Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Feliratok (élő):
Az 1.2.4 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.4 Feliratok (élő): Feliratok állnak rendelkezésre az összes élő hang (live audio) tartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AA Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy lehetővé tegye a siket és nagyothalló személyek számára valós idejű megjelenítések megtekintését. A feliratok a tartalomnak azt a részét jelenítik meg, amely a hanganyagon keresztül érhető el. A feliratok nem csak párbeszédeket tartalmaznak, hanem azonosítják a beszélő személyét is, valamint hanghatásokat és egyéb lényeges hanganyagokat jelölnek.

Az 1.2.4-es teljesítési feltételből származó előnyök

  • A siket vagy nagyothalló személyek a feliratokon keresztül férnek hozzá a hangzó információhoz a szinkronizált médiatartalmon belül.

Példák az 1.2.4-es teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Az 1.2.4-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Feliratok (Élő)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 teljesítési követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. G9: Creating captions for live synchronized media AND G93: Providing open (always visible) captions

  2. G9: Creating captions for live synchronized media AND G87: Providing closed captions using any readily available media format that has a video player that supports closed captioning

  3. G9: Creating captions for live synchronized media AND G87: Providing closed captions using one of the following techniques:

Megjegyzés: A feliratok előállítása valós idejű szövegfordítási szolgáltatás segítségével is történhet.

Egyéb technikák (javasolt) az 1.2.4-hez

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

(Nincs jelenleg dokumentált javasolt technika)

Az 1.2.4 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.4-es teljesítési feltételre vonatkozóan:

(Nincsenek jelenleg dokumentált hibák)

Terminológia

élő

egy, a való világban történt esemény rögzítése és továbbítása a befogadó felé, kizárólag a közvetítésből adódó késleltetéssel

Megjegyzés 1: a közvetítésből adódó késleltetés rövid (gyakran automatizált). Például azért használják, hogy a közvetítő időt nyerjen vele a hang (vagy videó) sorrendbe rendezésére és cenzúrázásra, de jelentős mennyiségű szerkesztéshez nem biztosít elegendő időt.

Megjegyzés 2: A teljesen számítógép által generált információ nem tekinthető élőnek.

feliratok

a médiatartalom megértéséhez szükséges dialógus és dialógus nélküli hanginformáció szinkronizált vizuális vagy szöveges változata

Megjegyzés 1: A feliratok hasonlóak a csak dialógus feliratokhoz, kivéve, hogy a feliratok nemcsak a beszélt dialógus tartalmát közvetítik, hanem egyenértékű dialógus nélküli információkat is, amely a program tartalmának megértéséhez szükséges, beleértve a hanghatásokat, zenét, nevetést, valamint a beszélő azonosítását és helyzetét.

Megjegyzés 2: A zárt feliratok olyan megfelelők, amelyek bizonyos lejátszóknál ki- és bekapcsolhatók.

Megjegyzés 3: A nyílt feliratok azok a feliratok, melyeket nem lehet kikapcsolni. Például: ha a feliratok videófelvételbe ágyazott képként reprezentált szöveg vizuális megfelelői.

Megjegyzés 4: A feliratok nem fedhetik el és nem akadályozhatják meg a lényeges információ megjelenését a videón.

Megjegyzés 5: Néhány országban a feliratokat képaláírásnak nevezik.

Megjegyzés 6: A hangzó leírások feliratozhatók (ez nem kötelező), mivel olyan információ-leírásnak számítanak, melyek már vizuálisan megjelentek.

hang

a hangreprodukció technológiája

Megjegyzés: A hangot szintetikus úton (beleértve a beszéd-hang keverést) vagy a valódi világ hangjainak rögzítésével, illetve a kettő keverésével is elő lehet állítani.

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van