Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hangzó leírás vagy médiaváltozat:
Az 1.2.3 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.3 Hangzó leírás vagy teljes szövegű változat: A szinkronizált média esetében biztosított az interakciókat is magába foglaló szinkronizált médiához készült teljes szövegű változat, vagy hangzó leírás az előre rögzített videó tartalomhoz kapcsolódóan. Kivételt jelent, amikor a média a szöveghez készült média változat, és ez egyértelműen jelezve van. (A szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a vak vagy csökkent látóképességű emberek számára hozzáférést biztosítson a vizuális információhoz egy szinkronizált média megjelenítésen keresztül. Ez a teljesítési feltétel két megközelítést ír le, melyek közül bármelyik használható.

Az első megközelítés alapján hangzó leírást biztosítunk a videótartalomhoz. A hangzó leírás a szükséges információval egészíti a megjelenítés audió részét, amikor a videó-rész nem elérhető. A párbeszédek közötti szünetek alatt a hangzó leírás információt biztosít a fontos, de a fő hanganyagban nem részletezett vagy említett tevékenységekről, személyekről, helyszínváltozásokról és a képernyőn látható szövegekről.

A második megközelítés magába foglalja a szinkronizált média összes információjának (vizuális és hallható) biztosítását szöveges formátumban. Egy alternatíva az idő-alapú médiához biztosít egy folyamatos leírást mindenről, ami a szinkronizált media tartalmon belül történik. Az alternatíva az idő alapú médiához, forgatókönyvhöz vagy könyvhöz hasonlóan olvasható. A hangzó leírástól eltérően a videó leírási része nem korlátózódik kizárólag csak a párbeszéd szüneteire. Teljes leírások biztosítottak az összes vizuális információhoz, beleértve a vizuális kontextust, a szereplők tevékenységeit és kifejezéseit, valamint egyéb vizuális anyagokat. Továbbá, nem beszédhangok (nevetés, képernyőn kívüli hangok stb.) is leírásra kerülnek és az összes párbeszéd átírása is megtörténik. A leírás és a párbeszéd átírásainak sorozata ugyanaz, mint magában a szinkronizált médiában található sorozat. Ennek eredményeképp az idő-alapú médiaváltozat a szinkronizált médiatartalom sokkal összetettebb megjelenítését tudja biztosítani, mint az önmagában álló hangzó leírás.

Amennyiben a szinkronizált médiához bármilyen interakció tartozik (pl. "válaszadáshoz nyomja meg most a gombot"), akkor az idő-alapú média hiperhivatkozást biztosít, vagy bármit, ami ugyanannak a funkciónak az eléréséhez szükséges.

Megjegyzés 1: Amennyiben az 1.2.3, az 1.2.5 és az 1.2.7 pontok esetében az összes információ biztosításra kerül a videósávon, hangzó leírás nem szükséges.

Megjegyzés 2: Az 1.2.3, 1.2.5 és 1.2.8 pontok némiképp egybeesnek egymással. Ez választási lehetőséget ad a szerkesztőnek a minimális megfelelőségi szinten, és további követelményeket biztosít a magasabb szinteken. Az 1.2.3 teljesítési feltétel A szintjén a szerkesztők választhatnak, hogy hangzó leírást vagy teljes szövegű változatot biztosítanak. Amennyiben a 1.2.5 teljesítési feltétel alatt az AA szintet szeretnék teljesíteni, a szerkesztőknek hangzó leírást kell biztosítaniuk - egy olyan követelményt, ami már teljesítésre került, amennyiben ezt a változatot használták az 1.2.3 pontnál, ellenkező esetben további, újabb követelményről beszélhetünk. Az 1.2.8 teljesítési feltétel alatt az AAA szintnél kiterjesztett szöveges leírást kell biztosítaniuk. Ez további követelménynek számít, amennyiben az 1.2.3 és 1.2.5 pontok teljesítése hangzó leírás biztosítása által történt. Ennek ellenére, ha az 1.2.3 pont teljesítése a szöveges leírás biztosítása által teljesült, és az 1.2.5 ponthoz tartozó hangzó leírás követelménye is teljesült, akkor az 1.2.8 pontban nem szerepelnek újabb követelmények.

Tekintse meg Az 1.2.5 teljesítési feltétel - Hangzó leírás értelmezését, Az 1.2.7 teljesítési feltétel - Hangzó leírás (kiterjesztett) értelmezését és Az 1.2.8 teljesítési feltétel - Médiaváltozat értelmezését is.

Az 1.2.3 teljesítési feltételből származó előnyök

  • Ez a teljesítési feltétel azoknak a személyeknek nyújt segítséget, akik nehézségekbe ütköznek egy videófelvétel vagy más szinkronizált médiatartalom megtekintésénél, beleértve azokat is, akiknek mozgó képek észlelése és értelmezése okoz nehézséget.

Példák az 1.2.3 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.3 teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Hangzó leírás vagy médiaváltozat

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.2.3-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Többnyelvű hangzó leírás biztosítása a SMIL 1.0-ban (jövőbeni hivatkozás)

  • Többnyelvű hangzó leírás biztosítása a SMIL 2.0-ben (jövőbeni hivatkozás)

Az 1.2.3 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.3 -as teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Nincsenek jelenleg dokumentált hibák)

Terminológia

előre rögzített

nem élő információ

hangzó leírás

a hangfelvételhez adott összefoglaló a lényeges vizuális részletek megjelenítésére, melyeket csak a hangfelvétel alapján nem lehet megérteni

Megjegyzés 1: A videó hangzó leírása információt nyújt a cselekményekről, karakterekről, háttérváltozásokról, a képernyőn megjelenő szövegről és más vizuális tartalomról.

Megjegyzés 2: Szabályos hangzó leírásban, a dialógusok szüneteiben szöveges leírás hallható (tekintse meg a kiterjesztett hangzó leírást is.)

Megjegyzés 3: Abban az esetben, ahol teljes videóanyagot tartalmazó információ biztosított már létező hangzó-formátumban, további hangzó leírás nem szükséges.

Megjegyzés 4: “Videó-leírásnak” és “leíró összefoglalónak” egyaránt nevezik.

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

szöveg médiaváltozata

média, amely nem mutat be több információt, mint ami már a szövegben szerepel (közvetlenül vagy szöveg változatokon keresztül)

Megjegyzés: A szöveg médiaváltozata azok számára biztosított, akiknek a szöveg alternatív megjelenítése előnyt jelent. A szöveg médiaváltozata lehet kizárólag hanganyag, csak videó (beleértve a jelnyelvi videót), vagy hang-videó.

szöveges változat a szinkronizált médiához (bármilyen interakcióval együtt)

dokumentum, mely magába foglalja a megfelelően sorbarendezett összes vizuális beállítás, tevékenység, beszélő, az egyéb (nem beszéd) hangok szöveges leírását, illetve a dialógusok szöveges átiratát, kombinálva bármely olyan eszközzel/leirattal, melynek használatával minden, a szinkronizált média során történő interakcióból (ha van ilyen) származó esemény visszadható

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amely a szinkronizált média-tartalom létrehozásának céljából használatos, csak javítás után felel meg ennek a meghatározásnak, ahol a javítás annak érdekében történik, hogy megfelelően képviselje a szerkesztés utáni véglegesített szinkronizált médiát.

videó

a mozgó vagy sorozatos képek technológiája

Megjegyzés: a videót el lehet készíteni animációs vagy fényképezőgéppel készített képekből, vagy mindkettőből.