Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Vizuális megjelenítés (előre rögzített):
Az 1.2.2 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.2 Feliratok (előre rögzített): Feliratok biztosítottak az összes előre rögzített hang tartalomhoz, amit a szinkronizált média tartalmaz - kivéve, amikor a média a szöveg média alternatívája és ez egyértelműen jelezve van. (A Szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy lehetővé tegye a siket vagy hallássérült emberek számára a szinkronizált média megjelenítések megtekintését. A hanganyagon keresztül elérhető tartalom egy részének elérését feliratok biztosítják. A feliratok nemcsak a párbeszédet tartalmazzák, hanem beazonosítják a beszélő személyt és megjelenítik a hangon keresztül közvetített beszéd nélküli információt, beleértve a jelentéssel teli hangeffektusokat is.

Közismert, hogy jelenleg nehéz feliratokat készíteni az idő-érzékeny anyagokhoz, ez azzal a következménnyel járhat, hogy a szerkesztőknek választaniuk kell: vagy az információt a feliratokhoz való hozzájutás után késéssel biztosítják, vagy a feliratokhoz való hozzáférés időpontjáig a siketek számára nem hozzáférhető idő-érzékeny tartalmat tesznek közzé. Idővel a feliratozás eszközei, valamint a feliratozás beépítése a közvetítési folyamatba lerövidíthetik vagy kiküszöbölhetik az ilyen késedelmeket.

Nem szükségesek a feliratok, amikor a szinkronizált média az információ alternatív megjelenítése, mely szöveges formában is megjelenik a weboldalon. Például: Ha az oldalon található információhoz olyan szinkronizált média kapcsolódik, amely a szövegben már szereplő információnál nem mutat be többet, de ezen keresztül a kognitív, nyelvi és tanulási fogyatékossággal küzdő személyek számára könnyebb a megértése, akkor nem szükséges a feliratozás, mivel az információ már megjelenik az oldalon szövegként vagy a szövegalternatívaként (pl. képekhez).

Tekintse meg az 1.2.4 feliratok (élő) teljesítési feltétel értelmezését is.

Az 1.2.2 teljesítési feltételből származó előnyök

  • A siket vagy hallássérült személyek a szinkronizált médiatartalomhoz tartozó feliratokon keresztül hozzáférhetnek a hallható információhoz.

Példák az 1.2.2 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

Útmutatók a feliratokhoz

SMIL források

Egyéb a feliratozáshoz kapcsolódó források

Feliratozási eszközök

Az 1.2.2-es teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák – Feliratok (előre rögzített)

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes .WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

  1. G93: Providing open (always visible) captions

  2. G87: Providing closed captions using any readily available media format that has a video player that supports closed captioning

  3. G87: Providing closed captions using any of the technology-specific techniques below

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.2.2-höz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • A csak-videó klipekhez “Nincs hang ehhez a kliphez” megjegyzés biztosítása (jövőbeli link)

  • A SMIL 1.0 használatával feliratok biztosítása minden olyan nyelv számára, amelyhez hanganyag tartozik (jövőbeli link)

  • A SMIL 2.0 használatával feliratok biztosítása minden olyan nyelv számára, amelyhez hanganyag tartozik (jövőbeli link)

Terminológia

előre rögzített

nem élő információ

feliratok

a médiatartalom megértéséhez szükséges dialógus és dialógus nélküli hanginformáció szinkronizált vizuális vagy szöveges változata

Megjegyzés 1: A feliratok hasonlóak a csak dialógus feliratokhoz, kivéve, hogy a feliratok nemcsak a beszélt dialógus tartalmát közvetítik, hanem egyenértékű dialógus nélküli információkat is, amely a program tartalmának megértéséhez szükséges, beleértve a hanghatásokat, zenét, nevetést, valamint a beszélő azonosítását és helyzetét.

Megjegyzés 2: A zárt feliratok olyan megfelelők, amelyek bizonyos lejátszóknál ki- és bekapcsolhatók.

Megjegyzés 3: A nyílt feliratok azok a feliratok, melyeket nem lehet kikapcsolni. Például: ha a feliratok videófelvételbe ágyazott képként reprezentált szöveg vizuális megfelelői.

Megjegyzés 4: A feliratok nem fedhetik el és nem akadályozhatják meg a lényeges információ megjelenését a videón.

Megjegyzés 5: Néhány országban a feliratokat képaláírásnak nevezik.

Megjegyzés 6: A hangzó leírások feliratozhatók (ez nem kötelező), mivel olyan információ-leírásnak számítanak, melyek már vizuálisan megjelentek.

hang

a hangreprodukció technológiája

Megjegyzés: A hangot szintetikus úton (beleértve a beszéd-hang keverést), vagy a valódi világ hangjainak rögzítésével, illetve a kettő keverésével is elő lehet állítani.

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

szöveg médiaváltozata

média, amely nem mutat be több információt, mint ami már a szövegben szerepel (közvetlenül vagy szöveg változatokon keresztül)

Megjegyzés: A szöveg médiaváltozata azok számára biztosított, akiknek a szöveg alternatív megjelenítése előnyt jelent. A szöveg médiaváltozata lehet kizárólag hanganyag, csak videó (beleértve a jelnyelvi videót), vagy hang-videó.