Tartalomhoz

W3C

 
 

Miért érdemes csatlakozni a W3C-hez?

Bevezetés

A W3C nemzetközi szervezethez egy angol nyelvű űrlap kitöltésével lehet csatlakozni: http://www.w3.org/Consortium/Prospectus/Joining. Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége, kérjük forduljon a W3C Magyar Irodához.

Előnyök

A World Wide Web Konzorciumhoz való csatlakozás előnyei:

 • Tájékoztatás: A W3C-tagok számára hozzáférhető, első kézből származó információk helyzeti előnyt jelentenek a webtechnológiákkal kapcsolatos stratégiai döntésekben.
 • Arculat: A W3C-tagok a Web és a webszolgáltatások fejlesztésének kulcsfigurái.
 • Bekapcsolódás: A W3C-tagok részt vesznek azokban a tevékenységekben, melyek a Web jövőjét alakítják.
 • Befolyás: A W3C-tagok közvetlenül hozzájárulnak a Web fejlesztéséhez.
 • Nyereség: A W3C-tagok kivételes helyzetben vannak, mert termékeiket és szolgáltatásaikat a Web fejlődésének várható irányának megfelelően fejleszthetik.

Tájékoztatás

A szervezetek akkor nyújtják a legjobb teljesítményt, ha könnyen és megbízható forrásból hozzáférhetnek a jövőjüket meghatározó, élenjáró információkhoz. A mai üzleti világban egyre nélkülözhetetlenebbé válik a szervezetek, cégek számára, hogy kihasználják a Web nyújtotta lehetőségeket. Az országhatároknak egyre kisebb jelentősége van az üzleti partnerekkel való kommunikációban, s ez jórészt a Webnek köszönhető.

A tagok többféle úton is hozzájuthatnak a számukra legfontosabb információkhoz:

 • A W3C-tagok weboldalán keresztül: csak tagok által elérhető információk egész tárháza nyílik meg előttük.
 • A W3C hírszolgáltatása által: hetente rövid értesítést kapnak a legsürgősebb információkról, a havi hírlevélből pedig naprakész tájékoztatást nyerhetnek.
 • A W3C rendezvényeken: a munkacsoportok által szervezett találkozók és a csak W3C-tagok által látogatható műhelyek, szimpóziumok föltérképezik a Web jövőjét.
 • A W3C Tanácsadó Testületének ülésein: a W3C Állandó Stábja egy évben kétszer beszámol arról, hogy mi is történt az elmúlt 6 hónapban.

Arculat

A Web fejlődésére hatást gyakorló, kulcsfontosságú szervezetek legnagyobb része W3C-tag, s ezt be is építik marketingstratégiájukba. Az új ajánlások bejelentésekor a webtársadalom tudatában összekapcsolódnak a W3C-tagok a régóta várt szabványokkal, s a tagok termékeik terjesztésekor elmondhatják, hogy azok a W3C ajánlásainak megfelelnek.

"A webtársadalomhoz tartoznak mindazok, akik böngésznek vagy információkat helyeznek el a Weben, akiknek a Web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a Weben, ezenkívül az internetszolgáltatók, valamint azok, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogyan fejlesszék tovább a Webet... A Konzorcium az a semleges közeg, melyben ezek a csoportok megegyezésre juthatnak a szabványokat illetően. Ezeknek az erőknek a találkozása révén gazdagodik a W3C."

Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója

Bekapcsolódás

A W3C-tagok a következő tevékenységek által veszik ki részüket a Web fejlesztéséből:

 • Képviselet a W3C Tanácsadó Testületében: Minden W3C-tag delegál egy képviselőt a Tanácsadó Testületbe. Õ lesz a hivatalos kapcsolattartó a tagszervezetek és a W3C Állandó Stábja közt. A hivatalos nyilatkozatok, állásfoglalások, véleményezési-fölhívások és a Állandó Stábnak szóló előterjesztések ezen a képviselőn át áramolnak.
 • A W3C véleményezési felhívásai: A Tanácsadó Testület képviselői gondoskodnak arról, hogy az új kezdeményezések, ajánlások stb. emailen keresztül eljussanak a tagokhoz. Ha bármelyik tagnak kifogásai vannak, szakmai színvonaluknak megfelelően figyelembe veszik őket.
 • A W3C munkacsoportjai: Minden W3C-munkacsoport a W3C egyik kutatási területén dolgozik, alapítólevelében megfogalmazza és rögzíti feladatát, működésének körét, valamint várható eredményeit és a W3C Állandó Stábjától igényelt forrásokat. A munkacsoportok egy bizonyos szakmai kérdéskört tanulmányoznak, és kidolgozzák a W3C-ajánlásokat.
 • A W3C érdeklődési és koordináló csoportjai: Az érdeklődési csoportok lehetőséget teremtenek arra, hogy a W3C-tagok megvitathassák, véleményezhessék a fejlesztés alatt álló specifikációkat, és hogy megvizsgálják és kiértékeljék a webtechnológiákat. A koordináló csoportok gondoskodnak arról, hogy a különböző munkacsoportok munkái egymással együttműködők legyenek.

Befolyás

A W3C-nek közel 450 tagja van szerte a világon, melyek "közös szava" meghatározza a Web jövőjét. A W3C, mint a webtechnológiákban való jártasság forrása, hatékony összeköttetésekkel rendelkezik, és kapcsolatban áll más technikai szabványügyi szervezetekkel, biztosítva ezáltal, hogy az egyes fejlesztések kiegészítsék egymást és hozzájáruljanak a Web egyetemességéhez és kiterjeszthetőségéhez. A W3C-tagok a következő módon érvényesíthetik befolyásukat:

 • Előterjesztések: a W3C arra biztatja tagjait, hogy gondolataikkal, igényeikkel és specifikációikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a W3C betölthesse küldetését.
 • Döntések: Ha a W3C-tagok egyetértenek egy újonnan javasolt kutatási tevékenység megindításában, akkor a W3C igazgatója útjára bocsátja a programot.

Nyereség

Minden W3C-tag eldöntheti a várható eredmények fényében, hogy mennyit szeretne befektetni. A W3C-tagság egy szervezet számára a következőket jelenti:

 • Bizonyos lehet abban, hogy mindig megkapja a legfrissebb információkat arról, hogy éppen merre tart a Web. Ismerve a jövőt, józan stratégiákat dolgozhat ki, és elkerülheti a súlyos veszteségeket.
 • Bizonyos lehet abban, hogy szervezete elismertségnek örvend a világban. Ez leginkább a szolgáltatói szféra számára fontos.
 • Bizonyos lehet abban, hogy a Web számára előnyös irányban fejlődik, akár kereskedelmi tevékenységben, akár belső hálózat használatában tudja ezt kamatoztatni.
 • Bizonyos lehet abban, hogy szervezete részt vesz a jövő alakításában, s így megelőzheti versenytársait.

Végkövetkeztetés

 • A W3C-tagok birtokában vannak azoknak az elérhető legértékesebb információknak, melyek alapján megtervezhetik mindazokat a stratégiákat és tevékenységeket, melyekre a Web létezésének és fejlődésének bármilyen kihatása van.
 • A W3C-tagság a piaci szereplők szemében garanciát jelent arra, hogy a cég kulcsfontosságú, illetve a webtechnológiák szakértője.
 • A W3C-tagok együttműködnek abban, hogy megoldást nyújtsanak a piac igényeinek kielégítésére, és hogy megismertessék ezeket a felhasználókkal.
 • A W3C-tagok azáltal fejthetik ki befolyásukat, hogy beleszólnak a javaslatok elfogadásába, megvitatják a változásokat, döntéseket hoznak és részt vesznek azok megvalósításában. Ezek határozzák meg a Web jövőjét.

További információk elérhetők a http://www.w3.org/Consortium/Prospectus/Joining oldalon.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.