Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

A WCAG 2.0 Értelmezésének bemutatása

A "WCAG 2.0 Értelmezésének" ismerete elengedhetetlen a "Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0" [WCAG20] alkalmazásához. Habár a normatív meghatározások és követelmények mind megtalálhatók a WCAG 2.0 dokumentációjában, a koncepciók és intézkedések újdonságként hathatnak egyeseknek. A "WCAG 2.0 Értelmezésének" kibővített nem-normatív magyarázatai minden olvasó számára érthetővé teszik az egyes Útmutatók és teljesítési feltételek tartalmát, valamint ezek közös működését. Ugyanakkor példákkal segítik azon technika, vagy technikák azonosítását, amelyek a Munkacsoport megítélése szerint hasznosak lehetnek a teljesítési feltételek követelményeinek teljesítéséhez. A hivatkozásokon keresztül pedig a technikák részletes leírásához juthat el az olvasó.

Az "Értelmezés" nem ajánlás jellegű dokumentum, hanem az Útmutatók és teljesítési feltételek részletes technikai leírása. A WCAG 2.0, valamint az ahhoz kapcsolódó összes dokumentum megismeréséhez tekintse meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 dokumentumainak összefoglalóját.

A "WCAG 2.0 Értelmezésének" felépítését irányelvek szabályozzák. Minden egyes irányelvhez tartozik egy, az " X.X Irányelv értelmezése" című rész. Ezekben a szakaszokban az adott irányelv célja és az ehhez tartozó tanácsolt technikák - melyek azonban nem kapcsolódnak specifikusan a teljesítési feltételekhez - kerülnek ismertetésre.

Az "X.X Irányelv értelmezése" című szakasz után következik a "X.X teljesítési feltétel értelmezése" elnevezésű rész, amely az útmutatóban ismertetett teljesítési feltétel leírását tartalmazza. Ebben az alábbiak olvashatóak:

 • A teljesítési feltétel megjelenése a WCAG 2.0-ban.

 • A teljesítési feltétel célja.

 • Előnyök (hogyan segíti a teljesítési feltétel a fogyatékos embereket).

 • Példák.

 • Kapcsolódó források.

 • Az irányelv követelményeinek megfelelő elégséges technika, illetve technikák.

 • A teljesítési feltétel kapcsán elkövetett hibák.

 • Egyéb javasolt technikák, amelyek a teljesítési feltétel alapvető követelményein túl eredményesen hozzájárulhatnak más tartalmak akadálymentesítéséhez. A javasolt technikák alkalmazása nincs hatással az előírt megfelelősségi szintre.

 • A teljesítési feltételhez kapcsolódó terminológia (a WCAG 2.0 Szójegyzéke alapján).

A WCAG 2.0-ban felsorolt minden irányelvtől hivatkozások mutatnak az adott irányelv értelmező részéhez ( X.X irányelv értelmezése). Ezekhez hasonlóan a WCAG 2.0 teljesítési feltételeinek értelmezésére (X.X teljesítési feltétel értelmezése) mutató hivatkozásokat is ez a dokumentum tartalmazza.

A különböző technikákra vonatkozó információk eléréséhez kövesse a dokumentumban található és a WCAG 2.0 technikáit ismertető részre mutató hivatkozásokat.

A különböző fogyatékosságokkal és a segítő technológiákkal kapcsolatos információkra vonatkozó hivatkozásokért tekintse meg a Wikipedia fogyatékossággal kapcsolatos címszavait.

Az akadálymentesítés négy Irányelvének értelmezése

Az útmutatók és a teljesítési feltételek a webtartalomhoz történő hozzáférés és a tartalom használatának alapját képező négy Irányelv köré szerveződnek.

A Web felhasználóinak teljesíteniük kell a tartalmakra vonatkozó alábbi feltételeket:

 1. Észlelhetőség - Az információnak és az interfésznek a felhasználók által észlelhető módon kell megjelennie, illetve működnie.

  • A felhasználónak észlelnie kell a közölt információt (annak valamilyen érzékszervvel észlelhetőnek kell lennie)

 2. Működtethetőseg - A felhasználói interfésznek és a navigációs elemeknek működtethetőknek kell lenniük.

  • A felhasználónak tudnia kell kezelni az interfészt (az interfész működtetése nem igényelhet olyan beavatkozást, amelyet a felhasználó nem képes végrehajtani).

 3. Érthetőség - A közölt információknak és a felhasználói interfész működésének érthetőknek kell lenniük.

  • A felhasználónak megfelelően értenie kell a megjelenített információt és az interfész működtetésének módjait (a tartalom és a műveletek nem lehetnek értelmezhetetlenek).

 4. Robusztusság - A tartalomnak hozzáférhetőnek kell lennie a lehető legtöbb felhasználói programon és kisegítő technológián keresztül is.
  • A tartalmaknak a technológiák, illetve a felhasználói programok fejlődése során is hozzáférhetőknek kell maradniuk (a technológiák és a felhasználó programok fejlődése nem befolyásolhatja a tartalmak hozzáférhetőségét).

Abban az esetben, ha a fentiek valamelyike nem teljesül, a hátrányos helyzetű felhasználók nem lesznek képesek a web használatára.

Az Irányelvek mindegyikéhez útmutatók és teljesítési feltételek tartoznak, amelyek elősegítik az Irányelvek teljesülését a hátrányos helyzetű felhasználók számára. Ezek az alkalmazási irányelvek sokkal használhatóbbá teszik a tartalmakat minden felhasználó, köztük a fogyatékkal élő emberek részére. Mindezekkel együtt a WCAG 2.0 elsősorban a hátrányos helyzetű felhasználók problémáival kapcsolatos irányelveket tartalmazza. Ezek általában azokkal a hatásokkal foglalkoznak, amelyek meggátolják vagy komolyan zavarják ezen felhasználók webhez történő hozzáférését.

Az Útmutatás szintjei

Az Útmutatók

Az Irányelvek mindegyikéhez útmutatók listája tartozik. Összességében 12 útmutató került megalkotásra, amelyek rendezett listája a WCAG 2.0 tartalomjegyzékében található. Az útmutatók egyik legfontosabb célja az, hogy a felhasználók érzékelési, testi és felfogási képességeinek megfelelő leghatékonyabb módon a lehető legtöbb ember számára hozzáférhetővé tegyék a tartalmakat.

Teljesítési feltételek

Az útmutatók teljesítési feltételeket tartalmaznak, amelyek az adott szabványhoz szükséges megfelelési követelményt fogalmazzák meg. Ezek a feltételek hasonlóak a WCAG 1.0-ben szereplő "ellenőrző pontokhoz". Minden egyes teljesítési feltétel egy olyan utasítás, amely az adott webtartalommal összefüggésben vagy igaznak vagy hamisnak bizonyul. A teljesítési feltételek technológiailag semlegesen kerültek megírásra.

Minden WCAG 2.0 teljesítési feltétel tesztelhető, azért, hogy segítségével a tartalom megfelelősége egyértelműen igazolható legyen. Míg egyes tesztelési eljárások automatikusan megoldhatók, addig másokhoz emberi közreműködés szükséges.

Habár előfordulhat, hogy egy tartalom megfelel a teljesítési feltételnek, mégsem mindig tudják azt a különböző fogyatékokkal élő felhasználók alkalmazni. A szakmai felülvizsgálatok során alkalmazott elismert minőségi eljárások az akadálymentesítés megvalósítása érdekében bizonyos felhasználók számára fontosak. Ezeken felül azonban a felhasználási tesztek elvégzése is ajánlott. A felhasználási tesztek révén derül fény az adott tartalmak alkalmazhatóságára.

A tartalmakat olyan embereknek is tesztelniük kell, akik ismerik a különböző fogyatékkal élők webhasználati szokásait. Az emberi tesztcsoportokban javasolt a hátrányos helyzetű felhasználók foglalkoztatása is.

Az Útmutatóban szereplő minden teljesítési feltételnek van egy hivatkozása, amely a követelményekkel foglalkozó dokumentumra mutat. Ebben a dokumentumban olvashatók:

 • a teljesítési feltételeknek megfelelő elégséges technikák,

 • ajánlott, választható technikák, és

 • a teljesítési feltétel célját, előnyeit és a példákat bemutató leíráshoz vezető hivatkozás.

Elégséges (minimum) és javasolt technikák

A WCAG 2.0 nem alkalmaz meghatározott műszaki eljárásoknak megfelelő technikákat, hanem mind az útmutatókat, mind a teljesítési feltételeket technológiáktól független módon használja. A Munkacsoport annak érdekében, hogy tájékoztatással és példákkal szolgáljon a specifikus technológiákat (például HTML) követő útmutatásokkal kapcsolatban, minden egyes teljesítési feltételhez megalkotta az elégséges (minimum) technikákat, amelyek eleget tesznek a teljesítési feltétel által támasztott követelményeknek. Az elégséges technikák listája a "WCAG 2.0 Értelmezése" című részben tekinthető meg (tükrözött példánya a WCAG 2.0 követelményei című szakaszban olvasható). Ezen a módon az új technikák megjelenésével, valamint a Web és kisegítő technológiák fejlődésével egyidejűleg a lista is folyamatosan frissíthető.

Fontos, hogy minden technika tájékoztató jellegű. Az "elégséges technikák" a WCAG Munkacsoport megítélése szerint tesznek eleget a teljesítési feltétel követelményeinek. Ennek ellenére az említett technikák alkalmazása nem kötelező. Abban az esetben, ha a Munkacsoport listáján nem szereplő technika kerül alkalmazásra, akkor az adott teljesítési feltétel vonatkozásában szükségessé válhat az eljárás megfelelőségének megállapítása.

A teljesítési feltételek többségéhez több elégséges technika is tartozik. Ezek mindegyike eleget tesz az adott teljesítési feltétel követelményeinek. Létezhetnek más megfelelő eljárások is, amelyek nem szerepelnek a Munkacsoport listáján. Azonosításuk esetén ezek is felkerülnek a technikák listájára.

Az elégséges technikákon kívül létezik számos ajánlott technika, amelyek segítik az akadálymentes hozzáférést. Mivel ezek nem teljesen felelnek meg a teljesítési feltételek követelményeinek, ezért nem sorolhatók az elégséges technikák közé. Az ajánlott technikák általában nem tesztelhetők, és/vagy bár bizonyos körülmények között hasznosak, illetve hatékonyak, más esetekben viszont nem működnek kielégítően. A weboldalak akadálymentesítésének növelése érdekében ahol szükséges, ezen technikák alkalmazása javasolható.

Szerkesztői megjegyzés: Ha a bizottság még nem alkotta meg egy technika leírását, akkor a technika címét a felsorolásban a "(hivatkozás előkészületben)" megjegyzés követi.