Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Hangzó leírás (kiterjesztett):
Az 1.2.7 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.7 Hangzó leírás (kiterjesztett): Ahol a videó értelmező leírására a hanganyag szüneteiben nincs lehetőség, kiterjesztett hangzó leírás biztosított minden előre rögzített videó tartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AAA szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy a vak vagy csökkent látóképességű embereknek hozzáférést biztosítson a szinkronizált média megjelenítéshez azon kívül, amit a szabványos hangzó leírás biztosítani tud. Ez a szinkronizált média megjelenítés ismétlődő megállításával és további hangzó leírás lejátszásával történik. Ezután a szinkronizált médiamegjelenítés folytatódik.

Mivel ez megzavarja a felvétel megtekintését azok esetében, akiknek nincs szükségük további leírásra, a be és kikapcsolást engedélyező technikák gyakran biztosítottak. Illetve további leírásokat tartalmazó és leírás nélküli verziók szintén biztosíthatók.

Az 1.2.7 teljesítési feltételből származó előnyök

  • Azok az emberek, akik vakok vagy csökkent látóképességűek és nem látják a képernyőt, valamint a kognitív nehézségekkel küzdők, akik akadályokba ütköznek a vizuális értelmezésnél, gyakran használják a vizuális információ hangzó leírását. Ennek ellenére túl sok párbeszéd esetén a hangzó leírás nem elegendő. A kiterjesztett hangzó leírás biztosítani tudja számukra azt a további információt, amelyre szükségük van a videó megértéséhez.

Példák az 1.2.7 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.7-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Hangzó Leírás (kiterjesztett)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. G8: Providing a movie with extended audio descriptions using one of the following:

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.2.7-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • Többnyelvű kiterjesztett hangzó leírást biztosítani SMIL 1.0-ban (jövőbeni hivatkozás)

  • Többnyelvű kiterjesztett hangzó leírást biztosítani SMIL 2.0-ben (jövőbeni hivatkozás)

Az 1.2.7 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.7 -es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Nincsenek jelenleg dokumentált hibák)

Terminológia

előre rögzített

nem élő információ

hangzó leírás

a hangfelvételhez adott összefoglaló a lényeges vizuális részletek megjelenítésére, melyeket csak a hangfelvétel alapján nem lehet megérteni

Megjegyzés 1: A videó hangzó leírása információt nyújt a cselekményekről, karakterekről, háttérváltozásokról, a képernyőn megjelenő szövegről és más vizuális tartalomról.

Megjegyzés 2: Szabályos hangzó leírásban, a dialógusok szüneteiben szöveges leírás hallható (tekintse meg a kiterjesztett hangzó leírást is.)

Megjegyzés 3: Abban az esetben, ahol teljes videóanyagot tartalmazó információ biztosított már létező hangzó-formátumban, további hangzó leírás nem szükséges.

Megjegyzés 4: “Videó-leírásnak” és “leíró összefoglalónak” egyaránt nevezik.

kiterjesztett hangzó leírás

hangzó leírás, melyet az audiovizuális megjelenítéshez kapcsolnak, a videófelvétel szüneteltetésével, annak érdekében, hogy legyen idő a további leírás hozzáadásához

Megjegyzés: Ezt a módszert csak akkor használják, amikor a videó jelentése elveszne a további hangzó leírás nélkül, és a szünetek a dialógus/szöveges leírás között túl rövidnek bizonyulnak.

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

videó

a mozgó vagy sorozatos képek technológiája

Megjegyzés: a videót el lehet készíteni animációs vagy fényképezőgéppel készített képekből, vagy mindkettőből.