: http://www.w3.org/TR/2003/WD-rdf-testcases-20030905/

Egyszerű következmény jelzése a következmény-teszteknél.

A negatív következmény-tesztek hibás eredményét definiáló kritériumok bekezdésének újrafogalmazása Pat Hayes javaslata alapján, illetve szavaival.

Egy RDF/XML teszt-eset (rdf-element-not-mandatory/test001) felvétele az olyan esetek tesztelésére, amelyek nem tartalmaznak rdf:RDF elemet .

Eltávolítottunk egy N-Triples hivatkozást a nyelv-tegekre és az RFC3066-ra. Helyette az RDF fogalmak definíciójára hivatkozunk. (Egy nyelv-teg nem kezdődhet számjeggyel).

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon: http://www.w3.org/TR/2003/WD-rdf-testcases-20030123/

Újabb teszt-esetek felvétele az adattípusok intenzionális interpretációjához.

Új teszt-eset: típusnélküli literálok és xsd:string leírásának átfedéséről.

Szerkesztői változtatás. A teszt-esetek táblázatának felirata most világossá teszi, hogy a relatív URL-ek abszolúttá konvertálása csak a táblázatban szereplő relatív hivatkozásokra vonatkozik.

Szerkesztői változtatás a 3. fejezet (N-Triples) MEGJEGYZÉS-ében. Ez most azt mondja, hogy az N-Triples notáció célja itt a leképezés az RDF/XML és az RDF absztrakt szintaxis között.

Terminológiai változtatás. A 2.1. Szervezés szekcióban áttérés a sokkal elfogadhatóbb "gráf egyenértékűség" fogalom használatára.

Lényeges változtatás. A 2.1. Szervezés szekcióban felvételre került egy negyedik feltétel az adattípus-támogatásra, amikor adattípus-érzékeny következmény-teszteket írunk le.

Szerkesztői változtatás. A hivatkozások megváltoztatása végig a dokumentumon, hogy eltávolítsuk az URL-eket a nyílt szövegből; további változtatások Susan Lesch javaslatai alapján.

Szerkesztői változtatás. A 3.1. Kiterjesztett Backus-Naur forma (EBNF) nyelvtan szekcióban egy új táblázat hozzáadása, mely azt mutatja, hogy az N-Triples produkciók hogyan kódolják a megfelelő RDF fogalmakat az [RDF-FOGALMAK] dokumentumból.

Szerkesztői változtatás. A 3.3 URI hivatkozások szekcióban az URI részletek leírása helyett hivatkozások az [RDF-FOGALMAK] dokumentumra. Az RFC2396 (URI-k) hivatkozás törlése. A javítás Duerst, 2003-05-08-i megjegyzései alapján történt (lásd ezt a megjegyzést is. A javítás válasz Patel-Schneider megjegyzésére (2003-05-30) is.

Szerkesztői változtatás. A 3.2 Karakterláncok szekcióban és az N-Triples fejezet escape-szekvencia táblázatában a Unicode karakterek N-Triples-re kódolásának listázása. A javítás Patel-Schneider megjegyzésére (2003-05-27) (felvázolva itt).

Lényeges változtatás. A datatypeString produkció javítása: karakterlánc használata langString helyett, a nyelv-teg törlése után az összes tipizált literálból, ahogy azt elfogadták in RDF-mag 2003-05-09-i telekonferenciáján.

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon: http://www.w3.org/TR/2002/WD-rdf-testcases-20021112/

A következmény-tesztek definíciója megváltozott a tekintetben, hogy ténylegesen a helyes következményeket kell tesztelni, nem az álkövetkezményeket.

Adattípus-érzékeny következmény-tesztek támogatása a manifest fájlban.

Hivatkozás az RDF-FOGALMAK dokumentumban a gráf izomorfizmus / egyenlőség definíciójára.

A mindig hamis áldokumentum hozzáadása következménytesztekhez.

A teszt-esetek listájának időszerűsítése ebben a dokumentumban.

Teszt-esetek nevének megváltoztatása erőforrásrész-azonosítós változatra az egyedi manifest dokumentumokban.

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon: http://www.w3.org/TR/2002/WD-rdf-testcases-20020429/

A language produkció megváltoztatása az RFC 3066-tal való kompatibilitás érdekében. Az [RFC 2396] hivatkozás felvétele a normatív hivatkozások rovatába.

A 3. fejezet (N-Triples) MEGJEGYZÉS újrafogalmazása. Mutató az RDF/XML-re mint adatcsere-szintaxisra.

A character produkció javítása: a maximális USASCII kódérték 126!

A 3.2 Karakterláncok szekcióban eltávolított javaslat, hogy az alkalmazások az UTF-8 kódolást használják.

A 3.5. N-Triples tesztek szekcióban egy URL felvétele, mely az N-Triples teszt-fájlra (http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/ntriples/test.nt) mutat.

Nagybetűs hexadecimális számjegyek használata. A H definiálása, és ilyen módon történő használata: \uHHHH, \uHHHHHHHH.

Az xmlString produkció törlése.

Az N-Triples szerinti nyelv szeparátor szimbólum megváltoztatása @-ra a langString produkcióban.

RDF adattípus-támogatás hozzáadása: a datatypeString használata ^^<datatypeURI> formában.

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon http://www.w3.org/TR/2001/WD-rdf-testcases-20011115/

A 3.3 URI hivatkozások szekció időszerűsítése: Unicode karakterek engedélyezése URI-kben.

A Jövőbeli munkák szekció beolvasztása a Nyitott kérdések szekciójába.

A teszt-esetek táblázatának bővítése és átszervezése, hogy tükrözze az újabb, elfogadott teszt-eseteket.

Új fejezet (2. fejezet) felvétele, mely leírja a szintaxiselemző-tesztek szervezését, az ilyen tesztek típusait és példákat ad azokról a manifest formátumokról, amelyek leírják ezeket a teszteket.

A "Szerkesztők:" adat javítása, Art Barstow-nak köszönhetően.

A literal: produkció a langString | xmlString definíciója megváltozott (az utóbbi törölve)

Az N-Triples szintaxis egyelőre ASCII formátumú marad – lezárt kérdés az esetleges UTF-8 kódolásáról.

Időszerűsített hivatkozás az RDF modell-elméletre, és szintaxis-munkaanyagokra.

Változtatások az alábbi URL-en elérhető dokumentumon http://www.w3.org/TR/2001/WD-rdf-testcases-20010912/

Az Elfogadott teszt-esetek táblázata megváltozott úgy, hogy az most linkeket tartalmaz a teszthez kapcsolódó fájlokra és a Munkacsoport döntéseire.

A Nem elfogadott teszt-esetek táblázatának törlése, és egy link felvétele az archívumnak a nem elfogadott teszteket listázó részére.

Új linkek felvétele, amelyek az archívum teszt-eseteinek ZIP fájljára mutatnak.

A Jövőbeli munkák és Munkatársak szekciók új minősítése: "Informatív".

Egy szimbólum megváltoztatása bNode-ról nodeID-re.

Egy hivatkozás megadása az RDF Modell-elméletre.

Egy szekció felvétele az URI kódolásról, mely a Charmod szabályokra hivatkozik, valamint az absoluteURI nyelvtani szabály módosítása oly módon, hogy a Charmod dokumentumra mutasson.

A Python literálokra való hivatkozás törlése a \-escaping miatt.

A 4, illetve 8 kötelező hexadecimális jegyre vonatkozó követelmény felvétele a \u, \U escape-szekvenciák írásmódjánál.

Az "URI-k" szekciócím megváltoztatása "URI hivatkozások"-ra.

B. függelék: Nyitott kérdések (Informatív)


RDF/XML Metadata Valid XHTML 1.0! Valid CSS!