[tartalom]

W3C

Technikák a WCAG 2.0-hoz

Technikák és Gyakori Hibák a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0-hoz

W3C Munkacsoport megjegyzés - 2008 December 11.

Jelenlegi változat:
http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/
Legutóbbi változat:
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
Előző változat:
http://www.w3.org/TR/2008/WD-WCAG20-TECHS-20081103/
Szerkesztők:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Korábbi szerkesztők:
Wendy Chisholm (2006 júliusáig a W3C alkalmazásában)
John Slatin (2006 júniusáig az Accessibility Institute, University of Texas at Austin alkalmazásában)

Ez a dokumentum szintén elérhető az alábbi nem-normatív formátumokban:


Kivonat

A “Technikák a WCAG 2.0-hoz” c. dokumentum információkat biztosít azoknak a webtartalom fejlesztőknek, akiknek célja megfelelni a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 [WCAG20]teljesítési feltételeinek. A felsorolt technikák a WCAG 2.0 teljesítési feltétel támogatására használható speciális szerkesztői alkalmazások. Jelen dokumentum tartalmazza az alkalmazásokat leíró „Általános technikákat”, melyek bármilyen technológiához használhatók, és azokat a technológia-specifikus technikákat, melyek a speciális technológiákhoz használható információkat nyújtják. A World Wide Web Konzorcium csak a nem védett technológiákhoz alkalmazott technikákat dokumentálja. A WCAG munkacsoport reméli, hogy más technológiák forgalmazói hasonló technikákat biztosítanak annak leírásához, hogy az adott technológiák hogyan felelnek meg a WCAG 2.0-nak. A jelen dokumentumban leírt technikák használata elősegíti, hogy a webtartalom megfeleljen a WCAG 2.0 teljesítési feltételeinek, szemben azzal, amikor a technikák nem kerülnek alkalmazásra.

A jelen dokumentumban szereplő technikák mellett lehetnek egyéb technikák, melyek használhatók a WCAG 2.0 megfelelőségi követelményeinek teljesítéséhez. A WCAG munkacsoport támogatja az ilyen technikák benyújtását, melyek ellenőrzésüket követően bekerülhetnek jelen dokumentumba. Ez annak érdekében történik, hogy a munkacsoport által fenntartott technikák minél szélesebb köre legyen elérhető. Kérjük, hogy a technikák beküldéséhez használja a "Technikák benyújtása c. űrlapot".

Jelen dokumentum a W3C Webelérhetőségi Kezdeményezés (WAI) által a WCAG 2.0 támogatásához publikált dokumentumsorozat része. Jelen dokumentum a munkacsoport jegyzeteként került publikálásra, egy időben a WCAG 2.0, a W3C ajánlásaként történő megjelentetésével. A WCAG 2.0-val ellentétben, a WCAG 2.0 Értelmezésében foglalt információ időről időre frissülni fog. A WCAG 2.0 bemutatását, a támogató technikai dokumentumokat és az oktatási anyagokat a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) Áttekintése fejezetben tekintheti meg.

Jelen dokumentum állapota

Ez a rész a dokumentum állapotát írja le publikálásának időpontjában. Más dokumentumok ezt hatálytalaníthatják. Az aktuális W3C publikációk listája és a jelen műszaki dokumentum legutóbbi változata megtalálható a W3C műszaki dokumentumok tárgymutatójában a következő oldalon http://www.w3.org/TR/.

Ez a munkacsoport “Technikák a WCAG 2.0-hoz” című jegyzete. Jelen technikákat a Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport dolgozta ki, annak érdekében, hogy útmutatást biztosítson a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG 2.0) Ajánlások teljesítéséhez. A technikák a WCAG 2.0 értelmezésében és a Hogyan teljesül a WCAG 2.0-ben kerültek feltüntetésre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen dokumentum tartalma tájékoztató (útmutatást biztosít) és nem normatív jellegű (nem állít követelményeket a WCAG 2.0 teljesítéséhez).

A Munkacsoport kérésének megfelelően az észrevételeiket az online észrevételek című űrlap használatával tegyék meg. Amennyiben ez nem lehetséges, észrevételeiket a public-comments-wcag20@w3.org címre is küldhetik. Az észrevételeket tartalmazó archívum bárki számára elérhető. A jelen dokumentumra vonatkozó észrevételek szerepelhetnek a dokumentum későbbi változatában vagy egyéb változatokban. A Munkacsoport nem szándékozik hivatalos választ adni az észrevételekre. A WCAG levelezési listájának archívuma mindenki számára elérhető, és a Munkacsoport figyelembe veheti a jelen dokumentumra érkező észrevételeket jövőbeli munkája során.

Szívesen vesszük a technikák dokumentálását segítő, nyilvánosságtól érkező anyagokat. Kérjük, hogy a technikák elküldéséhez használják a Technikák küldése c. űrlapot.

A jelen dokumentum a W3C Webelérési Lehetőségek Kezdeményezése (WAI)részeként született. A WCAG Munkacsoport céljait a WCAG Munkacsoport kartája részletezi. A WCAG Munkacsoport a WAI Fejlesztési Terület (Technical Activity) részeként működik.

Ez egy dokumentumtervezet, melyet más dokumentumok bármikor korszerűsíthetnek, helyettesíthetnek, elavulttá tehetnek. Jelen dokumentumra hivatkozni csak mint "folyamatban lévő munkára" lehet.

Ezt a dokumentumot a 2004. február 5. W3C Szabadalmi Elv alapján működő csoport hozta létre. A W3C egy nyilvános listát tart fenn a szabadalmi közzétételekről a csoport "eredményeire" (deliverables) vonatkozóan; ez az oldal szintén tartalmaz instrukciókat a szabadalmak közzétételére vonatkozóan. Bármely magánszemélynek, akinek tudomása van olyan szabványról, amelyről úgy gondolja, hogy tartalmazza az Alapvető Követelményeket, a W3C Szabadalmi Elv 6. szakaszával összhangban közzé kell tennie ezt az információt.


Tartalomjegyzék

Függelék


Bevezetés a WCAG2.0-hoz tartozó technikákba

Jelen dokumentum a W3C Webelérhetőségi Kezdeményezés (WAI) által, a WCAG 2.0 támogatásához publikált dokumentumsorozat része [WCAG20]. Különböző technikákat tartalmaz, melyek magukba foglalják a sajátos szerkesztői alkalmazásokat és példákat a jobban hozzáférhető webtartalom fejlesztéséhez. Olyan tipikus hibák felsorolását is tartalmazza, melyek a WCAG 2.0 teljesítési feltételhez kapcsolódnak és elkerülendőek.

Jelen dokumentum nem bevezető, hanem egy részletes technikai leírás azokról a módszerekről, melyeket a WCAG 2.0-ban szereplő követelményeknek való megfeleléséhez érdemes használni. A WCAG 2.0 bevezetéséhez, a támogató technikai dokumentumokhoz és oktatási anyagokhoz tekintse meg a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) Áttekintését.

Annak érdekében, hogy a WCAG Munkacsoport által fenntartott technikákat minél átfogóbbá tegye, a munkacsoport ösztönzi az új technológiák benyújtását, melyek ellenőrzés után bekerülhetnek jelen dokumentumba. Kérjük, hogy technikák beküldéséhez, használják a "Technikák beküldése c. űrlapot".

Elégséges és javasolt technikák

A WCAG 2.0-ban technológia-specifikus technikák használata helyett, az útmutató és a teljesítési feltételek technológia-semleges módszerrel kerültek megírásra. Annak érdekében, hogy iránymutatást és példákat biztosítsunk a specifikus technológiákat (például HTML) alkalmazó irányelvek teljesítéséhez, a munkacsoport elégséges technikákat határozott meg minden egyes teljesítési feltételhez, amelyek elegendőek az adott teljesítési feltétel megvalósításához. Az elégséges technikák listáját a WCAG 2.0 Értelmezése c. dokumentum támogatja (és tükörként megjelenik a Hogyan teljesül a WCAG2.0-ban). Ilyen módon lehetséges a lista frissítése, amint új technikák kerülnek napvilágra és a webtechnológiák és kisegítő technológiák fejlődnek.

Figyelembe kell venni, hogy az összes technika, tájékoztató jellegű. Az „elégséges technikákat” a WCAG Munkacsoport elégségesnek minősíti a teljesítés feltételnek történő megfeleléshez. Mindazonáltal nem szükséges ezeknek a nevesített technikáknak a használata. Amennyiben a technikák használata eltér a munkacsoport által felsoroltakétól, akkor más módszer szükséges annak megállapításához, hogy a technika megfelel-e az adott teljesítési feltételnek.

A legtöbb teljesítési feltételhez többféle elégséges technika tartozik a felsoroltak közül. Bármelyik felsorolt technika használható a teljesítési feltétel megvalósításához. Létezhetnek egyéb technikák, melyeket a munkacsoport nem dokumentált, de megfelelnek a teljesítési feltételnek. Amint új elégséges technikák kerülnek azonosításra, a listát bővítjük velük.

Az elégséges technikák mellett számos javasolt technika létezik, melyek erősítik a hozzáférhetőséget, de nem minősülnek elégséges technikának, mert nem felelnek meg teljesen a teljesítési feltétel követelményeinek, nem ellenőrizhetők, és/vagy egyes helyzetekben jó és hatásos technikának minősülnek, de más esetben nem hatékonyak, nem hasznosak. Ezek javasolt technikaként kerülnek felsorolásra, és közvetlenül az elégséges technikák mögött állnak. Biztatjuk a szerkesztőket a fent említett technikák használatára, ahol ez lehetséges, saját weboldaluk hozzáférhetőségének elősegítése érdekében.


1. Általános technikák


G1: Minden oldal tetején egy olyan hivatkozás elhelyezése, amely közvetlenül a fő tartalomra mutat

Alkalmazhatóság

Minden technológia, amely hivatkozásokat tartalmaz

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy mechanizmus biztosítása a több oldalon ismétlődő tartalmi blokkok elkerüléséhez, közvetlenül a weboldal fő tartalmára történő ugráson keresztül. Az első interaktív elem a weboldalon a fő tartalom elejéhez vezető hivatkozás. A hivatkozás használatával a fókusz a többi tartalom felett a fő tartalomra kerül. Ez a technika egyetlen fő tartalomterülettel rendelkező weboldalaknál hasznos, a több, egyenlően lényeges tartalmi területetet magába foglaló oldalakhoz képest.

Megjegyzés: látható hivatkozások szükségesek a billentyűzettel navigálók számára, beleértve a kapcsolót-használókat, azokat, akik olyan technikákat használnak, melyek lassan generálják a billentyűleütéseket, a képernyőnagyító szoftvert, az egészséges látású kollégákkal dolgozó képernyőolvasót és a csak-billentyűzetet használókat, illetve azokat, akik hangfelismerő szoftvert használnak.

Példák

Példa 1: Egy online újság

Egy online újság több információs részt tartalmaz: keresési funkciót, vállalati reklámfelületet, oldalsávokat, rövidebb cikkeket, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot az újsággal, stb. A vezércikk az oldal közepén helyezkedik el. Az első hivatkozás neve, amit a felhasználó a tabulátor billentyűvel elér az oldal bejárása során az „Ugrás a vezércikkre”. A hivatkozás kiválasztása a fókuszt a cikkre helyezi. A tabulátor billentyű ismételt lenyomásával a felhasználó a főcikk első hivatkozásához kerül.

Példa 2: „A fő tartalomra ugrás” hivatkozás

Egy weboldal navigációs technikák választékát tartalmazza minden egyes oldalon: egy nyomvonal-morzsát, egy kereső eszközt, egy oldaltérképet, és a kapcsolódó források listáját. Az első hivatkozás neve „Ugrás a fő tartalomra”. A felhasználó a hivatkozás kiválasztásával a navigációs eszközöket ugorja át.

Források

Jelen források csak tájékoztató jellegűek, jóváhagyásra nem kerültek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy egy hivatkozás az első fókuszba kerülő elem a weboldalon.

 2. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás egyértelműen jelzi, hogy a fő tartalomhoz kapcsolódik.

 3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás látható minden esetben, vagy láthatóvá válik, ha billentyűzetfókuszba kerül.

 4. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás kiválasztása a fókuszt a fő tartalomra helyezi.

 5. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás kiválasztása után a billentyűzetfókusz a fő tartalomra került.

Várható eredmények
 • A fenti összes ellenőrzés teljesül.


G4: Engedélyezni a tartalom szüneteltetését és újraindítását attól a ponttól, ahol megállították

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia, amely mozgó, vagy gördülő tartalmat foglal magába.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja módszert biztosítani a mozgó, gördülő tartalom megállításához. Amennyiben a felhasználó számára szükséges a mozgás szüneteltetése annak érdekében, hogy kevésbé vonja el a figyelmét vagy legyen elég ideje az olvasáshoz, kívánság szerint megállíthatja a tartalmat, majd újraindíthatja azt. Ezt a mechanizmust biztosítani lehet a WCAG-nak megfelelő interaktív vezérlőkön (interactive controls), vagy gyorsbillentyűkön keresztül. Alkalmazásuk esetén a gyorsbillentyűk dokumentálásra kerülnek.

Példák

 • Egy webhely vállalati reklámfelületet tartalmaz az oldal tetején. Azok a felhasználók, akiknek több időre van szükségük az elolvasásához, használhatják az Escape billentyűt a gördülés szüneteltetéséhez. Az Escape ismételt lenyomásával újraindíthatják.

 • Egy weboldal egy „Hogyan kössük meg a cipőt” címkéjű hivatkozást tartalmaz, amely egy Flash animációhoz kapcsolódik. A hivatkozást közvetlenül megelőző szöveg tájékoztatja a felhasználót, hogy a space billentyű lenyomása szünetelteti és újraindítja az animációt.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy mozgó, vagy gördülő tartalommal rendelkező oldalon,

 1. Használja a weboldalon biztosított mechanizmust, vagy felhasználói programot a mozgó vagy gördülő tartalom szüneteltetéséhez.

 2. Ellenőrizze, hogy a mozgás vagy gördülés megállt, és nem indul el magától.

 3. Használja a mozgó tartalom újraindításához biztosított mechanizmust.

 4. Ellenőrizze, hogy a mozgás vagy gördülés attól a ponttól indul el, ahol megállították.

Várható eredmények
 • A #2 és a #4 teljesül.


G5: Engedélyezni a felhasználók számára, hogy időkorlátozás nélkül befejezzék a tevékenységet

Alkalmazhatóság

Jelen technika vonatkozik az olyan tevékenység végrehajtását támogató bármilyen technológiára, vagy módszerre, amely nem igényel időzített interakciót a működéshez.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy a felhasználók számára elegendő időt biztosítson a tevékenység befejezésére. Ez a technika magába foglalja egy meghatározott tevékenység biztosítását, mely nem igényel időzített interakciót. A felhasználók igényeikhez igazodva elegendő időt kapnak az interakcióra .

Példák

 • Egy tanfolyamhoz kapcsolódó interaktív vizsga az összes kérdést egy weboldalon biztosítja. A felhasználóknak az igényeiknek megfelelő idő áll rendelkezésre a megoldáshoz.

 • Egy interaktív játékban a soros játékos annyi időt tölthet a következő lépéssel, amennyit szeretne, ahelyett, hogy korlátozott időn belül kellene megtennie azt.

 • Egy online aukción minden ajánlattevő csak egy ajánlatot küldhet el, az időzítésen alapuló többszörös versenyajánlat beküldése helyett. A licitálás egész nap lehetséges bárki számára, elegendő időt biztosítva az egyszerű ajánlati űrlap kitöltésére. Amint a licitálás befejeződött, a legjobb ajánlat nyer.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Határozza meg, hogy van-e bármilyen időzített interakció.

Várható eredmények
 • Az #1 nem teljesül.


G8: Kiterjesztett hangzó leírásokkkal rendelkező film biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármilyen hangot és videót támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy biztosítsa a kiterjesztett hangzó leírást nyújtó videó tartalom második verzióját. Az egyik nehézsége a hagyományos hangzó leírás készítésének az, hogy a narrátornak néha sok információt kell közvetítenie a párbeszédek rövid szünetei között. A kiterjesztett hangzó leírás ideiglenesen szünetelteti a hangot és a videót, annak érdekében, hogy a kritikus információ átadásra kerüljön, amikor a párbeszéd szünetei nem elegendőek a megfelelő leíráshoz.

Kiterjesztett hangzó leírással rendelkező film segítő változatának biztosítása hozzáférhetővé teszi a tartalmat a vakok számára, hiszen nekik nemcsak a párbeszédet kell hallaniuk, hanem azt a kontextust és a videó egyéb vonatkozásait is, melyeket a szereplők párbeszéde magában nem közvetít és melyekre nincs elegendő idő az eredeti párbeszéd közben.

Mivel ez megzavarja a megtekintést azoknál a nézőknél, akiknek nincs szüksége további leírásra, gyakran biztosítottak az olyan technikák, melyek megengedik a szolgáltatás be és kikapcsolását. Felváltva lehet biztosítani a további leírással rendelkező vagy nem rendelkező változatokat.

Példák

Példa 1

Egy égő házból menekülő család online videójának alternatív változata. A férj és a feleség között folyamatos párbeszéd folyik arról, hogy hol vannak a gyerekek. Ezalatt a háttérben az egyik fal leomlik, ami fontos információ a történet szempontjából, mert elzárja kijutásukat abból az épületrészből. A videó-anyag lejátszásamegáll (néhány filmkocka ismétlődik), a narrátor pedig részleteket mond el a fal leomlásáról, és ezután a videó folytatódik.

Példa 2

Egy oktatófilmhez egy csaknem folyamatos alámondás tartozik. A videó-rész megtekintésénél a nehézségekkel küzdő emberek számára elérhető egy alternatív változat. Az alternatív változat megállítja a videót és biztosítja a kulcsinformációk hangzó leírását.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nyissa meg a kiterjesztett hangzó leírásokat tartalmazó filmváltozatot.

 2. Ellenőrizze, hogy a videó megáll a kiterjesztett hangzó leírások alatt, amikor nincs elég hely az eredeti párbeszédben a szükséges alámondások beszúrására.

 3. Ellenőrizze, hogy a szükséges információt tartalmazza-e a hangzó leírás.

 4. Amennyiben az alternatív változat(ok) külön oldalon található(k), ellenőrizze a hivatkozás(ok) hozzáférhetőségét, hogy lehetővé váljon a felhasználó számára a többi változat elérése.

Várható eredmények
 • A #2, a #3 és a #4 ellenőrzések teljesülnek.


G9: Feliratok létrehozása az élő szinkronizált médiához

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológiára vonatkozik, amely audiovizuális információt jelenít meg.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy lehetővé tegye a hozzáférést a siket felhasználók számára a valós idejű szinkronizált médiaközvetítésekhez. Ebben az esetben azonban okkal nehezebb a pontos, valós idejű feliratok létrehozása, mert kevés idő áll rendelkezésre a hibák javításához, a másodszori meghallgatáshoz, vagy mások megkérdezéséhez a szavak pontos visszaadásával kapcsolatban. Szintén nehezebb a gyorsan áramló információ egyszerűsítése vagy részletezése.

Léteznek a gyorsírást és gyors gépelési technológiákat használó valós idejű szövegbegépelési technikák. A beszédből szöveg visszamondását (ahol valaki meghallgatja a beszédet, majd gondosan visszamondja egy beszédet felismerő számítógépnek) napjainkban telefonos üzenetközvetítő szolgáltatásokhoz használják, és a jövőben a feliratozáshoz lehet majd alkalmazni. Végső soron lehetséges lesz a beszéd szöveggé alakításának javítása.

Példák

 • Példa 1: Egy televízióstúdió valós idejű feliratozási szolgáltatást használ az esti online híreihez kapcsolódó feliratok elkészítéséhez.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik folyamat és irányelv (policy) annak biztosításához, hogy a feliratok valós időben kerüljenek közvetítésre.

Várható eredmények
 • #1 ellenőrzés teljesül.


G10: Elemek létrehozása olyan technológia használatával, amely támogatja a platformok API (egy program vagy operációs rendszer által biztosított módszerek, amelyekkel más programok hozzáférhetnek a funkcióihoz) tulajdonságait; azokról a platformokról van szó, melyeken a felhasználói programok működnek a nevek és szerepek ismertetésére, és amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó által beállítható tulajdonságok közvetlenül beállíthatók legyenek, és amelyek értesítést biztosítanak a változtatásokról

Alkalmazhatóság

Olyan programozási technológiák, melyeknek szabványos összetevőit úgy programozták, hogy érintkezzen a API-kkel.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy biztosítsa a kisegítő technológia számára a webtartalom megértését, azért, hogy egy alternatív felhasználói felületen keresztül egyenlő értékű információt tudjon közvetíteni a felhasználó számára.

Néha a tartalmat nem a jelölőnyelv használatával készítik, hanem programozási nyelvet vagy eszközöket használnak hozzá. Számos esetben ezekhez a technológiákhoz olyan felületelemek tartoznak, melyeket már úgy programoztak, hogy érintkezzenek a hozzáférhetőségi API-kkel. Amennyiben egy szerző ezeket az alkotóelemeket használja, és kitölti a tulajdonságokat (pl. név, stb.) a tartalomban létrejövő felhasználói felület elemei hozzáférhetők lesznek a kisegítők technológiák számára.

Mindazonáltal, amennyiben egy szerző egy új felhasználói felületelemet akar létrehozni, és nem tud szabványos elemeket használni, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hozzáférhetőségi rendelkezéseket saját maga biztosítja — és olyan módon valósítja meg őket, hogy összeférhetők legyenek az API-val.

A megvalósítás után, az egyéni komponenst ellenőrizni kell az akadálymentesítés támogatásához.

Példák

 • Egy weboldal Java programot használ egy applet létrehozásához. A szerkesztők egy csoportja egy teljesen új felületelem típust akar létrehozni, ezért nem használhatnak létező Java objektumokat. Java swing osztályokat használnak a saját elemeik létrehozásához, mivel a Java swing osztályoknak már léteznek kapcsolódási rendelkezései a különböző API-khoz. A Java swing osztályok használatával képesek létrehozni olyan felületelemet, amely megadja a saját nevét és szerepét, beállítható a kisegítő technológiák (AT) által és figyelmezteti a kisegítő technológiákat (AT) a frissítésekről.

 • Egy weboldal C+++ programnyelven megírt, eredeti ActiveX vezérlőt használ. A vezérlőt úgy írták meg, hogy egyértelműen támogassa a Microsoft Aktív Kisegítő Lehetőségek (Microsoft Active Accessibility - MSAA) API-ját annak érdekében, hogy információt adjon az elfogadási parancsokról. A vezérlő ekkor közvetlen kölcsönhatásban áll a felhasználói programot MSAA-t támogató rendszereken használó kisegítő technológiával.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Állítson elő tartalmat egy hozzáférhető felhasználói program használatával.

 2. Használja a felhasználói program API-hoz tervezett kisegítő segédeszköz a felhasználói felület elemeinek kiértékeléséhez.

 3. Ellenőrizze, hogy a felhasználói felület elemeihez tartozó összes nevet és szerepet megtalálja az eszköz.

 4. Változtassa meg az elemek értékeit.

 5. Ellenőrizze, hogy a kisegítő segédeszköz figyelmeztetés kap.

 6. Ellenőrizze, hogy az elem együttműködik a kisegítő technológiákkal.

Várható eredmények
 • A #3, a #5 és a #6 ellenőrzések teljesülnek minden felhasználói felületelemnél.


G11: Kevesebb, mint 5 másodpercig villogó tartalom létrehozása

Alkalmazhatóság

Villogó tartalmat támogató technológiák.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy minimalizálja a villogó tartalom által okozott figyelemelterelést, és képessé tegye a felhasználókat arra, hogy más tartalomra tudjanak koncentrálni az oldalon.

Villogó tartalmat több technológia segítségével lehet létrehozni. Ezek közül néhány beállításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy folyamatossá tegye a villogó tartalmat, vagy más módon határozza meg a megjelenített villogó tartalom idejének hosszúságát. A villogó tartalom öt másodpercre korlátozása minimalizálja a villogás által okozott figyelemelterelést. Ez előnyös a bizonyos típusú tanulási nehézségekkel küzdő és csökkent látóképességű emberek számára.

Példák

 • Egy animált képet használnak a kiárusított tételek kihangsúlyozásához. A vásárlásra kínált tételek listáján belül, egy vörös címke képét az „Eladó” kifejezés követi, jelezve, hogy a tételeket csökkentett áron kínálják. Az oldal betöltésekor a vörös címke képe villog, majd öt másodpercen belül megáll.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Találja meg az összes villogó tételt.

 2. Minden villogó tétel esetében határozza meg, hogy a villogás elkezdése és a befejezése közötti időtartam kevesebb, mint öt másodperc.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül.


G13: Leírás arról, hogy mi lesz az eredménye az olyan űrlapvezérlő megváltoztatásának, amely kontextus-váltást okoz, még mielőtt a váltás megtörténne

Alkalmazhatóság

Minden technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy információt biztosítson a felhasználók számára arról, hogy mi fog történni abban az esetben, amikor egy űrlapvezérlő megváltoztatása kontextus-váltást eredményez. Mivel egy űrlapvezérlő értékének megváltoztatása nem feltétlenül eredményezi a kontextus-váltást, fontos, hogy a szerkesztők utasításokat biztosítsanak, melyek előre tájékoztatják a felhasználókat a működésről. Ahol lehetséges, jó ötlet algoritmikusan összekapcsolni az útmutatásokat, leírva a változást magával az űrlapvezérlővel.

Az alábbiakban szerepel néhány példa arra, hogy különböző helyzetekben milyen módon ehet az utasításokat rendelkezésre bocsájtani.

 • Olyan olvasási sorrendben biztosítani az utasításokat a weboldalon, amely megelőzi azt a felhasználói felületelemet, amely a kontextu-váltást eredményezi a beállítás megváltoztatásával.

 • Több lépéses folyamathoz, ahol a felhasználóknak bizonyos lépéseket kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy elérjék azt a felhasználói felületelemet, ahol a beállítások megváltoztatása kontextus-váltást jelent, az utasítást a folyamat részeként kell biztosítani az előtt a lépés előtt, ahol a kontextus-váltás bekövetkezik.

 • Olyan belső hálózat esetében, ahol felhasználói képzés szükséges az olyan webalkalmazás használata előtt, ahol a felhasználói felület elemek a beállítás megváltoztatása esetén a kontextus-váltást okozzák, az instrukciókat a képzés részeként biztosítják.

Példák

 • Rádiógombok sorozata egy oldal tetején német, francia és spanyol nyelvű választási lehetőséget tartalmaz. Az utasítások a gombok előtt találhatók azért, hogy tájékoztassák a felhasználót arról, hogy az opció kiválasztásával a nyelv meg fog változni.

 • Egy 50 kérdésből álló online felmérés egyszerre csak egy kérdést jelenít meg. A felmérés elején tájékoztatók jelennek meg, melyek elmagyarázzák, hogy minden válasz kijelölése után a felhasználó a felmérés következő kérdéséhez lép.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 • Találja meg azt a tartalmat, ahol az űrlapvezérlő beállításának megváltoztatása kontextus-váltást eredményez.

 • Ellenőrizze, hogy a magyarázat a vezérlő megváltozásának következményéről előbb érhető el, mint a vezérlők aktiválása.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G14: Biztosítani, hogy a színkülönbségek által közvetített információ a szövegben szintén elérhető

Alkalmazhatóság

Minden színt és szöveget támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelent technika célja biztosítani, hogy amikor olyan színkülönbségeket használnak az információ közvetítéséhez, mint a kötelező űrlapmezők, a színkülönbségek által közvetített információ a szövegben is egyértelműen közvetítésre kerül.

Példák

Példa 1: Színkódolt konferencia program

Egy technológiai konferencia ülései három szekcióban kerülnek megrendezésre. Az 1. szekcióhoz tartozó üléseket kék háttérrel, míg a 2. szekcióhoz tartozó üléseket sárga háttérrel jelenítik meg. A 3. szekcióhoz tartozó ülések zöld háttérrel kerülnek megjelenítésre. Minden ülésszak után egy kód azonosítja az adott szekciót a szövegben: T1 az 1. szekciót, T2 a 2. szekciót és T3 a 3. szekciót jelenti.

Példa 2: Színkódolt ütemterv ikonokkal

Egy technológiai konferencia ülései három szekcióban kerülnek megrendezésre. Minden ülés neve mellett egy színes ikon jelzi, hogy melyik szekcióhoz tartozik: a kék ikon jelzi az 1. szekciót, a sárga ikon jelzi a 2. szekciót, és a zöld ikon jelzi a 3. szekciót. Minden egyes ikonhoz kapcsolódik egy megfelelő szöveges változat „1. szekció”, „2.szekció”, vagy „3.szekció".

Példa 3: Űrlap kötelező mezőkkel

Egy űrlap számos kötelező mezőt tartalmaz. A kötelező mezőkhöz tartozó címkék vörös színben jelennek meg. Továbbá minden címke végén található egy csillag(*) karakter. Az űrlap kitöltésére vonatkozó utasítások jelzik, hogy „az összes kötelező mező vörös színű és csillaggal(*) jelölt”, amit egy példa is követ.

Megjegyzés: A csillagokat nem tudja minden képernyőolvasó értelmezni (az összes olvasási módban), és nehézséget jelenthetnek a csökkent látóképességűek számára, mert az alapértelmezett szövegnél kisebb méretben jelennek meg. A fejlesztők számára fontos, hogy szerepeljen egy szöveg, mely jelzi, hogy csillagot használtak, és adott esetben növeljék a megjelenített csillag méretét.

Példa 4: Űrlap, zöld színű "elküldés" gombbal

Egy online hiteligénylő arról tájékoztat, hogy a zöld gomb a folyamat folytatását, míg a vörös gomb a folyamat törlését jelenti. Az űrlap egy "Lépj tovább" szövegezésű zöld gombot tartalmaz. A utasítás szerint "Az elküldéshez, nyomja meg a "Lépj tovább" gombot, és folytassa a következő lépéssel."

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Minden elemhez, ahol a színkülönbséget az információ közvetítéséhez használják:

 1. Ellenőrizze, hogy a közvetített információ a szövegben szintén elérhető, és a szöveg nem feltételes tartalom.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G15: Eszközhasználat annak ellenőrzéséhez, hogy a tartalom nem sértse meg az általános villanás és vörös villanás küszöbértéket

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Az általános és vörös villanás küszöbértékének ellenőrzése abból a célból történik, hogy lehetővé tegye a fényérzékenységből eredő rohamokkal küzdő emberek számára a weboldalak megtekintését, anélkül, hogy rohamot kiváltó tartalommal kerülnének szembe. Figyelmeztetéseket lehet biztosítani, de előfordulhat, hogy az emberek nem veszik észre őket, valamint lehet, hogy a gyerekek nem tudják elolvasni vagy megérteni ezeket a figyelmeztetéseket. Ezzel a technikával mindenféle anyag ellenőrizhető, és amennyiben az anyag megsérti a villanás vagy vörös villanás küszöbértékeket, akkor, vagy nem kerül a weboldalra, vagy oly módon kerül módosításra, hogy ne sértse meg a küszöbértékeket.

Megjegyzés 1: Létezik néhány egyszerű ellenőrzés, melyet le lehet futtatni a különösen egyszerű villanástípusokhoz. Például:

Megjegyzés 2: Minden más típus esetében egy eszköz szükséges ahhoz, hogy az összes tényezőt figyelembe vegyék és folyamatos idő-alapon alkalmazzák a videóhoz.

Példák

 • Egy vihar animációján hat villámlás látható. A villanások olyan gyorsak, és nagyok, hogy meghaladják az általános villanás küszöbértéket, villanáselemző eszközzel történő ellenőrzésnél. Az animációt úgy módosítják, hogy rövid szüneteket hoznak létre minden egyes villámlás-pár után. A változások végrehajtása után az animáció nem sérti meg az általános villanás küszöbértékét.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat

Ellenőrizze, hogy a tartalom nem sérti meg az általános villanás és/vagy vörös villanás küszöbértéket

 1. használjon eszközt, amely megállapítja, hogy az általános és a vörös villanás küszöbértékét nem lépték túl

Várható eredmények
 • #1 ellenőrzés teljesül.


G17: Biztosítani, hogy a kontrasztarány a szöveg (és a képként reprezentált szöveg), illetve a szöveg mögötti háttér között legalább 7:1

Alkalmazhatóság

Bármilyen vizuális kimenetet előállító technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználók el tudják olvasni a háttér előtt megjelenített szöveget. Ez a technika túllépi a 4.5:1 kontraszttechnikát, annak érdekében, hogy biztosítsa a magasabb szintű kontrasztot és ezáltal megkönnyítse az olvasást a csökkentett látóképességű felhasználók számára.

Amennyiben a háttér egyszínű (de lehet akár teljesen fekete, vagy teljesen fehér is), akkor a szöveg kontrasztaránya annak biztosításával tartható fenn, hogy a szöveg összes betűjének és a háttérnek 7:1 a kontrasztaránya.

Amennyiben a háttér vagy a betűk relatív fénysűrűsége különböző (vagy mintásak), akkor a betűk körüli hátteret olyan módon lehet kiválasztani vagy árnyékolni, hogy a betűk a mögöttük található háttérrel megtartják a 7:1 kontrasztarányt, még abban az esetben is, ha a teljes háttérrel szemben nem teljesül ez a kontrasztarány.

A kontrasztarány néhány esetben fenntartható a betűk relatív fénysűrűségének megváltoztatásával, ahogy a háttér relatív fénysűrűsége változik a teljes oldalon.

Másik módszer egy olyan fénykorona létrehozása a szöveg körül, amely biztosítja a szükséges kontrasztarányt, amennyiben a háttérkép vagy a szín alapesetben nem különbözne eléggé a relatív fénysűrűség tekintetében.

Példák

 • Fekete háttér kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy használhatók legyenek azok a világos színű betűk, melyek illenek a vállalat logojához.

 • Egy főiskolai intézmény képére szöveget helyeznek. Mivel a képen sokféle szín és sötét foltok jelennek meg, a szöveg mögötti területet fehér színnel homályosítják el, olyan módon, hogy a kép nagyon halvány, míg a maximális sötétség elég világos legyen ahhoz, hogy a 7:1 kontrasztarány a képre írt fekete szöveggel megmaradjon.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. A képlet használatával, mérje meg minden betű relatív fénysűrűségét (amennyiben a betűk nem egységesek):

  • L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B ahol R, G és B definíciója:

   • ha RsRGB <= 0.03928 akkor R = RsRGB/12.92 különben R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha GsRGB <= 0.03928 akko G = GsRGB/12.92 különben G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha BsRGB <= 0.03928 akkor B = BsRGB/12.92 különben B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   és RsRGB, GsRGB, és BsRGB definíciója:

   • RsRGB = R8bit/255

   • GsRGB = G8bit/255

   • BsRGB = B8bit/255

   A "^" karakter a hatványozást jelenti.

  Megjegyzés: A simított betűkhöz használja a betű szélétől, két képpont távolságban található relatív fénysűrűség értéket.

 2. Ugyanannak a képletnek a használatával mérje meg közvetlenül a betű melletti háttér képpontjainak relatív fénysűrűségét.

 3. Az alábbi képlet használatával számítsa ki a kontrasztarányt.

 4. Ellenőrizze, hogy a kontrasztarány a 7:1 értékkel megegyezik, vagy annál nagyobb

Várható eredmények
 • A #4 teljesül


G18: Biztosítani, hogy a kontrasztarány a szöveg (és a képként reprezentált szöveg), illetve a szöveg mögötti háttér között legalább 4.5:1

Alkalmazhatóság

Bármilyen vizuális kimenetet előállító technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználók el tudják olvasni a háttér előtt megjelenített szöveget. Az 1.4.3 Teljesítési feltétel megvalósításához jelen technika leírja a minimum kontrasztarányt ahhoz a szöveghez, amely 18 pontnál kisebb és nem félkövér, illetve 14 pontnál kisebb és félkövér. Az 1.4.5 Teljesítési feltétel megvalósításához, jelen technika enyhít a 7:1 kontrasztarányú követelményen olyan szövegek esetében ahol a betűméret legalább 18 pont nagyságú és nem félkövér, illetve legalább 14 pont nagyságú és félkövér.

Amennyiben a háttér egyszínű (de lehet akár teljesen fekete vagy teljesen fehér is), akkor a szöveg kontrasztaránya annak biztosításával tartható fenn, hogy a szöveg összes betűjének és a háttérnek 4.5:1 a kontrasztaránya.

Amennyiben a háttér vagy a betűk relatív fénysűrűsége különböző (vagy mintásak), akkor a betűk körüli háttért olyan módon lehet kiválasztani vagy árnyékolni, hogy a betűk a mögöttük található háttérrel megtartják a 4.5:1 kontrasztarányt, még abban az esetben is, ha a teljes háttérrel szemben nem teljesül ez a kontrasztarány.

A kontrasztarány néhány esetben fenntartható a betűk relatív fénysűrűségének megváltoztatásával, ahogy a háttér relatív fénysűrűsége változik a teljes oldalon.

Másik módszer egy olyan fénykorona létrehozása a szöveg körül, amely biztosítja a szükséges kontrasztarányt, amennyiben a háttérkép vagy a szín alapesetben nem különbözik eléggé a relatív fénysűrűség tekintetében.

Példák

 • Fekete háttér kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy használhatók legyenek azok a világos színű betűk, melyek illenek a vállalat logójához.

 • Egy főiskolai intézmény képére szöveget helyeznek. Mivel a képen sokféle szín és sötét foltok jelennek meg a szöveg mögötti területet fehér színnel homályosítják el, olyan módon, hogy a kép nagyon halvány, míg a maximális sötétség elég világos legyen ahhoz, hogy a 4.5:1 kontrasztarány a képre írt fekete szöveggel megmaradjon.

  Tekintse meg a kontraszt példáit a kapcsolódó forrásoknál.

Források

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. A képlet használatával, mérje meg minden betű relatív fénysűrűségét (amennyiben a betűk nem egységesek):

  • L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B ahol R, G és B definíciója:

   • ha RsRGB <= 0.03928 akkor R = RsRGB/12.92 különben R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha GsRGB <= 0.03928 akkor G = GsRGB/12.92 különben G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha BsRGB <= 0.03928 akkor B = BsRGB/12.92 különben B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   és RsRGB, GsRGB, és BsRGB definíciója:

   • RsRGB = R8bit/255

   • GsRGB = G8bit/255

   • BsRGB = B8bit/255

   A "^" karakter a hatványozást jelenti.

  Megjegyzés: A simított betűkhöz használja a betű szélétől, két képpont távolságban található relatív fénysűrűség értéket.

 2. Ugyanannak a képletnek a használatával, mérje meg közvetlenül a betű melletti háttér képpontjainak relatív fénysűrűségét.

 3. Az alábbi képlet használatával számítsa ki a kontrasztarányt.

 4. Ellenőrizze, hogy a kontrasztarány a 4.5:1 értékkel megegyezik, vagy annál nagyobb

Várható eredmények
 • A #4 teljesül .


G19: Biztosítani, hogy a tartalomban nincs olyan alkotóelem, amely bármely 1 másodperc időtartam alatt háromnál több alkalommal villan fel

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja elkerülni az olyan mértékű villogást, amelyről tudott, hogy rohamot okoz, amennyiben a villanások elég fényesek és nagy méretűek. Mivel néhány felhasználó képernyőnagyítót használ, ez a technika 1 másodperc alatt kevesebb, mint háromszori villanásra korlátozza a bármilyen méretű tartalom villogását.

Megjegyzés 1: Jelen technika szigorúbb, mint a teljesítési feltétel 1-es szintje, viszont könnyebb ellenőrizni és használható a teljesítési feltétel 1-es szintjének megvalósításához, mivel itt az összes egy másodperc alatt 3.5 vagy annál több villanás a hiba-küszöbérték felett van. A legtöbb tartalom egyáltalán nem villog, és a ritka esetektől eltekintve, még a villogó tartalom sem villog ilyen gyorsan. Ezért annak érdekében, hogy elkerüljük a teljesítési feltételben meghatározott, sokkal összetettebb ellenőrzést, alkalmazni lehet ezt a technikát annak biztosításához, hogy a tartalom egyszer, kétszer vagy maximum három alkalommal villanjon fel 1 másodperc alatt.

Megjegyzés 2: Figyelembe véve a 3.5-ös villanást, amennyiben hét átmenet létezik sötétből világosba, vagy világosból sötét, a 3.5-ös villanás lesz az, amelyik több, mint a megengedett három villanás (hat átmenet).

Példák a 3.5-ös villanásra vagy a hét átmenetre:

 • SÖTÉTTEL KEZDŐDIK—VILÁGOS—SÖTÉT—VILÁGOS—SÖTÉT—VILÁGOS—SÖTÉT—VILÁGOS, vagy

 • VILÁGOSSAL KEZDŐDIK—SÖTÉT-VILÁGOS-SÖTÉT-VILÁGOS-SÖTÉT-VILÁGOS-SÖTÉT.

Példák

 • A tartalomhoz villámlások tartoznak. A tartalmat úgy szerkesztették, hogy a villámlás csak kétszer vagy háromszor villan fel szünet nélkül.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy 1 másodperces időtartam alatt nincs több, mint három villanás.

 2. Amennyiben több mint három villanás van, ellenőrizze, hogy a világos/sötét állapot az 1 másodperces időtartam végén megegyezik azzal, ami a kezdéskor volt.

Várható eredmények
 • Az 1-es és 2-es lépésék egyaránt teljesülnek.


G21: Biztosítani, hogy a felhasználók nem kerülnek billentyűzet-csapdába

Alkalmazhatóság

Az összes interaktív működést támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technológia célja annak biztosítása, hogy a billentyűzetet használók nem kerülnek csapdába az olyan tartalmi részhalmazban, amelyből csak az egér vagy mutató eszköz használatával lehet kilépni. Általános példa erre a bővítményekkel(plug-ins) előállított tartalom. A bővítmények (plug-in) olyan felhasználói programok, melyek a tartalmat a felhasználói program kiszolgáló ablakán belül jelenítik meg, és minden olyan felhasználói tevékenységre reagálnak, amelyek a bővítmény fókuszba kerülése közben zajlanak le. Amennyiben a bővítmény (plug-in) nem biztosít billentyűzetmechanizmust ahhoz, hogy a fókusz visszakerüljön a társablakba, a billentyűzetet alkalmazó felhasználó csapdába kerülhet a bővítmény (plug-in) tartalmában.

Ez a probléma elkerülhető az alábbi mechanizmusok egyikének használatával, annak érdekében, hogy a felhasználóknak lehetőségük nyíljon a tartalmi részhalmazok elkerülésére:

 • Biztosítani, hogy a billentyűzetfunkció a tartalmon belüli mozgatáshoz (általánosan a tabulátor-billentyű) kilép a tartalmi részhalmazból, miután elérte a végső navigációs helyzetet.

 • Billentyűzetfunkciót biztosítani a fókusz kimozdításához a tartalmi részhalmazból. Győződjön meg arról, hogy a szolgáltatás hozzáférhető módon dokumentálásra került a részhalmazon belül.

 • Amennyiben a tartalmi részhalmazban használt technológia alaphelyzetben biztosít egy „Átlépés az eredetibe” billentyűzetparancsot, a parancs dokumentálása, mielőtt a felhasználó belép a bővítménybe, annak érdekében, hogy tudja, hogyan léphet ki onnan.

Amennyiben egy szerkesztő olyan technológiát használ, amely engedélyezi a felhasználó számára, hogy a billentyűzettel belépjen a résztartalomba, és alapértelmezettként nem engedélyezi, hogy a felhasználó a billentyűzettel kilépjen a résztartalomból (tehát nem webes technológia szolgáltatásról vagy annak felhasználói programjáról van szó), akkor a technika végrehajtásának érdekében a szerkesztő vagy egy ilyen kapacitást épít be tartalomba vagy nem használja a technológiát.

Példák

 • Amikor egy felhasználó belép egy appletba (applet), az applet további tabulátor-lépéseket kezel, megakadályozva a felhasználó a kilépését. Mindazonáltal az appletet úgy tervezték, hogy visszahelyezi a fókuszt az eredeti ablakba, amikor a felhasználó keresztülhalad a tabulátorsorozaton.

 • Egy akadálymentességet nem támogató tartalmat magába foglaló weboldal utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a billentyűzeten keresztül a fókuszt visszahelyezni az akadálymentességet támogató tartalomhoz. Az utasítások megelőzik az akadálymentességet nem támogató tartalmat.

 • Az akadálymentességet nem támogató tartalomból elérhető súgó dokumentálja, hogy a billentyűzeten keresztül hogyan lehet visszahelyezni a fókuszt az akadálymentességet támogató tartalomra, valamint a súgó elérhető a billentyűzeten keresztül.

 • A weboldal súgója dokumentálja, hogy hogyan lehet a fókuszt, a billentyűzeten keresztül az akadálymentességet nem támogató tartalomról az akadálymentességet támogató tartalomra helyezni, valamint a súgó elérhető a billentyűzeten keresztül.

Források

Nincsenek elérhető források..

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. lépegessen keresztül a tartalmon, az elejétől a végéig, a tabulátor billentyűvel.

 2. ellenőrizze, ha a billentyűzetfókusz a tartalom bármelyik részénél olyan csapdába kerül, amelyből a felhasználó nem tud kilépni, és nem tudja folytatni a tartalom további részének megtekintését.

Várható eredmények
 • A #2 nem teljesül


G53: A hivatkozás céljának beazonosítása a mondatba ágyazott hivatkozás szövegkénti használatával

Alkalmazhatóság

Minden hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Megjegyzések a felhasználói programra és a kisegítő technológia támogatására vonatkozóan

A JAWS 5.0 és a későbbi változatok az alábbi billentyűparancsokat tartalmazzák:

 • alt+bal Nyíl: előző mondat olvasása

 • alt+jobb Nyíl: következő mondat olvasása

 • alt+numerikus billentyű (NumPad) 5: aktuális mondat olvasása

 • Ctrl+numerikus billentyű (NumPad) 5: aktuális bekezdés olvasása

A Window-Eyes 5.5 képernyőolvasóhoz az aktuális mondat és bekezdés elolvasására szolgáló gyorsbillentyűk tartoznak.

Az Internet Window-Eyes olvasóval történő böngészéséhez keresőmódot kell használni. Az aktuális bekezdéshez és mondathoz tartozó gyorsbillentyűk nem működnek keresőmódban a 6.1 verziónál.

A gyári alapbeállítások a hivatkozást körülvevő szöveg elolvasásához a következők:

Asztali számítógép beállítások:

 • Karakter = CTRL-NUMPAD (numerikus billentyűzet)-BAL NYÍL

 • Szó = CTRL-NUMPAD (numerikus billentyűzet)-JOBB NYÍL

 • Sor = CTRL-NUMPAD (numerikus billentyűzet)-CENTER

 • Mondat = Nem érhető el keresőmódban

 • (Asztali számítógép módban nincs alapértelmezettként meghatározott "következő mondat" parancs, de a következő sor a LE NYÍL.)

 • Következő bekezdés = P

 • Előző bekezdés = Shift P

 • Aktuális bekezdés = Nem érhető el keresőmódban

Laptop

 • Karakter = ALT-SHIFT-KISEBB JEL

 • Előző szó = ALT-SHIFT-J

 • Szó = ALT-SHIFT-K

 • Következő szó = ALT-SHIFT-L

 • Előző mondat = ALT-SHIFT-7

 • Mondat = Nem érhető el keresőmódban

 • Következő mondat = Nem érhető el keresőmódban

 • Bekezdés = Laptopon nincs alapértelmezettként meghatározva

 • Előző sor = ALT-SHIFT-U

 • Sor = ALT-SHIFT-I

 • Következő sor = ALT-SHIFT-O

Leírás

Jelen technika célja beazonosítani a hivatkozásból és annak szövegkörnyezetéből a hivatkozás célját. A hivatkozást körülvevő mondat összefüggést biztosít az egyébként nem világos hivatkozáshoz. A leírás lehetővé teszi a felhasználó számára a hivatkozás megkülönböztetését a weboldalon található, más útvonalra vezető hivatkozásoktól, valamint segíti a felhasználót annak eldöntésében, hogy követi-e a hivatkozást. Vegye figyelembe, hogy az útvonal URI-jének egyszerű biztosítása általában nem elegendő.

Megjegyzés: Ezek a leírások akkor lesznek a leghasznosabbak a felhasználó számára, ha a hivatkozás megértéséhez szükséges kiegészítő információ megelőzi a hivatkozást. Amennyiben a kiegészítő információ a hivatkozás után áll, akkor ez nehézséget okozhat és összezavarhatja azokat a képernyő-olvasót használókat, akik az oldalt sorrendben olvassák(a tetejétől az aljáig).

Példák

Példa 1:

Egy weboldal a „Hirdetéshez ezen az oldalon, kattintson ide!” mondatot tartalmazza.

Habár a „kattintson ide” kifejezés nem elégséges a hivatkozás megértéséhez, a szükséges információ megelőzi az ugyanabban a mondatban szereplő hivatkozást.

Példa 2:

Egy weboldal „Az első zarándokok (puritánok) a Mayflower nevű hajón jöttek Amerikába” mondatot tartalmazza.

Példa 3:

Egy hírösszefoglaló a „The Smallville Times jelenti, hogy az iskola tanácsa eldöntötte, a 2007. évi tanév augusztus 27-én kezdődik" mondatot tartalmazza. A „jelenti, hogy” szavak hivatkozásként működnek, és a Smallville Times-ban megjelent cikkre mutatnak, mely az iskola tanácsának üléséről szól.

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy ez a példa megfelel a teljesítési feltételnek, a megértéséhez szükséges információ a hivatkozás mögé történő helyezése zavaros azok számára, akik képernyő-olvasóval olvassák a dokumentumot.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban szereplő minden olyan hivatkozáshoz, amely ezt a technikát használja:

 1. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás egy mondat része

 2. Ellenőrizze, hogy a csatolt mondat szövegével összekapcsolt hivatkozás szövege leírja a hivatkozás célját

Várható eredmények
 • A fenti ellenőrzések teljesülnek.


G54: Jelnyelvi tolmácsolás alkalmazása videó-felvételnél

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológiára vonatkozik, amely szinkronizált médiainformációt jelenít meg

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni az olyan felhasználók számára, akik nem hallanak vagy nem tudnak gyorsan szöveget olvasni, hogy hozzáférjenek a szinkronizált médiaanyagokhoz.

Azok számára, akik elsősorban jelnyelven kommunikálnak, néha kevésbé előnyös és gyakran lehetetlen a szöveg olvasása és megértése azon a sebességen, ahogy az a feliratokban megjelenik. Ezen személyek számára fontos a hanginformáció jelnyelvi megjelenítésének biztosítása.

A legáltalánosabban összeegyeztethető módszer ennek elvégézésére, a jelnyelvi tolmács videójának egyszerű beágyazása a videófelvételbe. Ennek az a hátránya, hogy alacsonyabb felbontású képet biztosít, melyet nem lehet könnyen kinagyítani a teljes kép nagyítása nélkül.

Megjegyzés 1: Amennyiben a videófelvétel túl kicsi a jelnyelvi tolmács felismerhetetlen lesz. Amikor olyan videofelvételt készít, amely tartalmazza a jelnyelvi tolmács videóját, győződjön meg róla, hogy az akadálymentességet támogató tartalomtechnológiában létezik egy mechanizmus a videófelvétel teljes képernyős lejátszásához. Ha ez nem lehetséges, akkor győződjön meg róla, hogy a tolmácsot mutató képernyőrész beállítható olyan méretűre, mint amikor teljes képernyőn jelenik meg a videó lejátszás.

Megjegyzés 2: Mivel a jelnyelv általában nem a nyomtatott nyelv jelekkel ellátott változata, a szerkesztőnek kell eldöntenie, hogy melyik jelnyelvet alkalmazza. Általában az elsődleges közönség jelnyelvét használják. Összetett közönség esetében, több jelnyelv használható. Lásd a többszörös jelnyelvekhez javasolt technikákat.

Példák

 • Példa 1: Egy televíziós csatorna jelnyelvi tolmácsot biztosít online hírműsora sarkában.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

 • Guidelines for the Production of Signing Books

  • "Sign Language presentation" gives a broad overview of issues to consider when filming sign language interpreters. Includes discussion of signing both written and spoken originals.

  • Techniques for filming are discussed in chapter 12, ?Filming the Signer(s)".

  • Useful information about how to display the sign language interpreter in relation to the original synchronized media content is provided in Chapter 13, "Editing"

   Note: These techniques may need to be adapted for Web-based presentation.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Olyan egészséges hallású személy nézze meg a programot, aki jelnyelvi ismeretekkel rendelkezik.

 2. Ellenőrizze, hogy a képernyőn látható-e a jelnyelvi tolmács.

 3. Ellenőrizze, hogy a párbeszédet és a fontos hangokat képes közvetíteni a képernyőn látható jelnyelvi tolmács.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 teljesül


G55: Hivatkozások a definíciókhoz

Alkalmazhatóság

Minden hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy elérhetővé tegye egy szó, egy kifejezés vagy egy rövidítés meghatározását a definíció biztosításával, akár ugyanazon, akár egy másik weboldalon, valamint hivatkozást hozzon létre a tétel és a definíció között.

A hivatkozások opciókat jelentenek egy szó, egy kifejezés vagy egy rövidítés definíciójához történő hozzáférés biztosításához. A felhasználó igénybe veheti a hivatkozást ahhoz, hogy gyorsan és könnyen megtalálja a definíciót, majd a felhasználói program "Vissza" gombján keresztül visszatérhet korábbi helyzetéhez az eredeti tartalomban.

Példák

Példa 1

Egy sportsérülésekkel foglalkozó cikkben található szakkifejezések és rövidítések kapcsolódnak egy orvosi szótárban szereplő definíciókhoz.

Példa 2

Egy tankönyv tartalmazza az egyes fejezetekben használt új szavak szójegyzékét. Minden egyes szó az első előforduláskor kapcsolódik a szójegyzékben található definícióhoz.

Példa 3

A rövidítések általános szójegyzéke biztosított. Az összes rövidítés közvetlenül kapcsolódik a szójegyzékben szereplő megfelelő definícióhoz.

Példa 4

A zsargon szó kapcsolódik a WCAG2 Szójegyzékben szereplő definíciójához.

Példa 5

A „modulo” szó a matematika webtartalomban használt zsargonja. A modulo definícióját a weboldal tartalmazza. A modulo szó minden egyes előfordulásakor linkelődik a definíciójához.

Példa 6

Egy japán kifejezés linkelődik a definíciójához. Ez a példa egy hivatkozást alkalmaz az oldalon belül, hogy egy, az adott nyelvre jellemző kifejezés definíciójához navigáljon.

Példa kód:


<p>....<a href="#definition">??????</a>....</p>
<h3>??:</h3>
<dl>
<dt id="definition" name="definition">??????</dt>
<dd>??????????????????????</dd>
</dl> 

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes meghatározandó szóhoz, kifejezéshez vagy rövidítéshez:

 1. Ellenőrizze, hogy legalább a tétel első előfordulásánál van hivatkozás.

 2. Ellenőrizze, hogy minden egyes hivatkozás a tétel definíciójához vezet.

Várható eredmények
 • Az #1 és #2 ellenőrzések érvényesülnek.


G56: Hangfájlok olyan módon történő keverése, hogy a nem beszédhangok legalább 20 decibel értékkel alacsonyabbak, mint a beszélt hangtartalom

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja engedélyezni a szerkesztőknek, hogy a beszéd mellett egyéb hangot is használjanak, anélkül, hogy ez a hallási problémákkal rendelkező emberek számára megnehezítené a beszéd megértését. Amennyiben az előtérben folyó beszélgetést 20 decibellel hangosabbá teszi a háttérhangnál, a beszéd négyszer hangosabb lesz, mint a háttérhang. A decibelre (dB) vonatkozó információkért forduljon a decibelekről szóló részhez.

Példák

Példa 1: Egy bemondó beszél egy zendülés helyszínén
 • A narrátor bemutatja a zavargás helyszínét. A zavargás helyszínéhez kapcsolódó hangerőt úgy állítják be, hogy 20 dB értékkel halkabb legyen, mint a bemondó hangja, mielőtt a helyszín hangja keveredik a narrátoréval.

Példa 2: Elégséges hangkontraszt a narrátor és a háttérzene között

Ez a példa olyan hangot szemléltet háttérzenével, ahol a hang a megfelelő 20 dB értékkel magasabb a háttérnél. A hangot (előtér) -17.52 decibelen (általános RMS (Root Mean Square - effektív/hatásos teljesítmény)) rögzítették, és a zenét (háttér) -37.52 decibelen, ami miatt az előtér 20 decibellel hangosabb lesz, mint a háttér.

AUDIO-PÉLDA

Audio-példa: Az előtér 20 decibellel hangosabb a háttérnél (mp3)

Audio-példa átirata (jó kontraszt):

„Általában az előtér egy éppen hallható és érthető beszédhangra vonatkozik. Az én beszédhangom most 20 decibellel hangosabb, mint a háttérzene. Ez egy példa arra, hogy hogyan kell ezt elvégezni.”

A FENTI FELVÉTEL VIZUÁLIS PÉLDÁJA

A fenti hangpéldát alul vizuálisan szemlélteti egy hangszerkesztőben készített fájl pillanatfelvétele. A kiemelt rész tartalmazza az előteret és a hátteret. Sokkal nagyobb hullámról van szó, mint annál a résznél, amely csak hátteret tartalmaz.

Visual representation of sufficient contrast.
Hibapélda 3: Nem elegendő hangkontraszt egy narrátor és a háttérzene között
A HIBA HANGPÉLDÁJA

Ez a példa olyan hangot szemléltet háttérzenével, ahol a hang nem magasabb 20 dB értékkel a háttérnél. A hang (előtér) 18 decibel értékű, míg a zene (háttér) körülbelül 16 decibel értékű, ami miatt az előtér csak 2 decibellel hangosabb, mint a háttér.

Hangpélda: Az előtér kevesebb, mint 20 decibellel hangosabb a háttérnél (mp3)

Hangpélda átirata (rossz kontraszt):

„Ez egy példa arra, hogy a hang nem elég hangos a háttérrel szemben. Az előtérben szereplő hang csak 2 decibellel magasabb a háttérnél. Ennek következtében a rosszul halló személyek nehezen értik meg. Nehéz megkülönböztetni az egyik szót a másiktól. Ez egy példa arra, hogy mit ne tegyünk.”

A HIBA VIZUÁLIS PÉLDÁJA

A kiemelt rész tartalmazza az előteret és a hátteret. A hullám mérete csaknem megegyezik azzal a résszel, ami csak a hátteret tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a háttér túl hangos az előtér hangjához képest.

Visual representation of bad contrast.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Határozza meg a háttértartalom hangos értékeinek helyzetét az előtérben zajló beszéd közben

 2. A hangerőt dB(A) SPL (Sound Pressure Level — hangnyomásszint) értékben mérje

 3. Az előtérben zajló beszéd hangerejét dB(A) SPL (Sound Pressure Level — hangnyomásszint) értékben mérje

 4. Vonja ki egymásból az értékeket

 5. Ellenőrizze, hogy az eredmény 20, vagy ennél nagyobb.

Várható eredmények
 • A #5 teljesül


G57: A tartalom értelmes sorrendbe rendezése

Alkalmazhatóság

Minden technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a kisegítő technológiákhoz nyújtott tartalom sorrendje lehetővé tegye a felhasználó számára a tartalom megértését. Néhány technika sorrendileg engedélyezi a tartalom vizuális megjelenítését, még abban az esetben is, ha a mögöttes tartalom sorrendje zavart okozhat.

Például, amikor a HTML-ben nyelveket kevernek különböző írásirányú nyelvek esetében, a kétirányú algoritmus rossz helyre teheti a központozást. A helyesen rendezett tartalom a megfelelő sorrendben tartja fenn a központozást az adatfolyamban.

A vizuálisan megjelenített olyan fehér szóköz-karakterek, mint a szóköz vagy a tabulátor nem feltétlenül a tartalom részeként jelennek meg. Ennek ellenére, amikor a vizuális formázás szabályozásához beszúrják ezeket a tartalomba, összezavarhatják a tartalom jelentését.

Nagyobb szemcsézettség esetében, egy táblázatszerkezetet használó HTML dokumentumban a tartalomblokkok elhelyezésének ellenőrzése olyan megjelenítést hozhat létre, ahol a kapcsolódó információ vizuálisan együtt, de a tartalom adatfolyamában szétválasztva helyezik el. Amennyiben egy illusztráció feliratát az illusztráció mögötti sorban helyeznek el, általában nem lehetséges a felirat képhez történő kapcsolása, mivel a táblázat sorról sorra lesz olvasva.

Példák

Példa 1

Egy múzeumi kiállítás weboldala egy navigációs sávot tartalmaz, amely hivatkozások hosszú listáját foglalja magába. Az oldal szintén tartalmazza az egyik kiállított kép felvételét, a képhez tartozó fejlécet és egy részletes leírást a képről. A hivatkozások a navigációs sávban sorrendiséget alkotnak. A fejléc, a felvétel és a leírás szövege szintén sorrendiséget hoznak létre. Az alkotóelemek elhelyezéséhez az oldalon CSS-t használnak.

Példakód:


Markup:
<h1>My Museum Page</h1>
<ul id="nav">
    <li><a href="#">Link 1</a></li>
    ...
    <li><a href="#">Link 10</a></li>
</ul>
<div id="description">
<h2>Mona Lisa</h2>
<p>
<img src="img.png" alt="Mona Lisa">
</p>
<p>...detailed description of the picture...</p>
</div>
CSS:
ul#nav
{
    float: left;
    width: 9em;
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0.5em;
    color: #fff;
    background-color: #063;
}
ul#nav a
{
    display: block;
    width: 100%;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    background-color: #063;
}
div#description
{
    margin-left: 11em;
}

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Rendezze sorba a tartalmat a technológiához használt szabványos módszerrel (pl. elrendezési stílusok eltávolítása, vagy sorbarendezési eszköz futtatása)

 2. Ellenőrizze, hogy a tartalom sorrendje az eredetivel megegyező jelentést közvetít.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G58: Az idő-alapú média alternatívához vezető hivatkozás közvetlenül a nem szöveg típusú tartalom mellett történő elhelyezése

Alkalmazhatóság

Jelen technika nem technológiaspecifikus és bármelyik hivatkozásokat támogató technológiához alkalmazható.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technikával egy hivatkozás kerül biztosításra a feliratok kiegészítő dokumentumához és a hangzó leíráshoz. A kiegészítő dokumentum lehet ugyanannak a weboldalnak egy másik pontján vagy egy másik URI-n. A kiegészítő dokumentumhoz vezető hivatkozás közvetlenül szomszédos a nem szöveg típusú tartalommal. A hivatkozás közvetlenül a szinkronizált médiatartalom előtt vagy után állhat. Amennyiben a kiegészítő dokumentum a másik tartalommal megegyező weboldalon található, akkor a végét a „dokumentum vége” felirattal kell jelezni, annak érdekében, hogy a felhasználó tudja, mikor fejezze be az olvasást és térjen vissza a korábbi pozíciójába. Amennyiben a „vissza” gomb nem helyezi vissza a felhasználót a kezdőpontra, akkor egy visszavezető hivatkozás biztosított a nem szöveg típusú tartalom területére.

Példák

Példa 1: Egy .MOV dokumentum egy HTML dokumentumban

Az oldalon található kód elnevezése: "Olympic_Sports.htm"

Példakód:


<a name="Olympic_Wrestling"></a>
<p><a href="http://www.example.com/movies/olympic_wrestling.mov">Olympic Wrestling movie</a>, 
<a href="http://www.example.com/transcripts/olympic_wrestling_transcript.htm>Olympic 
Wrestling collated Transcript</a></p>

Példa 2: A .MOV dokumentumhoz visszavezető hivatkozás a HTML dokumentumban

Az oldalon található kód: olympic_wrestling_transcript.htm

Példakód:


<p>Sports announcer 1: This is a great battle tonight between England's "Will Johnson" and 
"Theodore Derringo" from Argentina</p>
<p>Scenery: There is a mat set out in the middle of the stadium with 500 people in the 
stands...</p>
<p> ...more dialogue ...<p>
<p> ...more scenery...</p>
<p> ...etc...</p>
<p>Sports announcer 2: And that is all for tonight, thank you for joining us tonight where 
Will Johnson is the new Gold Medalist. 
<a href="../movies/Olympic_Sports.htm#Olympic_Wrestling>Return to Movie page</a> </p>

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze a hivatkozás közvetlen jelenlétét a nem szöveg típusú tartalom előtt vagy mögött

 2. Ellenőrizze, hogy ez egy érvényes hivatkozás, amely közvetlenül ennek a bizonyos szinkronizált médiának a kiegészítő dokumentumára mutat.

 3. Ellenőrizze a hivatkozás elérhetőségét vagy a vissza-funkciót, amellyel a felhasználó visszaléphet a szinkronizált médiatartalom eredeti helyéhez

Várható eredmények
 • Minden tétel az #1-től a 3-ig teljesül.


G59: Az interaktív elemek olyan sorrendbe állítása, amely követi a tartalom sorrendiségét és kapcsolódó pontjait.

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológia, amely interaktív elemeket tartalmaz és alapértelmezett bejárási sorrendet határoz meg az interaktív elemekhez.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy az interaktív elemek olyan sorrendben kerüljenek fókuszba, amely követi a tartalom logikai sorrendjét és kapcsolatát. A tartalom tervezésekor az olyan interaktív elemeket, mint a hivatkozásokat és űrlapvezérlőket úgy helyezik el a tartalomban, hogy az alapértelmezett bejárási sorrend kövesse a tartalom sorrendjét és kapcsolódási pontjait. Minden technológia meghatározza a saját alapértelmezett bejárási sorrendjét, így a tartalomban található vezérlők elhelyezéséhez alkalmazott mechanizmus függ a felhasznált technológiától.

Példaként, a HTML-ben az alapértelmezett bejárási sorrend követi azt a sorrendet, amelyben az elemek a tartalom forrásában megjelennek. Amikor a HTML-forrás sorrendje megegyezik a weboldal vizuális sorrendjével, a tabulálás alkalmazása a tartalomban követi a tartalom vizuális elrendezését. Amikor a forrás sorrendje nem egyezik meg a vizuális sorrenddel, a tartalom bejárási sorrendjének tükröznie kell a logikai kapcsolatokat a vizuálisan megjelenített tartalomban.

Példák

 • Egy űrlap két olyan szövegbeviteli mezőt tartalmaz, melyeket sorrendben kell kitölteni. Az első szövegbeviteli mező előre kerül a tartalomban, a második beviteli mező a következő helyre kerül.

 • Egy űrlap két egymás melletti információs szakaszt tartalmaz. Az egyik szakasz egy jelentkezőről tartalmaz információt; a másik szakasz a jelentkező házastársáról közöl információt. A jelentkező szakaszában található összes interaktív elem előbb kerül fókuszba, mint a házastárs szakaszában szereplő bármelyik elem. A szakaszokban található elemek a szakasz olvasási sorrendje szerint kerülnek fókuszba.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Határozza meg az interaktív elemek sorrendjét a tartalomban.

 2. Határozza meg az interaktív elemek logikai sorrendjét.

 3. Ellenőrizze, hogy az interaktív elemek sorrendje a tartalomban megegyezik a logikai sorrenddel.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G60: Három másodpercen belül automatikusan lekapcsolódó hangbejátszás

Alkalmazhatóság

A párbeszédek kivételével minden technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a szerkesztők számára a hang lejátszását a weboldalukon, annak elkerülésével, hogy ez a felhasználónak azt a problémát okozná, hogy a tartalom hangjának zavarása miatt nem tudják használni a képernyőolvasójukat. Szintén lehetővé teszi a szerkesztők számára, hogy elkerüljék a hang szabályzásához használt vezérlők alkalmazását a weboldalon — valamint a vezérlő megtalálásának problémáját, amellyel a képernyőolvasót alkalmazó felhasználók szembesülnek a vezérlő megtalálásakor (amikor nem hallják a képernyőolvasójukat).

A technika egyszerű. A hanglejátszás 3 vagy annál kevesebb ideig tart és automatikusan megáll.

Példák

 • Példa 1: Egy weboldal egy harsonafanfár hangjával indul, majd elhallgat.

 • Példa 2: Egy weboldal az elnök következő szavaival nyílik meg, majd elhallgat: „Binfor, ahol a minőség az üzletünk.”

 • Példa 3: Egy weboldal a kezdéshez szükséges utasításokkal nyílik meg: „A kezdéshez nyomja meg a belépés gombot!”

 • Példa 4: Egy weboldal figyelmeztetéssel indul, majd elhallgat.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

(none)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltse be a weboldalt

 2. Ellenőrizze, hogy az automatikusan lejátszott hang 3, vagy kevesebb másodperc alatt elhallgat

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G61: Ismétlődő alkotóelemek megjelenítése azonos sorrendben minden egyes előfordulás esetén

Alkalmazhatóság

Bármely technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a tartalom használatának megkönnyítése az ismétlődő alkotóelemek elhelyezésének nagyobb kiszámíthatóságán keresztül. Jelen technika segít fenntartani a weboldalak között a konzisztens elrendezést vagy megjelenítést az által, hogy az ezeken a webhelyeken ismétlődő alkotóelemeket megjelenésük esetén, ugyanabban a relatív sorrendben jeleníti meg. Más alkotóelemeket közéjük lehet illeszteni, de ez nem változtatja meg relatív sorrendjüket.

Jelen technika szintén vonatkozik az ismétlődő navigációs alkotóelemekre. A weboldalak gyakran tartalmaznak navigációs menüt vagy olyan navigációs alkotóelemet, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy más oldalakra lépjen. Jelen technika a navigációs alkotóelemek elhelyezését sokkal kiszámíthatóbbá teszi az által, hogy a navigációs alkotóelemeken belüli hivatkozásokat vagy programozott referenciákat ugyanabban a relatív sorrendben jeleníti meg, amikor a navigációs alkotóelem ismétlődik. Egyéb hivatkozások eltávolíthatók, vagy beilleszthetők a már létezők közé. Erre példa a navigáció engedélyezése a weboldalak halmazának egyik alfejezetén belül, a relatív sorrend megváltoztatása nélkül.

Példák

 • Egy webhely minden oldalának tetején található egy logó, egy cím, egy keresési űrlap és egy navigációs sáv, ezek, ismétlődés esetén ugyanabban a relatív sorrendben jelennek meg az egyes oldalakon. Az egyik oldalon a keresési űrlap hiányzik, de a többi tétel ugyanabban a sorrendben marad.

 • Egy oldalnak a webhely fontosabb szakaszaihoz vezető hivatkozásokat tartalmazó bal oldali navigációs menüje van. Amikor egy felhasználó egy hivatkozáson keresztül a webhely egy másik szakaszára lép, a következő oldalon a fontosabb szakaszokhoz vezető hivatkozások ugyanabban a relatív sorrendben jelennek meg. Néhány esetben hivatkozások maradnak el és más hivatkozások kerülnek hozzáadásra, de a többi hivatkozás mindig ugyanabban a relatív sorrendben marad. Például, egy vállalat weboldalán, amely termékek értékesítését és továbbképzési kínálatot tartalmaz, amikor a felhasználó a termékek szakaszáról a továbbképzés szakaszára lép, az egyes termékekhez vezető hivatkozások eltűnnek a navigációs listából, miközben a továbbképzési ajánlatok hivatkozásai megjelennek.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Sorolja fel a weboldalak halmazában azokat az alkotóelemeket, melyek minden weboldalon ismétlődnek (például a webhely minden egyes oldalán).

 2. Minden egyes alkotóelemnél ellenőrizze, hogy ahol szerepel, a weboldalon ismétlődő más alkotóelemekhez viszonyítva, ugyanabban a relatív sorrendben jelenik meg.

 3. Minden egyes navigációs alkotóelemnél ellenőrizze, hogy a hivatkozások, vagy a programozott referenciák mindig azonos relatív sorrendben állnak.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül.

 • A #3 teljesül.


G62: Szójegyzék biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármely szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy szó, kifejezés vagy rövidítés meghatározását a szójegyzékben biztosított definíción keresztül könnyen elérhetővé tenni. A szójegyzék szavak, kifejezések és rövidítések definícióját tartalmazó alfabetikus lista. A szójegyzékek akkor a legmegfelelőbbek, amikor a tartalmon belül használt szavak, kifejezések és rövidítések egy speciális tudományra vagy technológiai környezetre vonatkoznak. Egy szójegyzék szintén biztosíthatja egy szó vagy kifejezés kiejtését.

A szójegyzék a weboldal végén található, vagy elérhető a weboldalak halmazán belül a tartalom kereséséhez szolgáló egyik mechanizmuson keresztül. (Tekintse meg a 2.4.5 teljesítési feltétel értelmezését.)

A szójegyzék biztosítása nem felel meg ennek a teljesítési feltételnek, amennyiben a szójegyzék ugyanahhoz a szóhoz, kifejezéshez vagy rövidítéshez több definíciót is tartalmaz. Különböző technikát kell használni a megfelelő definíció megtalálásához. Ez különösen fontos, amikor a szó, kifejezés vagy rövidítés használata nem egyedi a weboldalon belül, tehát abban az esetben, ha az előforduló különböző tételekhez eltérő definíciók tartoznak.

Példák

Példa 1

Egy chat-fórum felhasználói különböző mozaikszavakat és rövidítéseket hoztak létre a levelezések begépelésének felgyorsításához a számítógépen. Például, az LOL a „hangos nevetésre” ("laughing out loud") vonatkozik rövidítése. A webhely egy szójegyzék-oldalt biztosít, amely a további lehetőségeket sorolja fel az általánosan használt mozaikszavakhoz és rövidítésekhez.

Példa 2

Egy matematikai elméletet tárgyaló weboldal tartalmazza az általánosan használt matematikai szakkifejezések, rövidítések és mozaikszavak szójegyzékét.

Példa 3

Egy tankönyv a fejezetenként megjelenő új szavak szójegyzékét tartalmazza.

Példa 4

Egy holland szöveg a 'Hij ging met de kippen op stok' (Elment a csirkékkel a tyúkolba) kifejezést tartalmazza. A szójegyzék elmagyarázza a 'Hij ging met de kippen op stok' kifejezés jelentését, vagyis: korán lefeküdt.

Példa 5: Kifejezések szójegyzéke

A „Huckleberry Finn kalandjai” amerikai regény számos olyan kifejezést tartalmaz, melyeket az 1840-es években használtak az Egyesült Államok délnyugati részén. Egy diákok számára szerkesztett online változatban az összes kifejezés hivatkozással kapcsolódik egy a szójegyzékben szereplő tételhez.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy:

  • A weboldal tartalmazza a szójegyzéket, vagy

  • Elérhető egy mechanizmus a szójegyzék megtalálásához.

 2. Ellenőrizze, hogy minden meghatározandó szó, kifejezés vagy rövidítés definíciója szerepel a szójegyzékben

 3. Ellenőrizze, hogy a szójegyzék minden tételhez csak egy meghatározást tartalmaz.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.

Megjegyzés: a rövidítés-szó definíciója a WCAG-ban a következő: „egy szó, kifejezés vagy név rövid változata, ahol az eredeti értelmezést elfogadta az a szervezet, amelyre vonatkozik, és ahol a rövidítés nem vált a nyelv részévé.”


G63: Oldaltérkép biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Ez az egyik technikasorozat az olyan tartalom pozícionálásához, amely elégséges a 2.4.5 teljesítési feltétel megvalósításához. Egy oldaltérkép olyan weboldal, amely az oldal különböző részeihez hivatkozásokat biztosít. Ahhoz, hogy az oldaltérkép elérhető legyen az oldalon belül, minimális követelményként minden oldaltérképen felsorolt laphoz tartozik egy hivatkozás, amely az oldaltérképhez vezet.

Az oldaltérképnek számos célja van.

 • Áttekintést nyújt a teljes webhelyről.

 • Segítséget nyújt a felhasználóknak annak megértésében, hogy mit tartalmaz az oldal, és hogyan került a tartalom szerkesztésre.

 • Alternatívát kínál a webhely különböző részein esetleg eltérő, összetett navigációs sávokhoz.

Különböző típusú oldaltérképek léteznek. A legegyszerűbb és legáltalánosabb oldaltérkép egy olyan kivonat, amely hivatkozásokat rendel minden szakaszhoz vagy oldalrészhez. Az ilyen kivonatok az oldalon belül nem mutatnak összetettebb kapcsolatot, mint a webhely különböző részeihez tartozó oldalak közötti hivatkozások. Néhány nagyobb webhelynél az oldaltérképek olyan fejléceket használnak, melyek bővíthetők annak érdekében, hogy további részletet mutassanak be minden szakaszra vonatkozóan.

Az oldaltérkép bemutatja az oldal tartalmát és szerkezetét. Fontos, hogy az oldal frissítésekor az oldaltérkép is frissítésre kerüljön. Az a weboldal, amelynek nincs hivatkozása a hely összes szakaszához, amely az oldal szerkezetétől eltérő szerkezetet jelenít meg, vagy érvénytelen hivatkozásokat tartalmaz, nem minősül érvényes oldaltérképnek.

Példák

Példa 1

A Web Akadálymentesítési Kezdeményezés egy olyan WAI oldaltérképet biztosít, amely a webhely különböző szakaszait sorolja fel. Az oldaltérkép a webhely különböző szakaszait és az adott szakaszokon belüli részstruktúrák némelyikét mutatja be.

Példa 2

Egy online magazin oldaltérképe felsorolja a magazin összes fejezetét és a fejezetekhez tatozó alfejezeteket. Szintén tartalmaz hivatkozásokat a súgóhoz, a kapcsolatfelvételhez, az adatvédelmi politikához, álláslehetőségekhez, előfizetés megrendeléséhez és a magazin kezdőlapjához.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

 • Graphic Organizers page at the National Center for Accessible Curriculum provides a useful overview of different kinds of graphic organizers and their uses, plus a summary of relevant research on the effectiveness of graphical organizers for students with learning disabilities.

 • Usability Glossary: sitemap

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a webhely tartalmaz oldaltérképet.

 2. Ellenőrizze, hogy az oldaltérképen található hivatkozások a webhely megfelelő szakaszaihoz vezetnek.

 3. Az oldaltérképen található összes hivatkozás esetében ellenőrizze, hogy a céloldal tartalmaz egy hivatkozást az oldaltérképhez.

 4. A webhely összes oldala esetében ellenőrizze, hogy az oldal az oldaltérképtől elindulva elérhető néhány hivatkozás követésével.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G64: Tartalomjegyzék biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Ez egy olyan tartalom keresésre alkalmazott technika, amely elégséges a 2.4.5 teljesítési feltétel megvalósításához. A tartalomjegyzék hivatkozásokat biztosít ugyanannak a dokumentumnak a fejezeteihez és alfejezeteihez. A dokumentumban található információt általában hierarchikusan szervezik, és annak olvasása sorrendben történik. Mint ahogy egy könyvtárban rengeteg tartalomjegyzéket tartalmazó könyv lehet, egy weboldal számos tartalomjegyzékkel rendelkező dokumentumot foglalhat magába.

A tartalomjegyzéknek két célja van:

 • Áttekintést nyújt a felhasználó számára a dokumentum tartalmáról és szerkezetéről.

 • Lehetővé teszi az olvasó számára, hogy közvetlenül az online dokumentum egy bizonyos részére lépjen.

A tartalomjegyzék tipikusan csak a dokumentum fontosabb részeit tartalmazza, habár néhány esetben elvárható egy olyan kiterjesztett tartalomjegyzék, amely egy összetett dokumentum részletesebb áttekintését biztosítja.

A dokumentum részei lehetnek ugyanazon a weboldalon vagy szerepelhetnek többszörös weboldalakon. A tartalomjegyzék különösen akkor hasznos, amikor a dokumentum többszörös weboldalakra oszlik.

Különbség van a tartalomjegyzékek és más olyan navigációs elemek között, mint a navigációs sáv vagy az oldaltérkép. A tartalomjegyzék ugyanannak a dokumentumnak a fejezeteihez biztosít hivatkozásokat. Ezek a fejezetek lehetnek ugyanazon a weboldalon vagy kiterjedhetnek többszörös weboldalakra. Együtt azonban teljes képet alkotnak. Ennek jobb megértéséhez, gondoljon egy fejezeteket tartalmazó kinyomtatott könyvre. Minden fejezet a könyvhöz tartozik. Egy könyvtárban lehet számos könyv. Ebben a példában a „könyvtár” a teljes weboldalt jelenti.

Példák

Példa 1

A Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 tartalmaz egy tartalomjegyzéket, amely a dokumentum fejezeteihez és alfejezeteihez vezető hivatkozások hierarchikus listája. A tartalomjegyzék hierarchiája a fejezetek szerkezetét tükrözi, és a tartalomjegyzék minden tétele olyan hivatkozás, amely a felhasználót közvetlenül a fejezethez vezeti.

Példa 2

A hozzáférhető PDF dokumentumok használata az Adobe Reader 7.0-val: Útmutató a fogyatékos emberek számára első oldala magába foglalja az útmutató fejezeteit felsoroló tartalomjegyzéket. Az útmutató a fogyatékos személyek számára PDF változata, a teljes dokumentumhoz egy sokkal részletesebb tartalomjegyzéket foglal magába a 3. oldalon.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik a dokumentumban tartalomjegyzék vagy a tartalomjegyzékhez vezető hivatkozás.

 2. Ellenőrizze, hogy a tartalomjegyzékben található értékek és a belépési sorrend megfelel a dokumentumban szereplő fejezetek címének és sorrendjének.

 3. Ellenőrizze, hogy a tartalomjegyzékben elvégzett belépések a dokumentum megfelelő fejezeteihez kapcsolódnak.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G65: Nyomvonal-morzsa biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Egy nyomvonal-morzsa segíti a felhasználót annak megértésében, hogy hogyan történt a tartalom szerkesztése, hogyan lehet visszalépni az előző weboldalakra, sőt az aktuális pozíciót is beazonosíthatja a weboldalak sorozatán belül. Egy nyomvonal-morzsa vagy a pozíciókat jeleníti meg azon az útvonalon, melyen a felhasználó elérte a weboldalt, vagy az aktuális weboldal pozícióját jeleníti meg a webhely szerkezetén belül.

Nyomvonal-morzsákat az aktuális weboldalra vezető navigációs folyamat során elért weboldalakra mutató hivatkozások használatával készítenek. Minden weboldalnál ugyanabban a pozícióban kerülnek elhelyezésre.

Segítséget jelenthet a felhasználók számára a nyomvonal-morzsa elemeinek látható szétválasztása. Példák az elválasztásra: a ">", "|", "/", és "::" karakterek.

Példák

Példa 1

Egy fejlesztő egy szerkesztőeszköz-gyártó weboldalán belül hiperhivatkozások előállításához keres információt. A keresés eredményeképp egy olyan weboldalra kerül, amely speciális utasításokat tartalmaz a szerkesztőeszköz segítségével előállított hiperhivatkozásokra vonatkozóan. Ez az alábbi hivatkozásokat tartalmazza a nyomvonal-morzsa előállításához:

Példakód:


Home :: Developer Center :: How To Center 

Ebben a példában a nyomvonal-morzsa nem tartalmazza az aktuális Weboldal címét, azaz a „Hogyan készítsünk hiperhivatkozásokat”. Ez az információ a weboldal címeként érhető el.

Példa 2

Egy fényképész webhely-portfoliója különböző képtárakra oszlik, és minden képtár további kategóriákra van felosztva. Az a webhelyen navigáló felhasználó, aki egy szamárpingvin képét tartalmazó weboldalra lép a következő nyomvonal-morzsát fogja látni a weboldal tetején:

Példa kód:


Home / Galleries / Antarctica / Penguins / Gentoo Penguin 

A „szamárpingvin” kivételével az összes tétel hivatkozásként kerül végrehajtásra. A nyomvonal-morzsa tartalmazza az aktuális pozíciót, vagyis a szamárpingvint, de az nem hivatkozásként kerül végrehajtásra.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Amikor a nyomvonal-morzsák weboldalak halmazában kerültek megvalósításra:

 1. Navigáljon egy weboldalra.

 2. Ellenőrizze, hogy a nyomvonal-morzsa megjelenik.

 3. Ellenőrizze, hogy a nyomvonal-morzsa az aktuális pozíció eléréséhez a helyes navigációs sorrendet jeleníti meg, vagy a webhely struktúráján belül az aktuális pozícióhoz vezető helyes hierarchikus útvonalat.

 4. Ahhoz a nyomvonal-morzsához, amely nem tartalmazza az aktuális pozíciót:

  1. Ellenőrizze, hogy a nyomvonal-morzsában található összes elem hivatkozásként került megvalósításra.

 5. Ahhoz a nyomvonal-morzsához, amely tartalmazza az aktuális pozíciót:

  1. Ellenőrizze, hogy az aktuális pozíció kivételével az összes elem hivatkozásként került megvalósításra.

  2. Ellenőrizze, hogy az aktuális pozíció nem hivatkozásként került megvalósításra.

 6. Ellenőrizze, hogy az összes hivatkozás a nyomvonal-morzsa által meghatározott helyes weboldalra navigál.

Várható eredmények
 • Minden nyomvonal-morzsát használó weboldalhoz,

  • A #2, #3 és a #6 ellenőrzések teljesülnek.

  • Vagy a #4 vagy a #5 ellenőrzés teljesül.


G68: Olyan leíró címke biztosítása, amely leírja az élő csak-hang és élő csak-videó tartalom célját

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika leíró címkét biztosít az élő csak-hang (live audio only) és az élő csak-videó (live video only) tartalomhoz. Ez a címke használható a hanghoz összevonva az alternatívával az idő-alapú médiához, vagy alternatívaként az idő-alapú médiához vagy videó hangzó leírásaként. Ezek az alternatívák mindazonáltal nem részei jelen technikának. Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználó be tudja azonosítani a nem-szöveges tartalmat — még abban az esetben is, ha nem tud hozzáférni. MEGJEGYZÉS: A teljes változatok elérésének esetében is fontos, hogy a felhasználók a nem-szöveges tartalom előfordulásakor be tudják ezt azonosítani, azért, hogy ez ne okozzon számukra zavart, iletve a teljes változattal képesek legyenek társítani.

Példák

Példa 1
 • A keleti parton lévő autópálya élő videócsatornája (feed) a következő leíró címkét tartalmazza: "Élő videókép a keleti parton lévő autópályája I-81-es közlekedési csomópontjától délre eső aktuális forgalmi helyzetről."

 • A Mississippi Képviselőház élő videócsatornája (feed) a következő leíró címkét tartalmazza: "A Mississippi Képviselőház élő hangközvetítése."

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Távolítsa el, rejtse el vagy takarja el a nem-szöveges tartalmat

 2. Jelenítse meg a szöveges változato(ka)t

 3. Ellenőrizze, hogy a nem-szöveges tartalom célja világos — a tartalom elvesztésének esetében is.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G69: Alternatívák biztosítása az idő-alapú médiához

Alkalmazhatóság

Általános technika. Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja egy alternatív módszer biztosítása az információ bemutatására szinkronizált média-megjelenítésen keresztül.

A szinkronizált média-megjelenítésben az információ különféle módszerek segítségével kerül közvetítésre beleértve a:

 • párbeszédet,

 • hangokat (természetes és mesterséges),

 • a beállítást és hátteret,

 • emberek, állatok stb. cselekvéseit és megnyilvánulásait,

 • szöveget és grafikát,

 • és más egyebet.

Annak érdekében, hogy az információ ugyanabban a hozzáférhető formában jelenjen meg, jelen technika magába foglalja az olyan dokumentum létrehozását, amely a szinkronizált médiával megegyező történetet és információt jelenít meg. Az ilyen dokumentumot néha forgatókönyvnek nevezik, mely magába foglalja a történethez tartozó összes fontos párbeszédet és tevékenységet, valamint a háttér leírását, stb.

Jó alapként szolgálhat, amennyiben egy eredeti forgatókönyvet használtak a szinkronizált média elsődleges létrehozásához. Mindazonáltal az előállítás és szerkesztés során a szinkronizált média gyakran eltér a forgatókönyvtől. Ehhez a technikához módosítani kell az eredeti forgatókönyvet, hogy az összhangban álljon a párbeszéddel és azzal, ami a szinkronizált média végső, szerkesztett formájában történik.

Ezen kívül néhány speciális típusú szinkronizált média olyan interakciót foglal magába, amelynek bizonyos helyeken kell előfordulnia a szinkronizált média lejátszása során. Néha ez cselekvésben végződhet (pl. valamit megvásárolnak, elküldenek, megtesznek, stb.). Néha ez megváltoztathatja a szinkronizált média folyamatát (pl. a szinkronizált médiához a felhasználó bevitele által meghatározott többszörös útvonalak tartoznak). Ezekben az esetekben az idő-alapú média- alternatívában hivatkozásokat vagy más egyéb mechanizmust alkalmaznak annak érdekében, hogy az alternatívát használó emberek ugyanazokkal a választási lehetőségekkel és képességekkel rendelkezzenek, mint azok, akik a szinkronizált médiát használják.

Példák

 • Egy oktatófilm alkalmazottak számára mutatja be, hogy hogyan kell használni egy új berendezést. Egy beszélő személyt láthatunk, mialatt a működés szemléltetésre kerül. Az oktatófilm elkészítéséhez használt forgatókönyvet kezdőpontként használják. Ezt követően szerkesztésre és módosításra kerül, hogy megfeleljen a párbeszédnek, stb. A filmet és a létrejött változatot elérhetővé teszik a vállalat weboldalán. Ezután az alkalmazottak használhatják bármelyiket, vagy mindkettőt a berendezés használatának megtanulásához.

 • Egy interaktív vásárlási környezetet úgy hoznak létre, hogy a felhasználók körbe tudjanak fordulni egy virtuális üzletben vagy boltban. A biztosított alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vásárlási lehetőséghez hozzáférjenek hivatkozásokat tartalmazó szövegen keresztül, így polcokat tudnak kiválasztani és dolgokat vásárolni, anélkül, hogy a virtuális kosárba kellene őket húzni.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Tekintse meg a szinkronizált média-megjelenítést, figyelve az alternatívát az idő-alapú médiához

 2. Ellenőrizze, hogy az alternatívát az idő-alapú médiához szereplő párbeszéd összhangban áll a szinkronizált média-megjelenítésben szereplő párbeszéddel

 3. Ellenőrizze, hogy az alternatívát az idő-alapú médiához tartalmazza a hangok leírását.

 4. Ellenőrizze, hogy az alternatívát az idő-alapú médiához tartalmazza a beállítások leírását és a beállítások megváltoztatását.

 5. Ellenőrizze, hogy az alternatívát az idő-alapú médiához tartalmazza bármelyik „szereplő” tevékenységeinek és kifejezéseinek leírásait (ember, állat, stb.).

 6. Amennyiben az alternatívák külön oldalon találhatók, ellenőrizze a többi változat elérését lehetővé tevő hivatkozás(ok) elérhetőségét.

Várható eredmények
 • A # 2, 3, 4, 5 teljesül.


G70: Funkció biztosítása online szótárban való kereséshez

Alkalmazhatóság

Az összes technológiához

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy egy weboldal biztosítson online szótár-elérhetőséget egy mechanizmus hozzáadásával a szavak, kifejezések, zsargon vagy rövidítés bővítések meghatározásához. Jelen technika a weboldalon létező forrásokat használja a meghatározás biztosításához, ahelyett hogy a szerzőtől követelné meg a szójegyzék vagy más mechanizmus létrehozását a webhelyen belül. A weboldalon belüli hozzáférés biztosításával a felhasználó könnyen megtalálja az igényelt meghatározást. Ez a technika csak abban az esetben használható, ha az online szótár a szövegbe illő meghatározásokat adja vissza.

Példák

Példa 1

Egy webhely, amely leírja egy számítógép működését tartalmaz egy keresőablakot minden egyes weboldalon. A keresést a számítógépes kifejezések, betűszavak és rövidítések online szótárában végzi. Mivel a szótár a számítógépes kifejezésekre szakosodott, a betűszavak (rövidítések) meghatározásának sokkal pontosabbnak kell lennie, mint egy általános szótár esetében.

Példa 2

Egy online angol nyelvtanfolyamon egy szövegfeldolgozási feladat szövege új szavakat vezet be. Minden egyes szó egyben hivatkozás is a szavak meghatározását tartalmazó online szótárhoz. A hivatkozás kiválasztásával egy új ablak nyílik meg a speciális szókincs meghatározását tartalmazó online szótár webhelyen.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szó, kifejezés vagy rövidítés meghatározásához:

 1. Ellenőrizze, hogy létezik egy mechanizmus a weboldalon belül a szó, kifejezés vagy rövidítés megkereséséhez egy online szótáron keresztül.

 2. Ellenőrizze, hogy a szó, kifejezés vagy rövidítés szótári keresésének eredménye a pontos meghatározást adja.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek.

Megjegyzés: a rövidítés-szó definíciója a WCAG-ban a következő: „egy szó, kifejezés vagy név rövid változata, ahol az eredeti értelmezést elfogadta az a szervezet, amelyre vonatkozik, és ahol a rövidítés nem vált a nyelv részévé.”


G71: Súgó-hivatkozás biztosítása minden weboldalon

Alkalmazhatóság

Az összes technológiához.

Jelen technika vonatkozik a:

Megjegyzések a felhasználói programhoz és a kisegítő technológia támogatásához

Leírás

Jelen technika célja kontextus-érzékeny súgó biztosítása a felhasználók számára az űrlapok kitöltésekor, az által, hogy weboldalanként legalább egy hivatkozás tartozik a súgóhoz. A hivatkozás a weboldalra jellemző információval együtt a súgó oldalra vezet. Másik megoldás, ha súgó-hivatkozást biztosítunk minden interaktív vezérlőhöz. Ennek a hivatkozásnak az elhelyezése közvetlenül a vezérlő előtt vagy után, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen kiválasszák a tabulátor segítségével, amennyiben problémájuk van a vezérlővel. A súgó megjelenítése egy új kereső ablakban biztosítja, hogy nem veszik el az űrlapba korábban már bevitt bármilyen adat. MEGJEGYZÉS: A hivatkozások nem az egyetlen módját jelentik a súgó biztosításának.

Példák

Példa 1

A lenti példa egy olyan címkeelemet szemléltet, amely egy súgó-hivatkozást foglal magába. A súgó-hivatkozást tartalmazó címkeelem lehetővé teszi a képernyőolvasót használó felhasználók számára a hozzáférést a súgóhoz, amikor a beviteli űrlapvezérlővel kerülnek kapcsolatba.

Példa kód:


<form action="test.html">
    <label for="test">Test control
    <a href="help.html" target="_blank">Help</a></label>
    <input type="text" name="test" id="test" />
</form>

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be egy űrlapokat tartalmazó weboldalt.

 2. Állapítsa meg, hogy van-e legalább egy az űrlap kitöltésével kapcsolatos súgóhoz vezető hivatkozás ezen a weboldalon vagy egy másik erőforráson.

 3. Állapítsa meg, hogy találhatók-e a vezérlővel kapcsolatos súgó-hivatkozások minden interaktív vezérlő előtt vagy után.

Várható eredmények
 • Vagy a #2 vagy a #3 teljesül.


G73:Egyéb helyen található hosszabb leírás biztosítása egy olyan hivatkozáson keresztül, amely közvetlenül szomszédos a nem-szöveges tartalommal

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja kapcsolódási útvonalat biztosítani a távoli hosszabb leírásokhoz olyan technológiák esetében, amelyeknek nincs közvetlenül beépített hosszabb leírás funkciója (pl. longdesc - hosszabb leírás) vagy ahol a szolgáltatásról ismert, hogy nem támogatott.

Jelen technikával a hosszabb leírást más helyen biztosítják, mint a nem-szöveges tartalmat. Ez lehet más helyen ugyanazon az URI-n belül vagy egy másik URI-n. A hosszabb leírásra olyan hivatkozás vezet, amely közvetlenül szomszédos a nem-szöveges tartalommal. A hivatkozás közvetlenül a nem-szöveges tartalom előtt vagy mögött állhat. Amennyiben a leírás más szöveggel együtt kerül elhelyezésre, akkor jelezni kell „Leírás vége” felirattal, annak érdekében, hogy a felhasználók tudják, mikor kell abbahagyni az olvasást és visszatérni a fő tartalomhoz. Amennyiben a „Vissza” gomb nem vezet vissza arra a pontra, ahonnan felhasználók érkeztek, akkor biztosított egy visszalépő hivatkozás a nem-szöveges tartalom pozíciójára.

Jelen technikát általában HTML-ben használták, mielőtt a „longdesc”-et hozzáadták a részletes leíráshoz. A HTML-ben D-hivatkozásnak nevezték, mert alkalmazásakor gyakran egy D betűt helyeztek a kép mellé, és a D betűt használták hivatkozásként a hosszú leíráshoz. Jelen technika nem technológiaspecifikus és bármilyen hivatkozásokat támogató technológiához használható.

Példák

Példa 1: Oszlopdiagram

Egy weboldalon található oszlopdiagram a három legeredményesebb üzletkötő eladásait mutatja.

A rövid szöveges változat közli, hogy ez „A három legeredményesebb üzletkötő októberi eladásinak diagramja.”

Közvetlenül a nem-szöveges tartalom után egy kis kép jelzi a hosszú leírást. A képhez tartozó szöveges változat a „diagram hosszú leírása”. A kép kapcsolódik az oldal aljához, ahol „Az oldalon található diagramok leírásai” szakaszcímek találhatók. A hivatkozás erre a speciális leírásra mutat: „Az októberi értékesítések jelzik, hogy Mary 400 egységgel vezet. Mike szorosan követi 389 egységgel. Chris 350 egységnyi értékesítéssel egészíti ki a legeredményesebb hármast. [leírás vége]"

Példa 2: Oszlopdiagram — nem-HTML technológiában, ahol a felhasználói program „vissza” funkciója biztonsági okokból nem támogatott.

Egy weboldalon található oszlopdiagram a három legeredményesebb üzletkötő eladásait mutatja.

A rövid szöveges változat közli, hogy ez „A három legeredményesebb üzletkötő októberi eladásinak diagramja."

Közvetlenül a nem-szöveges tartalom után egy kis kép jelzi a hosszú leírást. A képhez tartozó szöveges változat a „diagram hosszú leírása”. A kép „Diagramok leírása az októberi értékesítési jelentésben” címmel kapcsolódik egy másik oldalhoz. A leíró hivatkozás erre a speciális leírásra mutat: „Az októberi értékesítések jelzik, hogy Mary 400 egységgel vezet. Mike szorosan követi 389 egységgel. Chris 350 egységnyi értékesítéssel egészíti ki a legeredményesebb hármast. Leírás vége. <link> Vissza az értékesítési diagramokhoz </link> ]"

Példa 3: Hivatkozásként használt feliratok

Adott egy diagram. Közvetlenül a diagram alatt elhelyezkedő felirat hivatkozásként szolgál a hosszabb leíráshoz. A hivatkozásra jellemző cím világossá teszi, hogy ez egy hosszabb leíráshoz vezető hivatkozás.

Példa 4: Egy csak-hang fájl átirata

Adott egy hangfelvétel Martin Luther King egyik beszédéről. A hangfájlhoz vezető hivatkozások és az átirat egymás mellett jelennek meg.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy van-e hivatkozás közvetlenül a nem-szöveges tartalom előtt vagy mögött.

 2. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás egy olyan érvényes hivatkozás, amely közvetlenül ennek a bizonyos nem-szöveges tartalomnak a hosszú leírására mutat.

 3. Ellenőrizze, hogy a hosszú leírás ugyanazt az információt közvetíti, mint a nem-szöveges tartalom.

 4. Ellenőrizze, hogy elérhető-e hivatkozás vagy "vissza" funkció, amely a felhasználót visszajuttatja a nem-szöveges tartalom eredeti pozíciójába.

Várható eredmények

A fenti folyamat minden lépése teljesül


G74: Hosszabb szöveges leírás biztosítása a nem-szöveges tartalom közelében, a nem-szöveges leírás közvetlen közelében egy rövid leírás hivatkozik a hosszabb leírásra és adja meg ennek helyét

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja hosszabb leírás biztosítása anélkül, hogy a leíráshoz a felhasználónak egy másik címre kelljen ugrania. Szintén lehetővé teszi az összes felhasználó számára, hogy elérhessék a leírást, hiszen ez hasznos lehet mindazoknak, akik a nem-szöveges tartalomhoz kapcsolódó bizonyos szolgáltatásokkal nem rendelkeznek.

Ezzel a technikával a hosszú leírást az általános megjelenítés részeként biztosítják (pl.: bárki megkapja). A leírást a nem-szöveges tartalom közelében helyezik el, de nem kell, hogy a közvetlenül mellette álló tétel legyen. Például, lehet a diagram alatt egy felirat, és a hosszú leírás pedig a következő fejezetben biztosított.

Ebben az esetben a hosszú leírásra utaló hivatkozás a rövid szöveges változatban biztosított, így a felhasználó tudja, hol keresse azt, amennyiben a nem-szöveges tartalmat nem tudja megnézni.

Példák

Példa 1: Oszlopdiagram

Egy weboldalon található oszlopdiagram a három legeredményesebb üzletkötő eladásait mutatja.

A rövid szöveges változat közli, hogy ez „A három legeredményesebb üzletkötő októberi eladásinak diagramja. Részletek a diagramot követő szövegben:"

A folytatás a diagram alatt közvetlenül található bekezdésben áll. „Az októberi értékesítések jelzik, hogy Mary 400 egységgel vezet. Mike szorosan követi 389 egységgel. Chris 350 egységnyi értékesítéssel egészíti ki a legeredményesebb hármast."

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a rövid szöveges változat tartalmazza a hosszú leírás helyzetét.

 2. Ellenőrizze, hogy a hosszú leírás vizuálisan és lineáris olvasási sorrendben is a nem-szöveges tartalom közelében található

 3. Ellenőrizze, hogy a hosszú leírás a nem-szöveges tartalommal megegyező információt közvetít.

Várható eredmények

A fenti folyamat minden lépése teljesül


G75: Mechanizmus biztosítása a tartalom frissítésének elhalasztásához

Alkalmazhatóság

Saját magát automatikusan frissítő tartalom.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a felhasználók el tudják halasztani a tartalom automatikus frissítéseit vagy más nem-vészhelyzet megszakításokat. Ezt vagy egy beállításon keresztül lehet végrehajtani, vagy a felhasználóknak küldött figyelmeztetéssel a közelgő frissítésről, majd engedélyezni számukra ennek elhalasztását. Beállítások esetében, az automatikus tartalomfrissítés alaphelyzetben kikapcsolható, és a felhasználók határozhatják meg az automatikus tartalomfrissítés gyakoriságát, amennyiben úgy döntenek, hogy visszakapcsolják azt.

Példák

 • Egy weboldal részvényárfolyamokat közöl és időnként automatikusan frissül. Az oldal egy „Adatfrissítés gyakorisága (perc):” feliratú mezővel együtt biztosít egy rövid űrlapot, annak érdekében, hogy a felhasználók be tudják állítani a frissítés gyakoriságát.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Találjon olyan oldalakat, melyek automatikusan frissülnek.

 2. Minden egyes automatikus frissítéshez keresse meg a frissítések időzítését szabályozó mechanizmust.

 3. Ellenőrizze, hogy az automatikus frissítés alaphelyzetben ki van kapcsolva, vagy a felhasználó figyelmeztetést kap mielőtt az automatikus frissítés bekövetkezik és lehetősége nyílik ennek elhalasztására.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G76: Mechanizmus biztosítása a tartalom frissítésének kéréséhez automatikus frissítés helyett

Alkalmazhatóság

Bármelyik olyan technológia vagy technológia kombinációja, amely automatikus frissítéseket támogat.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználó számára a tartalom frissítésének szabályozását, a kontextus váltást eredményező automatikus frissítések által okozott zavar vagy a tájékozódás megzavarásának elkerülése érdekében. A képernyőolvasót használók zavarónak találhatják az automatikus frissítéseket, mivel nem minden esetben világos, hogy mi is történik. Amikor egy oldal frissítésre kerül, a képernyőolvasó „virtuális kurzora”, amely az oldalon a felhasználó aktuális helyzetét jelzi, az oldal tetejére kerül. Képernyőnagyító szoftvert használó és olvasási nehézségekkel küzdő emberek esetében tájékozódási zavarokat okozhat, amikor az oldalak automatikusan frissülnek.

Bizonyos tartalmak gyakran frissülnek új adattal vagy információval. Bizonyos fejlesztők olyan, a tartalomba illesztett kód által kényszerítik ki az automatikus frissítést, amely azt eredményezi, hogy tartalom új másolatot kér magáról a szerveren keresztül. Az ilyen frissítések és gyakoriságuk nem minden esetben kerülnek a felhasználók irányítása alá. Az automatikus frissítések alkalmazása helyett a szerkesztők biztosíthatnak egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a tartalom igényeik szerinti frissítését.

Példák

Példa 1

HTML-ben a fejlesztő biztosítani tud egy olyan gombot vagy hivatkozást, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a tartalom frissítését. Például, a http://www.example.com/news.jsp oldalon elhelyezett, híreket tartalmazó oldalon

Példa kód:

<a href="news.jsp">Update this page</a>
Példa 2

Egy e-mailhez (Webmail) készült webfelületen, a fejlesztő biztosítani tud egy gombot vagy hivatkozást a bejövő levelek letöltéséhez, az automatikus frissítés helyett.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Találjon mechanizmusokat a tartalom frissítéséhez (amennyiben van ilyen mechanizmus).

 2. Minden ilyen mechanizmus esetében ellenőrizze, hogy engedélyezi-e a felhasználó számára az automatikus frissítést.

 3. Minden ilyen mechanizmus esetében ellenőrizze, hogy okozhat-e automatikus frissítést.

Várható eredmények
 • Amennyiben a #2 teljesül, akkor a #3 hamis.


G78: Egy második, felhasználó által választható, hangzó leírásokat tartalmazó hangfelvétel biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik hangfelvétellel és vizuális tartalommal rendelkező technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a vizuálisan nyújtott információ hangzó változatának (beszélt verzió) biztosítása, olyan módon, hogy a vak és látássérült emberek képesek legyenek megérteni az audiovizuális anyagot.

Mivel ma a legtöbb felhasználói program nem tudja egyesíteni a többszörös hangfelvételeket, jelen technika a szinkronizált médiához további hanginformációt ad egy olyan beállítási funkció biztosításával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kicseréljék a hangfelvételt az eredeti hangfelvétel új másolatával, melyhez további hangzó leírást kapcsoltak. Ez a kapcsolt információ a tartalom megértéséhez fontos tevékenységekre, személyekre, helyszínváltozásokra és képernyő- szövegekre (nem feliratokra) koncentrál.

Mivel fontos, hogy az új információ (vagy a hangos hanghatások) ne szorítsa háttérbe az eredeti hangfelvételen található kulcsinformációt, az új információt a párbeszédek és hanghatások szünetei közben kapcsolják az anyaghoz. Ez korlátozza a programhoz kapcsolható, kiegészítő információ mennyiségét.

A hangzó leírással (a vizuális információ hangzó leírása) rendelkező hangfelvétel lehet a felhasználók által választható hangfelvétel egy változata, vagy egy bárki által hallható szabványos hangfelvétel.

Példák

 • Egy északkeletről szóló úti beszámolóhoz tartozik egy a párbeszédek szünetei közben hozzáadott hangzó leírás, hogy a vak hallgatók bármikor tudják, miről beszél a személy.

 • Egy videó a fába odút vágó harkályt mutat be. Egy gomb a tartalmon belül lehetővé teszi a felhasználó számára a hangzó leírás felvételének be és kikapcsolását.

 • Egy előadáshoz hangzó leírás kapcsolódik minden olyan esetben, amikor az oktató ezt mondja: „és ez a legfontosabb.” A hangzó leírás lehetővé teszi a videót nem látók számára, hogy tudják, mire utal az „ez” kifejezés.

 • Egy film fájlhoz két hangfelvétel tartozik, melyek közül az egyik hangzó leírást tartalmaz. A film meghallgatásához a felhasználók bármelyiket választhatják a média lejátszójukon.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a hangzó leírást tartalmazó hangfelvétel a tartalmon belül található vezérlő segítségével vagy a média-lejátszó egyik alkalmazásának kiválasztásával kapcsolható-e be.

 2. Hallgassa meg a szinkronizált médiát

 3. Ellenőrizze, hogy használtak-e párbeszédek közötti szüneteket a vizuális tartalommal kapcsolatos fontos információ közvetítéséhez

Várható eredmények
 • A #1 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G79: A szöveg beszélt változatának biztosítása

Alkalmazhatóság

Hivatkozásokat, hangformátumokat támogató technológiák.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Bizonyos felhasználók számára, akiknek nehezükre esik az írott szöveg szavainak megértése (dekódolása) nagyon hasznos a hangosan felolvasott szöveg meghallgatása. Ezt a szolgáltatást ma már könnyen biztosítani lehet vagy az előre rögzített emberi beszéd vagy a mesterséges beszéd alkalmazásával. Például, létezik számos olyan termék, melyet a szerkesztők a szöveg mesterséges nyelvre alakításához használhatnak, majd a beszélt változatot hangfájlként elmenthetik. Ezután a beszélt változathoz vezető hivatkozást a tartalmon belül lehet biztosítani. Ennek költsége részben a használt hang minőségétől függ, részben attól, hogy a szöveg milyen gyakorisággal változik.

 • Rövid szövegek beszélt változata és a statikus szöveges tartalom

  Ez a módszer kisméretű szövegek és nem gyakran változó, hosszabb dokumentumok esetében hatásos.

  1. Készítsen felvételt valakiről, aki egy szöveget olvas fel hangosan, vagy használjon olyan eszközt, amely az egyes dokumentumokat vagy kiválasztott szakaszokat mesterséges nyelvre alakítja. Amennyiben lehetséges, válassza ki a legtisztább, legvonzóbb hangot.

  2. Mentse el a beszélt változatot hangfájlként. Használjon olyan hangformátumot, amely általánosan elérhető és a médialejátszók által támogatott.

  3. Biztosítson egy hivatkozást a beszélt változathoz.

  4. Azonosítsa be a hangformátumot (például: MP3, WAV, AU, stb.).

  5. Biztosítson egy hivatkozást a formátumot támogató médialejátszóhoz.

 • Változó szöveg beszélt változata

  A szerver-alapú módszerek akkor lehetnek a legjobbak, amikor az oldalak gyakran változnak, vagy amikor a felhasználó választása határozza meg a szöveg tartalmát. Bizonyos szerver-alapú eszközök engedélyezik a felhasználók számára bármilyen számukra érdekes szöveg kiválasztását és meghallgatását. Rendszerint a felhasználó megnyom egy gombot, amelyik elindítja a szöveg beszéddé alakítását és a szöveg hangos felolvasását.

Példák

Példa 1: Egy állami hivatal webhelye

Egy önkormányzati lakhatási hatóság webhelyén minden oldalon található egy gomb „Az oldal hangos felolvasása” címkével. A felhasználó kiválasztja a gombot és az oldal mesterséges hangon megszólal.

Források

Nincsenek elérhető források..

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a tartalom beszélt változata elérhető.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G80: Elküldés-gomb biztosítása a kontextus-váltás kezdeményezéséhez

Alkalmazhatóság

Űrlapokat tartalmazó tartalom.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy olyan mechanizmus biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a kontextus-váltások egyértelmű kérését. Mivel az elküldés-gomb alkalmazása olyan HTTP kérést generál, amely az űrlapra bevitt adatokat küldi el, ez megfelelő kontrollnak tekinthető a kontextus-váltás kiváltásához, illetve olyan módszernek, amely nem zavarja meg a felhasználót.

Példák

Példa 1

Példa 1: Elküldés-gomb alkalmazása minden egyes olyan űrlaphoz, amely kontextus-váltást eredményez.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keressen meg minden űrlapot a tartalomban

 2. Minden egyes űrlap esetében ellenőrizze, hogy tartozik-e hozzá egy elküldés-gomb

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G81: Jelnyelvi tolmács által szinkronizált videó biztosítása oly módon, hogy azt külön kimenetben lehet megjeleníteni vagy a lejátszó a kép fölé húzhatja azt

Alkalmazhatóság

Az összes olyan szinkronizált médiatechnológiára vonatkozik, amely engedélyezi a többszörös videó-felvételek szinkronizálását

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a siket vagy szöveget lassan olvasó felhasználók számára lehetővé tenni a szinkronizált médiatartalom elérését anélkül, hogy ez hatással lenne a többi néző számára készült anyag megjelenítésére.

Az elsősorban jelnyelven kommunikálok számára néha kevésbé kedvelt és időnként lehetetlen a szöveg elolvasása és megértése azon a sebességen, ahogy az megjelenik a feliratokban. Számukra fontos a hanginformáció jelnyelvi megjelenítésének biztosítása.

Jelen technika teljesíti ezt azzal, hogy az eredeti videófelvétellel együtt szinkronizált, különálló videófelvételként biztosítja a jelnyelvi tolmácsolást. A lejátszótól függően, a másodlagos videófelvétel elfedheti az eredeti videót vagy egy különálló ablakban jelenhet met. Szintén lehetséges a jelnyelvi tolmács felnagyítása az eredeti videófelvételtől elválasztva, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a tolmács kéz-, test- és arcmozdulatainak olvasása.

MEGJEGYZÉS: Mivel a jelnyelv általában nem a nyomtatott nyelv jelekkel ellátott változata, a szerkesztőnek kell eldöntenie, hogy melyik jelnyelvet alkalmazza. Általában az elsődleges közönség jelnyelvét használják. Összetett közönség esetében, több jelnyelv használható. Lásd a többszörös jelnyelvekhez javasolt technikákat.

Példák

Példa 1

Példa 1: Egy egyetem szinkronizált, jelnyelvi tolmács videó-felvételt biztosít, melyet a néző beállítása szerint, bármelyik oktatási programmal együtt meg lehet jeleníteni.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

 • Guidelines for the Production of Signing Books

  • "Sign Language presentation" gives a broad overview of issues to consider when filming sign language interpreters. Includes discussion of signing both written and spoken originals.

  • Techniques for filming are discussed in chapter 12, ?Filming the Signer(s)".

  • Useful information about how to display the sign language interpreter in relation to the original synchronized media content is provided in Chapter 13, "Editing".

   Note: These techniques may need to be adapted for Web-based presentation.

(none)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Engedélyezze a lejátszón a jelnyelvi ablak megjelenítését.

 2. Olyan egészséges hallású személy nézze meg a programot, aki jelnyelvi ismeretekkel rendelkezik.

 3. Ellenőrizze, hogy a jelnyelvi tolmács látható-e a képernyőn vagy egy különálló ablakban.

 4. Ellenőrizze, hogy a párbeszéd és a fontos hangok közvetítésre kerülnek a képernyőn látható jelnyelvi tolmács által, és hogy ezek szinkronban állnak a hanggal.

Várható eredmények
 • A #3 és #4 teljesül


G82: Olyan szöveges változat biztosítása, amely azonosítja/felfedi a nem-szöveges tartalom célját

Alkalmazhatóság

Minden technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja hasznos információ biztosítása szöveges változaton keresztül, még abban az esetben is, ha a nem-szöveges tartalom teljes funkcióját nem lehet biztosítani.

Néhány esetben a szöveges változat nem szolgálja ugyanazt a célt, mint az eredeti nem-szöveges tartalom (például, amikor egy applet célja a kétdimenziós, gyors célzókészség illetve szem-kéz koordináció fejlesztése). Ezekben az esetekben jelen technika kerül alkalmazásra. Ezzel a technikával biztosított a nem-szöveges tartalom céljának leírása.

Példák

Példa 1
 • Egy szem-kéz koordinációt fejlesztő applethez a következő szöveges változat tartozik: „Applet, amely egeret és mozgó célpontokat használ a szem-kéz koordináció fejlesztéséhez.”

 • Egy kamera-applethez tartozó kerek lemeznél, ahol a széleket kell megnyomni a távoli kamera irányításához, és egy középen lévő csúszkát a nagyításhoz, a következő szöveges változat kerül feltüntetésre: „Vezérlés a távoli kamera irányításához és a nagyításához."

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Távolítsa el, rejtse el, vagy takarja le a nem-szöveges tartalmat.

 2. Helyettesítse szöveges változattal.

 3. Ellenőrizze, hogy a nem-szöveges tartalom célja világos — hiányos funkció esetén is.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G83: Szöveges leírás biztosítása a ki nem töltött kötelező mezők azonosításához

Alkalmazhatóság

A felhasználói bevitelnél kötelező mezőket tartalmazó tartalom

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja értesíteni a felhasználót, amikor egy kitöltendő mező még nem került kitöltésre. Amikor a felhasználók bármilyen kötelező űrlapmező kitöltését elmulasztják, az információ szöveges formában kerül biztosításra annak érdekében, hogy a felhasználók be tudják azonosítani a kimaradt mezőket. Az egyik megközelítés a kliensoldali ellenőrzés alkalmazása és a kimaradt kötelező mezőt beazonosító figyelmeztető párbeszédablak biztosítása. A másik megközelítés a szerveroldali ellenőrzés alkalmazása, amely az űrlap ismételt megjelenítésével történik(az előzőleg bevitt bármilyen adattal együtt) a kimaradt kötelező mező helyén egy szöveges leírással, vagy a kimaradt kötelező mezőt beazonosító szöveges leírással.

Példák

 • Egy felhasználó megpróbál elküldeni egy űrlapot, de egy vagy több kötelező mező esetében elhanyagolta a bevitelt vagy egy választás elvégzését. Kliensoldali ellenőrzés alkalmazásával a mulasztást észlelik és megjelenik egy figyelmeztető párbeszédablak, mely tájékoztatja a felhasználót, hogy a kötelező mezőket nem töltötte ki. Az ilyen problémával rendelkező mezők címkéi megváltoznak a problémás mező beazonosításához, és a dokumentumba a problémás mezőhöz vezető hivatkozásokat szúrnak be az elküldés-gomb mögé annak érdekében, hogy a felhasználó a figyelmeztetés eltüntetése után az adott mezőhöz tudjon lépni.

 • Egy felhasználó megpróbál elküldeni egy űrlapot, de egy vagy több kötelező mező esetében elhanyagolta a bevitelt vagy egy választás elvégzését. Szerveroldali ellenőrzés alkalmazásával a mulasztást észlelik, majd újból megjelenik az űrlap a tetején látható szöveges leírással, tájékoztatva a felhasználót, hogy melyik kötelező mező nem került kitöltésre. Minden egyes kimaradt kötelező mező egy szövegcímke alkalmazásával is beazonosításra kerül azért, hogy a felhasználónak ne kelljen visszatérnie az űrlap tetején található listához a kimaradt mező megtalálásához.

 • Egy felhasználó kötelező mezőket tartalmazó űrlapot tölt ki. A mezők címkéi jelzik, hogy kitöltésük kötelező-e, vagy nem. A felhasználó egy kötelező mezőhöz lép a tabulátor segítségével, majd adatbevitel vagy választás nélkül kilép a mezőből. Egy kliensoldali szkript módosítja a mező címkéjét jelezve, hogy üresen hagyása hiba volt.

  Megjegyzés: Bizonyos képernyőolvasók nem veszik észre és nem jelzik a címke változását, ezért lehetnek olyan képernyőolvasót használók, akiknek nem lesz tudomásuk a hibáról.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön ki egy űrlapot, amelyben szándékosan hagyjon egy vagy több szükséges (kötelező) mezőt üresen, és küldje el az űrlapot.

 2. Ellenőrizze, hogy biztosításra kerül egy szöveges leírás a ki nem töltött kötelező mező(k) beazonosításához.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G84: Szöveges leírás biztosítása, amikor a felhasználó olyan információt nyújt, amely nem szerepel az engedélyezett értékek listájában

Alkalmazhatóság

Olyan tartalom, amely a felhasználói beviteleket ott gyűjti össze, ahol korlátozott értékek halmazának bevitele kötelező.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Amikor a felhasználók ellenőrzött bevitelt végeznek és hibák merülnek fel, a hibák jellegének leírása olyan módon szükséges, hogy ahhoz a felhasználók hozzá tudjanak férni. Az egyik megközelítés szerint egy figyelmeztető párbeszédablak megjelenítése szükséges, amely megmutatja a hibákkal rendelkező mezőket, amikor a felhasználó megpróbálja az űrlapot elküldeni. Egy másik megközelítés, amennyiben a szerver végzi el az ellenőrzést, az űrlap visszaküldése (a felhasználó adatait tartalmazó mezőkkel együtt), és egy olyan szöveges leírás az oldal tetején, amely jelzi az ellenőrzési probléma tényét, leírja a probléma jellegét, és módszert biztosít a problémás mező(k) könnyű megtalálására. A teljesítési feltétel „szöveg”-es részében kiemelésre kerül, hogy nem elegendő a mezőben található hibát a címkéjére helyezett csillagocskával, vagy a címke vörösre változásával jelezni. Biztosítani kell a probléma szöveges leírását is.

A szöveges leírásnak jeleznie kell azt a tényt, amikor a bevitelnek az engedélyezett értékek közül kell kikerülnie. Amennyiben lehetséges, tartalmaznia kell az értékek listáját, vagy azt az engedélyezett értéket kell megjelölnie, amely a leginkább közel áll a bevitt értékhez.

Példák

 • Egy felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben. Mielőtt a felhasználó elküldi az űrlapot, egy figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg, amely leírja a hiba jellegét, hogy a felhasználó ki tudja javítani.

 • Egy felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben, majd elküldi az űrlapot. A szerver a felhasználói adatokkal együtt visszaküldi az űrlapot, és világosan jelzi az oldal tetején található szövegben, hogy beviteli hiba történt. A szöveg leírja a hiba jellegét és világosan jelzi a problémás mezőt, hogy a felhasználó könnyen oda tudjon navigálni és kijavítani.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Adjon meg érvénytelen adatot egy űrlapmezőben.

 2. Ellenőrizze, hogy a problémáról szöveges információ biztosított.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül.


G85: Szöveges leírás biztosítása, amikor a felhasználói bevitel kívül esik a szükséges formátumon vagy értékeken

Alkalmazhatóság

Olyan tartalom, amely a formátumra, értékre és/vagy beviteltípusra vonatkozó korlátozásokkal fogadja el a felhasználói adatbevitelt.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja segítséget biztosítani a beviteli hibák javításához, olyan esetekben, ahol a felhasználó által nyújtott információ nem elfogadott. Amikor a felhasználók ellenőrzött adatbevitelt végeznek és beviteli hiba fordul elő, szövegben biztosított az információ a beviteli hiba jellegéről és helyéről ahhoz, hogy a felhasználók képesek legyenek beazonosítani a problémát. Az egyik megközelítés a kliensoldali ellenőrzés alkalmazása és egy olyan figyelmeztető párbeszédablak biztosítása, amely azonnal jelzi a hibát, amint a felhasználók érvénytelen adatot visznek be egy mezőbe. Egy másik megközelítés szerveroldali ellenőrzés alkalmazása esetén, az űrlap ismételt megjelenítése az előzőleg bevitt bármilyen adattal együtt) és egy szöveges leírás biztosítása az oldal tetején, amely jelzi azt a tényt, hogy hiba történt, leírja a probléma jellegét és módszereket biztosít a problémás mező(k) beazonosításához.

Mindamellett, hogy szöveges leírás biztosított, az alábbi tevékenységek közül az egyiket el kell végezni a felhasználó segítése érdekében:

 • Biztosítson a mezőnek megfelelő adatbeviteli példákat,

 • Írja le a mezőnek megfelelő adatbevitelt,

 • Mutasson olyan helyes adatbeviteli értékeket, melyek hasonlóak a felhasználói adatbevitelhez, valamint utasításokat a felhasználó számára arról, hogy hogyan kell a helyes értéket bevinni.

Példák

 • A felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben. Amikor a felhasználó kilép a mezőből, megjelenik egy figyelmeztető párbeszédablak, amely leírja a hiba jellegét azért, hogy a felhasználó ki tudja javítani.

 • A felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben és elküldi az űrlapot. A szerver a felhasználói adatokkal együtt visszaküldi az űrlapot, és világosan jelzi az oldal tetején található szövegben, hogy beviteli hiba történt. A szöveg leírja a hiba jellegét és világosan jelzi a problémás mezőt, hogy a felhasználó könnyen oda tudjon navigálni és ki tudja javítani a hibát.

 • A felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben és megpróbálja elküldeni az űrlapot. A kliensoldali szkript felfedezi a hibát, törli az elküldést, majd módosítja a dokumentumot azért, hogy a küldés gomb után megjelenjen egy szöveges leírás, amely leírja a hibát a hibás mezőhöz vezető hivatkozásokkal együtt. A szkript a problémás mezők címkéit is módosítja kiemelés céljából.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön ki egy űrlapot. Szándékosan adjon meg olyan felhasználói bevitelt, amely kívül esik a szükséges formátumon vagy értékeken

 2. Ellenőrizze, hogy biztosításra kerül egy szöveges leírás, amely meghatározza a hibás mezőt és információt biztosít az érvénytelen bevitel jellegéről és annak javítási módjáról.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G86: Szöveges összefoglaló biztosítása, melynek az olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint a magasabb középfokú oktatási szint (18 év)

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a teljes tartalom összefoglalójának biztosítása. Az összefoglaló az eredeti tartalmon kívül kerül biztosításra.

Az olyan fogyatékkal élők számára, akiknek nehézségük támad a szavak és mondatok megértésében, valószínűleg problémát jelent a teljes szöveg olvasása és megértése. Jelen technika biztosítja a tartalomban szereplő legfontosabb fogalmak és információk rövid megállapítását. Az összefoglalót könnyebb elolvasni, mert rövidebb mondatokat és az eredetinél sokkal általánosabb szavakat alkalmaz.

Az összefoglaló elkészítéséhez a következő lépéseket lehet használni:

 1. Azonosítsa be a tartalomban szereplő legfontosabb fogalmakat és információkat.

 2. Írjon egy vagy több olyan bekezdést, amely rövidebb mondatokat és sokkal általánosabb szavakat használ ugyanannak a foalomnak és információnak a kifejezésére. (A bekezdések száma az eredeti szöveg hosszúságától függ.)

 3. Mérje fel az összefoglaló olvashatóságát.

 4. Szerkessze meg az összefoglalót. Gondolkodjon el a hosszú mondatok kettéválasztásán, vagy a hosszú és ismeretlen szavak rövidebb szavakkal, vagy ismertebb kifejezésekkel történő helyettesítésén.

 5. Szükség esetén ismételje meg a 3. és 4. lépést.

Példák

Példa 1: Technikai újságcikk olvasható összefoglalóval

Egy újságcikk egy technikai újítást mutat be. A cikk címe utáni első elem az „Összefoglaló” elnevezésű fejléc. Az összefoglalóban szereplő általános mondathosszúság 16 szó (a cikkben szereplő 23 szó/mondathoz képest); az összefoglaló továbbá rövid, általános szavakat használ a cikkben szereplő technikai zsargonnal szemben. Egy olvashatósági képlet kerül alkalmazásra; az összefoglaló olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint (16 év).

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Kiegészítő tartalomként biztosított minden egyes összefoglalóhoz:

 1. Mérje fel az összefoglaló olvashatóságát.

 2. Ellenőrizze, hogy összefoglaló olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint.

Várható eredmények
 • A # 2 teljesül.


G87: Választható feliratok biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármely audio-videó technológia, ahol a felhasználói programok támogatják a választható feliratokat.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a halláskárosultak vagy a szinkronizált média anyagban található párbeszédek meghallgatását nehéznek találók számára módszert biztosítani arra, hogy képesek legyenek az anyagot megtekinteni, a párbeszédet és a hangokat érteni — anélkül, hogy ez az egészséges hallású emberektől a feliratok figyelését igényelné. Ezzel a technikával az összes párbeszéd és a fontos hangok szövegként beágyazottak, olyan módon, hogy a szöveg nem látható, hacsak a felhasználó ezt nem kéri. Tehát, csak akkor láthatók, amikor ez szükséges, igényelt. A feliratozáshoz a felhasználói programok speciális támogatást igényelnek.

MEGJEGYZÉS: A feliratokat nem szabad összekeverni a filmfeliratokkal. A filmfeliratok csak párbeszédek esetében biztosítanak szöveget, és a fontos hangokat nem tartalmazzák.

Példák

Példa 1

Példa 1: Annak érdekében, hogy a siket felhasználók használni tudják az interaktív oktatási anyagaikat, a főiskola az összes hangos interaktív oktatási program esetében biztosítja a feliratokat és utasításokat a feliratok bekapcsolásához.

Példa 2: Egy médiavásárlási üzletben található online filmek mind tartalmaznak feliratokat, és olyan formátumban kerülnek biztosításra, amely lehetővé teszi a zárt feliratok beágyazását.

Példa 3: Szinkronizálási információt tartalmazó speciális feliratfájlok kerülnek biztosításra egy létező filmhez. Elérhetők olyan lejátszók, amelyek a feliratokat külön ablakban tudják lejátszani a képernyőn, a filmablakkal szinkronizálva.

Példa 4: Egy helyi híresemény videójához olyan feliratokat biztosítanak, melyet az éppen használt lejátszótól függően, le lehet játszani a videófelvételen, vagy egy különálló ablakban.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Kapcsolja be a médialejátszó " válaszható feliratok" elnevezésű szolgáltatását

 2. Tekintse meg a szinkronizált médiatartalmat

 3. Ellenőrizze, hogy a feliratok (az összes párbeszédé és fontos hangoké) láthatók

Várható eredmények
 • A #3 teljesül


G88: Leíró címek biztosítása weboldalakhoz

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy minden weboldalhoz leíró címet adjon. A leíró címek segítik a felhasználókat a tartalom megtalálásában, hogy tájékozódjanak benne és átnavigáljanak rajta. Egy leíró cím lehetővé teszi a felhasználó számára a használatban lévő weboldal könnyű beazonosítását és annak felismerését, amikor a weboldal megváltozik. A címet lehet használni a weboldal beazonosítására, anélkül, hogy ez a felhasználóktól az oldal tartalmának elolvasását, vagy értelmezését igényelné. A felhasználók sokkal gyorsabban be tudják azonosítani a számukra szükséges tartalmat, amikor pontos, leíró címek jelennek meg az oldaltérképen vagy a keresési eredmények listájában. A hivatkozás szövegén belüli leíró címek segítik a felhasználókat, hogy sokkal pontosabban navigáljanak a számukra érdekes tartalomhoz.

Minden egyes weboldal címének:

 • Be kell azonosítania a weboldal tárgyát,

 • Érthetőnek kell lennie, amikor a kontextusból olvassák ki. Például, egy képernyőolvasó által, vagy egy oldaltérképen, vagy keresési eredmény listáján belül,

 • Rövidnek kell lennie.

Szintén hasznos lehet a cím esetében, amennyiben

 • Beazonosítja a helyet, vagy más olyan forrást, amelyhez a weboldal tartozik,

 • Egyedinek számít a webhelyen, vagy más olyan forráson belül, amelyhez a weboldal tartozik.

Példák

Példa 1: Olyan cím, amely először a legfontosabb azonosító információkat sorolja fel

Egy weboldalt egy nagyobb szervezeten belüli csoport hoz létre. A weboldal címe először beazonosítja az oldal témáját, majd megmutatja a csoport nevét, melyet az anyaszervezet neve követ.

Példa kód:


<title>Working with us: The Small Group: The Big Organization</title>

Példa 2: Leíró címet tartalmazó szinkronizált médiamegjelenítés

Egy szinkronizált médiamegjelenítés a 2004. évi dél-ázsiai szökőárról a „2004. évi cunami” címet kapja.

Példa 3: Weboldal három részes leíró címmel

Egy weboldal feliratok létrehozásához irányelveket és javaslatokat biztosít. A weboldal egy nagyobb webhelyen belüli „alwebhely” része. A cím kötőjelekkel használatával három részre osztódik. A cím első része a szervezetet azonosítja be. A második rész azt az alwebhelyet azonosítja be, amelyikhez a weboldal tartozik. A harmadik rész magát a weboldalt azonosítja be. (Létező példáért, tekintse meg a WGBH ? Media Access Group ? Feliratozás GYIK.)

Példa 4: Egy újság weboldala

Egy webhely, amely csak az aktuális kiadványának megtekintését engedélyezi, a „Nemzeti hírek, Főoldal” címet adja weboldalának. Egy olyan webhely, amely különböző dátumú kiadványok megtekintését engedélyezi, a „Nemzeti hírek, Főoldal, 2007. október 25.” címet adja weboldalának.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a weboldalhoz tartozik cím.

 2. Ellenőrizze, hogy a cím lényeges a weboldal tartalmának szempontjából.

 3. Ellenőrizze, hogy a weboldal beazonosítható a cím használatával.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G89: Elvárt adatformátum és mintapéldány biztosítása

Alkalmazhatóság

Olyan oldalak, melyek a felhasználóktól információt kérnek és korlátozzák a felhasználó által alkalmazott formátumot.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja segítséget nyújtani a felhasználónak a beviteli hibák elkerüléséhez, az által, hogy információt kapnak a kötelezően kitöltendő adat formátumának korlátozásairól. Ezt el lehet végezni a formátum jellemzőinek leírásával vagy a kívánt adatformátum mintájának biztosításával.

Megjegyzés: Az olyan általános adatformátumok esetében, mint a dátumok és időpontok, hasznos lehet egy választható beállítás biztosítása, annak érdekében, hogy a felhasználók a számukra legkényelmesebb formátumot tudják használni.

Példák

Példa 1

A következő, dátumhoz kapcsolódó HTML űrlapvezérlő a címkében jelzi, hogy a dátumot nap — hónap — év formátumban kell megadni, nem hónap — nap — év formátumban, ahogy azt számos felhasználó feltételezheti az Egyesült Államokban.

Példa kód:


<label for="date">Date (dd-mm-yyyy)</label>
<input type="text" name="date" id="date" />

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be olyan űrlapvezérlőket, melyek csak megadott formátumban fogadnak el felhasználói adatbevitelt.

 2. Állapítsa meg, hogy az 1-es pontban beazonosított űrlapvezérlők mindegyike biztosít-e információt az elvárt formátumról.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül.


G90: Billentyűzet által kiváltott eseménykezelők biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes olyan technológiára vonatkozik, ahol a tartalomba foglalt a funkcionalitás.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy lehetővé tegye a tartalom funkcionalitásának elérését a billentyűzetre vagy billentyűzetinterfész használatra támaszkodó egyének számára. Ennek elvégzéséhez győződjön meg arról, hogy a nem-billentyűzet UI események által kiváltott összes eseménykezelő szintén kapcsolódik egy billentyűzetalapú eseményhez, vagy elegendő billentyűzetalapú mechanizmust biztosít más eszközspecifikus funkciók által biztosított funkcionalitás végrehajtásához.

Példák

 • Példa 1: Egy húzd és ejtsd szolgáltatás (drag&drop) Egy fotóalkalmazás „húzd és ejtsd” szolgáltatást tartalmaz azért, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára fotóik diavetítésként történő újrarendezését egy online fotóalbumban. Az alkalmazás magában foglal egy olyan szolgáltatást is, amely megengedi, hogy a felhasználók kiválasszanak egy fényképet és kizárólag a a billentyűzet használatával „kivágják” és „bemásolják” a tételeket a lista megfelelő pontjára.

 • Példa 2: Egy újrarendező szolgáltatás Egy webes alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára felmérések készítését a kérdések pozícióba húzásával, tartalmaz egy kérdéslistát, amelyet egy szövegmező követ. A szövegmező engedélyezi a felhasználók számára a kérdések igény szerinti újrarendezését, a szükséges kérdés számának begépelésével.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy csak a billentyűzet használatával az összes funkció elérhető.

Várható eredmények
 • A #1 teljesül


G91: Olyan hivatkozási szöveg biztosítása, amely leírja a hivatkozás célját

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a hivatkozás céljának bemutatása a hivatkozás szövegében. A leírás lehetővé teszi a felhasználó számára a hivatkozás megkülönböztetését a weboldalon található, más célirányba vezető többi hivatkozástól, és segíti a felhasználót annak eldöntésében, hogy követi-e a hivatkozást. A célirány URI-je általában nem megfelelően leíró jellegű.

Példák

Példa 1: A HMTL-ben található hivatkozás céljának leírása az alkotóelem szöveges tartamában

Példa kód:


<a href="routes.html">
 Current routes at Boulders Climbing Gym
</a>

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban található minden egyes olyan hivatkozáshoz, amely ezt a technikát használja:

 1. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás szövege leírja a hivatkozás célját.

Várható eredmények
 • A fenti ellenőrzés teljesül.


G92: A nem-szöveges tartalomhoz olyan hosszú leírás biztosítása, amely ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt jeleníti meg

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, olyan hosszú szöveges változat biztosítása, amely ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint az eredeti nem-szöveges tartalom, amikor a rövid szöveges változat nem elégséges.

A rövid szöveges változattal összevonva, a hosszú leírásnak alkalmasnak kell lennie a nem-szöveges tartalom helyettesítésére. A rövid szöveges változat beazonosítja a nem-szöveges tartalmat; a hosszú változat biztosítja az információt. Amennyiben a nem-szöveges tartalmat eltávolítanák az oldalról és rövid vagy hosszú leírással helyettesítenék, az oldal még mindig ugyanazt a funkciót és információt biztosítaná.

Annak eldöntésében, hogy a szövegváltozatok mit tartalmazzanak, a következő kérdések nyújtanak segítséget:

 • Miért van itt ez a nem-szöveges tartalom?

 • Milyen információt jelenít meg?

 • Milyen célt tölt be?

 • Amennyiben nem tudom használni a nem-szöveges tartalmat, milyen szavakat fogok használni ahhoz, hogy ugyanazt a funkciót és/vagy információt közvetítsem?

Példák

Példa 1

Az októberi értékesítéseket ábrázoló diagramhoz tartozik egy „Októberi értékesítési diagram” rövid szöveges változat. A hosszú leírásban a következő szerepelne: „Az októberi értékesítéseket ábrázoló oszlopdiagram. 6 fő értékesítő. Mária a legmagasabb 349 egységgel. Frances a következő 301-el. Ezután következik Juan 256-al, Li 200-al és Max 195-el. A diagram elsődleges célja a vezető értékesítők megmutatása, így a leírás értékesítési sorrendben áll."

Példa 2

Egy olyan vonalas grafikon, amely az elmúlt 10 év átlagos téli hőmérsékletét ábrázolja, magába foglal egy „Átlagos téli hőmérséklet 1996-2006 között)” rövid szöveges változatot. A hosszú leírás tartalmazza a vonalas grafikon készítéséhez használt adattáblázatot.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Távolítsa el, rejtse el, vagy takarja le a nem-szöveges tartalmat.

 2. Jelenítse meg a hosszú leírást.

 3. Ellenőrizze, hogy a hosszú leírás ugyanazt az információt közvetíti, mint a nem-szöveges tartalom.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G93: Képbe égetett (mindig látható) feliratok biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik szinkronizált médiatechnológia, még azok is, amelyek nem támogatják a választható feliratokat.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a halláskárosultak vagy az audiovizuális anyagban található párbeszédek meghallgatását nehéznek találó emberek számára módszert biztosítani az anyag megtekintésére. Ezzel a technikával az összes párbeszéd és a fontos hangok szövegként kerülnek beágyazásra a videófelvételbe. Ennek eredményeként mindig láthatóak és nincs szükséges speciális támogatásra a feliratozáshoz a felhasználói program által.

MEGJEGYZÉS: A feliratokat nem szabad összekeverni a filmfeliratokkal. A filmfeliratok csak párbeszédek esetében biztosítanak szöveget és nem tartalmazzák a fontos hangokat.

Példák

 • Annak érdekében, hogy mindenki meg tudja tekinteni saját online filmjeit, még akkor is, ha a felhasználók nem tudják, hogy hogyan kell bekapcsolni a feliratokat a médialejátszójukon, egy társított könyvtár a feliratokat közvetlenül a videófelvételbe helyezi.

 • Egy hírügynökség az összes anyagához feliratokat biztosít.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

(none listed)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nézze meg a szinkronizált médiát úgy, hogy a választható feliratok kikapcsolt állapotban vannak.

 2. Ellenőrizze, hogy a feliratok (az összes párbeszédé és fontos hangoké) láthatók.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G94: A nem-szöveges tartalomhoz olyan szöveges változat biztosítása, amely ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint a nem-szöveges tartalom

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja egy olyan szöveges változat létrehozása, amely ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint az eredeti nem-szöveges tartalom. Ennek eredményeként lehetséges a nem-szöveges tartalom eltávolítása és helyettesítése a szöveges alternatívával anélkül, hogy funkció vagy információ veszne el. Ez a szöveges változat nem írja le szükségszerűen a nem-szöveges tartalmat. Ugyanazt a célt kell szolgálnia, és ugyanazt az információt kell közvetítenie. Ez néha olyan szöveges változatot eredményez, amely olyan, mint a nem-szöveges tartalom leírása. De ez csak abban az esetben teljesül, ha ez a legjobb módszer a cél eléréséhez.

Amennyiben lehetséges, a rövid szöveges változatnak teljesen közvetítenie kell a célt és az információt. Ha ennek megvalósítása nem lehetséges rövid kifejezésekben vagy mondatokban, akkor a rövid szöveges változatnak az információ tömör áttekintését kell biztosítania. Ezen kívül egy hosszú szöveges változat is felhasználásra kerülh azért, hogy minden információ közvetítve legyen.

A szöveges változatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy helyettesítse a nem-szöveges tartalmat. Amennyiben a nem-szöveges tartalmat eltávolítanák az oldalról és szöveggel helyettesítenék, az oldal még mindig ugyanazt a funkciót és információt biztosítaná. A szöveges változat tömör, de informatív lenne, amennyire csak lehetséges.

Annak eldöntésében, hogy a változatok milyen szöveget tartalmazzanak, gyakran jó megoldás figyelembe venni a következő kérdéseket:

 • Miért van itt ez a nem-szöveges tartalom?

 • Milyen információt jelenít meg?

 • Milyen célt tölt be?

 • Amennyiben nem tudom használni a nem-szöveges tartalmat, milyen szavakat fogok használni ahhoz, hogy ugyanazt a funkciót és/vagy információt közvetítsem?

Amikor a nem-szöveges tartalom olyan szavakat tartalmaz, melyek fontosak a tartalom megértéséhez, a szöveges változatnak tartalmaznia kell ezeket a szavakat. Amennyiben a képen szereplő szöveg hosszabb, mint amennyi egy rövid szöveges változatba belefér, akkor rövid szöveges változatban kell leírni, és biztosítani kell egy hosszú szöveges változatot is a teljes szöveghez.

Példák

 • Egy keresési gombnál egy nagyítóüveg képe szerepel. A szöveges változat a „keresés” és nem a „nagyítóüveg".

 • Egy csomó megkötését ábrázoló kép nyilakkal jelzi, hogy a köteleket hogyan kell mozgatni a csomó megkötéséhez. A szöveges változat azt írja le, hogy hogyan kell a csomót megkötni, nem azt, hogy a kép milyen.

 • Egy kép megmutatja, hogy egy játék hogyan néz ki szemből. A szöveges változat a játékot szemből írja le.

 • Egy animáció kerékcserét szemléltet. A rövid szöveges változat leírja, hogy mit ábrázol az animáció. A hosszú leírás bemutatja, hogy hogyan kell a kereket lecserélni.

 • A TechTron vállalat által gyártott terméklistában, minden termék mellett megjelenik a cég logója, és tartalmaz egy rövid szöveges változatot is, melyen a „TechTron” felirat szerepel.

 • Egy az októberi értékesítéseket ábrázoló diagramhoz tartozik egy „Októberi értékesítési diagram” rövid szöveges változat. Ehhez szintén tartozik egy hosszú leírás, amely a diagramon szereplő összes információt biztosítja.

 • Egy fejléc „A háború története” szavak képét tartalmazza stilizált szövegben. A kép szöveges változata: „A háború története".

 • Egy könyvsorozat képe egy polcon olyan interaktív területeket tartalmaz, melyek navigációs eszközöket biztosítanak a megadott könyvvel foglalkozó weboldalhoz. „A könyv itt megvásárolható. További részletekért, válassza ki a könyvet.” szöveges változat leírja a képet és az interaktív jelleget.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Távolítsa el, rejtse el vagy takarja el a nem-szöveges tartalmat.

 2. Helyettesítse szöveges változattal.

 3. Ellenőrizze, hogy semmi sem veszett el (a nem-szöveges tartalom célja megegyezik a szöveges változattal).

 4. Amennyiben a nem-szöveges tartalom olyan szavakat tartalmaz, melyek fontosak a tartalom megértéséhez, ezek szavak szerepelnek a szöveges változatban.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül. Amennyiben a nem-szöveges tartalom olyan szavakat tartalmaz, melyek fontosak a tartalom megértéséhez, a #4 ellenőrzés szintén teljesül


G95: Olyan rövid szöveges változat biztosítása, amely a nem-szöveges tartalom tömör leírását nyújtja

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technikát akkor alkalmazzák, amikor túl hosszú az a szöveg, amelynek ugyanazt a célt kell szolgálnia és ugyanazt az információt kell megjelenítenie, mint az eredeti nem-szöveges tartalomnak, vagy amikor ez a cél önmagával a szöveggel nem teljesíthető. Ebben az esetben a technika egy olyan rövid szöveges változat biztosítása miatt kerül alkalmazásra, amely röviden leírja a nem-szöveges tartalmat. (Ekkor biztosításra kerül egy másik technikát alkalmazó hosszú leírás, oly módon, hogy az összevonás ugyanazt a célt szolgálja és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint az eredeti nem-szöveges tartalom.)

Annak eldöntésében, hogy a változat milyen szöveget tartalmazzon, gyakran jó megoldás a következő kérdéseket figyelembe venni:

 • Miért van itt ez a nem-szöveges tartalom?

 • Milyen információt jelenít meg?

 • Milyen célt tölt be?

 • Amennyiben nem tudom használni a nem-szöveges tartalmat, milyen szavakat fogok használni ahhoz, hogy ugyanazt a funkciót és/vagy információt közvetítsem?

Példák

 • Egy az októberi értékesítéseket ábrázoló diagramhoz tartozik egy „Októberi értékesítési diagram” rövid szöveges változat. Ehhez szintén tartozik egy hosszú leírás, amely a diagramon szereplő összes információt biztosítja.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e olyan rövid szöveges változat, amely biztosítja a nem-szöveges tartalom tömör leírását.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G96: Olyan tételek szöveges beazonosításának biztosítása, melyek megértéséhez egyébként csak érzékelési információkra lehet támaszkodni

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológia, amely a felhasználó számára előállított tartalom leírását jeleníti meg.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy egy weboldalon belüli elemekre nemcsak alak, méret, hang, elhelyezkedés alapján hivatkoznak a tartalomban, hanem az érzékeléstől független módszerek alapján is. Például, egy hivatkozás szintén leírhatja az elem funkcióját vagy a címkéjét.

Példák

Példa 1

Egy űrlapon egy kerek gombot biztosítanak az űrlap elküldéséhez és a folyamat következő lépésének kiválasztásához. A gomb „küldés” szöveggel került felcímkézésre. Az utasítások szerint „az űrlap elküldéséhez nyomja meg az küldés címkéjű gombot”. Ez egyaránt tartalmazza a formát és a szöveges információt a gomb megtalálásához.

Példa 2

Egy online képzést biztosító weboldalhoz tartozó útmutató szerint „Használja a hivatkozások listáját a jobb oldalon, az Osztálylista fejléccel együtt, a kívánt online kurzusra történő navigáláshoz.” Ez a leírás pozíciót, valamint szöveges kulcsokat biztosít a helyes hivatkozások listájának megtalálásához.

Példa 3

A következő elrendezés egy gombot helyez a jobb alsó sarokba, melyet pozíció alapján jelez. Egy szövegcímke egyértelművé teszi, hogy melyik gombot kell a felhasználónak használni, amennyiben olyan linearizált változatot akar elérni, ahol a pozíciónak nincs jelentősége.

Példa kód:


<table>
 <tbody>
  <tr>
   <td colspan="2">Push the lower right [Preview] button.</td>
   <td>
    <span style="background: ButtonFace; color: ButtonText; border: 
    medium outset ButtonShadow; 
    width: 5em; display: block; font-weight: bold; text-align: center;">
    Print</span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <span style="background: ButtonFace; color: ButtonText; border: 
    medium outset ButtonShadow; 
    width: 5em; display: block; font-weight: bold; text-align: center;">
    Cancel</span>
   </td>
   <td>
    <span style="background: ButtonFace; color: ButtonText; border: 
    medium outset ButtonShadow; 
    width: 5em; display: block; font-weight: bold; text-align: center;">
    OK</span>
   </td>
   <td>
    <span style="background: ButtonFace; color: ButtonText; border: 
    medium outset ButtonShadow; 
    width: 5em; display: block; font-weight: bold; text-align: center;">
    Preview</span>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
      

Források

Nincsenek elérhető források..

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat

Keresse meg az összes olyan hivatkozást a weboldalon, amely egy objektum alakját, méretét vagy helyzetét említi. Minden ilyen tételhez:

 1. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás tartalmaz olyan további információt, amely lehetővé teszi az elem helyzetének megállapítását és beazonosítását, az alakjára, méretére vagy viszonylagos helyzetére vonatkozó ismeret nélkül.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G97: A teljes alakot/nevet közvetlenül követő rövidítés biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármilyen szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a rövidítés teljes alakját elérhetővé tenni, olyan módon, hogy a teljes alak és a rövidítés együtt, összekapcsolva jelenik meg a weboldalon a szó első előfordulásakor. Tehá, bármelyik rövidítés teljes alakja megtalálható (és így kereshető) a weboldalon az első használat alkalmával.

Amikor mozaikszóval, betűszóval vagy más rövidített alakkal történik a szó, kifejezés vagy név rövidítése, biztosítsa a teljes alakot a rövidített változat előtt. Ez mindamellett, hogy számos stilisztikai kézikönyv javasolja, megkönnyíti a szöveg olvasását.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos rövidítések magyarázatot igényelnek kiterjesztés helyett. Jelen technika nem alkalmas az ilyen rövidítésekhez.

Jelen technikát a rövidítés első előfordulásakor alkalmazzák a weboldalon. Amikor többszörös forrásokat egyesítenek egy weboldalon, a rövidítés kiterjesztését minden egyes forrás elején végzik el. Mindazonáltal, ebben az esetben, egy másik technika használata a teljes alak biztosításához sokkal megfelelőbb lehet.

Példák

Példa 1

"Az ENSZ Emberjogi Főbiztosságát (UNHCR) 1950-ben alapították, hogy védelmet és segítséget nyújtson a menekülteknek."

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban szereplő minden rövidítéshez:

 1. Keresse meg a rövidítés első megjelenését a szerkesztett részben.

 2. Ellenőrizze, hogy az első használatot közvetlenül megelőzi a rövidítés kiterjesztett alakja.

 3. Ellenőrizze, hogy a kiterjesztett alak megfelelő a rövidítés használatához.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G98: A felhasználó számára biztosítani, hogy az elküldés előtt igény szerint áttekinthesse és javíthassa a válaszokat

Alkalmazhatóság

Webhelyek, melyek időhöz kötött adatokat gyűjtenek a felhasználóktól, például tesztadatok, melyeket elküldés után már nem lehet megváltoztatni.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja egy olyan módszer biztosítása, mely biztosítja a felhasználóknak, hogy meggyőződhessenek arról, az általul elvégzett tranzakció helyes, mielőtt végrehajtanának egy visszafordíthatatlan tranzakciót. Tesztek, pénzügyi és jogi alkalmazások lehetővé tesznek olyan tranzakciókat, melyeket nem lehet „visszavonni”. Emiatt fontos, hogy ne legyenek hibák az adatküldésnél, mivel a felhasználónak nem lesz lehetősége a hiba javítására, amennyiben a tranzakció már megtörtént.

Egy egyszerű egyoldalas űrlapon ez könnyű, mert a felhasználó a küldés előtt át tudja nézni az űrlapot. Mindazonáltal egy olyan űrlapon, amely többszörös weboldalakat foglal magába, az adatokat a felhasználótól több lépésben kérik mielőtt a tranzakció megtörténik, a felhasználó talán nem emlékszik az összes, előző lépésekben megadott adatra.

Megoldás lehet minden egyes lépés eredményének gyorstárba helyezése, és lehetővé tenni a felhasználó számára az előre és visszanavigálást a megadott adatok áttekintéséhez. Egy másik megközelítés szerint az összes lépés során begyűjtött összes adat összefoglalóját kell biztosítani a felhasználó számára, hogy áttekinthesse azokat a tranzakció véglegesítése előtt.

A tranzakciót végrehajtó utolsó lépés előtt, utasítások biztosítottak, hogy a felhasználót a megadott adat ellenőrzésére és megerősítésére ösztönözzék. Amint a felhasználó megerősítést ad, a tranzakció megtörténik.

Példák

 • Egy online banki alkalmazás több lépést biztosít számlák közötti átutalás végrehajtásához, az alábbiak szerint:

  1. Válassza ki azt a számlát, ahonnan utalni szeretne

  2. Válassza ki azt a számlát, ahová utalni szeretne

  3. Adja meg az átutalás összegét

 • Biztosított a tranzakció áttekintése, amely megmutatja a küldő és fogadó számlákat és az átutalás összegét. A felhasználó választhat a tranzakció teljesítése, vagy törlése gomb között.

 • Egy ellenőrző alkalmazás többoldalas kérdéssort biztosít. A felhasználó bármikor választhatja a visszatérést a korábban teljesített részekhez, hogy áttekintse és megváltoztassa a válaszokat. Az utolsó oldal gombokat biztosít a tesztre adott válaszok elküldéshez vagy a válaszok áttekintéséhez.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy teszt alkalmazásban, vagy olyan esetében, amely pénzügyi vagy jogi tranzakciókat eredményez, és több lépésben adatot gyűjt a felhasználótól:

 1. Állapítsa meg, hogy a felhasználó számára lehetséges-e a korábbi lépésekhez történő visszatérés, hogy áttekintse és cserélje az adatokat.

 2. Állapítsa meg, hogy lehetséges-e a felhasználó számára az összes adat áttekintése a tranzakció elvégzése előtt, és rendelkezésre áll-e módszer a hibák javításához, ha szükséges.

Várható eredmények
 • A #1 vagy a #2 közül az egyik teljesül.


G99: Törölt információ visszanyerhetőségének biztosítása

Alkalmazhatóság

Olyan tartalom, ahol a felhasználó tevékenysége a tartalom törlését eredményezi.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Amikor egy webes alkalmazás esetén fennáll az információtörlés lehetősége, a szerver biztosíthat egy eszközt a felhasználó által véletlenül kitörölt információ visszanyeréséhez. Az egyik lehetőség az adat törlésének késleltetése a törléshez való megjelölésével vagy egy tároló területre történő mozgatása (mint, amilyen a lomtár), majd egy bizonyos időtartamig történő várakoztatás a tényleges törlés előtt. Ez alatt az időtartam alatt a felhasználó kérheti, hogy az adat visszaállításra kerüljön vagy saját maga visszanyerheti a tároló területről. Egy másik megközelítés az összes törlési tranzakció rögzítése olyan módon, hogy ha a felhasználó kéri, akkor az adat visszaállítható legyen. Így működnek például, a wiki-k és forrásvezérlők által a szerkesztési előzményekben tárolt adatok. A visszanyerhető és tárolt információ az legyen, amelyik a tranzakció javításához szükséges.

Példák

 • Egy webes alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mappákat hozzanak létre, és adatokat tároljanak bennük. Minden mappa és adatelem kapcsolódik egy művelet megjelöléséhez használt jelölőnégyzethez és két gombhoz. Az egyik gomb a mozgatáshoz, a másik a törléshez szükséges. Amennyiben a felhasználó véletlenül a törlés-gombot választja, nagy mennyiségű adat veszhet el. Az alkalmazás azonnal töröltként jeleníti meg az adatot a felhasználó számára, de a tényleges törlést egy héten belülre időzíti. Ez alatt az egy hét alatt a felhasználó beléphet a „törölt elemek” mappába és kérheti bármely végleges törlésre várakozó mappa, vagy adat visszaállítását.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be olyan funkciót, amely engedélyezi a tartalom törlését.

 2. Törölje a tartalmat, majd próbálja meg visszaállítani.

 3. Ellenőrizze, hogy a törölt információ visszaállítható-e.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G100: A nem-szöveges tartalom nevének vagy leíró nevének biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználók számára a nem-szöveges tartalom beazonosítását, még abban az esetben is, ha a nem-szöveges tartalom célja, hogy speciális érzékszervi élményt biztosítson. Például, egy siket személy tudni szeretné, hogy mit jelent a instrumentális hangfájl — még akkor is, ha nem hallja. Ehhez hasonlóan egy vak személy tudni szeretné, hogy mi a tárgya egy vizuális képnek — még akkor is, ha nem látja.

Példák

Példa 1
 • Példa 1: Egy Mona Lisa festményhez tartozik egy „Mona Lisa, festette Leonardo da Vinci” szöveges változat

 • Példa 2: Egy hangfájlhoz tartozik egy „5. osztályos általános iskolások tereminen játszanak” szöveges változat.

 • Példa 3: Egy híres modern műalkotás címkéje: „Vörös, kék és sárga, készítette Piet Mondrian"

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a szöveges alternatív változat leíró elnevezést biztosít

 2. Ellenőrizze, hogy a szöveges alternatív változat olyan elnevezést biztosít, melyet a szerkesztő vagy más személy adott korábban a nem-szöveges tartalomnak.

Várható eredmények
 • A#1 vagy #2 teljesül


G101: Egy szokatlan, vagy szűk értelemben használt szó vagy kifejezés meghatározásának biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik, szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja definíciót biztosítani bármilyen szokatlan vagy szűk értelemben használt szóhoz.

Egy szót szokatlan vagy szűk értelemben használnak, amikor:

 • - a szótárak a szó különböző definícióit adják meg, de a tartalom megértéséhez egyetlen speciális definíciót kell használni;

 • - speciális definíciót kell használni a tartalom megértéséhez, és a szótárak ezt a definíciót ritkán használtnak, elavultnak, régiesnek, stb. sorolják be;

 • - a szerkesztő olyan új meghatározást hoz létre, melyet a tartalom megértéséhez kell használni.

Jelen technika szintén használható definíciók biztosításához zsargon esetében, azaz olyan szakszókincsnél, amelyet bizonyos foglakozásoknál vagy szakterületnél használnak, és azt a szakterület művelők megértik, de a kívülállók nem.

A technika szintén használható köznyelvi kifejezések értelmezéséhez. Például, egy bizonyos vidéken élő emberek olyan köznyelvi kifejezéseket használhatnak, melyeket az adott vidéken élők közül mindenki elfogad, de ugyanazt a nyelvet beszélő, más területen élő emberek nem.

Példák

Példa 1: Szűk értelemben használt szakkifejezés

A "technológia" szót széleskörben használják arra, hogy lefedjen mindent az ősemberek által használt kőeszközöktől kezdve az olyan jelenkori digitális eszközökig, mint a mobiltelefon. De a WCAG 2.0 esetében a technológia szót sokkal szűkebb értelemben használják: a szó egy mechanizmusra vonatkozik az utasítások kódolásához annak érdekében, hogy a felhasználói programok által megjelenítésre, lejátszásra vagy végrehajtásra kerüljenek, beleértve a webtartalom előállításához és átadásához használt jelölőnyelveket, adatformátumokat és programnyelveket is.

Példa 2: Idejétmúlt meghatározás szerint használt szó

Az "éter" szót olyan anyagként határozzák meg, amely kitölti a bolygóközi tért: "Úgy gondolta, hogy a hang az éteren keresztül mozog."

Példa 3: Zsargon

A "meghajtó" szót olyan szoftverként határozzák meg, amely speciális utasításokat tartalmaz a nyomtató számára: "Szükséges lehet, hogy frissítse a nyomtatója meghajtóját."

Példa 4: Köznyelvi kifejezés

Angolul a "spilling the beans" jelentése „elárulni egy titkot”. (Nem pedig az, hogy kiönteni a babot, ahogy az tükörfordításban megjelenne.)

Példa 5: Japán köznyelvi kifejezés

A zárójelben álló példa egy japán köznyelvi kifejezés meghatároza. A japán kifejezés szerint: "Eldobja a kanalat." ("he throws a spoon.") Ez azt jelenti, hogy nem tudott semmit tenni és végül feladta.

??????(?????????????????????)?

Példa 6: Egy átvett, ismeretlen külföldi szó angolul

A felhasználók esetleg nem értik egy másik nyelvből átvett, ismeretlen külföldi szó jelentését: "El kell mennünk azonnal (gyorsan)" ("We need to leave town pronto (quickly)).

Példa 7: Ismeretlen, átvett szavak japánul

Japánul a Kata-kana kifejezést használják az átvett külföldi szavak esetében. Amennyiben a felhasználók számára ismeretlenek a szavak, biztosítsa a jelentést vagy a fordítást annak érdekében, hogy a felhasználók megértsék őket.

????????(??????????????????????)??Web???????????

Angol fordítás: Az "akadálymentesítés" ("Accessibility") (elérhető bármelyik felhasználó által, beleértve az idős és fogyatékos embereket is) a weboldalak alapvető szempontja.

??????????CSS??????????(???)????

Angol fordítás: A táblaszerkezet és a CSS együttes használatát "hibridnek" nevezik (többszörös űrlapok egyesítése).

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szokatlan, vagy szűk értelemben használt szó vagy kifejezés esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy a szóhoz vagy kifejezéshez definíció biztosított

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G102: Egy rövidítés kifejtésének vagy magyarázatának biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy rövidítés megértéséhez szükséges információ biztosítása.

A rövidítés egy szó, kifejezés vagy név rövidített formája. A legtöbb rövidítés esetében elégséges a teljes szó, kifejezés vagy név biztosítása.

Bizonyos rövidítések külföldi nyelvből átvett szavakat vagy kifejezéseket képviselnek. Például számos, az angol nyelvben általánosan használt rövidítés latin kifejezésekből származik, pl. az alul szereplő példák rövid listája. A kifejtett alak ebben az esetben csak háttér-információként szolgál. A rövidítések ilyen kategóriájához a magyarázat biztosítása sokkal hasznosabb, mint az eredeti kifejtett alak, tehát a rövidítések magyarázata a kifejtés helyett kerül biztosításra.

Rövidítés Latin kifejtés Értelmezés
a.m. ante meridiem dél előtt; reggel
p.m. post meridiem dél után; délután
e.g. exempli gratia például (pl.)
cf confer/conferatur vesd össze (vö.)

Amennyiben nem szükséges kifejtés a rövidítésekhez (például: az eredeti kifejtést elutasítja a hozzá kapcsolódó szervezet vagy a rövidítés a nyelv részévé vált), biztosítson megfelelő magyarázatot vagy kezelje a rövidítést olyan szóként, amely nem igényli a magyarázatot.

Példák

Példa 1: ADA

Bizonyos rövidítéseknek, több mit egy jelentése van, és a jelentés függ a kontextustól. Például az ADA jelentése az egyik kontextusban "Amerikai Fogászati Szövetség" ("American Dental Association"), és "Fogyatékkal élő amerikaiak törvénye" ("Americans with Disabilities Act") egy másikban. Ebben az esetben csak a kontextusra vonatkozó értelmezés biztosítására van szükség.

Példa 2: Angol rövidítések a latin nyelvből átvett kifejezésekhez

A következő mondatban a "például" ("for example") értelmezés, pl.-ként ("e.g.") biztosított: Csapatsportokban, pl.: ("e.g.") kosárlabdában vagy futballban résztvevő diákoknak az órarendjüket a csapat edzési idejéhez kell igazítaniuk. .

Példa 3: ABS

Bizonyos nyelvekben (beleértve az angolt és a hollandot) a német nyelvből származik az ABS betűszó (Antiblockiersystem: Blokkolásgátló fékrendszer). A kifejtés helyett magyarázat (blokkolásgátló fékrendszer) biztosított

Példa 4: Kifejtés/teljes alak nélküli betűszavak

Olyan betűszavak, melyekhez már nem tartozik kifejtés, teljes alak

 • SIL, amely egykor a Nyári Nyelvtudományi Intézetet (Summer Institute of Linguistics) jelentette, most saját jogú névvel rendelkezik. Tekintse meg SIL történelmét.

 • IMS, amely egykor az Oktatáskezelési Rendszereket (Instructional Management Systems) jelentette, most saját jogú névvel rendelkezik.

Az ilyen példák esetében, elégséges egy rövid értelmezés a szervezetről és tevékenységéről.

Példa 5: Olyan kifejezések, melyek korábban rövidítések voltak, de a nyelv részévé váltak

A holland "'s nachts" töredék, melynek jelentése "éjjel", eredetileg a "des nachts" kifejezés rövidítése. A jelenlegi holland nyelvben a "des" szót ritkán használják, és elavultnak tekintik. Kifejtés biztosítása zavaró lehet, ezért a "'s nachts" kifejezéshez nem tartozik kifejtés.

Az angol "o'clock" kifejezés eredetileg az "órakor" ("of the clock") rövidítése. Azóta a "o'clock" kifejezés az angol nyelv részévé vált, és nem szükséges a kifejtés biztosítása.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban található összes rövidítéshez:

 1. Amennyiben nem tartozik kifejtett alak a rövidítéshez, magyarázat biztosított.

 2. Amennyiben a rövidítés kifejtett alakja a tartalomtól eltérő nyelven szerepel, magyarázat biztosított.

 3. Egyébként a kifejtett alak biztosított.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G103: Vizuális ábrák, képek és szimbólumok biztosítása fogalmak, események és folyamatok elmagyarázásához

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja olyan vizuális ábrákat biztosítani, melyek segítik az olvasási problémákkal küzdő felhasználókat a fogalmakat vagy folyamatokat leíró nehéz szövegek megértésében. A szövegek mellett ábrák biztosítottak.

A szavak és mondatok értelmezését nehéznek találó fogyatékkal küzdők számára valószínűleg gondot okoz az összetett szövegek elolvasása és megértése. Folyamatábrák, diagramok, animációk, fényképek, grafikus szerkesztők vagy más vizuális anyagok az ilyen felhasználók segítségére vannak a megértetésben. Például:

 • Folyamatábrák és grafikák segítik a felhasználókat az összetett adatok megértésében.

 • Diagramok, blokkdiagramok, videók és animációk segítik a felhasználókat a folyamatok megértésében.

 • Fogalomtérképek és egyéb grafikai-szerkesztői programok segítik a felhasználókat annak megértésében, hogy a fogalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

 • Fényképek, rajzok és videók segíthetik a felhasználókat a természeti vagy történelmi események, illetve különböző tárgyak megértésében.

Példák

Példa 1: Egy vállalat éves jelentése

Az éves jelentés több olyan tényezővel foglalkozik, amely az előző évben befolyásolta a vállalat teljesítményét. A jelentés tartalmaz olyan folyamatábrákat és grafikákat, melyek szemléltetik, hogy ezek a tényezők hogyan hatnak egymásra. Az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján, minden folyamatábrához vagy grafikához tartozik egy szöveges változat. Mindegyik feliratában szerepel egy szám (pl.: "7 ábra"). A számokat a folyamatábrára vagy grafikára történő hivatkozáshoz használják a szövegben.

Példa 2: Adott képernyőtartalom rögzítése állóképként egy technikai leírásban

Egy termék online leírása lépésenkénti utasításokat tartalmaz. Az adott képernyőtartalomról rögzített állókép minden lépést ábrázol, mely a vizuális megjelenést szemlélteti a képernyőn. Az 1.1.1 teljesítési feltételnek megfelelően, minden állóképhez tartozik szöveges változat.

Példa 3: Egy összetett természeti esemény ábrája

Egy webhely a 2004. évi szökőárral foglalkozik. A webhely leírja, hogy a szökőár hogyan hatott az Indiai Óceán különböző területeire. Tartalmazza az érintett területeken a pusztításról készített fényképeket. Az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján minden fényképhez tartozik egy szöveges változat. A webhely szintén magyarázatot ad arról, hogy mi történt a víz alatt a szökőár során. A magyarázathoz kapcsolódik egy animáció, amely megmutatja, hogy hogyan keletkezik a szökőár, és hogyan terjed szét az óceánon. Az animációhoz tartozik egy szöveges változat az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

 • Hall, T., and Strangman, N. CAST: Graphic organizers. Retrieved 5 April 2005 from NCAC Publications. This article illustrates several different kinds of graphic organizers, explains how each type may be useful, and summarizes research findings that graphic organizers support learning, especially among students with learning disabilities.

 • Tufte, Edward. Envisioning information. Cheshire, Conn.: Graphics Press. 1990.

 • Tufte, Edward. The visual display of quantitative information. Cheshire, Conn.: Graphics Press. 1983.

 • Tufte, Edward. Visual explanations : images and quantities, evidence and narrative. Cheshire, Conn.: 1997.

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítsa be azt a szöveget, amely olyan fogalmakat vagy folyamatokat tárgyal, melyeknek megértése fontos a tartalom használata szempontjából.

 2. Ellenőrizze, hogy találhatók-e vizuális ábrák a tartalomban, vagy elérhetők-e a tartalomban szereplő hivatkozásokon keresztül.

 3. Ellenőrizze, hogy a vizuális ábrák a szövegben tárgyalt fogalmakat és folyamatokat mutatják be.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G105: Adatok mentése annak érdekében, hogy a felhasználó által elvégzett újraazonosítás után is felhasználhatóak legyenek

Alkalmazhatóság

Olyan weboldalak, melyek a felhasználó azonosítását kérik, és korlátozzák az adatküldéshez felhasználható időt.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Felhasználói azonosítást igénylő webszerverek egy bizonyos idő után gyakran megszakítják a munkafolyamatot, amennyiben egy meghatározott időtartam alatt nem történik felhasználói tevékenység. Amennyiben a felhasználó nem tudja elég gyorsan megadni az adatot és az elküldés előtt lejár a munkafolyamat ideje, a szerver újraazonosítást kér a folytatáshoz. A szerver ilyenkor eltárolja az adatot egy ideiglenes gyorstárban, amíg a felhasználó újra be nem jelentkezik és azonosítja magát. Amikor a felhasználó újraazonosítása megtörtént, az adat elérhetővé válik a gyorstárból, és az űrlap feldolgozottsága megmarad, mintha nem történt volna időtúllépés a munkafolyamat alatt. A szerver nem tartja meg korlátlan ideig a gyorstár tartalmát, csak annyi ideig, például egy napon belül, hogy sikeres működést biztosítson az újraazonosítást követően.

Példák

 • Egy felhasználó bejelentkezik, hogy egy fórumot használjon és válaszoljon egy levélre. A levél megírásához szükséges idő hosszabb, mint egy inaktív munkafolyamathoz szükséges, a szerver által engedélyezett idő. A felhasználó elküldi a választ és információt kap az időkeret túllépésről, valamint javaslatot arról, hogy a válasz elküldéséhez ismét jelentkezzen be. A szerver megőrzi a felhasználó elküldött válaszait, és amennyiben a felhasználó bejelentkezése sikeres, a választ szabályos módon dolgozza fel. Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, a válasz nem kerül megőrzésre.

 • A felhasználó egy biztonságos területre jelentkezik be és kitölt egy űrlapot. Biztonsági okokból a munkafolyamat ideje letelik. A szerver megőrzi az űrlap adatait és a felhasználó értesítést kap az időkeret túllépéséről, valamint javaslatot az ismételt bejelentkezésre. Amennyiben a felhasználó helyesen jelentkezik be, az űrlap az összes korábban bevitt adattal együtt jelenik meg és a felhasználó el tudja küldeni. Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, az űrlapadatok elvesznek.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy olyan webhelyen, amely a felhasználó bejelentkezését igényli az adatküldéshez:

 1. Jelentkezzen be és kezdje el az időhöz kötött tevékenységet.

 2. Hagyja, hogy a munkafolyamat ideje lejárjon.

 3. Küldje el az adatot.

 4. Végezze el az újraazonosítást.

 5. Ellenőrizze, hogy a folyamat adatvesztés nélkül folytatható és befejezhető, beleértve az eredeti adatokat és minden más változtatást az újraazonosítás után.

Várható eredmények
 • A #5 teljesül.


G107: Az "aktivál" funkció használata a "fókusz" helyett a kontextus-váltás elindításához

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja olyan módszert biztosítani, amely előre jelzi a felhasználónak, hogy aktiválás történik. A kognitív nehézségekkel küzdő felhasználók és a képernyőolvasót vagy képernyőnagyítót használó személyek összezavarodhatnak a kontextus-váltást okozó, olyan váratlan események által, mint az automatikus űrlapküldés vagy egy funkció aktiválása.

Jelen technikával, csak a felhasználó részéről kezdeményezett speciális lépés hatására következik be kontextus-váltás. Továbbá, ez a lépés olyan kontextus-váltást eredményez, mint a hivatkozásra kattintás vagy a küldés-gomb megnyomása. Az olyan lépések, melyek a fókuszt egyszerűen egy elemre helyezik, nem okoznak kontextus-váltást.

Példák

Példa 1
 • Egy oldal csak akkor nyit meg egy új ablakot, amikor a felhasználó rákattint egy gombra (vagy a szóköz billentyűt használja), ahelyett, hogy az új ablak megnyitásához a fókuszba kerülést használná.

 • A beküldés-gomb kerül alkalmazásra a soron következő adatbeviteli képernyőre történő lépéshez, ahelyett, hogy a következő képernyő automatikusan megjelenne, amikor a felhasználó a 'kész' gombra lép a tabulátor segítségével.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Billentyűzethasználattal mozgassa körbe a fókuszt a teljes tartalmon belül

 2. Ellenőrizze, hogy nem történik kontextus-váltás, amikor valamelyik alkotóelem fókuszba kerül.

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G108: Jelölő funkciók használata a név és szerep megmutatásához, a felhasználó által beállítható tulajdonságok közvetlen elvégzésének engedélyezése, valamint értesítés biztosítása a változásokról

Alkalmazhatóság

Olyan jelölő technológiák, ahol lehetséges a név és szerep megmutatása, engedélyezik a felhasználó által beállítható tulajdonságok közvetlen elvégzését, és értesítést biztosítanak a változásokról.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja kisegítő technológia alkalmazásának engedélyezése a webtartalom megértéséhez, annak érdekében, hogy a technológia egyenértékű információt tudjon biztosítani a felhasználók számára egy alternatív felhasználói interfészen keresztül, és lehetővé tegye a számukra a vezérlők működtetését a kisegítő technológián keresztül.

Jelen technika szabványos, dokumentált és támogatott funkciók használatát foglalja magába, hogy ezen a tulajdonságokkal segítse a kisegítő technológiák működtetését. Arra a tényre támaszkodik, hogy a szabványos böngészőkben található szabványos vezérlők megfelelnek a követelményeknek.

A HTML esetében ezen feltevések igazak, és szintén megfelelők lehetnek egyéb technológiák esetében.

Még abban az esetben is, amikor az alkotóelemek támogatják az elérhetőséget, lényeges, hogy a szerkesztők szintén információt biztosítsanak. Például, egy vezérlő biztosítani tudja a nevet, de a szerkesztőnek is meg kell ezt tennie. Mindazonáltal elképzelhető, hogy a szereptulajdonság már biztosításra került, mivel állandó szereppel rendelkező szabványos alkotóelemről van szó.

Példák

Példa 1

Példa 1: Egy HTML-ban, vagy XHTML-ben megírt weboldal szabványos űrlapvezérlőket használ és a címtulajdonság használatával azonosítja be az űrlapvezérlőt. A felhasználói program információt készít ezekről a vezérlőkről, beleértve a nevet, mely a dokumentumobjektum-modellen (DOM) és a platformspecifikus API-n keresztül érhető el kisegítő technológia számára.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Vizuálisan ellenőrizze a jelölést vagy használjon egyet az adott eszközök közül.

 2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelölést oly módon alkalmazták, hogy a név és a szerep minden felhasználói interfész alkotóelem esetében meghatározható.

 3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelölést oly módon alkalmazták, hogy a felhasználói interfész alkotóelemek, melyek elfogadják a felhasználói bevitelt, a kisegítő tecnnológiából legyenek működtethetők.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 lépés is teljesül az összes felhasználói interfész esetében


G110: Azonnali kliensoldali átirányítás alkalmazása

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja az átirányítások engedélyezése a kliensoldalon a felhasználó összezavarása nélkül. Átirányításokat inkább a szerver oldalon hajtanak végre (see SVR1: Implementing automatic redirects on the server side instead of on the client side (SERVER)), mert szerveroldali átirányítás nem jeleníti meg az új tartalmat, mielőtt a szerver elküldi azt az új URI-re. Ennek ellenére, a szerkesztőknek nincs mindig ellenőrzésük a szerveroldali technológiák fölött, ilyen esetben használhatják a kliensoldali átirányítást. Egy kliensoldali átirányítást a tartalomban szereplő kód hajt végre, amely utasítást ad a tartalom átirányítására egy másik URI-ról. Fontos, hogy az átirányított oldal vagy weboldal csak az átirányításra vonatkozó információt tartalmazza.

Példák

Példa 1: HTML: meta frissítés URI-vel és időtúllépés nélkül

A HTML 4.x és a XHTML 1.x-ben lehetséges a kliensoldali átirányítás végrehajtása a meta elem használatával: see H76: Using meta refresh to create an instant client-side redirect (HTML) .

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keresse meg az összes, más oldalra vagy weboldalra vezető hivatkozást vagy algoritmikus hivatkozást.

 2. Minden egyes hivatkozás vagy algoritmikus hivatkozás esetében ellenőrizze, hogy a hivatkozott weboldal tartalmaz-e olyan kódot (pl. meta elem vagy szkript), amely kliensoldali átirányítást eredményez.

 3. Minden olyan hivatkozás vagy algoritmikus hivatkozás esetében, amely kliensoldali átirányítást eredményez, ellenőrizze, hogy az átirányítás időkorlát vagy késés nélkül megy végbe, és hogy az oldal csak az átirányításra vonatkozó információt tartalmazza.

Várható eredmények

A 2-es lépés nem teljesül, vagy a 3-as lépés teljesül.


G111: Szín- és mintahasználat

Alkalmazhatóság

Az összes, képet támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy amikor a nem szöveg típusú tartalomban színkülönbségeket használnak az információ közvetítéséhez, színtől független minták szerepeljenek ugyanannak az információnak a közvetítéséhez.

Példák

Példa 1

Egy ingatlanközvetítő webhely az Egyesült Államok különböző régióiban található ingatlanok átlagos árának oszlopdiagramját tünteti fel. Minden, régióhoz tartozó oszlopot eltérő homogén színnel és mintával jelölnek. A homogén színek és a minta színei között elég kontraszt van ahhoz, hogy teljesüljön az 1.4.1 teljesítési feltétel. A felirat ugyanazokat a színeket és mintákat használja minden egyes oszlop azonosításához.

Példa 2

Egy közlekedési rendszer online térképe minden járatot külön színnel jelenít meg. A járatok megkülönböztetéséhez, az útvonalakon található megállókat olyan egyedi ikonokkal jelölik, mint például a gyémánt, a négyzet vagy a kör.

Példa 3

Egy folyamatábra ismétlődő (iterativ) lépéssorban írja le hogyan kell egy folyamatot végrehajtani. Amikor a megadott feltétel teljesül, a folyamat következő lépésére zöld hátterű, szaggatott és nyílszerű vonalak mutatnak. Amikor a megadott feltétel nem teljesül, a folyamat következő lépésére vörös hátterű, pontozott és nyílszerű vonalak mutatnak. A sor és a háttérszínek között elég kontraszt van ahhoz, hogy teljesüljön az 1.4.1 teljesítési feltétel.

Példa 4

A tartalom egy interaktív játékot tartalmaz. A 4 játékos bábuinak megkülönböztetése színnel és mintával is jelezve van.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes olyan kép esetében a weboldalon belül, amely különböző színeket használ az információ közvetítéséhez:

 1. Ellenőrizze, hogy színtől független minták szintén közvetítik az összes olyan információt, ami általában színhasználattal történik.

Várható eredmények
 • A #1 teljesül.


G112: Beszúrt definíciók használata

Alkalmazhatóság

Bármelyik szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja definíciót biztosítani a kontextusban bármilyen szokatlan vagy szűk értelemben használt szóhoz. A definíció a szövegben kerül feltüntetésre, közvetlenül a felhasznált szó előtt vagy mögött. A definíció szerepelhet ugyanabban a mondatban, mint az éppen definiált szó vagy egy különálló mondatban.

Példák

Példa 1: Éter

Úgy gondolta, hogy a hang mozgása az éteren keresztül történik, melyről úgy hitték, hogy a bolygóközi teret kitöltő anyag.

Példa 2: Meghajtó

Szükséges lehet, hogy frissítse a nyomtatója meghajtóját (A meghajtó olyan szoftver, amely speciális utasításokat tartalmaz a nyomtató működéséhez).

Példa 3: W3C kulcsszavak

Meghatározás: A következő kulcsszavak értelmezése a W3C dokumentumokban: "kell", "nem kell", "kötelező", "kellene", "nem kellene", "ajánlott", "lehet" és "választható", az RFC 2119-ben leírtak szerint kell értelmezni. (key words: must, must not, required, shall, shall not, should, should not, recommended, may, optional)

Példa 4: Japán köznyelvi kifejezés, mely a kontxtuson belül kerül meghatározásra

A zárójelben álló példa egy japán köznyelvi kifejezés meghatározását nyújtja. A japán kifejezés szerint: "Eldobja a kanalat." ("he throws a spoon.") Ez azt jelenti, hogy semmit sem tudott tenni és végül feladta.

??????(?????????????????????)?

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szokatlan, vagy szűk értelemben használt szó vagy kifejezés esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy a szó definiálásra kerül a szövegben az első előfordulás előtt vagy közvetlenül utána.

Várható eredmények
 • A #1 teljesül.


G115: Szemantikai elemek alkalmazása a szerkezetek jelöléséhez

Alkalmazhatóság

Jelölőnyelvek, beleértve a HTML 4.01-et, XHTML 1.x-et

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja kijelölni a webtartalom szerkezetét a megfelelő szemantikai elemek használatával. Más szavakkal leírva: az elemeket jelentésüknek megfelelően használják és nem vizuális megjelenésük miatt.

A megfelelő szemantikai elemek használata biztosítja a szerkezet elérhetőségét a felhasználói program számára. Ez egyértelműen magába foglalja annak a szerepnek a feltüntetését, melyet a különböző egységek töltenek be a tartalom jelentésének megértésében. A tartalom olyan részeit, mint a bekezdés, címsor, kiemelt szöveg, táblázat stb., mind fel lehet tüntetni ily módon. Néhány esetben a tartalom olyan részei közötti kapcsolatokat, mint a címsorok és alcímek, vagy egy táblázat cellái közötti kapcsolat, szintén fel kellene tüntetni. A felhasználói program érzékelhetővé teheti a szerkezetet, struktúrát a felhasználó számára, például a különböző típusú szerkezetek esetében egy eltérő vizuális megjelenítés vagy különböző hangok, illetve hangmagasság használatával a hangfelvételben.

A HTML-ben például az olyan kifejezésszintű elemek, mint az em, abbr és cite, szemantikai információt nyújtanak a mondatokon belül, így megjelölve a szöveget a hangsúlyozáshoz és beazonosítva a rövidítéseket és idézeteket. A MathML egy jelölőnyelv, melyet azért terveztek, hogy a szerkezet és a matematikai megjelenítés között megtartsa a fontos különbségeket. Speciális „megjelenítési” jelölést tartalmaz a matematikai fogalmak kifejezéséhez használt összetett jelmagyarázatokhoz, valamint „tartalmi” (szemantikai) jelölést magukhoz a matematikai fogalmakhoz.

Példák

Példa 1

Egy bekezdés egy másik oldalra vezető hiperhivatkozást tartalmaz. A hiperhivatkozás az a elem használatával kerül megjelölésre.

Példa kód:


<p>Do you want to try our new tool yourself? A free 
demonstration version is available in our 
<a href="download.html">download section</a></p>

Példa 2

Egy a házasság történelmével foglalkozó oldal a Büszkeség és balítélet című Jane Austen novellából származó idézetet használ példaként. A könyvre való hivatkozást a cite elem alkalmazásával jelzik, míg magát az idézetet a blockquote elemmel.

Példa kód:


<p>Marriage was considered a logical step for a bachelor, 
as can be seen in the first chapter of the novel 
<cite>Pride and Prejudice</cite>:</p>
<blockquote>
   <p>It is a truth universally acknowledged, that a single man in
   possession of a good fortune, must be in want of a wife.</p>
   <p>However little known the feelings or views of such a man may
   be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well
   fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered
   the rightful property of some one or other of their daughters.</p>
</blockquote>

Példa 3

Egy autós kézikönyv elmagyarázza, hogy hogyan működik a motor. Az útmutató figyelmeztet arra, hogy a váltó üresben álljon. A szerkesztő véleménye szerint a figyelmeztetés annyira fontos, hogy ki kell emelni, így a figyelmeztetés a strong elemmel kerül feltüntetésre.

Példa kód:


<h1>How to start the engine</h1>
<p>Before starting the engine, <strong>make sure the gear 
is in neutral</strong>. Next, turn the key in the ignition. 
The engine should start.</p>

Példa 4

Jelen példa azt mutatja be, hogy hogyan használja az em és strong elemeket a szöveg kihangsúlyozásához.

Példa kód:


<p>What she <em>really</em> meant to say was, 
"This is not ok, it is <strong>excellent</strong>!"</p>

Példa 5: Kiemelő és háttérszínek használata a fontos információ vizuális és szemantikai beazonosításához.

Példa kód:


<style type="text/css">
.vocab {
background-color:cyan;
font-style:normal;
}
</style>
.......
<p>New vocabulary words are emphasized and highlighted 
with a cyan background</p>
<p>The <em class="vocab">scathing </em> review of the play 
seemed a bit too harsh. .... </p>

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy léteznek-e olyan tartalomrészek, amelyekhez szemantikai funkció tartozik.

 2. Minden egyes olyan rész esetében, amelyhez szemantikai funkció tartozik, és amennyiben létezik megfelelő szemantikai jelölés a technológiában, ellenőrizze, hogy a tartalom az adott szemantikai jelöléssel került jelölésre.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G117: Szöveg használata olyan információ közvetítéséhez, melyet a szöveg megjelenítésének különböző változatai közvetítenek

Alkalmazhatóság

A szöveg vizuális megjelenítésének különböző változatait támogató technológiák.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a szövegformázás különféle változatain keresztül közvetített információ a szövegben is közvetítésre kerül. Amikor a szöveg vizuális megjelenítései eltérnek az információ átadása céljából, egyértelműen tüntesse fel az információt a szövegben. A vizuális megjelenítés változatai létrejöhetnek a betűkészlet, a betűméret, az aláhúzás, az áthúzás és más különféle szövegre jellemző tulajdonságok változtatásai miatt. Amikor ezek a változattípusok információt közvetítenek, ennek az információnak máshol is elérhetőnek kell lennie a tartalomban a szövegen keresztül. Az információ átadásához további a tartalomba beszúrt szakaszok is használhatók, vagy olyan beszúrt leírások, ahol a szöveg megjelenítésében szereplő változatok felbukkannak.

Példák

Példa 1: egy online teszt kitöltéséhez a diákoktól egy hosszabb dokumentum összefoglalójának megírását kérik.

Amikor az eredeti dokumentumban szereplő mondat egy olyan szót vagy kifejezést tartalmaz, melyet az összefoglalóban fel kell használni, akkor a szó vagy kifejezés eltérő betűtípussal jelenik meg, mint a mondat többi része. Egy különálló szakasz szintén felsorolja az összes olyan szót és kifejezést, melyet kötelező használni az összefoglalóban.

Példa 2: Betűtípus változatok és egyértelmű kifejezések.

Egy online dokumentum többszörös vázlatát készítik el. A beszúrásokat aláhúzzák, míg a törléseket "átütéssel" jelölik. A vázlat végén az „eddigiek megváltoztatása” az összes vázlat esetében felsorolja a végrehajtott változtatásokat.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Találjon olyan részeket, ahol a szövegmegjelenítés különböző változatait használták az információ átadásához.

 2. Az ilyen tételek esetében, ellenőrizze, hogy amennyiben létezik vizuálisan továbbított információ, akkor az világosan szerepeljen a szövegben is.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G120: A kiejtés feltüntetése közvetlenül a szó után

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja hozzáférhetővé tenni a szó kiejtését közvetlenül a szó után, legalább egyszer a weboldalon belüli első felbukkanása alkalmával.

Jelen technika nem megfelelő a kiejtés feltüntetéséhez, amikor egy weboldal megegyező helyesírású, de eltérő kiejtésű szavakat tartalmaz, hacsak ez feltüntetésre nem kerül minden esetben.

Jelen technikát egy rövidítés első felbukkanásakor alkalmazzák a weboldalon. Amikor többszörös forrásokat kapcsolnak össze egyetlen webhelyen, a rövidítés minden egyes forrás elején kibővítésre kerül. Mindazonáltal, ebben az esetben elfogadhatóbb lehet egy eltérő technika alkalmazása a kibővített alak biztosításához.

Példák

Példa 1

A következő japán nyelvű szöveg példájában a kiejtést Han (Kanji) karakterben feltüntető információt zárójelben jelenítik meg közvetlenül a szöveg után.

Példa kód:


<p> ???? (????????) </p>

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szó esetében, amely kiejtési információt igényel:

 1. Keresse meg a szó első alkalmazását a weboldalon.

 2. Ellenőrizze, hogy a szó első alkalmazását közvetlenül követi a szó kiejtése.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G121: Kiejtésekhez vezető hivatkozások

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozásokat tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja hozzáférhetővé tenni a szó kiejtését a kiejtéssel kapcsolatos információk biztosításával, ugyanazon vagy egy különböző weboldalon belül, és hivatkozást létrehozni a tétel és kiejtése között.

Példák

Példa 1

Egy szót hivatkozással kapcsolnak a saját szótári címszavához olyan szótáron belül, amely tartalmazza a kiejtéssel kapcsolatos információt.

Példa 2

Egy szót hivatkozással kapcsolnak egy olyan hangfájlhoz, amely hangosan kimondja a kiejtést.

Példa 3

Egy szót hivatkozással kapcsolnak a saját szótári címszavához egy a kiejtésekre épülő szótárban.

Példa 4

Egy szót hivatkozással kapcsolnak a Nemzetközi Fonetikai Ábécé (International Phonetic Alphabet - IPA) szerinti kiejtéséhez.

Példa 5

Egy szót hivatkozással kapcsolnak a kiejtésére vonatkozó egyértelmű fonetikai jelöléshez.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szó esetében, amely kiejtési információt igényel:

 1. Ellenőrizze, hogy legalább a tétel első előfordulása hivatkozás.

 2. Ellenőrizze, hogy mindegyik hivatkozás a tétel kiejtéséhez kapcsolódó információhoz vezet.

Várható eredmények
 • Az összes ellenőrzés teljesül.


G122: Szövegjel beszúrása minden olyan esetben, amikor színjeleket használnak

Alkalmazhatóság

Az összes színt és szöveget támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja szín-, szöveg- és karakterjelek összekapcsolása az információ közvetítéséhez. A legtöbb felhasználó képes gyorsan átfutni a tartalmat a színkülönbségek által közvetített információ megtalálásához. A színvak felhasználók megkereshetik vagy meghallgathatják a szövegjeleket. Vakírást vagy más tapintható felhasználói felületet használó emberek érintéssel érzékelhetik a szövegjeleket.

Példák

Példa 1: Kötelező mezők egy HTML űrlapon

Egy online űrlap útmutatója szerint "A kötelező mezők vörös színnel jelennek meg és (kötelező) felirattal jelölik őket." A "(kötelező)" jelet a címke elem tartalmazza.

Példa kód:


<label for="lastname" class="required">Last name(required):</label>
<input id="lastname" type="text" size="25" value=""/>
.required {
color=red;
}

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Bármilyen olyan tartalom esetében, ahol különböző színeket használnak az információ közvetítéséhez:

 1. Ellenőrizze, hogy ugyanaz az információ érhető el a szöveg- és karakterjeleken keresztül.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G123: Hivatkozás hozzáadása az ismétlődő tartalom blokkok elejéhez, a blokkok végére történő ugrás céljából

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja tartalmi blokkok átlépése a blokk végére ugró mechanizmus biztosításával. A blokkban szereplő első hivatkozás vagy a blokkot közvetlenül megelőző hivatkozás a fókuszt rögtön a szakasz után található tartalomra helyezi. A hivatkozás aktiválása előremozdítja a billentyűzetfókuszt a blokk átlépéséhez. Ahol többszörös blokkok kerülnek átlépésre, a felhasználó szakaszról szakaszra ugrik az ilyen hivatkozásokon keresztül.

Példák

Példa 1: Egyéb hivatkozásokat átlépő navigációs hivatkozások

Egy szervezet webhelyének oldalain a fontosabb fejezetekhez vezető hivatkozásokat, oldaltérképet, a szervezetről szóló információkat és kapcsolatfelvételi lehetőségét tartalmazó navigációs sáv vagy főmenü található. Az ezen a felületen található első hivatkozás az "Egyéb hivatkozásokat átlépő hivatkozások" elnevezést kapja. A felhasználó aktiválja a hivatkozást az ilyen hivatkozások átugrásához.

Példa 2: Egy könyv tárgymutatója

Egy könyv olyan tárgymutatót tartalmaz, amely oldalakra van felosztva. A tartalomban a tárgymutató oldalainak elején, az abc összes betűjéhez vezető hivatkozások találhatók, kapcsolódva a tárgymutatóhoz, ahol a címszavak az adott betűvel kezdődnek. Az ezen a felületen található első hivatkozás "Tárgymutatóba ugrás a hivatkozások átlépésével" elnevezést kapja. A felhasználó aktiválja a hivatkozást az ilyen hivatkozások átugrásához.

Példa 3: Különböző hivatkozások halmaza

Egy webhelyen az összes oldal magába foglalja az oldaltérképhez vezető hivatkozásokat, oldaltérképet, a szervezetről szóló információkat és kapcsolatfelvételi lehetőségét tartalmazó részt. A webhely fejezeteiben található összes oldal tartalmazza az alfejezetekhez vezető hivatkozások halmazát. Az első blokkban található első hivatkozás az "Egyéb hivatkozásokat átlépő hivatkozások" nevet kapja, és átugorja az első hivatkozások halmazát. A második blokkban található első hivatkozás a "Alfejezetek hivatkozásainak átugrása" nevet kapja, és átugorja az alfejezet hivatkozásait.

Példa 4: Különböző navigációs hivatkozási szakaszokkal rendelkező HTML oldal

Jelen példa a minden egyes fejezet elején található fejléc-elemek használatát (H69), és a fejezetek végére ugró hivatkozásokat mutatja be. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy a billentyűzet navigáció használatával vagy a fejléc-navigációval átugorják az ismétlődő tartalom szakaszait, a felhasználói programtól függően. Vegye figyelembe, hogy a tartalom néhány fejezete div elemmel tördelt azért, hogy az Internet Explorer bizonyos korlátozásai mellett is működőképesek legyenek(tekintse meg a tartalom blokkjainak átugrásához készített és a HTML hivatkozásokra vonatkozó felhasználói programok megjegyzéseit (jövőbeli hivatkozás)).

Példa kód:


<p><a href="#content">Content title</a></p>
  <h2>Main Navigation</h2>
  <ul>
   <li><a href="#subnav">Sub Navigation</a></li>
   <li><a href="/a/">Link A</a></li>
   <li><a href="/b/">Link B</a></li>
   <li><a href="/c/">Link C</a></li>
...
   <li><a href="/j/">Link J</a></li>
  </ul>
  <div class="iekbfix">
   <h2 id="subnav">Sub Navigation</h2>
   <ul>
    <li><a href="#ultranav">Ultra Sub Navigation</a></li>
    <li><a href="/suba/">Sub A</a></li>
    <li><a href="/subb/">Sub B</a></li>
    <li><a href="/subc/">Sub C</a></li>
...
    <li><a href="/subj/">Sub J</a></li>
   </ul>
  </div>
  <div class="iekbfix">
   <h2 id="ultranav">Ultra Sub Navigation</h2>
   <ul>
    <li><a href="#content">Content title</a></li>
    <li><a href="/ultraa/">Ultra A</a></li>
    <li><a href="/ultrab/">Ultra B</a></li>
    <li><a href="/ultrac/">Ultra C</a></li>
...
    <li><a href="/ultraj/">Ultra J</a></li>
   </ul>
  </div>
  <div>
   <h2 id="content">Content title</h2>
   <p>Now that I have your attention...</p>
  </div>

És a CSS

Példa kód:


div.iekbfix {
 width: 100%;
} 
 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás az utolsó fókuszálható vezérlő az ismétlődő tartalom blokkja előtt vagy az első hivatkozás a blokkon belül.

 2. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás leírásában feltüntetésre kerül, hogy a hivatkozás átugorja a blokkot.

 3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás mindig látható, vagy akkor látható, amikor billentyűzetfókuszba kerül.

 4. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás aktiválása a fókuszt közvetlenül a blokkok mögött található tartalomra helyezi.

 5. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás aktiválása után a billentyűzetfókusz közvetlenül a blokk mögött található tartalomra kerül.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G124: A tartalom minden területéhez kapcsolódó hivatkozások feltüntetése az oldal tetején

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozást tartalmazó technológia

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy mechanizmus biztosítása az anyagblokkok átugrásához a tartalom különböző fejezeteihez vezető hivatkozási listán keresztül. Az ebben a listában szereplő hivatkozások, a tartalom elején található kisebb tartalomjegyzékhez hasonlóan, a fókuszt a tartalom különböző fejezeteire helyezik. Jelen technika különösen hasznos az olyan független fejezetekből álló oldalak esetében, mint a portálok. Összekapcsolható a fejezeten belüli blokkok átugrásához használt más technikával is.

Példák

Példa 1

A webhelyen található oldalak három olyan hivatkozással kezdődnek, melyek a weboldal fő tartalmához, a keresési mezőhöz és a navigációs sávhoz navigálnak.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes hivatkozásnál a hivatkozások halmazán belül, melyet a fenti céllal hoztak létre:

 1. Ellenőrizze, hogy a weboldalon csak olyan vezérlő előzi meg a hivatkozást, amely a halmazban szereplő másik hivatkozás.

 2. Ellenőrizze, hogy minden hivatkozás leírásában feltüntetésre kerül, hogy kapcsolódik a tartalom valamelyik fejezetéhez.

 3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás vagy mindig látható, vagy akkor látható, amikor a billentyűzetfókuszba kerül.

 4. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás aktiválása a fókuszt tartalom megfelelő fejezetére helyezi.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G125: Hivatkozások biztosítása a kapcsolódó weboldalakra történő navigáláshoz

Alkalmazhatóság

Minden hivatkozásokat tartalmazó technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy a kapcsolódó weboldalakra vezető hivatkozások biztosításával további információt találjanak. Ez az egyik a tartalom megtalálására irányuló technika, mely elégséges a 2.4.5 teljesítési feltétel végrehajtásához. A hivatkozások a világháló alapelemei. Olyan mechanizmusok, melyek a világhálót egységes és összefüggő tartalommá teszik. A legtöbb szerkesztő automatikusan alkalmazza ezt a technikát, amikor weboldalakat készít.

Példák

Példa 1

A Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 hivatkozásokat tartalmaz az útmutatóban és a teljesítési feltételekben használt szakkifejezések definíciójához, továbbá hivatkozásokat a különböző teljesítési feltételek végrehajtását magyarázó dokumentumokhoz, tartalomjegyzéket az alfejezetekre mutató hivatkozásokat tartalmazó fejezetekhez, valamint a WCAG 1.0 ellenőrzőpontjainak összehasonlítását a WCAG 2.0-val. A dokumentum böngészése közben a felhasználók követni tudják ezeket a hivatkozásokat a kapcsolódó információ megtalálásához.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A weboldalon található minden egyes hivatkozás esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy vajon a hivatkozás elvezet-e a kapcsolódó információhoz.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G126: Hivatkozások listájának biztosítása az összes kapcsolódó weboldalhoz

Alkalmazhatóság

Minden hivatkozásokat tartalmazó technológia

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja minden egyes weboldalon biztosítani egy hivatkozási listát az összes weboldalhoz. Ez az egyik a tartalom megtalálására irányuló technika, mely elégséges a 2.4.5 teljesítési feltétel végrehajtásához. Jelen technika csak a weboldalak kisebb csoportjának esetében hatékony. Amennyiben a hivatkozási lista hosszabb, mint a weboldalon található további tartalom, akkor sokkal nehezebbé teheti a felhasználók számára a weboldal megértését és használatát.

Megjegyzés: A 2.4.1 teljesítési feltételnél szükség van egy technikára a hivatkozási lista átugrásához.

Példák

Példa 1

Egy család webhelye tartalmazza a család minden tagjának bemutatkozó weboldalát. Minden oldalon megtalálható a hivatkozások listája, mely a család többi tagjának bemutatkozó weboldalához vezet.

Példa 2

Egy elektronikus könyv minden egyes fejezete különálló weboldalakra tördelt. Minden egyes weboldal olyan rövid tartalomjegyzékkel kezdődik, amely a könyv összes fejezetéhez vezető hivatkozásokat tartalmazza.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy mindegyik weboldal tartalmaz egy hivatkozási listát a webhelyen található többi weboldalhoz

 2. Ellenőrizze, hogy a listában szereplő hivatkozások a megfelelő weboldalakhoz vezetnek.

 3. Ellenőrizze, hogy a lista a webhelyen található minden weboldalhoz tartalmaz egy hivatkozást.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G127: Egy weboldal egyéb weboldalak csoportjához történő kapcsolódásának beazonosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználók számára az aktuális weboldal és ugyanahhoz a csoporthoz tartozó többi weboldal közötti kapcsolat beazonosítását (pl. ugyanazon a webhelyen). Néhány esetben ezt el lehet végezni algoritmikusan — például HTML-ben a hivatkozás elem rel attribútumának használatával. Más esetekben az információt a weboldal címében található lényeges információn keresztül biztosítják.

Példák

Példa 1: Egy weboldal címe magába foglalja az alwebhely nevét

Egy nagy webhely számos technológiához tartalmaz oktatási segédleteket és hivatkozási anyagokat. Minden egyes weboldal címe magába foglalja az alwebhely nevét, valamint a webhelyet elkészítő szervezet nevét.

Példa 2: Metaadatban szereplő azonosító információ

Egy weboldal olyan metaadatot tartalmaz, amely az oldalt egy dokumentumgyűjteményhez készült tartalomjegyzékként azonosítja be. A gyűjteményben szereplő dokumentum metaadata beazonosítja a dokumentum helyét a gyűjteményben és hivatkozást biztosít a tartalomjegyzékhez.

Példa 3: Egy online tankönyvben található fejezetek

Egy online tankönyv fejezetekre oszlik. Minden weboldal címe magába foglalja a fejezet számát és címét, valamint a tankönyv címét.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a weboldal címe magába foglalja-e a weboldal kapcsolatát ahhoz a gyűjteményhez, amihez tartozik.

 2. Ellenőrizze, hogy a weboldal magába foglalja-e a metaadatot, amely beazonosítja a weboldal kapcsolatát ahhoz a gyűjteményhez, amihez tartozik.

Várható eredmények
 • Az #1 ellenőrzés vagy a #2 ellenőrzés teljesül.


G128: Az aktuális pozíció jelölése a navigációs sávokon belül

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja az aktuális pozícióról nyújtott információ biztosításával segíteni a felhasználó tájékozódását, a navigációs felhasználói felület elemein keresztül. Jelen technika különösen hasznos abban az esetben, amikor a weboldalak egy sorrendben végrehajtandó feladat lépései. Az ilyen jelölés biztosítása segíti a felhasználót abban, hogy jobban megértse a helyzetét a sorozatban. A pozíciót jelölni lehet egy ikon, vagy szöveg hozzáadásával, vagy a tétel állapotának megváltoztatásával.

Példák

Példa 1

Egy weboldalon füles-panel stílusú navigáció működik. A panelfülek listája vízszintesen jelenik meg az oldalon. Az aktuális tartalom egy panelben jelenik meg a panelfülek listája alatt. Amikor a felhasználó egy bizonyos panelfülhöz navigál és kiválasztja azt, a panelben szereplő tartalom frissül,azért hogy a kiválasztott fül témáját jelenítse meg. Ezen kívül a kiválasztott fül hátterének alapszíne megváltozik és egy ellenőrző pipaikon jelenik meg a panelfül szövege mellett, jelezve, hogy ez az aktív fül. Az ellenőrző pipaikon magában foglal egy megfelelő szöveges változatot.

Példa 2

Egy weboldal elrendezéshez keretkészlet és keretek kerülnek felhasználásra. Az egyik keret a navigációs keret, míg egy másik keret a weboldal tartalmát jeleníti meg. Amikor a felhasználó a navigációs keretben kiválaszt egy hivatkozást, a hivatkozásra vonatkozó információ megjelenik a tartalom keretén belül. A navigációs keretben kiválasztott tétel szövege egy csillag- karakterrel frissül, amely jelzi, hogy ez a kiválasztott téma.

Példa 3

Egy webhely navigációs sávját hivatkozások listájaként hozzák létre. A navigációs sáv a weboldalak csoportján belül az összes oldalon megjelenik. Amint a felhasználó a navigációs sávban egy bizonyos hivatkozást a fókuszba helyez vagy ez felette lebeg, a hivatkozás háttérszíne megváltozik. Ez az egér föléhúzásán vagy a fókuszon végzett stílusváltozás, a weboldal stílusleíró nyelvén keresztül határozható meg. Amikor a fókuszt eltávolítják a hivatkozásról, a stílus visszaáll a normális hivatkozási stílusra. Amikor az oldal megváltoztatásához aktiválják a hivatkozást, a kiválasztott hivatkozás a navigációs sávon belül kikapcsolt állapotba kerül, mivel a hivatkozás követésének eredménye maga az aktuálisan megjelenített weboldal. A háttérszín megváltoztatása vizuális segítséget nyújt a hivatkozás kiválasztásához, az egészséges látású felhasználók számára . A hivatkozás kikapcsolása az összes felhasználó számára információt biztosít arról, hogy ez az aktuálisan kiválasztott téma.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Amikor a navigációs elem ismétlődik a weboldalak halmazán belül:

 1. Ellenőrizze, hogy a felhasználó jelöléssel látja el az aktuálisan kiválasztott tételt a navigációs egységen belül.

 2. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott tétel kapcsolódik az éppen megjelenített tartalomhoz.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés és a #2 ellenőrzés teljesül.


G130: Leíró fejlécek biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a webtartalmon belüli fejezet fejléceinek leíró jelleget biztosítani. A leíró fejlécek és címek (tekintse meg a G88: Leíró címek biztosítása weboldalakhoz című fejezetet) együttműködnek, hogy a felhasználó számára a tartalom és a szerkezet áttekintését nyújtsák. A leíró fejlécek a weboldal teljes egységére és ugyanahhoz a weboldalhoz tartozó többi fejezetre vonatkozóan beazonosítják a tartalom fejezeteit.

A leíró fejlécek segítik a felhasználókat megtalálni a speciális tartalmat és tájékozódni a weboldalon belül.

A szerkesztők megfontolhatják azt is, hogy a legfontosabb információkat az egyes fejlécek elején helyezzék el. Ez segíti a felhasználókat abban, hogy "átfussák" a fejléceket a számukra szükséges speciális tartalom megtalálásához. Ez különösen akkor hasznos, amikor a keresők vagy a kisegítő technológiák lehetővé teszik a fejlécről fejlécre történő navigációt.

Példák

Példa 1

Egy olyan HTML oldal, amely katasztrófavédelem esetében leírja a feladatok körét, az alábbi fejléceket tartalmazhatja:

Példa kód:


 <h1>Disaster preparation</h1>
 <h2>Flood preparation</h2>
 <h2>Fire preparation</h2>

Vegye figyelembe, hogy a 2. szintű fejléceknél a megkülönböztető információ elöl található (úgymint, „árvízvédelem” helyett, „tűzvédelem”, stb.).

Példa 2

Egy város történelmével foglalkozó rövid cikk, amely az alapítását és fejlődését mutatja be, majd bizonyos mélységig a város aktuális helyzetével foglalkozik. A weboldal címe: "A városunk történelme". Az első fejezet "A városunk alapítása" címet kapja. A második fejezet "A városunk fejlődése" címet kapja. A harmadik fejezet "A városunk ma" címet kapja, amelyhez a következő alfejezetek tartoznak: "Városunk lakói", "Városunk intézményei" és "Városunk épületei".

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze le, hogy a weboldal tartalmaz-e fejléceket.

 2. Ellenőrizze, hogy mindegyik fejléc saját fejezetét azonosítja be a tartalomban.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G131: Leíró címkék biztosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a webtartalmon belüli bármilyen interaktív alkotóelemhez használt címke egyértelművé teszi az alkotóelem célját. A címkék és az interaktív vezérlők társítását végző technológiákhoz használt megfelelő technológia-specifikus technika lehetővé teszi, hogy a kisegítő technológia felismerje a címkét és bemutassa azt a felhasználónak.

Példák

Példa 1: A nagyításhoz és kicsinyítéshez vezérkőket használó online térképek

Egy webes alkalmazás egy város térképét mutatja be. A felhasználók "nagyíthatnak" a térkép egy részének részletesebb megtekintéséhez, és "kicsinyíthetnek" a város nagyobb részének megmutatásához. A vezérlőket vagy az egér, vagy a billentyűzet használatával lehet működtetni. A vezérlőket a "Nagyítás (Ctrl + Shift + L)" és a "kicsinyítés (Ctrl + Shift + R)" feliratokkal címkézik

Példa 2: A felhasználó nevét kérő űrlap

Egy űrlap a felhasználó nevét kéri. Az űrlap két beviteli mezőből áll a vezetéknévhez és a keresztnévhez kapcsolódóan. Az első mező a "Vezetéknév" felirattal, a második a "Keresztnév" felirattal címkézett.

Példa 3: Kötelező mezőket tartalmazó űrlap

Egy vásárlási űrlap különféle mezőket tartalmaz, melyeket kötelező kitölteni. A mező beazonosításához ezen kívül, az összes kötelező mezőhöz használt címke zárójelben tartalmazza a "kötelező" kifejezést.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban szereplő minden interaktív alkotóelem esetében:

 1. Azonosítsa be az interaktív alkotóelem célját.

 2. Ellenőrizze, hogy található-e bármilyen kötelező címke.

 3. Ellenőrizze, hogy minden egyes címke világosan közli az alkotóelem célját.

Várható eredmények
 • A #1 és a #3 ellenőrzések teljesülnek.


G133: Jelölőnégyzet biztosítása egy olyan többrészes űrlap első oldalán, amely engedélyezi, hogy ne legyen időkorlát vagy, hogy a felhasználók hosszabb időkorlátot kérjenek

Alkalmazhatóság

Többrészes űrlapokat tartalmazó tartalom

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja minimálisra csökkenteni annak kockázatát, hogy a fogyatékos felhasználók a többrészes űrlapok kitöltésénél időhiány miatt elveszítsék munkájuk eredményét. Ezt egy jelölőnégyzet biztosításával lehet elkerülni, amellyel további idő kérhető az űrlap befejezéséhez. A jelölőnégyzet lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy meghatározott hosszúságú időt (például 15 perc) vagy határozatlan időintervallumot kérjenek. (Vegye figyelembe, hogy a határozatlan időintervallum engedélyezése nem megfelelő, amennyiben veszélyezteti a felhasználó adatvédelmét vagy a hálózat biztonságát.)

Példák

Példa 1: Jelölőnégyzet a határozott idejű meghosszabbításhoz

Egy weboldal egy öt részből álló űrlap első részét tartalmazza. Közvetlenül az űrlap kitöltéséhez szükséges általános útmutató után található egy címkézett jelölőnégyzet "Engedélyezzen további 15 percet az űrlap minden részének kitöltéséhez." elnevezéssel.

Példa 2: Határozatlan idejű meghosszabbítás kérése

Egy weboldal egy három részből álló űrlap első részét tartalmazza. Az űrlap minden egyes része több mint 10 tételt tartalmaz. Bizonyos részeknél a felhasználónak hivatkozásokat kell követnie további információért. Közvetlenül az űrlap kitöltéséhez szükséges általános útmutató után található egy címkézett jelölőnégyzet, "Engedélyezzen annyi időt, amennyire szükségem van ennek az űrlapnak a kitöltéséhez. Megértem és elfogadom, hogy be kell zárnom (kilép) a webböngészőt, amennyiben a befejezést választom az űrlap legutolsó részének kitöltése előtt."

Ellenőrzések

Folyamat

Amennyiben a weboldal egy többrészes űrlap első részét tartalmazza:

 1. Ellenőrizze, hogy a weboldal tartalmaz egy jelölőnégyzetet az űrlap kitöltéséhez szükséges további idő kéréséhez.

 2. Ellenőrizze, hogy amennyiben a jelölőnégyzet kipipálásra került, további idő áll rendelkezésre az űrlap kitöltéséhez.

Várható eredmények
 1. Az összes ellenőrzés teljesül.


G134: Weboldalak validálása

Alkalmazhatóság

Bármelyik jelölőnyelv és sok más technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja elkerülni a weboldalakon a kétértelműséget, amely gyakran olyan kód miatt következik be, amely nem végez validálást a formai előírásoknak megfelelően. Mindegyik technológia mechanizmusát alkalmazzák a technológia és a technológiai változat meghatározásához, és a weboldal validálásra kerül az adott technológia formai előírásainak megfelelően. Amennyiben az adott technológiához elérhető validálás, akkor a fejlesztő használhatja ezt.

Az validálás gyakran kiküszöböli a kétértelműségeket (és több mindent), mert az egyik lényeges lépés az validálásban az adott technológia jelölésének (a jelölő nyelvben) vagy a kód (más technológiákban) megfelelő használatának ellenőrzése. Az validálás nem feltétlenül ellenőrzi a specifikáció teljes megfelelőségét, de ez a legjobb eszköz a tartalom saját specifikációjával szembeni automatikus ellenőrzésre.

Példák

Példa 1: HTML érvényesítése

A HTML oldalak magukba foglalnak egy dokumentumtípusú nyilatkozatot (néha !DOCTYPE nyilatkozatként utalnak rá), és a dokumentumtípusú nyilatkozat által meghatározott HTML változat szerint validnak minősülnek. A fejlesztő használhat kapcsolat nélküli (off line) vagy online validálást (tekintse meg a lenti forrásokat) a HTML oldalak szabványnak való megfelelőségének ellenőrzéséhez.

Példa 2: XML érvényesítés

XHTML, SVG, SMIL és más egyéb XML alapú dokumentumok dokumentumtípus definíciójára (DTD), vagy az XML minta más típusára hivatkoznak. A fejlesztő használhat online, vagy kapcsolat nélküli (off line) validátorokat (beleértve a szerkesztőkbe épített validálási eszközöket) a XML dokumentumok szabványnak való megfelelőségének ellenőrzéséhez.

Példa 3: kötegérvényesítés Ant-el

Az Apache Ant xml validálása (xmlvalidate) használható az XML fájlok kötegérvényesítéséhez. A következő Apache Ant cél egyszerű példa a dev\\Web könyvtárban található, .xml kiterjesztésű fájlok validálása (az Ant által készített fájlokra vonatkozóan).

Példa kód:


  <target name="validate-xml"> 
  <xmlvalidate lenient="no"> 
  <fileset dir="dev/web" includes="*.xml" /> 
  </xmlvalidate> 
  </target> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Validating HTML and XHTML

 • The W3C Markup Validation Service by the World Wide Web Consortium allows you to validate HTML and XHTML files by URI, by file upload and by direct input of complete HTML or XHTML documents. There are also separate pages with an extended interface for file upload and for validating by URI (advanced options such as encodings and document types).

 • Installation Documentation for the W3C Markup Validation Service explains how to install this service (for example for use on an intranet).

 • HTML Validator is a German version of the W3C Markup Validation Service.

 • WDG HTML Validator by the Web Design Group allows you to enter a URI to validate single pages or entire sites. There are also versions to validate Web pages in batch mode (by specifying one or more URIs of HTML documents to validate), by file upload and by direct input of HTML code.

 • Offline HTMLHelp.com Validator is a tool for Unix users; it is the off-line version of the online WDG HTML Validator.

 • Off-line HTML Validator ? A clipbook for NoteTab by Professor Igor Podlubny is an extension for the programming editor NoteTab. It uses James Clark's open-source SGML parser, which is also used by the W3C Markup Validation Service.

 • Off-line HTML Validator for Windows by Jan Kacur is another validator based on James Clark's open-source SGML parser. Source code (in Delphi) is also available.

 • Do-it-yourself Offline HTML Validator by Matti Tukiainen explains how you can create a simple validator with James Clark's SGML parser on Windows.

 • Validating an entire site by Peter Kranz explains how you can install a modified version of the W3C Markup Validation Service that outputs validation results as XML on Mac OS. Source code (in Perl and Python) is available.

 • HTML Validation Widget adds a "Validate HTML" option to Internet Explorer's context menu and validates the current HTML document with the Web Design Group's HTML Validator.

 • Can I use the W3C MarkUp Validation Service to validate HTML? explains how you can validate HTML from within the free editor HTML-Kit.

 • HTML/XML Validator is an online repair tool for HTML and XHTML based on Tidy and PHP 5. It is available in several languages but it is not a real validator.

 • Fix Your Site With the Right DOCTYPE! by Jeffrey Zeldman explains what HTML and XHTML doctypes work and what their effect is on the rendering mode of a few browsers.

 • Modifying Dreamweaver to Produce Valid XHTML by Carrie Bickner.

 • XHTML-Schemata f?ntPage 2003 und Visual Studio .NET by Christoph Schneegans is a German article that explains how the W3C XML Schemas for XHTML 1.0 can be used in FrontPage 2003 and Visual Studio .NET to create valid code.

 • Nvu is a free and open-source Web authoring tool for Windows, Macintosh and Linux that can call the W3C HTML Validation Service.

 • Amaya by the World Wide Web Consortium is a free and open-source Web authoring tool with support for HTML, XHTML, CSS, SVG and MathML that alerts you to validity errors when you save a document.

 • Web Developer Extension is an extension for Mozilla, Firefox and Flock by Chris Pedrick that allows you to use the W3C Validation Services for HTML and CSS.

Validating XML

 • HTML/XHTML/WML/XML Validator allows you to validate documents by URI or by file upload. An extended interface is also available.

 • HTML/XHTML/WML/XML Validator is a German version of the same validator.

 • XML Validator - A Document Validation Service by JavaView allows you to check wellformedness and validity of XML files, by file upload or by direct input of XML code.

 • Apache Ant's XMLValidate Task can be used to validate XML-based documents. This tool can be used to validate entire directories (and subdirectories) of XML files.

 • XML Schema Validator by Christoph Schneegans is an online tool that allows you to validate XML (and XHTML) files by by URI, by file upload, by direct input of complete XML documents, and by direct input of XML code fragments. A bookmarklet that allows you to validate the page currently displayed in your browser is also available. This validator claims to be more accurate than the W3C validator.

 • XML Schema Validator by DecisionSoft is an online tool that allows you to validate an XML file against a W3C XML Schema, both of which can be uploaded.

 • STG XML Validation Form by the Scholarly Technology Group of Brown University allows you to validate XML files by URI, by file upload and by direct input of complete XML documents.

 • NetBeans: Working with XML, Part 1 and NetBeans: Working with XML, Part 2 by Tim Boudreau and others, explains how to enable XML support, validation and other related functionality in the open-source NetBeans framework. .

 • Schema Validator: this is a validator that allows you to paste XML and W3C XML Schema code into text boxes to validate XML code.

 • XML Nanny: a graphical tool for validating XML and XHTML, with support for DTD, W3C XML Schema, RELAX NG and Schematron (Max OX X).

Note that many programming editors, XML editors and integrated development environments (IDEs) can validate XML files. These include the following free and/or open-source tools:

 • the programming editor JEdit with the XML and SideKick plugins, which supports DTDs and W3C XML Schemas,

 • the ?workbench" Eclipse with the Web Tools Platform,

 • the Web authoring tool SCREEM for the Gnome desktop environment, which supports DTDs,

 • the XML editor Jaxe, which validates XML files with Apache Xerces,

 • the XML editor Xerlin, which supports DTDs and to some extent W3C XML schema,

 • the XML editor xmloperator, which supports DTDs and RELAX NG schemas,

 • Emacs in nXML mode (see the YahooGroup Emacs nXML Mode),

 • the XML editor Pollo, which supports DTDs, W3C XML Schemas and RELAX NG schemas, and is best suited for tree-like XML files.

Validating CSS

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat

HTML, SGML alapú és XML alapú technológiák esetében:

 1. Töltsön be minden oldalt vagy dokumentumot egy validálási elemzőbe.

 2. Ellenőrizze, hogy nincs validálási hiba.

CSS esetében:

 1. Töltsön be minden külső, vagy belső stíluslapot egy CSS ellenőrzőbe.

 2. Ellenőrizze, hogy nincs validálási hiba.

A többi technológia esetében:

Kövesse a használatban lévő technológiához tartozó érvényesítési folyamatot, amennyiben létezik ilyen.

Várható eredmények

A HTML, SGML és XML-alapú technológiák esetében:

A 2. lépés teljesül.

A CSS esetében:

A 2. lépés teljesül.


G135: API használata a név és szerep megmutatásához, a felhasználó által beállítható tulajdonságok közvetlen beállításának engedélyezéséhez, valamint a változásokról szóló értesítés biztosítása

Alkalmazhatóság

programozó technológiák szabványos alkotóelemekkel, melyeket arra programoztak, hogy illeszkedjenek a kisegítő alkalmazásprogramozói felületekhez (APIs)

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a kisegítő technológia engedélyezése a webtartalom megértéséhez, abból a célból, hogy azonos értékű információt tudjon közvetíteni a felhasználók számára, egy alternatív felhasználói felületen keresztül.

Néha a tartalom létrehozásához nem használnak jelölőnyelvet, hanem inkább programnyelvet vagy eszközöket alkalmaznak. Számos esetben ezekhez a technológiákhoz olyan felületelemek tartoznak, melyeket már úgy programoztak, hogy illeszkedjenek az API-khoz. Amennyiben egy szerkesztő ezeket az alkotóelemeket használja és kitölti a tulajdonságokat (pl. név, stb.), a létrejövő felhasználói felületelemek hozzáférhetők lesznek a kisegítő technológia számára.

Példák

Példa 1
 • Egy weboldalon Java nyelvet használnak egy appletek létrehozásához. Java szwing objektumokat (pl. nyomógomb) használnak, mert ezekhez tartoznak olyan beépített kisegítő tulajdonságok, amelyek a Java nyelven írt kisegítő technológiákból érhetők el, és olyan más nyelven írt kisegítő technológia, amely az operációs rendszer API-ját használja az elérhető a Java hozzáférési híddal. A szerkesztő betölti az értékeket az alkotóelemekhez, és az eredmény hozzáférhetővé válik a kisegítő technológia (AT) számára.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Jelenítse meg a tartalmat hozzáférhető felhasználói program használatával

 2. Használja a felhasználói program API-jához tervezett kisegítő eszközt minden felhasználói felületelem kiértékeléséhez

 3. Ellenőrizze, hogy minden felhasználói felületelem nevét és szerepét megtalálja az eszköz.

Várható eredmények
 • Minden felhasználói felületelem esetében teljesül a #3 lépés


G136: Hivatkozás biztosítása egy nem konform weboldal elején, amely egy konform alternatív változatra mutat

Alkalmazhatóság

Az elsődleges tartalom nem megfelelő a WCAG számára, de léteznek olyan alternatív változatok, melyek megfelelnek a WCAG követelményeinek. Jelen technika csak akkor alkalmazható, ha a technológia lehetővé teszi az alternatív változathoz vezető hozzáférhető hivatkozás létrehozását.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani a felhasználók számára a hozzáférést az olyan alternatív tartalomhoz, amely megfelel a WCAG követelményeinek, amennyiben nem konform az elsődleges vagy alapértelmezett tartalom, amellyel a felhasználó találkozik, amikor egy bizonyos URI-t megtekint. A megfelelőség érdekében, az alternatív oldal vagy a konformancia követelményeinek megfelelő változat miatt előfordulhat kompromisszum a tervezésben vagy a funkcióban, de a meghatározásban leírt követelményeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a konformancia követelményeinek megfelelő változat jöjjön létre. A "konformancia követelményeinek megfelelő változat" meghatározása:

konformancia követelményeinek megfelelő változat

változat, amely

 1. megfelelő a kijelölt szinten, és

 2. ugyanazt az összes információt és funkciót biztosítja ugyanazon az emberi nyelven, és

 3. annyira korszerű, mint a nem megfelelő tartalom, és

 4. amelyik esetében az alábbiak közül legalább az egyik teljesül:

  1. a megfelelő változat egy akadálymentesítést támogató mechanizmuson keresztül elérhető a nem megfelelő oldalról, vagy

  2. a nem megfelelő változat csak a megfelelő változatról érhető el, vagy

  3. a nem megfelelő változat csak az olyan megfelelő oldalról érhető el, amely szintén biztosít egy mechanizmust a megfelelő változat eléréséhez

Megjegyzés 1: Ebben a meghatározásban a "csak úgy érhető el" azt jelenti, hogy létezik egy bizonyos mechanizmus, a feltételes átirányítás, amely megakadályozza a felhasználót a nem megfelelő oldal "elérésében" (betöltésében), kivéve abban az esetben, ha a felhasználó a megfelelő változatból lép be az oldalra.

Megjegyzés 2: Az alternatív változatnak nem szükséges oldalanként megegyeznie az eredeti változattal (pl. a konformancia követelményeinek megfelelő változat többszörös oldalakból állhat).

Megjegyzés 3: Amennyiben többnyelvű változatok érhetők el, akkor minden felajánlott nyelv esetében feltétel a konformancia követelményeinek megfelelő változat.

Megjegyzés 4: Alternatív változatok biztosítása lehetséges a különböző technológiai környezetek vagy felhasználói csoportok elhelyezéséhez. Minden változatnak a lehető legmegfelelőbbnek kell lennie. Az egyik változatnak teljesen megfelelőnek kell lennie annak érdekében, hogy teljesüljön a 1. megfelelőségi követelmény.

Megjegyzés 5: A konformancia követelményeinek megfelelő változatnak nem szükséges a megfelelőség tartományán belül vagy ugyanazon a webhelyen lennie, mindaddig amíg ugyanolyan szabadon elérhető, mint a nem megfelelő változat.

Megjegyzés 6: Az alternatív változatot nem szabad összekeverni az eredeti oldalt támogató és megértést erősítő kiegészítő tartalommal.

Megjegyzés 7: A megfelelő változat előállításához a tartalmon belüli felhasználói preferenciák beállítása elfogadható mechanizmusnak számít egy másik változat eléréséhez, mindaddig amíg a beállításhoz használt módszer akadálymentesítést támogató.

Tekintse meg a konformancia követelményeinek megfelelő változatok értelmezése részt

Jelen technika alkalmazásakor, az alternatív változathoz vezető, WCAG-nak megfelelő hivatkozás elhelyezése az oldal tetején, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják a hivatkozást és átlépjenek a konformancia követelményeinek megfelelő változatra. Annak biztosításához, hogy a felhasználók mindig megtalálják az alternatív változatot tekintet nélkül arra, hogy hol léptek fel a webhelyre, minden olyan oldal, amely nem éri el megfelelőséget a meghatározott szinten, tartalmazzon a konformancia követelményeinek megfelelő változathoz vezető hivatkozást.

Példák

 • Egy webhelyen, minden olyan oldal esetében, amely nem felel meg a WCAG követelményeinek a megállapított szinten, az oldalon található első hivatkozást „Alternatív változatnak” nevezik. Ennek a hivatkozásnak a célja annak az oldalnak az alternatív változata, amely megfelel a WCAG követelményeinek a megállapított szinten.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be olyan oldalt, amely nem felel meg a WCAG követelményének az igényelt megfelelőségi szinten.

 2. Állapítsa meg, hogy az oldal tartalmaz-e a konformancia követelményeinek megfelelő változatához vezető hivatkozást.

 3. Állapítsa meg, hogy az alternatív változat az eredeti oldal konformancia követelményeinek megfelelő változata-e, és hogy megfelel-e a WCAG 2.0 követelményeinek az igényelt megfelelőségi szinten.

Várható eredmények
 • A #2 és a #3 ellenőrzések közül mindkettő teljesül.


G138: Szemantikai jelölés alkalmazása színjelzések használatánál

Alkalmazhatóság

Minden színt és szöveget támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a szín és a szemantikai jelölés összekapcsolása az információ közvetítéséhez. A legtöbb felhasználó képes gyorsan átfutni a szöveget a szín által közvetített információ megtalálásához. A színvak felhasználók számára a szemantikai jelölés eltérő típusú jelölést biztosíthat. Felhasználói programok, ebben az esetben, érzékelhetővé tehetik ezt a szerkezettípust a felhasználók számára. Például, eltérő vizuális megjelenítés alkalmazásával a különböző szerkezettípusokhoz, vagy eltérő hang, illetve hangmagasság használatával egy hangfelvételen.

A legtöbb felhasználói program vizuálisan megkülönbözteti az olyan szöveget, melyet a szemantikai jelölés használatával beazonosítottak. Bizonyos kisegítő technológiák egy mechanizmust biztosítanak a megfelelő szemantikai jelöléssel készült tartalom jellemzőinek meghatározásához.

Példák

Példa 1: Szín és erősebb hangsúlyozás a kötelező mezőknél

Egy HTML űrlap számos kötelezően kitöltendő mezőt tartalmaz. A kötelező mezők címkéi vörös színnel jelennek meg. Ezen kívül minden címke szövegét STRONG elemmel jelölik az erősebb kiemeléshez. Az űrlap kitöltéshez szóló útmutató egyértelművé teszi, hogy az "összes kötelező mező vörös színű és kiemelt". Ezt példa követi.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Bármilyen olyan tartalom esetében, ahol különböző színeket alkalmaznak az információ közvetítéséhez:

 1. Ellenőrizze, hogy ugyanaz az információ elérhető szemantikai jelölésen keresztül.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G139: Olyan mechanizmus létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a hibákra való ugrást

Alkalmazhatóság

Olyan tartalom, amely a formátumra, értékre és/vagy a bevitel típusára vonatkozó korlátozással elfogadja a felhasználói adatbevitelt.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja segíteni a felhasználót a beviteli hibák megtalálásában, ott ahol a felhasználó által nyújtott információ nem elfogadható. Ez magába foglalja azokat a mezőket, amelyekből hiányzik a kötelező információ, illetve a helytelen információt tartalmazó mezőket is. Amikor a felhasználók ellenőrzött adatbevitelt végeznek, és a beviteli hibákra fény derül, akkor elérhetővé válik a hibához vezető hivatkozás annak érdekében, hogy a felhasználónak ne kelljen a hibát megkeresnie. Az egyik megközelítés a szerveroldali ellenőrzés alkalmazása és az űrlap ismételt megjelenítése (beleértve bármilyen korábban bevitt adatot), valamint egy szöveges leírás az oldal tetején, amely jelzi azt a tényt, hogy hiba történt, leírja a probléma jellegét és hivatkozást biztosít a problémás mező(k) beazonosításához.

Példák

Példa 1: Szerveroldali hibaellenőrzés

A felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben és elküldi az űrlapot. A szerver a felhasználói adatokkal együtt visszaküldi az űrlapot, és világosan jelzi az oldal tetején található szövegben, hogy az adatokat nem fogadták el. A szöveg leírja a hiba jellegét és biztosít egy a problémás mezőhöz vezető hivatkozást, hogy a felhasználó könnyen oda navigálhasson és ki tudja javítani a hibát.

Példa 2: Kliensoldali ellenőrzés felugró ablakkal

A felhasználó érvénytelen adatot ad meg egy űrlapmezőben és megpróbálja elküldeni az űrlapot. A kliensoldali szkript felfedezi a hibát, törli az elküldést, majd módosítja a dokumentumot azért, hogy megjelenjen egy szöveges leírás, amely meghatározza a hibát a hibás mező(k)höz vezető hivatkozásokkal együtt. A szkript a problémás mezők címkéit is módosítja kiemelés céljából.

Példa 3: Kliensoldali hibaellenőrzés felugró ablak nélkül

Amikor a felhasználó elküld egy űrlapot, nem ugrik fel új oldal, hanem egy szkript automatikusan a „Hiba történt” szöveges hivatkozásra helyezi a fókuszt. A hivatkozás rámutat a leíró hibaüzenetek sorba rendezett listájából az első tételre. Mindegyik listatétel ahhoz a vezérlőhöz vezető hivatkozás, ahol a hiba történt. A hibától visszavezet egy hivatkozás a leíró hibaüzenetek sorba rendezett listájához. A folyamat szükség szerint ismétlődik.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön ki egy űrlapot, amelyen szándékosan hagyjon egy kötelezően kitöltendő mezőt üresen. Egy másik mezőben ejtsen beviteli hibát, majd küldje el az űrlapot.

 2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll olyan szöveges üzenet, amely beazonosítja a kötelező adatot nem tartalmazó mezőt.

 3. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll olyan szöveges üzenet, amely beazonosítja a beviteli hibát tartalmazó mezőt.

 4. Ellenőrizze, hogy a hiányzó adatüzenetből elvezet egy hivatkozás minden olyan mezőhöz, amelynél hiányzó adat található

 5. Ellenőrizze, hogy a hibalistához vezet egy hivatkozás a hibaüzenetekből.

Megjegyzés: A 3.3.2 teljesítési feltétel megköveteli, hogy amennyiben beviteli hibára derül fény és rendelkezésre állnak javaslatok a hiba javítására a tartalom biztonságának és céljának kockáztatása nélkül, akkor a javaslatok a felhasználó számára kerüljenek biztosításra.

Várható eredmények
 • Amennyiben a #2 teljesül, akkor a #4 is teljesül.

 • Amennyiben a #3 teljesül, akkor a #5 is teljesül.


G140: Az információ és a szerkezet elválasztása a megjelenítéstől a különböző megjelenítések engedélyezéséhez/bekapcsolásához

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a kisegítő technológia és a tartalom együttműködésének elősegítése a tartalom strukturális kódolásának és a megjelenítési kódolás logikus szétválasztásával. A strukturális kódolás olyan elemek jelölése, mint a fejlécek, bekezdések, listák, táblázatok stb., amit a célra fenntartott technológiai szolgáltatások használatával hoznak létre. Ezzel szemben a megjelenítési kódolás olyan formázási hatások jelölése, mint a betűtípus, szín, méret, pozíció, szegély stb., ami szintén támogatott a technológiai szolgáltatások által.

Amíg a megjelenítés alkalmazásai vizuálisan utalnak a szerkezetre — a felhasználók az alkalmazott formázási szabályokból meghatározhatják a fejléceket, bekezdéseket, listákat stb. — ezek a alkalmazások nem kódolják a szerkezetet elég egyértelműen a kisegítő technológia számára, hogy az oldallal hatásos együttműködhessen. A különálló szerkezet, funkció és megjelenítési rétegek biztosítása lehetővé teszi, hogy a formázás által magába foglalt szemantika a szerkezeti rétegen keresztül algoritmikusan meghatározott legyen.

Jelen technika követése lehetővé teszi, hogy a felhasználói program:

 • A tartalom meglévő szerkezetén alapuló olyan jelentőségteljes szerkezeti átalakulást hajtson végre, mint a szakaszok átrendezése vagy szakaszlisták, illetve hivatkozási listák előállítása.

 • Támogassa az együttműködést a tartalommal az olyan szerkezeti jellemzők alapján, melyeket a kisegítő technológia nem tud meghatározni kizárólag a megjelenítési információ alapján. Például elvárható a listákkal kapcsolatos speciális beállítások biztosítása a listaelemek számának jelölésével vagy a lista végére való ugrással. Ez csak akkor lehetséges, ha a listaszerkezet is kódolt a listamegjelenítésen felül.

 • Módosítsa a tartalom megjelenítését a szerkezeti alkalmazásokhoz kapcsolt alternatív megjelenítési szabályok helyettesítésével.

Példák

Példa 1: HTML CSS-el

Egy HTML dokumentum olyan HTML szerkezeti alkalmazásokat használ, mint a bekezdések, listák, fejlécek stb., és elkerüli az olyan megjelenítési alkalmazásokat, mint a betűkészlet változások, elrendezési javaslat, stb. A dokumentum saját szerkezeti tulajdonságai alapján CSS-t alkalmaznak a dokumentum formázásához. A jól elkészített "osztály" jellemzők a HTML-ben kiterjesztik a szerkezeti jelölés szemantikáját, amennyiben szükséges, hogy engedélyezze a rugalmasabb CSS-szel történő formázást. A kisegítő technológiák a megjelenítés módosításához helyettesíthetik, vagy kiterjeszthetik a CSS-t, vagy mellőzhetik a CSS-t és közvetlenül a szerkezeti kódolással léphetnek interakcióba.

Példa 2: Címkézett PDF

Egy PDF dokumentum nagy részben a formázási információval beágyazott tartalomból áll. A szerkezetre vonatkozó információ az XML-szerű címkéket használó dokumentum különálló szakaszában biztosított. Ezt "címkézett PDF-nek" nevezik. Az ilyen címkékben található információt használhatják a kisegítő technológiák a megjelenítés átalakításához vagy a megjelenítésre utaló szerkezet megértéséhez.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Vizsgálja meg a dokumentum kódolását.

 2. Ellenőrizze, hogy a szerkezeti információ és funkció egyértelműen biztosított és logikusan van elválasztva a megjelenítési információtól.

Várható eredmények
 • A#2 teljesül


G141: Oldalrendezés fejlécekkel

Alkalmazhatóság

Olyan oldalaknál, melyeknél a tartalom szakaszokba rendezett.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a szakaszoknak olyan fejlécük legyen, amely beazonosítja őket. Az 1.3.1 teljesítési feltétel megköveteli, hogy a fejlécek úgy legyenek jelölve, hogy algoritmikusan beazonosíthatók legyenek.

HTML-ben ezt a HTML fejlécelemekkel hajtják végre (h1, h2, h3, h4, h5, és h6). Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználói programok automatikusan beazonosítsák a szakaszfejléceket. Más technológiák más technikát használnak a fejlécek beazonosításához. A navigáció és a dokumentumszerkezet általános megértésének elősegítéséhez a szerkesztőknek megfelelően beágyazott fejléceket kell használniuk (pl. h1 utána h2, h2 utána h2 vagy h3, h3 utána h3 vagy h4, stb.).

Példák

Példa 1: Egy HTML oldal szerkesztéséhez használt fejlécek

Egy főzési technikákkal foglalkozó oldal h1 elemet használ a főcímre vonatkozóan, h2 elemet az olajjal vagy vajjal főzzünk részekhez, illetve H3 elemet az olajjal való főzési technikákkal foglalkozó rész szakaszaihoz.

Példa kód:


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Cooking techniques</title>
</head>
<body>
<h1>Cooking techniques</h1>
... some text here ...
<h2>Cooking with oil</h2>
... text of the section ...
<h3>Saut?ng</h3>
....
<h3>Deep frying</h3>
<h2>Cooking with butter</h2>
... text of the section ...
</body>
</html>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Vizsgáljon meg egy szakaszokba szerkesztett tartalommal rendelkező oldalt.

 2. Ellenőrizze, hogy mindegyik szakaszhoz tartozik fejléc.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G142: Olyan technológia alkalmazása, amelyhez általánosan elérhető, nagyítást támogató felhasználói program tartozik

Alkalmazhatóság

A felhasználói program által biztosított nagyítási képességgel rendelkező minden technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Megjegyzések a felhasználói programra és a kisegítő technológia támogatására vonatkozóan

Az IE 7.0-ban a nagyítási funkció nem minden esetben végez egységes méretezést, amikor az abszolút pozícionálást alkalmazzák, és az oldal kisebbre méretezett. A Microsoft Internet Explorer 7.0 egyaránt támogatja a nagyítási és a szövegmérettel kapcsolatos változást a betűkészletek %-os értékű, em, vagy megnevezett méretű beállítása esetében.

Az Opera 9 támogatja a nagyítást.

A Firefox 2 és annál korábbi verzió csak a szövegméret változásait támogatja, de változtatni tudja a pt és px betűkészletek méretét, valamint a %, az em és a megnevezett méreteket.

A Firefox 3 egyaránt támogatja a nagyítást és a szövegméret változását.

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a tartalom egységesen méretezhető legyen webtechnológia használatával, melyet a szövegméretet nagyító eszközön keresztül változtató felhasználói programok támogatnak.

A tartalmat egységesen méretezni képes felhasználói programok (nagyítás a tartalomban) által támogatott technológiákban szerkesztett tartalom megfelel ennek a teljesítési feltételnek. Mivel jelen technika teljesen a felhasználói program funkciójára támaszkodik, nagyon fontos, hogy a felhasználói programok széles körében ellenőrzésre kerüljön.

Jelen technika megköveteli, hogy a nagyítási funkció megőrizze az összes térbeli kapcsolatot az oldalon és, hogy az összes funkció folyamatosan elérhető legyen.

Példák

 • Az Internet Explorer 7 és Opera 9 olyan nagyítási funkciót biztosít, amely egységesen méretezi a HTML/CSS oldal tartalmát.

 • Azért, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a szöveg átméretezését, az Adobe Reader olyan nagyítási eszközt biztosít, amely a PDF oldalakat egységesen méretezi.

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Jelenítsen meg tartalmat egy felhasználói programban

 2. Nagyítsa 200%-ra a tartalmat

 3. Ellenőrizze, hogy vajon elérhető-e az összes tartalom és funkció

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G143: Olyan szöveges változat biztosítása, amely leírja a CAPTCHA célját

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja információt biztosítani olyan szöveges változaton keresztül, amely beazonosítja a nem-szöveges tartalmat, mivel a CAPTCHA ellenőrzések gyakran kérik a felhasználótól, hogy olyan szöveget gépeljenek be, amely elhomályosított képen vagy nem jól hallható hangfájlban jelenik meg. A szöveges változatból a felhasználó meg tudja állapítani, hogy a CAPTCHA egy feladat elvégzését kéri illetve, hogy milyen típusú feladatról van szó.

Amikor a CAPTCHA alternatív változata is hozzáférhető, a szöveges változatnak utasításokat kell tartalmaznia arról, hogy hogyan lehet az alternatív változatot megtalálni.

Példák

 • Egy CAPTCHA ellenőrzés arra kéri a felhasználót, hogy olyan szöveget gépeljen be, amely egy elhomályosított képen jelenik meg. A szöveges változat: "Gépelje be a képen található szót!"

 • Egy CAPTCHA ellenőrzés arra kéri a felhasználót, hogy egy hangfájlban lejátszott szöveget gépeljen be. A szöveges változat: "Gépelje be a hangfelvételen elhangzott betűket!"

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Távolítsa el, rejtse el vagy takarja le a CAPTCHA-t.

 2. Helyettesítse szöveges változattal.

 3. Győződjön meg róla, hogy a szöveges változat leírja a CAPTCHA célját.

Várható eredmények
 • A #3 teljesül.


G144: Biztosítani, hogy a weboldal ugyanabból a célból, de más modalitást használva, tartalmaz egy másik CAPTCHA-t

Alkalmazhatóság

Az összes technológiához alkalmazzák.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja csökkenteni azoknak az eseteknek a valószínűségét, amelyekben a fogyatékkal élők nem tudják elvégezni a CAPTCHA feladatokat. Mivel léteznek eltérő modalitásokat használó alternatív CAPTCHA feladatok, a felhasználó nagyobb valószínűséggel lesz képes egy feladatot befejezni sikeresen.

Példák

 • Egy weboldal olyan CAPTCHA ellenőrzést tartalmaz, amelyet a felhasználónak sikeresen ki kell töltenie, mielőtt továbblépne a folyamat következő szakaszába. Az oldal tartalmaz olyan vizuális feladatot, mint egy képen megjelenített szavak begépelése és olyan hangfeladatot is, mint egy hangfájlban elhangzott betűk begépelése. Azok a halláskárosult felhasználók, akik nem képesek végrehajtani az audio CAPTCHA-t, képesek lehetnek a videó CAPTCHA elvégzésére.

 • Egy blog hozzászólási űrlapja olyan vizuális CAPTCHA-t tartalmaz, melyet a felhasználónak ki kell töltenie, mielőtt elküldhetné a hozzászólásokat. A vizuális CAPTCHA-n kívül, tartalmaz egy olyan űrlapmezővel rendelkező CAPTCHA-t, amely felteszi a kérdést, hogy: „Mennyi kettő meg hét?” Ehhez tartozik egy szövegbeviteli mező, amely a felhasználó számára lehetővé teszi a helyes válasz megadását.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy weboldalon található minden CAPTCHA esetében

 1. Ellenőrizze, hogy a weboldal ugyanabból a célból, de eltérő modalitással tartalmaz egy másik CAPTCHA-t.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G145: Biztosítani, hogy a kontrasztarány a szöveg (illetve a képként reprezentált szöveg) és szöveg háttére között legalább 3:1

Alkalmazhatóság

Bármelyik vizuális kimenetet biztosító technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználók el tudják olvasni a háttérrel megjelenített szöveget. Jelen technika enyhíti a 4.5:1 kontrasztarányú követelményt annál a szövegnél, amely legalább 18 pont nagyságú (amennyiben nem félkövér), és legalább 14 pont nagyságú (amennyiben félkövér).

Amennyiben a háttér egyszínű (de lehet akár teljesen fekete vagy teljesen fehér is), akkor a nagyméretű szöveg kontrasztaránya a szöveg összes betűjének és a háttérnek 3:1-es kontrasztarányával tartható fenn.

Amennyiben a háttér vagy a betűk relatív fénysűrűsége különbözik (vagy mintás), akkor a betűk körüli háttért olyan módon lehet kiválasztani vagy árnyékolni, hogy a betűk a mögöttük található háttérrel fenntartják a 3:1-es kontrasztarányt, még abban az esetben is, ha a teljes háttérrel szemben nem teljesül ez a kontrasztarány.

A kontrasztarány néhány esetben fenntartható a betűk relatív fénysűrűségének megváltoztatásával, ahogy a háttér relatív fénysűrűsége változik az oldalon.

Másik módszer olyan fénykorona létrehozása a szöveg körül, amely biztosítja a szükséges kontrasztarányt, amennyiben alapesetben a háttérkép vagy a szín nem különbözik eléggé a relatív fénysűrűség tekintetében.

Példák

 • Fekete háttér kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy használhatók legyenek azok a világos színű betűk, melyek illenek a vállalat logójához.

  Egy főiskolai intézmény képére nagyméretű szöveget helyeznek. Mivel a képen sokféle szín és sötét foltok jelennek meg, a szöveg mögötti területet fehér színnel homályosítják el, olyan módon, hogy a kép nagyon halvány, de a maximális sötétség még mindig elég világos ahhoz, hogy a 3:1-es kontrasztarány a képre írt fekete szöveggel fennmaradjon.

Források

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. A képlet használatával, mérje meg minden betű relatív fénysűrűségét (amennyiben a betűk nem egységesek):

  • L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B ahol R, G és B definíciója:

   • ha RsRGB <= 0.03928 akkor R = RsRGB/12.92 különben R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha GsRGB <= 0.03928 akkor G = GsRGB/12.92 különben G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   • ha BsRGB <= 0.03928 akkor B = BsRGB/12.92 különben B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

   és RsRGB, GsRGB, és BsRGB definíciója:

   • RsRGB = R8bit/255

   • GsRGB = G8bit/255

   • BsRGB = B8bit/255

   A "^" karakter a hatványozást jelenti.

  Megjegyzés: Az élsimított betűkhöz használja a betű szélétől két képpont távolságban található relatív fénysűrűségi értéket.

 2. Ugyanannak a képletnek a használatával, mérje meg közvetlenül a betű melletti háttér képpontjainak relatív fénysűrűségét.

 3. Az alábbi képlet használatával számítsa ki a kontrasztarányt.

 4. Ellenőrizze, hogy a kontrasztarány a 3:1 értékkel megegyezik, vagy annál nagyobb

Várható eredmények
 • A #4 teljesül


G146: Folyékony arculat alkalmazása

Alkalmazhatóság

Az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy a rendelkezésre álló vízszintes térhez alkalmazkodó elrendezési technikák használatával képes legyen a tartalom megjelenítésére, vízszintes gördítő sávok bevezetése nélkül. A folyékony arculatok azokat az elrendezési területeket határozzák meg, melyek újraméretezésre kerülnek a szöveggel és szükség szerint ismét folyamatosak lesznek azért, hogy elférjenek a képernyőn. Habár a pontos elrendezés ennek következtében változik, az elemek kapcsolata és az olvasási sorrend ugyanaz marad. Ez hatásos módszer olyan kivitelezések létrehozásához, melyek jól jelennek meg a különböző eszközökön, illetve amelyek a felhasználók számára különböző betűméret beállításokat engednek.

A folyékony arculat alapelvei a következők:

 1. Meghatározza az elrendezési területek méretét olyan egységek alkalmazásával, melyek a szövegre vonatkozóan a terület arányos méretezését eredményezik: tehát úgy növekednek vagy zsugorodnak, ahogy a szöveg növekszik vagy zsugorodik;

 2. Szomszédos lebegő dobozok soraként helyezi el az elrendezési területeket, melyek szükség szerint új sorokba tördelődnek, hasonlóan ahhoz, ahogy a szavak a bekezdésekben.

Összetett folyékony arculatokat lehet elérni az elrendezési területek beágyazásával, ilyen módon hozva létre lokalizált folyékony arculatokat a nagyobb folyékony arculatokon belül. Még az egyszerű folyékony arculatok is igényelnek tervezési stílust a jó megjelenítés eléréséhez a szövegméretek széles skáláján. De a jól megtervezett folyékony arculatok a leghatásosabb oldaltervezések lehetnek.

Példák

Példa 1: Egyszerű folyékony arculat a HTML-ben és CSS-ben

A következő, meglehetősen egyszerű példában HTML-t és CSS-t alkalmaznak folyékony arculat létrehozásához. A három oszlop úgy szabályozza a méretét, ahogy a szöveg mérete módosul. Amikor a teljes vízszintes szélesség meghaladja a rendelkezésre álló oszlopszélességet, az utolsó oszlop megtörik azért, hogy alulra kerüljön és ne az előző oszlop mellé. A betűméretet növelni lehet vágás vagy vízszintes gördítő sáv bevezetése nélkül, mindaddig amíg a leghosszabb szó elfér az oszlopban. Ebben a bizonyos példában százalékos méreteket alkalmaznak az oszlopokhoz, és „lebegő” tulajdonságot használó lebegő területként határozzák meg őket.

Példa kód:

  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Example of Basic Liquid Layout</title>
<style type="text/css">
.column
    {
    border-left: 1px solid green;
    padding-left:1%;
    float: left;
    width: 32%;
    }
#footer
    {
    border-top: 1px solid green;
    clear: both;
    }
</style>
</head>
<body>
  <h1>WCAG Example</h1>
  <h2>Text in Three Columns</h2>
   <div title="column one" class="column">
    <h3>Block 1</h3>
    <p> The objective of this technique is to be able to present content 
      without introducing horizontal scroll bars by using layout 
      techniques that adapt to the available horizontal space.
    </p>
   </div>
   <div title="column two" class="column">
    <h3>Block 2</h3>
    <p> This is a very simple example of a page layout that adapts as the
      text size changes.
    </p>
   </div>
   <div title="column three" class="column">
   <h3>Block 3</h3>
    <p> For techniques that support more complex page layouts, see the
      Források listed below.
    </p>
   </div>
   <p id="footer">Footer text</p>
</body>
</html> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Jelenítsen meg tartalmat egy felhasználói programban.

 2. Nagyítsa 200%-ra a tartalmat.

 3. Ellenőrizze, hogy vízszintes görgetés nélkül elérhető-e az összes tartalom és funkció.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G148: Nincs háttér és szövegszín meghatározás, és nincs olyan technológiai alkalmazás, amely megváltoztatja ezeket az alapértelmezéseket

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia, ahol a szöveget és a háttérszínt elválasztva határozzák meg, és a böngészők szabályozni tudják az alapszíneket.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználók el tudják olvasni a háttérrel megjelenített szöveget. Jelen technikával a szerkesztők elkerülhetnek bármilyen kontrasztmérést az által, hogy nem határozzák meg a szöveg és a háttér színeit. Ennek eredményeként mindkettő színét teljesen mértékben a felhasználói program határozza meg.

Példák

Példa 1

Példa 1: A szerkesztő nem határozza meg sem a szöveg színét, sem a hátterét. CSS-t szintén nem használnak. Ennek eredményeként a felhasználó beállíthatja a böngészőjén az alapértelmezéseket annak biztosításához, hogy a színek és a kontrasztok a számukra megfelelő módon működjenek.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a szöveg színe mindenütt meghatározható.

 2. Ellenőrizze, hogy a szöveg színe nem került meghatározásra.

 3. Nézzen meg, hogy a háttérként használt háttérszínt vagy kép minden területen meghatározható-e.

 4. Ellenőrizze, hogy háttérként használt háttérszín vagy kép nem került meghatározásra.

Várható eredmények
 • A #2 és #4 teljesül


G149: Felhasználói felületelemek használata, melyeket fókuszba kerülésük esetén kiemel a felhasználói program

Alkalmazhatóság

Fókuszkiemelést biztosító felhasználói programmal rendelkező minden technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a felhasználói program támogatására támaszkodva a felhasználó vizuálisan be tudja azonosítani a fókuszba került elemet. A felhasználói programok esetében általános, hogy valamilyen módon kiemelik a fókuszba került szabványos vezérlőelemeket. Ezt végzik az UAAG-barát felhasználói programok, amikor teljesítik a 10.2 "Szakaszkiemelés, tartalomfókusz, engedélyezett alkotóelemek, megtekintett hivatkozások" ellenőrzőpontot. Amikor a szerkesztők olyan szabványos vezérlőket alkalmaznak, melyekhez a felhasználói programok biztosítják ezt a támogatást, a felhasználók szabványos, kiszámítható módon értesítést kapnak a fókusz elhelyezkedéséről.

Példák

 • Amikor html szövegbeviteli mező fókuszba kerül, a böngésző megjelenít egy villogó függőleges sávot a szövegmező beszúrási pontjában.

 • Amikor html hivatkozások fókuszba kerülnek, körülveszi őket egy pontozott, fókuszkiemelő négyszög.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A weboldalon található minden fókuszálható alkotóelem esetében:

 1. Helyezze a fókuszt a vezérlőre

 2. Ellenőrizze, hogy a felhasználói program kiemeli-e valamilyen módon a vezérlőelemet

Várható eredmények
 • A #2 teljesül


G150: Szöveg-alapú változatok biztosítása az élő, csak-hang tartalomhoz

Alkalmazhatóság

Minden élő, csak-hang információt megjelenítő technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy lehetővé tegye a hozzáférést a siket felhasználók számára a valós idejű hangközvetítésekhez. Sokkal nehezebb pontos valós idejű változatok létrehozni, mert kevés idő áll rendelkezésre a hibák javításához, a másodszori meghallgatáshoz vagy mások megkérdezéséhez a szavak pontos visszaadásával kapcsolatban. Szintén nehéz a gyorsan áramló információ egyszerűsítése vagy összefoglalása.

Léteznek gyorsírást és gyors gépelési technológiákat használó valós idejű szövegbegépelési technikák. A beszédből visszamondott szöveget (ahol valaki meghallgatja a beszédet, majd gondosan visszamondja egy beszédet felismerő számítógépnek) napjainkban telefonos üzenetközvetítő szolgáltatásokhoz használják, és a jövőben a feliratozáshoz lehet majd alkalmazni. Végső soron lehetséges lesz a beszéd szöveggé alakításának javítása is.

Példák

 • Egy rádióállomás Webalapú feliratozási szolgáltatást alkalmaz az élő sportesemények változatainak biztosításához; a szolgáltatásból eredő kimenet összekapcsolódik a weboldal munkalapjával, amely szintén tartalmaz egy valós idejű hangvezérlőt.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik folyamat és irányelv annak biztosítására, hogy a szöveges változatok valós időben kerülnek átadásra

Várható eredmények
 • A #1 teljesül


G151: Hivatkozás biztosítása egy előre elkészített nyilatkozat szöveges átiratához, vagy egy szkripthez, amennyiben szkriptet használnak

Alkalmazhatóság

Minden élő, csak-hang információt megjelenítő technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja átírást, vagy szkriptet biztosítani, amennyiben az elkészített szkriptet élő hangtartalom követi. Mivel előre elkészítik, a szkript sokkal pontosabb és teljesebb lehet, mint az élő hangfelvétel. Ennek ellenére, a szkript nem kerül szinkronba a hanggal lejátszáskor. Jelen technika esetében az élő-hangnak nem szabad eltérnie a szkripttől.

Jelen technikával hivatkozás biztosított a hangfelvételhez vagy szkripthez, amelynek meg kell felelnie a WCAG 2.0-nak, és ugyanazon a weboldalon belül egy másik helyen vagy egy másik URI-n is szerepelhet.

Példák

 • Egy fringe színházi csoport élő rádiódarabját a weben közvetítik. Mivel a szereplők ragaszkodnak egy előre elkészített szkripthez, és a program költségvetése alacsony, a producer (a drámaíró beleegyezésével) biztosít egy hivatkozást a darab HTML szkriptjéhez.

 • A kormány egyik tagja fontos politikai beszédet mond a weben. Amikor a beszéd elkezdődik, a hangfelvételét hozzáférhetővé teszik a webhelyen.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik-e olyan hivatkozás, amely közvetlenül a szkriptre vagy az átiratra mutat.

 2. Ellenőrizze, hogy az élő hang követi a szkriptet.

 3. Amennyiben az alternatív változat(ok) különálló oldalon található(k), ellenőrizze a hivatkozás(ok) elérhetőségét, hogy a felhasználó a másik változatra tudjon lépni.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G152: Animált gif képek beállítása a villogás megállításához, n számú idő (cycle) után (5 másodpercen belül)

Alkalmazhatóság

Animált gif-et (GIF89a) támogató bármelyik technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy az animált gif képek villogása öt másodpercen belül megszűnik. Az animált gif képek tervezésének háromféle aspektust vesznek figyelembe, ezek együtt "dolgoznak" és határozzák meg, hogy mennyi ideig villog (vagy esetleg "animál") a kép:

 • a filmkockák száma a képen, melyek különálló képek az animációs sorozatban;

 • a képvágási frekvencia, amely azt jelenti, hogy milyen hosszú ideig jelenik meg minden egyes kép;

 • az ismétlődések száma, amely azt jelenti, hogy hányszor jelenik meg a teljes animáció;

Egyszerűen kifejezve: az animáció időtartama a képkockaszám, a képvágási frekvencia és az ismétlődések számának szorzata. Például, egy egyszerű, 2 képkockával villogó kép időtartama, 0,5 másodperces képvágási frekvenciával és 3 ismétlődéssel (2 * 0,5 * 3) másodpercig, vagyis pontosan 3 másodpercig tart.

Számos animált gif képhez állandó képvágási frekvencia tartozik, pl. minden képkocka ugyanolyan hosszú ideig jelenik meg. Mindazonáltal minden képkocka esetében lehetséges a különböző képvágási frekvencia beállítása annak érdekében, hogy bizonyos képkockák hosszabb ideig jelenjenek meg, mint mások. Ebben az esetben az animáció időtartama a képvágási frekvencia összegének szorzata az ismétlődések számával. Például, egy egyszerű kép esete két képkockával. Az első .75 másodpercig jelenik meg, a második .25 másodpercig, és a három ismétlődés esetében az időtartam ((0,75 + 0,25) * 3) másodpercig tart, szintén, pontosan 3 másodpercig.

Egy kép esetében a villogás 5 másodpercen belüli megállításához, három változó egyikét kell módosítani. Egyszerűen állítsa be az ismétlődések számát öt másodpercre, ezt elosztva a képkockák számának és a képvágási frekvencia szorzatával (vagy képvágási frekvencia összegével). Ezt a számot, annak biztosításához, hogy a kép öt másodpercen belül megálljon, csökkentse le a legközelebbi egész számra, ne kerekítse fel a következő számra.

Amennyiben egy ismétlődés több mint öt másodpercig tartó animáció, akkor a többi tényező közül az egyiket módosítania kell. Csökkentse le a képkockák számát a képen, vagy növelje a képvágási frekvenciát. Legyen óvatos, amikor növeli a képvágási frekvenciát, hogy a létrehozott kép ne szegje meg a követelményeket, ne lépje túl az általános villanás és a vörös villanás küszöbértékeit. Ennek figyelembe vétele különösen fontos a nagyméretű képek esetében.

Példák

 • Egy egyszerű villogó kép. Egy képhez 2 képkocka, 0,5 másodperc képvágási frekvencia és 3 ismétlődés tartozik. Az animáció időtartama (2 * 0,5 * 3) másodperc, vagy pontosan 3 másodperc, ennek következtében megfelel a teljesítési feltétel követelményeinek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Jelenítsen meg egy animált gif-et, és mérje le, hogy mennyi ideig tart az animáció.

 2. Alternatívaként használjon egy képszerkesztőt a képkockák számának, a képvágási frekvencia és az ismétlődések számának meghatározásához. Számolja össze a képkockákat megszorozva a képvágási frekvencia és az ismétlődések számának szorzatával. Amennyiben a képvágási frekvencia nem egységes, számolja ki a képvágási frekvencia összegének és az ismétlődések számának szorzatát.

 3. Bármely módszer használatával, az animáció időtartamának kevesebbnek, vagy egyenlőnek kell lennie, mint 5 másodperc.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül


G153: A szöveg olvasásának megkönnyítése

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a weboldal szövege ne legyen nehezen olvasható. Az olyan fogyatékkal élők számára, akiknek nehézségük akad a szavak és mondatok megértésével, valószínűleg problémát jelent az összetett szövegek elolvasása és megértése. Nem szükséges a kiegészítő vagy alternatív változat, amennyiben a szöveg nem igényel magasabb szintű olvasási képességet, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint (15-16. év).

A szöveg bonyolultságának csökkentése érdekében:

 • Alakítson ki fejezetenként egyszerű témákat vagy altémákat.

 • A tartalom céljával megegyező, egyszerű mondatformákat használjon. Például, a legegyszerűbb (angol) mondatforma az Alany-Állítmány-Tárgy összetételű, mint ahogy a János elütötte a labdát (John hit the ball), vagy a Webhely megfelel a WCAG 2.0-nak (The Web site conforms to WCAG 2.0.) mondatokban szerepel.

 • Használjon olyan mondatokat, melyek nem hosszabbak, mint a középfokú oktatáshoz jellemzően elfogadott hosszúság. (Megjegyzés: Az angol nyelvben ez 25 szó.)

 • Fontolja meg a hosszabb mondatok kettévágását.

 • Használjon olyan mondatokat, melyek kevesebb, mint két kötőszót tartalmaznak.

 • Jelölje a logikai kapcsolatokat a kifejezések, mondatok, bekezdések vagy a szöveg szakaszai között.

 • Kerülje az olyan szakmai zsargont, szlenget és más szakkifejezéseket, melyek jelentése speciális és ezért nem egyértelmű az emberek számára.

 • Helyettesítse a hosszú vagy ismeretlen szavakat rövidebb vagy általánosabb kifejezésekkel.

 • Távolítsa el az olyan felesleges szavakat, melyek nem változtatják meg a mondat jelentését.

 • Használjon egyszerű főneveket vagy rövid főneves kifejezéseket.

 • Távolítsa el az olyan bonyolult szavakat vagy kifejezéseket, melyeket a mondat jelentésének megváltoztatása nélkül helyettesíteni lehet sokkal általánosabban használt szavakkal.

 • Használjon díszjeles vagy számozott listákat az olyan bekezdések helyett, melyek vesszővel elválasztott kifejezések vagy szavak hosszú sorozatából állnak.

 • Tegyen egyértelmű utalásokaz névmásokra és a dokumentumban található egyéb pontokra.

 • Hacsak nincs valamilyen speciális oka a szenvedő nyelvtani szerkezetek használatának, használjon aktív nyelvtani szerkezetet az angol és más nyugati nyelveken írt dokumentumoknál. Az aktív nyelvtani szerkezetben álló mondatok gyakran rövidebbek és könnyebb megérteni őket, mint azoknak, melyek szenvedő szerkezetben állnak.

 • Következetesen használja az igeidőket.

 • Következetesen használja a neveket és címkéket.

Példák

 • Egy webes alkalmazás súgó oldalát olyan nyelven írják, amely nem fejlettebb, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Mérje fel a szöveg olvashatóságát.

 2. Ellenőrizze, hogy a szöveg alacsonyabb olvasási képességet igényel, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G155: Jelölőnégyzet biztosítása a küldés gombon kívül

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja olyan jelölőnégyzet biztosítása, melyet a felhasználóknak ki kell választaniuk annak megerősítésére, hogy átnézték a bevitt adatokat és készen állnak a végrehajtásra. Ez abban az esetben fontos, amikor a tranzakció jellegéből adódóan visszafordíthatatlan, ha a beviteli hibákat utólag fedezik fel vagy amikor egy művelet eredménye az adattörlés. A szerkesztő biztosít egy meg nem jelölt jelölőnégyzetet, mialatt az oldal betöltődik, és egy címkét: "Megerősítem, hogy a bevitel helyes és készen állok az elküldésre", vagy "Megerősítem, hogy törölni akarom ezt az adatot". A jelölőnégyzetet a küldés gomb közelében kell elhelyezni annak segítéséhez, hogy a felhasználó észrevegye a küldési folyamat során. Amennyiben az űrlap küldésekor nem választják ki a jelölőnégyzetet, a bevitel elutasításra kerül, és a felhasználó figyelmeztetést kap bevitt adatok újra átnézésére, a jelölőnégyzet kiválasztására és az újraküldésre. A bevitel csak akkor kerül elfogadásra, a tranzakció pedig végrehajtásra, amikor a jelölőnégyzetet kijelölték (pl. kipipálták), azaz kiválasztották.

Ez a jelölőnégyzet megakadályozhatja a véletlenszerű űrlapküldéseket és figyelmeztetheti a felhasználót, hogy győződjön meg arról, hogy helyes adatot adott meg. Ez sokkal biztonságosabb, mint egy címkét helyezni a küldés-gombra "a bevitel helyes, beküldés" elnevezéssel. A jelölőnégyzet különálló vezérlőelemként történő biztosítása a küldés-gombtól "dupla ellenőrzésre" készteti a felhasználót, mivel a tranzakció folytatásához a jelölőnégyzetet is ki kell választaniuk és a küldés-gombot is aktiválniuk. Ez, mint olyan, egy mechanizmus az ellenőrzéshez, megerősítéshez és az információ javításához az elküldés végrehajtása előtt.

Megjegyzés: Amikor a felhasználók a jelölőnégyzet kiválasztása nélkül elküldik az információt, nem szabadna elveszíteniük a megadott információt, amikor visszatérnek az űrlapra újbóli elküldés céljából.

Példák

 • Egy online banki szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pénzt utaljanak át különböző országokhoz tartozó számlák között. Mivel az átváltási árfolyamok folyamatosan változnak, a pénzt nem lehet visszaváltani ugyanazon az árfolyamon, amennyiben a felhasználó hibát talál a bevitelében a már végrehajtott tranzakció után. A "küldő számlán", a "fogadó számlán" és az "összeg" mezőn felül található egy jelölőnégyzet az "Ellenőriztem, hogy az összeg, amit át akarok utalni, helyes" feliratú címkével. Amennyiben ezt a jelölőnégyzetet nem választják ki, amikor a felhasználó elküldi az űrlapot, a tranzakció nem kerül végrehajtásra, és erről a felhasználó értesítést kap. Amennyiben a jelölőnégyzetet kiválasztják a (visszafordíthatatlan) tranzakció végrehajtásra kerül.

 • Egy online fizetési rendszer eltárolja a felhasználó bankszámla-információit a fizetés végrehajtása érdekében. A felhasználók számára létezik egy gondosan kidolgozott folyamat az új számlák adatainak megadásához és annak megerősítéséhez, hogy ők a tulajdonosok. Létezik egy lehetőség a régi számlák törléséhez, de amennyiben egy számlát véletlenül törölnek, nehéz lesz azt helyreállítani, és az adott számla tranzakcióinak története elveszik. Ennek következtében az olyan oldalakon, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára a számlák törlését, található egy jelölőnégyzet a "Megerősítem, hogy törölni akarom ezt a számlát" feliratú címkével. Amennyiben ezt a jelölőnégyzetet nem választják ki, amikor a felhasználó elküldi az űrlapot, a számla törlését nem hajtják végre, és a felhasználó hibaüzenetet kap. Csak akkor törlődik a számla, amikor a jelölőnégyzetet kiválasztották.

 • Egy vásárlási webhelyen található kijelentkezési űrlap tartalmaz egy megrendelési, szállítási és számlázási információkat összegyűjtő űrlapot. Az űrlap elküldése után, a felhasználó egy oldalra kerül, ahol az általa elküldött információt áttekintéshez összesítik. Az összefoglaló alatt megjelenik egy jelölőnégyzet az "Ellenőriztem és megerősítem, hogy ez az adat helyes" feliratú címkével. A felhasználónak ki kell jelölnie a jelölőnégyzetet és aktiválnia a "megrendelés végrehajtása" gombot a tranzakció végrehajtása érdekében.

Ellenőrzések

Folyamat

Olyan felhasználók által használt beviteli oldalak esetében, melyek visszafordíthatatlan tranzakciókat eredményeznek:

 1. Ellenőrizze, hogy a küldés gomb mellett biztosítva van egy jelölőnégyzet, amely a bevitel vagy a művelet felhasználói megerősítését kéri.

 2. Ellenőrizze, hogy amennyiben a jelölőnégyzetet nem választják ki az űrlap elküldésekor, a bevitel elutasításra kerül, és a felhasználó figyelmeztetést kap bevitt a adatok ellenőrzésére, a jelölőnégyzet kiválasztására és az újraküldésre.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek


G156: Olyan technológia alkalmazása, amelyhez olyan általánosan hozzáférhető felhasználói programok tartoznak, melyek meg tudják változtatni a szövegblokkok elő- és hátterét

Alkalmazhatóság

Az összes technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Megjegyzések a felhasználói programra és a kisegítő technológia támogatására vonatkozóan

A legtöbb böngésző lehetővé teszi a felhasználó számára a színbeállítások megváltoztatását ahhoz, hogy felülbírálják a szerkesztők CSS és HTML színsémáit. Ez magába foglalja az IE-t az összes Firefox, Mozilla verziót és az Opera 6 feletti verziókat.

Amikor meghatározott színeket bírálnak felül a Firefox-ban és Netscape-ben, a legtöbb Javascript felugró doboz és legördülő menü használhatatlanná válik. A felugró dobozok áttetsző hátteret nyernek a doboz szövegét az oldal szövege fölé helyezve, a legördülő menük pedig vagy áttetszővé válnak, vagy sötétszürke hátteret nyernek.

Az IE 6 nem bírálja felül a háttérszíneket a böngészőben, hacsak nem ugyanaz a háttérszín került kiválasztásra a rendszerbeállításokban.

Leírás

Bizonyos kognitív nehézségekkel küzdő embereknek az előtérben található szöveg és a mögötte látható háttér színképzésénél speciális színösszetételére van szükségük, ahhoz hogy a weboldal tartalmát megértsék. A legismertebb böngészők választási lehetőséget biztosítanak az általános színbeállítás megváltoztatásához. Ebben az esetben a felhasználó által kiválasztott szín felülírja a webszerkesztő által meghatározott előtér- és háttérszíneket.

Jelen teljesítési feltétel megvalósítása érdekében, a webszerkesztőnek úgy kell terveznie az oldalt, hogy az együttműködjön azokkal a böngészőkkel, melyek ilyen vezérlőkkel rendelkeznek, és a szerkesztőnek nem szabad az ilyen vezérlőket felülbírálnia.

Vegye figyelembe, hogy az oldalon található szöveg előtér- és háttérszíneinek felülírása elrejtheti a weboldal csoportosításának és szervezésének vizuális jeleit, sokkal nehezebbé téve a megértést és használatot. Jelen technika nem megfelelő, amikor a háttérszíneket használnak az oldal bizonyos területeinek ábrázolására. Jelen technika megfelelő az olyan technológiák és felhasználói programok számára, melyek nem változtatják meg a keretszíneket, amikor a háttérszínek felülbírálásra kerülnek. Amennyiben háttérszíneket alkalmaznak az oldal területeinek ábrázolásához, a "C23: Specifying text and background colors of secondary content such as banners, features and navigation in CSS while not specifying text and background colors of the main content (CSS) " fejezet alkalmazható, hogy a felhasználó számára lehetővé váljon a fő szöveg színeinek szabályozása, a weboldal szerkezetének megtartása mellett.

Példák

 • Egy weboldal tervezését HTML és CSS alkalmazásával végzik az előtér- és a háttérszínek meghatározásához. A felhasználó az Internet Explorer 7-ben a saját színeit állítja be, és a tartalmat a saját választott előtér- és háttérszíneivel tudja megnézni.

 • Egy weboldalt HTML és CSS alkalmazásával terveznek. Az oldalon található egy hivatkozás ahhoz az útmutatóhoz, amely a különböző böngészők esetében, a színek beállításával foglalkozik.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nyissa meg az oldalt egy olyan böngészőben, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a HTML tartalom színeinek megváltoztatását.

 2. Változtassa meg az előtér- és háttérszíneket a böngésző beállításaiban, úgy hogy azok eltérjenek a tartalomban meghatározottaktól.

 3. Térjen vissza az oldalra és ellenőrizze, hogy a böngészőben újonnan meghatározott előtérben található szöveg színe és a háttér színe felülírva jelenik meg a tartalomban eredetileg meghatározott színekhez képest.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G157: Élő hanghoz feliratozási-szolgáltatás beépítése a weboldalba

Alkalmazhatóság

Minden élő, csak-hang információt megjelenítő technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja valós idejű feliratozási szolgáltatás alkalmazása az élő csak-hang tartalom szöveges változatának biztosításához. Az ilyen szolgáltatásoknál képzett operátorra van szükség, aki meghallgatja az elhangzottakat, és egy speciális billentyűzet használatával beírja a szöveget, kis késéssel. Ezek az operátorok képesek arra, hogy magas szintű pontossággal rögzítsék az élő eseményeket és megjegyzéseket fűzzenek bármelyik, az esemény megértéséhez lényeges, nem beszédhanghoz. A felirat szövegét tartalmazó munkalap ugyanazon a weboldalon érhető el, mint az élő hang tartalom.

Példák

 • Egy internetes rádióállomás a hírszolgáltatásaihoz egy munkalapot biztosít a saját weboldalán. Élő tudósításokat, különösen váratlan események tudósításait írnak át valós idejű feliratozási szolgáltatással és jelenítenek meg a munkalapon.

 • Egy konferencia vagy képernyőmegosztó szolgáltatás magába foglal egy előadás (verbális) valós idejű hangfelvételét lejátszó ablakot. Ezt előre beállítva, egy távoli jelfogójú hang-telefonkonferencia feliratozási szolgáltatással érik el. Az online webkonferenciát vagy képernyőmegosztó szolgáltatást ennek a lehetséges felhasználásnak a szellemében szükséges megtervezni, mert az élő szöveghez használt különálló ablak jelentős használhatósági korlátot fog jelenteni.

 • Egy ismétlődő hangkonferencia online kézfelemelő segédprogramot alkalmaz a sorban állás segítéséhez. Annak érdekében, hogy megkönnyítse ennek a terméknek a használatát, az online jelfogó konferencián használatos feliratozási szolgáltatással együtt, a segédprogramot úgy tervezték, hogy teljesen működőképes legyen egy keskeny munkalapon. Hatékonyságának további fokozása esetében, egy webhelyet úgy hoznak létre, hogy mindkét munkalapot egy darab weboldalon belül jeleníti meg.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a weboldal tartalmaz-e a hangtartalomhoz kapcsolódó munkalapot.

 2. Ellenőrizze, hogy az élő hangtartalom szövege kevesebb, mint 30 másodperc késéssel jelenik meg a munkalapon.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G158: A csak-hang tartalom esetében alternatíva biztosítása az idő-alapú médiához

Alkalmazhatóság

Általános technika. Minden technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja az információ megjelenítésének hozzáférhető alternatív módszerét biztosítani egy csak-hang megjelenítésben.

Egy csak-hang megjelenítésben az információt különféle módokon jelenítik meg, beleértve a párbeszédet és a hangokat ( természetes és mesterséges is). Ugyanannak az információnak hozzáférhető formában történő megjelenítése érdekében, jelen technika magába foglalja az olyan dokumentum előállítását, amely ugyanazt a történetet adja elő és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint az előre rögzített csak-hang tartalom. Jelen technikában a dokumentum hosszú leírásként szolgál a tartalomhoz és magába foglalja a fontos párbeszédeket, valamint a történethez tartozó háttérhangok stb. leírását.

Amennyiben egy aktuális szkriptet alkalmaztak az első helyen a csak-hang tartalom létrehozásához, ez jó kiindulási pont lehet. Mindazonáltal, az előállításban és szerkesztésben, a tartalom gyakran eltér valamilyen módon a szkripttől. Jelen technika esetében, az eredeti szkript javításra kerül, hogy megfeleljen a párbeszédnek és annak, ami ténylegesen történik a hang-megjelenítés végső szerkesztett alakjában.

Példák

 • Egy podcast tartalmazza a legutóbbi szoftverben található új szolgáltatások leírását. Magába foglalja két személy közvetlen beszélgetését az új és frissített szolgáltatásokról, és leírást arról, hogy hogyan használják ezeket. Az egyik beszélő személy olyan kérdéslistából dolgozik, melyet a megbeszélés vázlataként használtak a felvétel előtt. A felvétel rögzítése után a vázlatot szerkesztik és kiegészítik, hogy megfeleljen a párbeszédnek, stb. Az elkészült átiratot, egy csak-hang fájllal együtt, elérhetővé teszik a beszélő személyek webhelyén. A csak-hang tartalmat beazonosító szövegváltozat így szól: "42. Rész: Zap verzió (szöveges átirat következik)", és az átirathoz vezető hivatkozás közvetlenül a csak-hang tartalmat követően kerül biztosításra.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Tekintse meg a csak-hang tartalmat mialatt az idő-alapú média alternatívára hivatkozik.

 2. Ellenőrizze, hogy az átiratban szereplő párbeszéd megegyezik a csak-hang megjelenítésben szereplő párbeszéddel és információval.

 3. Amennyiben a hangfelvétel többszörös hangokat tartalmaz, ellenőrizze, hogy az átirat az egész párbeszéd esetében beazonosítja a beszélő személyt.

 4. Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül legalább az egyik teljesül:

  1. A csak-hang tartalom esetében maga az átirat algoritmikusan meghatározott lehet a szöveges változatból

  2. A csak-hang tartalom esetében az átirat az algoritmikusan meghatározott szöveges változatból kerül beazonosításra

 5. Amennyiben az alternatív változatok különálló oldalon szerepelnek, ellenőrizze a felhasználót a többi változathoz vezető hivatkozások hozzáférhetőségét.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G159: A csak-videó tartalom esetében alternatíva biztosítása az idő-alapú médiához

Alkalmazhatóság

Általános technika. Minden technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja az információ megjelenítésének hozzáférhető alternatív módját biztosítani egy csak-videó megjelenítésben.

Egy csak-videó megjelenítésben az információt különféle módokon jelenítik meg, beleértve az animációt, szöveget vagy grafikát, a beállítást és hátteret, emberek, állatok tevékenységét és megnyilvánulásaikat stb. Ugyanannak az információnak hozzáférhető formában történő megjelenítése érdekében, jelen technika magába foglalja az olyan dokumentum előállítását, amely ugyanazt a történetet adja elő és ugyanazt az információt jeleníti meg, mint az előre rögzített csak-videó tartalom. Jelen technikában a dokumentum hosszú leírásként szolgál a tartalomhoz, és magába foglalja az összes fontos információt, valamint a történethez tartozó látvány, tevékenység, megnyilvánulások stb. leírását.

Amennyiben a csak-videó tartalomhoz tartozó forgatókönyvet alkalmaztak az első helyen a tartalom létrehozásához, ez jó kiindulási pont lehet. Mindazonáltal, az előállításban és szerkesztésben, a végső változat gyakran eltér valamilyen módon a forgatókönyvtől. A forgatókönyv használatának esetében szükséges lehet ennek a javítása, annak érdekében, hogy megegyezzen a csak-videómegjelenítés végső, szerkesztett formájával.

Példák

 • Egy animáció bemutatja, hogy hogyan kell összeszerelni egy fából készült eszközt. Nincs hang, de az animáció számsorozatokat tartalmaz a folyamatban szereplő összes lépés ábrázolásához, valamint nyilakat és kép a képben kiemeléseket, annak illusztrálására, hogy az összeszerelés hogyan történik. Szintén tartalmaz kiemelt animációkat annak szemléltetéséhez, hogy mi történik, ha az összeszerelést helytelenül végzik. A csak-videó tartalmat beazonosító szöveges változat így szól: "Kenyérdoboz összeszerelési videó (szöveges átirat következik)", és a videó szöveges leírása minden lépés teljes szövegű leírását tartalmazza a videón.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Tekintse meg a csak-videó tartalmat mialatt az idő-alapú média alternatívára hivatkozik.

 2. Ellenőrizze, hogy az átiratban szereplő információ ugyanaz, mint a csak-videó megjelenítésben szereplő.

 3. Amennyiben a videó több embert, vagy karaktert tartalmaz, ellenőrizze, hogy az átirat beazonosítja, hogy melyik személy, vagy karakter kapcsolódik a leírt tevékenységekhez.

 4. Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül legalább az egyik teljesül:

  1. A csak-videó tartalom esetében maga az átirat algoritmikusan meghatározott lehet a szöveges változatból

  2. A csak-videó tartalom esetében az átirat az algoritmikusan meghatározott szöveges változatból kerül beazonosításra

  3. Amennyiben az alternatív változatok különálló oldalon szerepelnek, ellenőrizze a felhasználót a többi változatra vezető hivatkozások hozzáférhetőségét.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G160: Olyan információ, fogalmak és folyamatok jelnyelvi változatának biztosítása, melyek megértése szükséges a tartalom használatához

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Néhány siket vagy kognitív nehézségekkel küzdő ember számára a jelnyelv lehet az első nyelv. Számukra az oldal jelnyelvi változata könnyebben megérthető, mint egy írott nyelvű változat. Jelen technika célja biztosítani a tartalom olyan jelnyelvi változatát, amely segíti a jelnyelvet alkalmazó felhasználókat a bonyolult szövegben leírt fogalmak vagy folyamatok megértésében. A jelnyelvi tartalom a szöveg mellett kerül biztosításra.

Mivel ez kiegészítő tartalomnak számít (és nem a tartalomban szereplő beszédhez tartozó jelnyelv) a tartalomtól különállónak kell tekinteni, és nem szükséges szinkronizálni. Annak ellenére, hogy lehetnek alkalmak, amikor ez hasznos lehet, nem kötelező.

Ahhoz, hogy a jelnyelvi változat elérhető legyen a weboldal tartalmának többi részével együtt, a videót közvetlenül be lehet ágyazni a weboldalba, vagy a weboldal tartalmazhat egy hivatkozást, amely egy különálló ablakban előhoz egy videólejátszót. A jelnyelvi változatot szintén biztosítani lehet egy különálló, a videót lejátszó weboldalra vezető hivatkozáson keresztül.

A jelnyelv egy olyan háromdimenziós, vizuális nyelv, amely a jelzést adó kezeit, karjait, vállait, fejét, arcát, ajkát és nyelvét használja. A nézők számára a videónak teljesen rögzítenie kell a jelnyelvet annak megértéséhez, hogy mit jelölnek vele. Általában a jelzést adónak a lehető legközelebb kell állnia a kamerához, úgy, hogy mozgás közben ne lógjon ki semmi a képernyőből (mint például amikor a kezek a videón kívül mozognak) .

A lenti forrásokat tartalmazó részben szerepel arra vonatkozó információ, hogy hogyan találjunk jelnyelvi tolmácsokat.

Megjegyzés 1: Amennyiben a videófelvétel túl kicsi, a jelnyelvi tolmács felismerhetetlen lesz. Amikor olyan videofelvétel készül, amely tartalmazza a jelnyelvi tolmács videóját, győződjön meg róla, hogy az akadálymentességet támogató tartalomtechnológiában létezik egy mechanizmus a videófelvétel teljes képernyős lejátszásához. Máskülönben győződjön meg róla, hogy a videófelvételen a tolmácsot mutató kép mérete ahhoz a mérethez igazítható, amely a videófelvétel teljes képernyős lejátszásánál állt volna fenn.

Megjegyzés 2: Mivel a jelnyelv általában nem a nyomtatott nyelv jelekkel ellátott változata, a szerkesztőnek kell eldöntenie, hogy melyik jelnyelvet alkalmazza. Általában az elsődleges közönség jelnyelvét használják. Összetett közönség esetében, több jelnyelv használható. Lásd a többszörös jelnyelvekhez javasolt technikákat.

Példák

 • Egy jelnyelvi videón, csakúgy mint szövegben biztosított az arra vonatkozó információ, hogy hogyan kérhet segítséget vagy küldhet be a webhellyel kapcsolatos kérdéseket.

 • Webes alkalmazások súgó oldalai jelnyelven, valamint szöveges formában is elérhetők.

 • Egy vállalt webhelye jelnyelvi videókat biztosít az összes termék technikai részletének leírásához.

 • Egy vallásos webhely amerikai jelnyelvet használ azokon a különböző nyelveken, melyeken a webhely elérhető.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítsa be azt a szöveget, amely olyan fogalmakat, vagy folyamatokat tárgyal, melyeket meg kell érteni a tartalom használatához.

 2. Ellenőrizze, hogy szöveget kiegészítő jelnyelv elérhető-e a tartalomban vagy a tartalomban szereplő hivatkozásokon keresztül.

 3. Ellenőrizze, hogy a jelnyelvi kiegészítések megmutatják a szövegben tárgyalt fogalmakat vagy folyamatokat.

Várható eredmények
 • A #2 és a #3 ellenőrzések teljesülnek.


G161: Keresési funkció biztosítása, amely segíti a felhasználót a tartalom megtalálásában

Alkalmazhatóság

Az összes, űrlapokat tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

A weboldalakat átkutató keresési funkció biztosítása olyan tervezési stratégia, amely a felhasználók számára a tartalom megtalálásának módját kínálja fel. A felhasználók speciális szavak vagy kifejezések keresésével megtalálhatják a tartalmat, anélkül, hogy szükségük lenne a webhely megértésére vagy a szerkezeten történő keresztül navigálásra. Ez gyors és könnyű módja lehet a tartalom megtalálásának különösen a nagy webhelyeken.

Bizonyos keresővel foglalkozó vállalatok webhelyeknek ingyenes hozzáférést kínálnak fel keresési alkalmazásaikhoz. Rendelkezésre állnak olyan keresőmotorok, melyeket a ember telepíteni tud a saját szerverére. Bizonyos webes működéssel foglalkozó vállalatok olyan kereső szkripteket kínálnak, melyeket az ügyfelek feltelepíthetnek saját oldalaikra. A legtöbb szolgáltató eszközeinek fizetős változatát is felkínálja, sokkal fejlettebb szolgáltatásokkal.

Tovább növeli a keresési funkció akadálymenetességét az olyan keresési funkciók implementálása, amely elvégzi a kifejezések helyesírás-ellenőrzését, magába foglalja a kifejezések különböző végződéseit (szótő keresése), és amely engedélyezi a különböző terminológiák használatát (szinonimák).

A keresési funkció hozzáadása vagy egy egyszerű űrlap hozzáadaása a weboldalhoz, ami gyakran egy szövegmező kifejezések kereséséhez és egy keresést elindító gomb, vagy egy keresőűrlapot tartalmazó oldalra vezető hivatkozás hozzáadásával. A keresőűrlapnak természetesen hozzáférhetőnek kell lennie.

Az olyan technikák, melyeket a keresőmotorok belső keresési eredményeinek optimalizálására használnak, szintén támogatják a belső keresőmotorokat és sokkal hatékonyabbá teszik őket: kulcsszavakat, META címkéket és egy hozzáférhető navigációs szerkezetet használnak. A kereső webhelyek útmutatót biztosítanak ahhoz, hogy hogyan kell előállítani keresésre optimalizált tartalmat, például a Microsoft útmutató a sikeres indexeléshez, a Google-barát webhely létrehozása és a Yahoo! Keresési tartalom minőségére vonatkozó irányelvek.

Példák

Példa 1: Egy vásárlási webhely

Egy vásárlási webhely olyan különböző kategóriákba rendezi a saját termékeit, mint a női ruhák, férfiruhák és gyerekruhák. Ezekhez olyan alkategóriák tartoznak, mint a női felsők, nadrágok, cipők és kiegészítők. Minden oldal tartalmaz egy keresőűrlapot. A felhasználók egy keresési mezőbe begépelhetik a termékszámot vagy a termékleírást, és így közvetlenül az adott termékhez lépnek, ahelyett, hogy a megtaláláshoz szükséges lenne számukra a termékkategóriákon történő átnavigálás.

Példa 2: Egy információs központ

Egy információs központ egy vállalat termékeiről több ezer oldalas támogató információt tartalmaz. Egy keresőűrlap lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csak az információs központ oldalait vizsgálják, és találják meg azokat a cikkeket, melyek a keresett kifejezéseket tartalmazzák.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a weboldal tartalmaz egy keresőűrlapot vagy egy kereső-oldalra vezető hivatkozást

 2. Gépelje be a szöveget abba a keresési űrlapba, amely a weboldalak halmazában szerepel

 3. Indítsa el a keresést

 4. Ellenőrizze, hogy a felhasználó arra az oldalra kerül, amely a keresett kifejezést tartalmazza

 5. Ellenőrizze, hogy a felhasználó arra az oldalra kerül, amely a keresett kifejezést tartalmazó oldalakra vezető hivatkozások listáját foglalja magába

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül, és vagy a #4, vagy a #5 ellenőrzés teljesül.


G162: Címkék elhelyezése az összefüggések kiszámíthatóságának maximalizálásához

Alkalmazhatóság

Az összes, űrlapokat támogató technológia

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Amikor az űrlapmezők címkéit olyan pozícióba helyezik, amire a felhasználók vizuálisan is számítanak, könnyebbé válik a bonyolult űrlapok megértése és a speciális mezők megtalálása. A legtöbb mező esetében a címkéket közvetlenül a mező elé helyezik, ami a balról jobbra haladó írás esetében, vagy a mező bal oldalán vagy fölötte van, és a jobbról balra haladó írás esetében a mező jobb oldalán vagy fölötte helyezkedik el. Választógombok és jelölőnégyzetek esetében a címkéket a mező mögé helyezik.

Ez a helyzet, pozíció definiált, mert ez az általánosan elfogadott (és ezért a leginkább kiszámítható) címke-elhelyezés a mezők, a választógombok és a jelölőnégyzetek esetében.

A címkéket a beviteli mezők előtt helyezik el, mivel a mezők néha különböző hosszúságúak. Az előrehelyezés lehetővé teszi, hogy a címkék sorban álljanak. Szintén könnyebb megtalálni a címkéket a képernyőnagyítókkal, mivel közvetlenül a mező előtt állnak, és függőleges oszlopban is megtalálhatók(amikor a mezők eleje függőlegesen sorakozik fel). Végül, ha a mezőben adat található, könnyebb az adat megértése vagy ellenőrzése, amennyiben valaki először a címkét olvassa el, majd utána a tartalmat, és nem fordítva.

A jelölőnégyzeteknek és válsztógomboknak egységes szélességük van, míg a címkéiknek általában nincs. Ennek következtében a választógomb vagy jelölőnégyzet előre helyezése lehetővé teszi, hogy mind a gombok, mind a címkék függőlegesen sorakozzanak fel.

Példák

Példa 1: Címkék a szövegmezők fölött

Two form fields with labels positioned immediately above them.

Példa 2: Címkék a szövegmezőktől balra

Two form fields with labels positioned immediately to the left.

Példa 3: Címkék a választógombok jobb oldalán

A group of form controls contains two radio buttons with labels positioned to the right of the radio buttons.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A weboldalon található, minden egyes űrlapmező esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy az űrlapmezőhöz látható címke tartozik.

 2. Amennyiben az űrlapmező jelölőnégyzetnek vagy választógombnak számít, ellenőrizze, hogy a címke közvetlenül a mező mögött áll.

 3. Amennyiben az űrlapmező nem jelölőnégyzet vagy választógomb, ellenőrizze, hogy a címke közvetlenül a mező előtt áll.

Várható eredmények
 • Az összes ellenőrzés teljesül.


G163: Kikapcsolható, szabványos diakritikus jelek használata

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a felhasználók számára egy mechanizmust biztosítani a szabványos diakritikus jelek ki és bekapcsolásához.

Számos nyelv alkalmaz diakritikus jeleket vagy mellékjeleket egy szó kiejtésének jelölésére vagy a szavak megkülönböztetésére. Bizonyos nyelvek mellékjeleket használhatnak a magánhangzók jelölésére, a mássalhangzó kettőzés jelölésére, egy magánhangzó vagy mássalhangzó hiányának jelzésére, vagy más egyéb célból. Annak ellenére, hogy az ilyen mellékjelek nélküli szöveg olvasható, a kiegészítő mellékjelek növelhetik az olvashatóságot.

Példák

Példa 1

Egy hawaii nyelven írt weboldal az összes diakritikus jelet megjeleníti alapértelmezettként, és olyan hivatkozásokat biztosít, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára a diakritikus jelek megjelenítési szintjének kiválasztását:

 • Ne jelenjenek meg diakritikus jelek

 • Az ?okina kifejezéshez használja a (?) lábjelet, de ne jelenítse meg a makrónokat

 • Jelenjen meg minden diakritikus jel

Az oldal látogatója kiválasztja a számára kedvező szintet, és ezt a beállítást eltárolják egy szekció sütiben (cookie). A szekció időtartama alatt minden következő oldalnak hozzáférése lesz a sütihez, és a kiválasztott szintnek megfelelően jelenítik meg vagy rejtik el a mellékjeleket.

A szerver oldalon a tartalmat az összes diakritikus jellel együtt tárolják. Amennyiben egy látogató kevesebb vagy több mellékjelet szeretne, a szerveroldali funkció igény szerint kicseréli vagy eltávolítja a mellékjeleket, mielőtt visszaküldené a választ.

Példa a Hawaii nyelv internetes oldalon.

Ellenőrzések

Folyamat

Bármelyik weboldal esetében, amit olyan emberi nyelven írtak, amely diakritikus jeleket használ a jelentések megkülönböztetéséhez:

 1. Ellenőrizze, hogy a tartalom alapértelmezett változata diakritikus jeleket használ.

 2. Ellenőrizze, hogy létezik egy mechanizmus a diakritikus jelek ki és bekapcsolásához.

 3. Ellenőrizze, hogy mechanizmus használata a diakritikus jelek kikapcsolásához, olyan tartalmat eredményez, amely nem jeleníti meg a diakritikus jeleket.

 4. Ellenőrizze, hogy mechanizmus használata a diakritikus jelek bekapcsolásához, olyan tartalmat eredményez, amely megjeleníti a diakritikus jeleket.

Várható eredmények
 • A #1 - #4 ellenőrzések teljesülnek.


G164: Előre definiált időtartam biztosítása közvetlenül egy űrlap elküldése után, amikor az ügyfél még frissítheti vagy visszavonhatja a rendelést

Alkalmazhatóság

Az összes, űrlapokat támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy helyreállítsák a rendeléskor elkövetett hibákat, úgy, hogy időt biztosítanak számukra, amely alatt ki tudják törölni vagy meg tudják változtatni magát a rendelést. Általában a szerződés vagy rendelés jogi kötelezettségnek számít és nem lehet visszavonni. Ennek ellenére, egy webhelyen választható ez a lehetőség, amely biztosítja a felhasználók számára a hibák helyreállítását.

A webtartalomnak közölnie kell, hogy az űrlap elküldése után mennyi ideig tart a visszavonási időtartam és, hogy mi a rendelés visszavonásának folyamata. Nem biztos, hogy lehetséges online módon elvégezni a visszavonási folyamatot. Például, lehetséges, hogy írott megjegyzés elküldése szükséges a weboldalon megadott címre.

Példák

Példa 1: Online vásárlás

Egy online vásárlási webhely a vásárlást követően 24 óráig engedélyezi a felhasználóknak a vásárlások visszavonását. A webhely elmagyarázza a szabályokat, és a felhasználónak e-mailben küldi el a vásárlási nyugtán található, a szabályokra vonatkozó összefoglalót. 24 óra múlva a tételt leszállítják a felhasználó részére, és többé már nem lehet visszavonni.

Példa 2: Egyéni rendelések

Egy webhely olyan egyéni sportzakókat értékesít, melyeket rendelés szerint készítenek el. Az ügyfél kiválasztja a ruhaanyagot és megadja a testméreteket a szabónak. A webhely három napot ad az ügyfél számára, hogy módosítsa vagy törölje a rendelést. Amint az anyagot az ügyfél meghatározása alapján kiszabták, már nincs lehetőség a rendelés megváltoztatására vagy visszavonására. A vállalat cégpolitikája a webhelyen kerül bemutatásra.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a weboldaltartalmaz leírást egy rendelés visszavonásának vagy megváltoztatásának időtartamára vonatkozóan.

 2. Ellenőrizze, hogy a weboldal leírja a rendelés visszavonására vagy megváltoztatására vonatkozó folyamatot.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek.


G165: Az alapértelmezett fókuszjelző használata a platformon, hogy a jól látható, alapértelmezett fókuszjelzők átvehessék a funkcióját

Alkalmazhatóság

Fókuszálható elemeket tartalmazó technológiák

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Az operációs rendszerekhez egy eredeti fókuszjel tartozik, amely számos felhasználói programban elérhető. Az alapértelmezett fókuszjelző megjelenítése nem mindig látható jól, és még nehezebb lehet észrevenni bizonyos hátterek előtt. Mindazonáltal számos platform lehetővé teszi a felhasználó számára a személyre szabott fókuszjelző megjelenítését. A kisegítő technológia szintén megváltoztathatja az eredeti fókuszjelző megjelenését. Amennyiben az eredeti fókuszjelzőt használja, a láthatóságára vonatkozó bármelyik egész rendszerre kiterjedő beállítás átkerül a weboldalra. Amennyiben Ön rajzolja meg a saját fókuszjelzőjét, például a felhasználói tevékenységre adott válaszként az oldal részeinek színezésével, ezek a beállítások nem kerülnek át, és a kisegítő technológiák (AT) általában nem lesznek képesek megtalálni az Ön fókuszjelzőjét.

Példák

Példa 1

A Microsoft Windows rendszerben az alapértelmezett fókuszjelző egy egy-képpont vastagságú, fekete pontozott vonal, a fókuszba került elem körül. Egy fekete hátterű oldalon, ezt nagyon nehéz észrevenni. Az oldal készítője az alapértelmezett fókuszt használja, és a felhasználó a Windows-ban az egyéni igényekre alakítja, hogy világos színű legyen.

Példa 2

HTML-ben az űrlapelemeket és hivatkozásokat az alapértelmezés alapján lehet fókuszba helyezni. Ezen kívül, bármelyik >= 0 tabulátorindex tulajdonsággal rendelkező elem fókuszba kerülhet. A fókuszba került elem mindkét típusa a rendszer fókuszjelzőjét használja és a fókuszjelző stílusában felveszi a platformváltozásokat.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Használja platformjának szolgáltatásait a fókuszjelző megjelenésének személyre szabásához

 2. A tabulátor használatával lapozzon keresztül az oldalon, a fókusz útvonalát megfigyelve

 3. Ellenőrizze, hogy minden vezérlő esetében látható a fókuszjelző

Várható eredmények
 • A#3 ellenőrzés teljesül


G166: Olyan hang biztosítása, amely leírja a fontos videótartalmat, és akként is biztosítja azt

Alkalmazhatóság

Az összes olyan technológia, amely videótartalmat foglal magába

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

A csak-videó tartalom hozzáférhetetlen a vak és a csökkent látóképességű emberek számára. Ennek következtében számukra fontos, hogy legyen egy hangváltozat. Az egyik módszer erre a videón szereplő információt leíró hangfelvétel biztosítása. A hangnak az interneten általánosan használt hangformátumnak kell lennie, mint például az MP3.

Példák

Példa 1

Egy weboldalhoz egy Marson leszálló űrhajó, csak-videó megjelenítéséhez vezető hivatkozás tartozik. A videóhoz vezető hivatkozás egy űrhajó fényképe. A videófelvétel közelében található egy hivatkozás, mely a felvételt leíró személy hangfájlához vezet. Ez hasonlóan néz ki, mint a következő HTML példakód.

Példa kód:


<a href="../video/marslanding.mp4"><img src="../images/spaceship.jpg" 
  alt="Mars landing, video-only" width="193" height="255"/></a>
<br />
<a href="Mars_landing_audio.mp3">Audio description of "Mars Landing"</a>

Ellenőrzések

Folyamat

A csak-videó tartalmat magába foglaló weboldal esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy közvetlenül a csak-videó tartalom előtt vagy mögött, található egy hangváltozathoz vezető hivatkozás.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G167: Egy mező céljának megjelölése a közvetlenül mellette elhelyezkedő gomb használatával

Alkalmazhatóság

Az összes, űrlapokat tartalmazó technológia

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Amikor egy gomb egy beviteli mezőn előhív egy funkciót, valamint érthető szövegű címke tartozik hozzá és a beviteli mezővel szomszédosan jelenik meg, akkor a gomb is a beviteli mező címkéjéhez hasonlóan működik. Ez a címke segíti a felhasználókat a mező céljának megértésében, a weboldalon ismétlődő szöveg bevezetése nélkül. Azok a gombok, amelyek az egyszerű szöveges mezőket jelölik címkével, rendszerint a beviteli mezőt követik.

Megjegyzés: A 4.1.2 teljesítési feltétel révén a mezőnek szintén rendelkeznie kell egy algoritmikusan meghatározott névvel.

Példák

Példa 1: Keresés funkció

Egy weboldal szöveges mezőt tartalmaz, ahol a felhasználó keresési kifejezéseket adhat meg, és egy "Keresés" (Search) címkéjű gombot a végrehajtáshoz. A gombot közvetlenül a szöveges mező mögött helyeznek el úgy, hogy érthető legyen a felhasználó számára, hogy ez az a szöveges mező, ahol a keresési kifejezést megadhatja.

A text field with a button positioned to the right demonstrating the use of a button to label a field.
Példa 2: Egy űrlap kiválasztása

Az Egyesült Államokban egy felhasználónak ki kell töltenie egy űrlapot. Mivel az Egyesült Államokon belül, a különböző államokban eltérnek a törvények és a követelmények, a felhasználónak a lakóhelye szerinti űrlapváltozatot kell kiválasztania. Egy legördülő lista lehetővé teszi a felhasználó számára az egyik állam kiválasztását. A szomszédos gomb a "Válassza az állam szerinti űrlapot!" felirattal címkézett. A gomb megnyomásával a felhasználó a választott államhoz tartozó űrlapot tartalmazó weboldalra kerül.

Ellenőrzések

Folyamat

Jelen technikát alkalmazó mező és gomb esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy a mező és a gomb szomszédosak egymással az algoritmikusan meghatározott olvasási sorrendben.

 2. Ellenőrizze, hogy a mező és a gomb megjelenítése egymáshoz viszonyítva szomszédos.

Várható eredmények
 • Az összes ellenőrzés teljesül.


G168: Megerősítés kérése a kiválasztott művelettel való folytatáshoz

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja megerősítés kérése a felhasználótól annak bizonyítására, hogy a kiválasztott művelet a felhasználó saját, szándékos tevékenysége. Olyan helyzetekben alkalmazza ezt a technikát, ahol a műveletet a végrehajtás után nem lehet visszavonni. Ez segíti a felhasználókat abban, hogy elkerüljék a véletlenszerű űrlapküldést vagy adattörlést.

Például, ez akkor történhet meg, amikor a felhasználó arra számít, hogy a 'küldés' és 'törlés' gombok nem az adott sorrendben jelennek meg, és túlságosan gyorsan választja ki az egyik gombot ahhoz, hogy észrevegye a váratlan parancsot. A megerősítési igény megjelenítése lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felismerje a hibát és vagy leállítsa az adatküldést, vagy megállítsa a bevitt adatok elvesztését.

A megerősítési igénynek tájékoztatnia kell a felhasználót a kiválasztott műveletről és a folytatás következményeiről.

Példák

Példa 1: Légi utazás

Egy online utazási webhely megengedi a felhasználóknak, hogy olyan utazási útvonalakat hozzanak létre, melyek helyjegyeket foglalnak le különböző légitársaságoknál. A felhasználók kikereshetik, javíthatják, törölhetik aktuális útvonalaikat. Amennyiben a felhasználónak törölnie kell az utazási tervét, a weboldalon megtalálja az útvonalat és kitörli az aktuális útvonallistáiból. Ez a művelet a helyjegyfoglalásának törlésével végződik és nem visszavonható. A felhasználó értesítést kap, hogy a kiválasztott művelet törölni fogja aktuális helyjegyfoglalását és nem lehetséges, hogy árban hasonló foglalást tud tenni ugyanazon a járaton, miután a törlési műveletet elvégezték. A felhasználót megkérik, hogy erősítse meg vagy vonja vissza az útvonal törlését.

Példa 2: Webmail

Egy Webmailes alkalmazás a felhasználói e-mailt üzenetet szerveren tárolja, olyan módon, hogy bárhonnan hozzáférhető a weben. Amikor egy felhasználó töröl egy e-mail üzenetet az a lomtárba kerül, ahonnan visszaszerezhető, amennyiben véletlenül törölték ki. Létezik egy "lomtár ürítése" parancs, a lomtárban található üzenetek törléséhez a szerverről. Amikor a lomtárat kiürítették, az üzeneteket nem lehet többé visszaszerezni. A lomtár kiürítése előtt, a felhasználót megkérik, hogy erősítse meg vagy vonja vissza az e-mail törlését a lomtárból.

Példa 3: Online teszt

Egy teszthez tartozó válaszok összegyűjtéséhez űrlapot használnak. Amikor a 'küldés', vagy a 'törlés' gombot kiválasztják, a felhasználónak megjeleník egy weboldal, amely tájékozatja a lehetőségeiről és a folytatáshoz megerősítést kér. Példa 1: "Az űrlap törlését választotta. Ezzel törölni fogja az összes korábban megadott adatot, és nem küld el semmilyen választ. Törölni akarja az űrlapot? [igen gomb] [nem gomb]" Példa 2: "Az űrlap beküldését választotta. Ezzel a megadott adatokat a végső válaszként fogja elküldeni és nem tud rajtuk változtatni. El akarja küldeni az űrlapot? [igen gomb] [nem gomb]"

Példa 4: Kereskedelmi részvények

Egy részvények értékesítésével foglalkozó webhely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy részvényeket és egyéb értékpapírokat vásároljanak és adjanak el. Amennyiben a felhasználó a kereskedési időszak alatt végez tranzakciót egy párbeszédablak jelenik meg, tájékoztatva a felhasználót arról, hogy a tranzakció azonnali és visszafordíthatatlan és a párbeszédablakhoz tartozó gombok a következőket jelölik: "folytatás" vagy "visszavonás".

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Kezdeményezzen olyan műveletet, melyet nem lehet visszafordítani vagy megváltoztatni.

 2. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott művelet megerősítése lehetséges.

 3. Ellenőrizze, hogy a művelet megerősíthető és visszavonható.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G169: Szövegigazítás csak az egyik oldalon

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Számos kognitív nehézségekkel küzdő embernek nagy problémát jelentenek a sorkizárt szerkesztésű szövegblokkok (a jobb és baloldali margókhoz egyaránt igazított). A szavak közötti térköz az oldalon lefelé futó "fehér folyamot" hoz létre, melyek bizonyos emberek számára megnehezítik a szöveg olvasását. Ez a hibajelenség olyan helyzeteket ír le, ahol hasonló zavaró szövegelrendezés merül fel. A legjobb módszer az ilyen probléma elkerülésére a teljesen sorkizárt szövegmegjelenítés létrehozása.

Példák

Példa 1

A legtöbb technológia esetében egyszerűen ki kell hagyni az igazítási nyilatkozatokat. Például, a következő szöveg alaphelyzetben balra igazított lesz HTML-ben, ahol az oldal nyelve jobbról balra halad.

Példa kód:

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, ...
</p> 
Példa 2

Egy weboldal kevert igazítású szakaszokat tartalmaz. Az oldal törzsében található bekezdések bal oldali margóhoz igazítottak. A szöveg szintén tartalmaz számos, jobb oldali margóhoz igazított, behúzott idézetet.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nyissa meg az oldalt egy általános böngészőben.

 2. Ellenőrizze, hogy a tartalom nem sorkizárt (a jobb és baloldali margókra egyaránt igazított).

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzési folyamat teljesül.


G170: Olyan az oldal elején megtalálható vezérlő biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára az automatikusan felhangzó hangok kikapcsolását

Alkalmazhatóság

Az összes olyan technológia, ahol a hangot automatikusan lehet lejátszani.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználó számára, hogy kikapcsolja az oldal betöltésekor automatikusan elinduló hangot. A hangot kikapcsoló vezérlőt az oldal elején kell elhelyezni, hogy a felhasználók könnyen és gyorsan megtalálják. Ez hasznos azok számára, akik kisegítő technológiákat alkalmaznak (mint a képernyőolvasók, képernyőnagyítók, kapcsolómechanizmusok stb.), és azoknak is, akik nem használhatnak ilyet (mint azok, akik kognitív, tanulási és nyelvi nehézségekkel küzdenek).

Jelen technikában a szerkesztő egy olyan vezérlőt vesz fel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára bármilyen automatikusan elinduló hang kikapcsolását. A vezérlőnek kezelhetőnek kell lennie a billentyűzetről, elhelyezése a léptetési és olvasási sorrend elején legyen, és érthető címkével jelezze, hogy le fogja kapcsolni az éppen játszott hangot.

Példák

Példa 1

Egy weboldal egy olyan idő-alapú média megjelenítést tartalmaz, amely magába foglal egy hangfelvételt, valamint egy fűnyíró-gép javítását leíró, animált videót. Az oldal 2 olyan gombot tartalmaz, mint a "Szünet" és "Megállít", amelyek átadják a vezérlést a felhasználónak, amikor és ha az idő-alapú média működik.

Példa 2

Egy weboldal egy beágyazott rövidfilmet tartalmaz. Az oldal magába foglal egy olyan gombot, mint a "Film megállítása", amely lehetővé teszi a felhasználó számára a film szüneteltetését.

Példa 3

Egy weboldal egy olyan Flash megjelenítést tartalmaz, amely videót és hangot foglal magába. Az oldal tartalmaz egy olyan gombot, mint a "Multimédia kikapcsolása", amely lehetővé teszi a felhasználó számára bármilyen videó- és hanglejátszás megállítását.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön be egy weboldalt.

 2. Ellenőrizzen, olyan zenét, vagy hangokat, melyek automatikusan kezdődnek.

 3. Ellenőrizze, hogy az oldal elején biztosított egy olyan vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a hangok kikapcsolását.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G171: Hanglejátszás csak a felhasználó kívánsága esetén

Alkalmazhatóság

Az összes hanglejátszásra képes technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználó számára hangok használatának szabályozását a webtartalomban. Olyan személy, aki képernyőolvasót használ nagyon figyelemelterelőnek és nehéznek találhatja képernyőolvasójának hallgatását, amennyiben a webtartalomból is hangok szólnak. Egy módszer biztosítása a csak kérés szerinti hanglejátszásra, megadja a felhasználó számára szükséges vezérlést bármilyen hang vagy egyéb audioanyag meghallgatásához anélkül, hogy azt a képernyőolvasó kimenete megzavarná.

Példák

Példa 1

Egy a szürkebálnákat védő társaság weboldala a szürkebálnák énekének végtelenített háttérhangjával rendelkezi. Az oldalon vízcsobogás hangjai is hallható. A hang nem kezdődik automatikusan. Ehelyett a webtartalom az oldal tetején biztosít egy hivatkozást, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a hang indítását kézzel. A gomb felirata: "Hang bekapcsolása." A "hang bekapcsolása" gomb megnyomása után a hangok hallhatók lesznek. Ekkor a felhasználó számára megjelenik a "hang kikapcsolása" opció.

Példa 2

Egy hivatkozás biztosított egy olyan hangfájlhoz, amely a szürkebálnák hangjait tartalmazza. A hivatkozás szövege közli, hogy: „Hallgassa meg a szürkebálnák énekét (mp3)."

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön be olyan weboldalt, amelyről ismert, hogy 3 másodpercnél hosszabb hangot tartalmaz.

 2. Ellenőrizze, hogy a hanglejátszás nem kezdődik el automatikusan.

 3. Ellenőrizze, hogy létezik egy módszer a felhasználó számára a hangok kézi indításához.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G172: Mechanizmus biztosítása a teljes sorkizárás eltávolításához a szövegben

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy az oldalnak ne legyen teljesen sorkizárt változata (balra és jobbra egyaránt sorkizárt).

Lehetnek olyan körülmények, amikor elrendezési célokból egy szerkesztő teljes sorkizárt szöveget akar. Az ilyen esetekben elégséges egy olyan szolgáltatást biztosítani, amely eltávolítja a szöveg sorkizárását. A vezérlőnek könnyen megtalálhatónak és hozzáférhetőnek kell lennie, és az oldal elején kell állnia.

Megjegyzés: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

Példa 1

Egy klasszikus regény az interneten egy olyan webhelyen szerepel, amely megpróbálja másolni a teljes sorkizárást tartalmazó, eredeti kinyomtatott példány kinézetét. Közel az oldal tetejéhez, biztosított egy gomb a "teljes sorkizárás eltávolítása" szöveggel, és egy stílusváltó technikát alkalmaznak a stíluslap kicseréléséhez. Az új stíluslap a szöveget csak balra igazítja.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nyisson meg egy oldalt teljes sorkizárással.

 2. Ellenőrizze, hogy létezik-e egy szolgáltatás a teljes sorkizárás eltávolításához.

 3. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás eltávolítja a teljes sorkizárást.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G173: Egy film hangzó leírással rendelkező változatának biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik, hangot és videót támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja biztosítani az olyan videó tartalom második változatát, amely hangzó leírást biztosít azért, hogy a vak emberek képesek legyenek megérteni az audiovizuális anyagot.

Mivel napjainkban a legtöbb felhasználói program nem tudja egyesíteni a többszörös hangfelvételeket, jelen technika további hanginformációt ad a szinkronizált médiához úgy, hogy biztosítja a film egy második változatát, ahol az eredeti hangfelvételt és a hangzó leírást egyetlen felvétellé egyesítették. Ez a kiegészítő információ az olyan tevékenységekre, karakterekre, jelenetváltásokra és képernyőszövegekre (nem feliratok) összpontosít, melyek fontosak a tartalom megértéséhez.

Mivel az nem hasznos, ha ez az új információ elfedi az alap hanginformációt az eredeti hangfelvételen (vagy a hangos hanghatások fedik el), az új információt a párbeszédek és hanghatások közötti szünetekben adják hozzá. Ez korlátozza a kiegészítő információt, amit a programhoz lehet adni.

A film második változatának biztosítása, amely elsődleges hangfelvételként magába foglalja a hangzó leírást, hozzáférhetővé teszi ezt a tartalmat a vak emberek számára, akiknek nemcsak a párbeszédet szükséges hallaniuk, hanem a videó olyan kontextusát és más vonatkozását, melyet a karakterek párbeszéde önmagában nem közvetít.

Példák

 • Egy opera előadás videójának két változat érhető el. Az első változat csak zenét tartalmaz. A második változat zenét és az előadók színpadi tevékenységét leíró hangot egyaránt tartalmazza.

 • Egy zsonglőr gyerekcsoport előtti előadásának videója a hangzó leírással együtt tartalmaz egy változatot. A hangzó leírás narrátora leírja a tételek számát és típusát, melyekkel a zsonglőr dolgozik, valamint a gyerekek reakcióit az előadás alatt.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Nyissa meg azoknak a fontos vizuális részleteknek a médiaváltozatát, melyeket nem lehet egyedül a fő hangfelvételből megérteni.

 2. Hallgassa meg a filmet.

 3. Ellenőrizze, hogy a párbeszédek közötti szüneteket a vizuális tartalomra vonatkozóan a fontos információ továbbítására használják-e.

 4. Amennyiben az alternatív változat(ok) egy különálló oldalon találhatók, ellenőrizze az olyan hivatkozás(ok) elérhetőségét, mely(ek) lehetővé teszi(k) a felhasználó számára, hogy a másik változathoz jusson.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G174: Elégséges kontrasztaránnyal rendelkező vezérlő biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elégséges kontrasztot alkalmazó megjelenítésre kapcsoljon

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Amikor a szöveg és a háttere közötti kontrasztot az oldal néhány részén nem úgy tervezték, hogy megfeleljen a kontrasztszintre vonatkozó 1.4.3 vagy 1.4.6 teljesítési feltételnek, lehetséges teljesíteni ezeket az irányelveket a megfelelőségi követelményeknek megfelelően (1. Megfelelőségi követelmény). szereplő "alternatív változat" kikötés alkalmazásával. Az oldalon szereplő hivatkozás vagy vezérlő, vagy képes megváltoztatni úgy az oldat, hogy az összes szempont teljesüljön, vagy a látogatót az oldal egy olyan új változatához viszi, amely a kívánt szinten megfelel.

Jelen technika sikeres alkalmazásához három dolognak kell teljesülnie.

 1. Az eredeti oldalon szereplő hivatkozásnak vagy vezérlőnek meg kell felelnie a kívánt teljesítési feltétel kontraszt-követelményinek. (Amennyiben a felhasználó nem látja a vezérlőt, nem biztos, hogy az új oldalra tud lépni.)

 2. Az új oldalnak ugyanazt az információt és funkciót kell tartalmaznia, mint az eredeti oldalnak.

 3. A megfelelőség igényelt szintjének eléréséhez az új oldalnak meg kell felelnie az összes teljesítési feltételnek. (pl. nem elég, hogy az új oldalnak csak igényelt kontrasztszintje legyen, de máskülönben nem teljesíti a megfelelőséget).

Jelen technika használható az 1.4.3 teljesítési feltétel megvalósításához úgy, hogy oldal alternatív változatán a szöveg (vagy képként reprezentált szöveg) 4.5:1 kontrasztú, bármelyik nagy szöveg (vagy képként reprezentált nagy szöveg) a hátterével 3:1 kontrasztú. Amennyiben az oldal alternatív változatához tartozó minden szöveg (vagy képként reprezentált szöveg) 7:1 kontrasztú és a nagy betűméretű szöveg (vagy képként reprezentált nagy betűméretű szöveg) 4,5:1 kontrasztú, akkor az 1.4.3 és 1.4.6 teljesítési feltételeknek egyaránt megfelel.

Megjegyzés: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

 • Egy oldalhoz, amely néhány olyan fejléccel rendelkezik, melyek nem felelnek meg a 3:1 kontraszt követelményeknek, tartozik egy magas kontrasztú (5:1) hivatkozás az oldal tetején. A hivatkozás a felhasználót az oldal új változatához viszi, ahol az összes szöveg és a képként reprezentált szöveg 4,5:1 kontrasztú.

 • Egy oldal effektusként árnyékolt háttereket használ, de ez azt eredményezi, hogy a szöveg háttér kontrasztja 4:1. Az oldal tetején található vezérlő közli, hogy: "magas kontraszt". A hivatkozásra kattintás a használathoz különböző stílusokat eredményez és módosítja a háttérszíneket a 7:1 kontraszt eléréséhez.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik olyan hivatkozás vagy a vezérlő az eredeti oldalon, amely hozzáférést biztosít az alternatív változathoz.

 2. Ellenőrizze, hogy az éppen vizsgálat alatt álló, eredeti oldalon szereplő hivatkozást vagy vezérlőt, amely az adott megfelelőségi szintre vonatkozó teljesítési feltételnek megfelel.

 3. Ellenőrizze, hogy az éppen vizsgálat alatt álló alternatív változat az adott megfelelőségi szintre vonatkozó kontrasztnak és az összes többi teljesítési feltételnek megfelel.

Várható eredmények
 • Mind a három ellenőrzés teljesül.


G175: Többszínű kijelölő eszköz biztosítása az oldalon az elő- és háttér színekhez

Alkalmazhatóság

Bármelyik olyan technológia, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a beállítások tárolását a más oldalakon történő újrafelhasználáshoz.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy a weboldal vagy weboldalak halmaza tartalmazzon egy olyan vezérlőt, amely lehetővé teszi a felhasználóknak a tartalom elő- és háttér színeinek igény szerinti kiválasztását. Jelen technikát létre lehet hozni bármelyik olyan technológia használatával, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a beállítások megjegyzését és oldalakon keresztüli használatát. Ennek alkalmazásával a szerkesztő egy olyan színválasztó vezérlőt emel be a webhelyen, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az előtér és háttérszín beállítások kiválasztását és elmentését ahhoz, hogy egy webhelyhez tartozó oldalakon használni tudják. Az oldalakat úgy tervezték, hogy keressék az ilyen beállításokat és alkalmazzák őket, amikor elmentett beállításokat találnak.

Számos kognitív nehézséggel küzdő felhasználónak problémát okoz a fehér alapon álló szabályos fekete szöveg. Néha a szöveghez és a háttérhez használt különböző színekkel, sokkal jobban el tudják olvasni a szöveget és néha ezek a színkeverések nagyon specifikusak, nem általánosan használtak(például barna szín a kéken).

Néhány ilyen felhasználó számára a böngésző színbeállítási vagy az operációs rendszer színbeállítási lehetőségei nehezen használhatóak. A weboldalon az előtér és háttérszínek széles körét nyújtó eszköz biztosítása egyszerűvé teszi a színcserét anélkül, hogy a böngésző-beállításokba kellene ásni.

Példák

Példa 1

Egy felhasználó hexa értékeket gépelhet be egy szövegmezőbe. A "kiválaszt" hivatkozás megnyit egy színkijelölő eszközt a szomszédos mezőhöz.

Screenshot showing the foreground and background color controls, which are text fields containing hex values. Each field has a link which opens a color picker control positioned between the label and the text field.

A színkijelölő eszköz megnyílik egy szín kiválasztásához.

Screenshot showing the color selection tool with the color picker opened to select a color for the foreground. The user is presented with a choice of 216 colors.

Itt szerepel a PHP, Javascript, CSS, és XHTML használattal végrehajtott technika munkapéldája: Színkiválasztó példa.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik a weboldalon egy olyan vezérlő, melyet színkiválasztó eszközként határoznak meg.

 2. Ellenőrizze, hogy a színkiválasztó eszköz széles színválasztékot biztosít a szöveghez és a háttérhez.

 3. Az eszköz alkalmazásával válasszon ki új színeket a szöveghez és a háttérhez.

 4. Ellenőrizze, hogy a tartalom frissített a kiválasztott színösszetételek használatához.

Várható eredmények
 • A #1 és #4 ellenőrzések teljesülnek.


G176: A villogó terület kellően kis méreten tartása

Alkalmazhatóság

Megfelelően használható az összes általános webtartalomhoz, beleértve az olyan speciális eseteket, mint amikor az anyagot kimondottan arra tervezték, hogy egy előtérben jelenjen meg.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy egyszerű módszert biztosítani a teljesítési feltétel végrehajtására a villanó, de kisméretű dolgok esetében.

Amennyiben olyan dologgal rendelkezik, amely egy másodperc alatt háromnál több alkalommal villan fel (így a G19 nem használható), de a villogó terület kisebb, mint a 10 fokos látómező 25%-a (ami a látás központi területét jelenti a szemben), akkor automatikusan továbblép.

A 10 fokos látómező a látás központi területét jelenti. Ez a terület sűrűn átszőtt fényérzékelőkkel (receptorokkal). Ezen a területen keletkező villanások a látókéreghez továbbítódnak. A fényérzékenységgel küzdők számára ezek a villanások a látókérgen rohamokat okozhatnak. A villanásoknak a szem más területén (ahol sokkal kevesebb érzékelő van), sokkal kisebb hatásuk van a kérgen. Emiatt a fókusz a látás központi területének 10 fokos szögében található.

1 Képletet: Általában megfelelő kis terület webtartalom esetében

A legtöbb webszerkesztő nem tudja, hogyan váltsa át a látóteret képpontokká, melyeket általánosságban kezelni tudnak. Jelen technika biztosítja ezt az átváltást.

Jelenleg a legjobban elterjedt képernyőméret a 1024 x 768, 15-17 coll átmérővel. Amikor az általános képernyőnézési távolságból (11-26 coll) nézik, a 10 fokos látómező megközelítőleg 341 x 256 képpontos területre terjed ki. Ez nem kerek formájú, de ez a legtöbb felhasználó számára sem az és a különbség elenyészően kicsi (illetve arra a területre esik, ahol kevesebb a receptor, így nem fontos).

Mivel az a feltétel a bármelyik 10 fokos látómező 25%-a, bármelyik egyszeri villanó esemény a képernyőn (nincs másik villanás), amelyik kisebb, mint egy 21,824 négyzetképpontos összefüggő terület (bármilyen formájú) az az általános és vörös villanás küszöbértékek alatt van.

Az 1024 x 768 értéket azért választottuk, mert ez a legáltalánosabban elterjedt képernyőméret. Ez szintén működik a nagyobb felbontású képernyők esetében, mivel a szorosabb képpontsűrűség, kisebb és biztonságosabb képméretet eredményez.

Az alacsonyabb felbontású képernyőkkel rendelkező felhasználók vagy az, aki nagyítja vagy közelről nézi a képernyőt, a képernyőnézési távolságtól függően, nagyobb kockázatot vállal. Az ilyen csoport igényeit a G19 Biztosítani, hogy a tartalomban nincs olyan alkotóelem, amely 1 másodperc alatt háromnál több alkalommal villan fel, fejezetet teljesíti, mivel ez független a képernyőfelbontástól vagy a képernyőnézési távolságtól.

2 Képlet: Általában megfelelő kis terület az ismert képernyők esetében

Használja a következő folyamatot a képernyőn található általában megfelelő kis területek kiszámolásához (képpontokban), amikor ismert a képernyőméret, a felbontás és a képernyőnézési távolság.

Megjegyzés: Számos okból (a színérzékelőek elosztása gyakran nem kerek formájú, egyszerűség, számítógépes kényelem, történelem) a központi 10 fokos látómező 4:3 arányú közelítést jelent mivel a látótérben 10 fok szélességet és 7.5 fok magasságot jelöl. Ennek 75 négyzetképpontos területe van, szemben a 78.5 négyzetképpontos területű 10 fokos körrel.

 1. A képernyőnézési távolság téglalap alakú átalakításához, szorozza meg a képernyőnézési távolságot 0,1745 (10 * Pi / 180) értékkel, hogy megkapja a négyszög szélességét, és szorozza a képernyőnézési távolságot 0,1309 (7,5 * Pi / 180) értékkel, hogy megkapja a négyszög magasságát. (Ez a számítást el lehet végezni collban vagy milliméterben, vagy más egyéb hosszúsági mértékegységgel.)

 2. Határozza a 10 fokos látószög méretét képpontokban.

  Ennek elvégzéséhez egységnyi hosszúságra jutó képpontokban szorozza meg az 1. lépésben szereplő négyszög szélességét és magasságát a képernyő felbontásával, a négyszög vízszintes és függőleges méretének megszerzéséhez képpontokban.

  • Egy 1080p széles-kijelzőjű képernyő esetében (amely 1920 osztva 1080 képpontottal), a collonként képpontokban megadott képernyő felbontása 2203, osztva a collban megadott átlós képmérettel.

  • Egy 720p széles-kijelzőjű képernyő esetében (amely 1365 osztva 768 képpontottal), a collonként képpontokban megadott képernyő felbontása 1566, osztva a collban megadott átlós képmérettel.

  • Egy LCD számítógépes monitor esetében, amely a képpont sűrűséget milliméter / képpont értékben határozza meg, a képernyő felbontása collonként képpontokban számítva 25.4, osztva a milliméterben megadott képpont sűrűséggel.

  Bármilyen képernyő esetében, amennyiben ismeri a tényleges átlós képernyőméretet collban és a képernyő vízszintes felbontását képpontokban, akkor a képernyő felbontása collonként eső képpontokban a négyzetgyöke a ((vízszintes felbontás képpontokban) * (vízszintes felbontás képpontokban) + (függőleges felbontás képpontokban) * (függőleges felbontás képpontokban)) képletnek.

 3. A négyszög szélességének szorzata a magassággal és osztva 4-el.

Példák

 • Egy szerkesztő egy olyan animációt hoz létre, melyet egy képernyőn jelenítenek meg a vállalat bejárati csarnokában. A képernyő méretének és felbontásának használatával és a legközelebbi távolsággal ahol egy személy állhat, amikor megnézi a képernyőt, kiszámolja a képpontokban megadott 10 fokos látómező 25%-nak méretét (a fenti képlet alkalmazásával). Ez lesz az általában megfelelő kis terület. majd meggyőződnek arról, hogy soha nem villan nagyobb terület, mint az aáltalában megfelelő terület.

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Kiszámolt az általában megfelelő kis terület.

 2. Ellenőrizze, hogy egy időpontban a képernyőn csak egyetlen terület villog.

 3. Ellenőrizze, hogy a villogó tartalom beleillik egy folyamatos tárolóba, melynek területe kisebb, mint az általában megfelelő terület.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G177: Szövegbeviteli hibák javasolt javításainak biztosítása

Alkalmazhatóság

Olyan tartalom, amely a formátumra, értékre és/vagy beviteltípusra vonatkozó korlátozásokkal fogadja el a felhasználói adatbevitelt.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja helyes szöveget javasolni, ahol a felhasználó által közölt adat nem elfogadható és ismert a lehetséges helyes szöveg. A javaslat tartalmazhatja a megfelelő helyesírást vagy hasonló szöveget a lehetséges szövegkészletből.

Űrlaptól függően a javaslatokat ahhoz a mezőhöz közel lehet elhelyezni, ahol a hibát beazonosították, az oldal más helyén vagy egy olyan keresési mechanizmuson vagy hivatkozáson keresztül, ahol az eredményeket egy másik URI-n sorolják fel. Ahol lehetséges a javítási javaslatokat a felhasználó számára érthető módon kell összevonni. Például helytelen elküldés után az oldal visszaküldésre kerül a lehetséges javítások listájával, ahol a felhasználó egy jelölőnégyzetes vagy választó gombos kiválasztással jelezheti, hogy mi volt a tervezett választás. A javaslatokat vagy a javaslatokhoz vezető hivatkozásokat a kapcsolódó űrlapmezőkhöz közel kell elhelyezni, például az űrlap tetején megelőzve az űrlapmezőt, vagy a javítást igénylő űrlapmezők mellett.

Példák

 • Egy űrlapmező olyan időtartamú felhasználói bevitelt igényel, melynek hosszúsága napoktól évekig terjedhet. a felhasználó beírja "6"-os számot. A szerver visszaküldi a felhasználó által elküldött űrlapot és az űrlapmező mellett egy javasolt szöveget is: "Hiba történt. Úgy érti, hogy 6 nap, 6 hét, 6 hónap, vagy 6 év?"

 • A felhasználó egy helytelenül betűzött városnevet ad meg. A szerver visszaküldi az űrlapot, ahogy azt a felhasználó elküldte, és beemel egy üzenetet az űrlap tetejére, tájékoztatva a felhasználót a hibáról és egy hivatkozást bizotsítva azoknak a városneveknek a listájához, melyre a felhasználó gondolhatott, ahogy azt az eredeti bevitele alapján meghatározták, összehasonlítva a városnevek adatbázisával.

 • Egy busz útvonaltervező lehetővé teszi a felhasználó számára az indulási pont és a célállomás, az utcanevek, csomópontok és a városi tereptárgyak megadását. A mikor egy felhasználó beírja, hogy "Kohl," figyelmeztetést kap a hasonló találatokat tartalmazó keresési eredmények listájával, mely közli, hogy a "'Kohl' kifejezés keresésére a következő válasz érkezett". Egy kiválasztó doboz követi a figyelmeztető listát, választási lehetőségként a felhasználó választhat a "Kohl Központ," (Kohl Center), "Kohl Áruház-Kelet" (Kohl's Dept. Store-East) és "Kohl Áruház-Nyugat" (Kohl's Dept. Store-West) tételek közül.

 • Egy kereső a felhasználói bevitelen helyesírás ellenőrzést végez és hiba felfedezése esetén hivatkozással alternatív megoldásokat biztosít. Amint a felhasznáó rákattint a hivatkozásra a keresés az új betűzéssel automatikusan újra elküldésre kerül.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be olyan űrlapmezőket, ahol a helyes szöveg kikövetkeztethető a hibás szövegből.

 2. Töltse ki az űrlapot, szándékosan írjon be helytelen adatokat a meghatározott űrlapmezőkbe.

 3. Ellenőrizze, hogy a felhasználó javaslatokat kap a helyes szöveghez.

 4. Ellenőrizze, hogy a javaslatok biztosítottak az űrlapmező mellett vagy az űrlapmezőhöz közel biztosított egy a javaslatokhoz vezető hivatkozás.

Várható eredmények
 • A#3 ellenőrzés és a #4 teljesül.


G178: Olyan vezérlők biztosítása a weboldalon, melyek a felhasználók számára lehetővé teszik az oldalon található összes szöveg méretének fokozatos változtatását 200 százalékos nagyításig

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja egy mechanizmus biztosítása a weboldalon a szöveg méretének fokozatos növeléséhez. Számos rosszul látó ember nem használ nagyító szoftvert, és lehet, hogy nem ismerik a böngészők szövegméret beállításait. Ez különösen igaz lehet idős emberek esetében, akik a számítógépekről az élet későbbi szakaszában szereznek tapasztalatokat és az idős korral járó látáscsökkenés is kínozza őket. Ez szintén igaz lehet a kognitív és tanulási nehézségekkel küzdő emberek számára, akik szintén a betűméret növelését igénylik.

Jelen technika egy olyan mechanizmust biztosít, melyet bizonyos felhasználók könnyen tudnak majd használni. A mechanizmus tartalmazhat olyan hivatkozásokat vagy gombokat, melyek a vizuális megjelenítést átteszik egy eltérő stíluslapra, vagy szkriptet használnak a szövegméret dinamikus változtatásához.

Jelen technika megvalósításához a szerkesztők olyan vezérlőket biztosítanak, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a fokozatosan növeljék vagy csökkentsék az oldalon található szövegek méretét akkorára, hogy az az alapértelmezett szövegméret legalább 200%-a lehessen.

Ezt el lehet érni hivatkozások, gombok vagy hivatkozott képek biztosításával, és a vezérlőknek a lehető legkönnyebben megtalálhatónak kell lenniük (feltűnően elhelyezve az oldalon belül, nagyobb szövegméretben megjelenítve, magas kontraszttal, stb.).

Megjegyzés: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

 • Egy újságcikkhez két gomb tartozik közel az oldal tetejéhez. A "szövegméret növelése" gombhoz egy felfelé mutató nyíllal együtt, egy nagy "T" betű tartozik. A "szövegméretet csökkentése" gombhoz egy lefelé mutató nyíllal együtt, egy kis "T" betű tartozik. Mindegyik gombon van egy alt jelzés.

 • Egy webhelyhez számos, különböző szövegméretű stíluslap tartozik. A felhasználó bármelyik stíluslapot választhatja, amennyiben a böngészője biztosítja ezt a funkciót. Minden oldal tartalmazza a "szövegméret növelése" és a "szövegméret csökkentése" hivatkozásokat, melyek a megfelelő stíluslap-változatra cserélik az aktuálisan alkalmazott stíluslapot.

 • Egy webhely a "Szövegméret változtatása:" szöveget tartalmazza, amit minden weboldalon a "Fel" és "Le" szöveges hivatkozások követnek. A hivatkozás elindít egy Javascript-et, amely ennek megfelelően megváltoztatja a szövegméret tulajdonságainak értékét.

 • Egy webhely minden oldalán a "Szövegméret változtatása" szövegű hivatkozást tartalmazza. Az elért oldal hivatkozások sorozatát tartalmazza, melyek az elérhető méreteket képviselő opciókat foglalják magukba. A hivatkozások szövege: "Legkisebb betűméret", "Kis betűméret", "Alapértelmezett betűméret", "Nagy betűméret", stb. A listát megelőző útmutató utasítja a felhasználókat, hogy a kívánt betűméret kiválasztásához válasszanak ki egy hivatkozást.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Növelje a szövegméretet és ellenőrizze, hogy növekedett-e a szövegméret.

 2. Ellenőrizze, hogy a szövegméretet az eredeti méret 200%-ra lehet növelni.

 3. Csökkentse a szövegméretet az alapértelmezett értékre, és ellenőrizze, hogy valójában visszatért-e az alapértelmezett méretre.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek.


G179: Biztosítani, hogy nincs tartalom- és funkcióvesztés, amikor a szöveget újraméretezik, illetve a szövegtárolók mérete sem változik

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológia, amely folyamatossá teszi a szöveget, amikor az ablakok újraméretezettek.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Bizonyos felhasználói programok támogatják a szövegméret változtatását, a szövegtároló egyéb méretének változtatása nélkül. Tartalom vagy funkcióvesztés történhet, amikor a szöveg túlfolyik a rendelkezésre álló területen. Mindazonáltal az elrendezési tulajdonságok egy módszert biztosíthatnak a tartalom hatásos megjelenítésének folytatására. A blokkméreteket elég szélesnek lehet meghatározni ahhoz, hogy a szöveg ne csorduljon túl a 200%-os méretezés esetében. A szöveg megtörhet abban az esetben, amikor már nem fér el a blokkon belül, és a blokk elég magas lehet ahhoz, hogy a szöveg továbbra is elférjen a blokkban. A blokk gördítősávokat biztosíthat, amikor az átméretezett szöveg már nem fér el.

Példák

Példa 1: Egy többoszlopos oldalelrendezés

A HTML-t és a CSS-t az oldal szövegének kétoszlopos elrendezésének létrehozására használják. A white-space alapértelmezett értéke, normal, a szöveg törését okozza. Tehát ahogy a szöveg mérete 200%-ra emelkedik, a szöveg folyamatos lesz és a szövegoszlop hosszabb lesz. Amennyiben a szöveg túl hosszú a munkalaphoz, a felhasználói program gördítősávokat biztosít, így a felhasználó a látótérbe tudja gördíteni a szöveget, mert a szerkesztő specifikálta a overflow:scroll vagy a overflow:auto CSS szabályt.

Példa 2

Egy újság elrendezés oszlopokban álló szövegblokkokkal. A blokkokhoz rögzített szélesség tartozik, de nincs magasság beállítás. Amikor a szöveget újraméretezik a böngészőben, megtörik a szöve, és az oszlopok magasabbak lesznek.

Példa 3: Százalékos és em egységeket alkalmazó relatív szöveg és tároló méretek

Relatív egységek használata a szövegen és a tárolókon lehetővé teszi, hogy a tároló, bármilyen csonkítás nélkül, a szöveghez alkalmazkodva növekedjen. Ez a kép a "szabályos" betű méretet használó szöveget ábrázolja az Internet Explorerben. A szürke doboz egy div tároló.

screenshot of relative units with normal text size.

Ez a kép ugyanazt a szöveget és tárolót ábrázolja "nagyobb" méretű betűméret használatával az Internet Explorerben. A szürke tároló megnövekszik a nagyobb szöveg tárolásához.

screenshot of relative sizing with largest text size.

Példa kód:


<style type="text/css">
 div { background-color:#ccc; line-height:120%; position:relative; }
 div.RelativeRelative { font-size:100%; width:8.1em; height:6.7em; }
</style>
<div class="RelativeRelative">
 Now is the time for all good men to come to the aid of their country.
</div>

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Növelje a szöveg méretét 200%-ra.

 2. Ellenőrizze, hogy vajon az összes tartalom és funkció elérhető-e.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G180: Eszközt biztosítani a felhasználónak arra, hogy az alapértelmezett időkorlátot tízszeresére növelhesse

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a fogyatékos emberek számára elegendő időt hagyni arra, hogy végrehajtsák azokat a feladatokat, melyek számukra hosszabb ideig tartanak, mint az ép emberek számára. Bizonyos mechanizmusok, mint például a kívánt beállítások vagy az oldalon szereplő vezérlő megengedi a felhasználónak az időkorlát megváltoztatását, az alapértelmezett érték legalább tízszeresére. A mechanizmusnak lehetőleg olyan változtatható beállítása legyen, amely engedi, hogy a felhasználó az időkorlátot egy tartományon belül bármilyen értékre állítsa, de szintén biztosíthat egy módszert az időkorlát egyedi növelésére. A felhasználó a munkafolyamat elején, még az időkorlátos tevékenység megkezdése előtt, megváltoztatja az időkorlátot.

Példák

 • Egy légitársaság rendelkezik egy online jegyvásárló alkalmazással. Alapértelmezésként az alkalmazás a vásárlási folyamat minden egyes lépéséhez, 1 perces időkorláttal rendelkezik. A munkafolyamat elején egy weboldal információt közöl, hogy: "Véleményünk szerint a vásárlási folyamat minden egyes lépésének elvégzése a felhasználók számára egy percig tart. Szeretné átállítani az időkorlátot?" Ezt követi néhány választógomb: "1 perc, 2 perc, 5 perc, 10 perc."

 • Egy webes alapú e-mail alkalmazás automatikusan kilépteti a felhasználókat, amikor 30 percig nem történik tevékenység. Az alkalmazás magába foglal egy beállítást, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az időt bármilyen hosszúságúra módosítsa.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik-e egy mechanizmus ahhoz, hogy beállítsa az alapértelmezett időkorlát tízszeresét.

 2. Változtassa meg az időkorlátot egy olyan új értékre, amely tízszerese az alapértelmezett időkorlátnak.

 3. Végezzen olyan tevékenységet, amelyhez időkorlát tartozik.

 4. Várjon, amíg az alapértelmezett időkorlát letelik.

 5. Ellenőrizze, hogy az időkorlát nem telik le, amíg a 2. lépésben meghatározott határidő letelik.

Várható eredmények
 • A #1 és #5 ellenőrzések teljesülnek.


G181: Felhasználói adat rejtettként kódolása vagy adattitkosítása egy újraazonosító oldalon

Alkalmazhatóság

Olyan oldalak, melyek a felhasználó azonosítását kérik és ahol korlátozott az adatküldéshez rendelkezésre álló idő.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Az olyan szerverek, melyek felhasználói azonosítást kérnek egy bizonyos idő után általában bezárják a munkafolyamatot, amennyiben nincs felhasználói tevékenység. Amennyiben a felhasználó képtelen a kellően gyors adatbevitelre és a küldés előtt letelik a munkafolyamat ideje, a szerver újraazonosítást kér a folytatás előtt. Amikor ez megtörténik a szerver az űrlapról átadja az információt (rejtett adatként) egy újraazonosításhoz használt oldalnak. Amikor a felhasználó elvégzi az újraazonosítást, a szerver használni tudja az újraazonosított oldalról átadott információt az űrlap közvetlen elküldésére vagy egy olyan oldal megjelenítésére, amely magába foglalja azt az adatot, amit az áttekintésre, ellenőrzésre küldenek el. Ez egy fontos technika azokhoz az esetekhez, ahol vagy illegális vagy a szerver számára biztonsági kockázatot jelent az információ ideiglenes tárolása. További előnye, hogy a szervernek így nem kell kezelni az eltárolt információt és újra összekapcsolnia az akkor azonosított munkafolyamattal.

Megjegyzés: Amennyiben az adat, amit a felhasználók küldenek érzékeny vagy biztonsági kockázatot jelent, a szerkesztőknek figyelembe kell venniük az adattovábbítás lehetőségét az újraazonosítást végző oldalra. Az újraazonosítás után szintén figyelembe kell venni az adattovábbítást arra az oldalra is, amely az adatvédettség biztosítása céljából feldolgozza az eredeti adatot.

Példák

 • Egy felhasználó bejelentkezik egy wikibe és elkezd egy oldalt szerkeszteni. A módosítás elvégzésére használt idő meghaladja a szerver által engedélyezett tétlenségi időszakaszt. Amikor a felhasználó elküldi a módosítást, értesítést kap, hogy a munkafolyamat ideje lejárt és a bejelentkező lapra irányítják. Az eredeti űrlap elküldését kezelő szkript módosíthatóként adja át a szerkesztést a bejelentkező oldalnak, és amikor a felhasználó sikeresen bejelentkezik, az oldal visszaadja a felhasználó módosításait az űrlapküldéseket kezelő szkriptnek, és a módosításokat úgy kezeli, mintha a munkafolyamatban nem történt volna időtúllépés.

 • Egy felhasználó bejelentkezik egy biztonságos vásárlási webhelyre és egy rendelési űrlapon megad néhány információt. Biztonsági okokból 30 perc után a munkafolyamat ideje lejár, de a felhasználó az oldal betöltése után 45 percen belül nem küldi el az űrlapot. A felhasználó értesítést kap az időtúllépésről, és figyelmeztetik az ismételt bejelentkezés szükségességére. Amennyiben a felhasználó helyesen jelentkezik be, a rendelési űrlap az összes korábban megadott adattal együtt jelenik meg a számára és a felhasználó ellenőrizheti az előzőleg küldött adatokat, és elküldheti az űrlapot. Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, akkor az űrlap adatait törli a szerver.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy olyan webhelyen, amely a felhasználó bejelentkezését igényli az adatküldéshez:

 1. Jelentkezzen be és kezdjen el egy időzített tevékenységet.

 2. Hagyja, hogy a munkafolyamat ideje lejárjon.

 3. Küldje el az adatot.

 4. Végezze el az újraazonosítást.

 5. Ellenőrizze, hogy folytatni lehet-e a folyamatot és adatvesztés nélkül befejezhető-e, tehát az eredeti adat és bármilyen más, az újraazonosítás után végzett változtatás elküldésre kerül.

 6. Ellenőrizze, hogy a 3. lépésben elküldött információ mentéséhez használt folyamatot nem tárolja a szerver. (Megjegyzés: Ez a technika a végrehajtáshoz alkalmazott technológia és szolgáltatások ismeretét igényli.)

Várható eredmények
 • A #5 és a #6 ellenőrzések teljesülnek.


G182: Biztosítani további vizuális jelek elérhetőségét, amikor a szövegben színkülönbségek közvetítik az információt

Alkalmazhatóság

Színes szöveg, amikor a színt információ közvetítésére használják, mint például:

 • Hivatkozásként szereplő szavak egy bekezdésben

 • Listában szereplő tételek, ahol néhány eltér a többitől, és színes szöveggel jelennek meg

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja bőséges vizuális jelet biztosítani azoknak a felhasználóknak, akik nem tudják megkülönböztetni az eltérő színű szöveget. A színt általában az olyan szavak eltérő státuszának jelzésére használják, melyek egy olyan bekezdés vagy más szövegblokk részei, ahol nem használhatók a speciális karakterek vagy grafikák annak jelzésére, hogy melyik szónak van eltérő státusza, funkciója. Például a szövegben szereplő szétszórt szavak olyan hiperszöveg hivatkozások lehetnek, melyet az eltérő színű nyomtatás, megjelenítés jelöl. Jelen technika leír egy módszert a szín melletti jelek biztosításához azért, hogy a színkülönbségek érzékelését nehéznek találók vagy rosszul látó felhasználók is azonosítani tudják egy adott sz státuszát.

Jelen technika alkalmazásához a szerkesztő a szín mellett behoz egy vizuális jelet minden egyes helyen, ahol a színt használják az információ közvetítéséhez. A vizuális jelek sokfélék lehetnek, beleértve a betűstílus megváltoztatását, aláhúzások, félkövér vagy dőlt betű hozzáadását, esetleg a betűméret változtatását.

Példák

 • Egy cikk összehasonlítja az egyszerű elemek használatát a különböző jelölőnyelvekben. Színes szöveget használ az eltérő nyelvhez tartozó elemek beazonosításához. Az első jelölőnyelvben szereplő elemeket KÉK színű, félkövér szöveg alkalmazásával azonosítja be. A második nyelv elemeit, mint VÖRÖS színű, dőlt szöveg jeleníti meg.

 • Egy hírportál felsorolja a címsorokat a webhelyen megjelenő cikkekhez. Kiegészítő információk jelennek meg néhány esetben, mint például a cikk megjelenési helye, a cikk küldésének ideje, egy kapcsolódó hely vagy egy olyan jelzés, hogy élő videó kapcsolódik az anyaghoz. A kiegészítő információt a cikkhez vezető hivatkozástól eltérő színben jelenítik meg, plusz mindegyik hivatkozás nagyobb méretű betűvel jelenik meg, mint a szöveg többi része, azért, hogy a felhasználók sokkal könnyebben be tudják azonosítani a hivatkozásokat.

 • Rövid hírekhez néha olyan mondatok tartoznak, melyek egyben hivatkozások a további információkhoz. Az ilyen mondatokat színesben nyomtatják, fehér színű Sans serif betűtípust használnak hozzá, amíg a bekezdés többi részéhez fekete Times-Romant.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keressen meg minden olyan esetet, ahol a szöveg színét használják az információ továbbítására.

 2. Ellenőrizze, hogy bármelyik szöveg, ahol színt használnak az információ továbbításához olyan módon formázott vagy olyan betűtípust használnak hozzá, amely vizuálisan megkülönbözteti a körülötte álló többi szövegtől.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G183: A környező szöveghez viszonyítva 3:1 arányú kontraszt használata, és további vizuális jelek biztosítása a fókuszba került hivatkozásokhoz vagy vezérlőkhöz, ahol egyébként azonosításukhoz csak színt alkalmaznak

Alkalmazhatóság

Színes szöveg, amikor csak színt használnak az információ közvetítésére, mint például a hivatkozásként szereplő szavak egy bekezdésben

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja bőséges vizuális jelet biztosítani azoknak a felhasználóknak, akik nem tudják a szöveg színeiben található eltérést megkülönböztetni. A színt általában az olyan szavak jelzésére használják, melyek hivatkozások egy bekezdésen belül vagy más szövegblokkban. Például a szövegben szereplő szétszórt szavak olyan hiperszöveg hivatkozások lehetnek, melyeket csak a környező szövegtől eltérő szín alapján lehet beazonosítani. Jelen technika további segítséget biztosít az egérmutató alá került, illetve a fókuszba került elemek azonosításához, azért hogy a színkülönbségek érzékelésében nehézségekkel küzdő vagy rosszul látó felhasználók be tudják ezeket azonosítani.

Jelen technikával a környező szöveghez viszonyítva 3:1 vagy nagyobb a relatív fényerősség (fényesség) eltérést lehet alkalmazni, amennyiben további vizuális megerősítés érhető el, amikor a felhasználó a hivatkozásra helyezi a mutatót vagy rálép. Vizuális kiemelés lehet például az aláhúzás, olyan betűstílusra váltás, mint a félkövér vagy dőlt betű, illetve a betűméret növelése.

Amíg ezt a technikát alkalmazza, elegendő megfelelni a teljesítési feltételnek. Nem ez az elsődleges technika a hivatkozásszöveg megkülönböztetéséhez. Ez azért van, mert csak a szín relatív fényerősségét alkalmazó hivatkozások nem mindig egyértelműek a fekete/fehér színvaksággal küzdő emberek számára. Aláhúzások alkalmazása ajánlott a hivatkozásokhoz, amennyiben kisszámú hivatkozás van a szövegblokkban.

Megjegyzés 1: Jelen technika a fényesség melletti színhasználattal foglalkozik. Ebben a technikában a kontrasztarány a hivatkozás és a körülötte található szavak közötti kontrasztra vonatkozik. Az 1.4.3 és az 1.4.6 teljesítési feltételben a kontrasztarány egy szó és a háttere közötti kontrasztra vonatkozik. Ez a különbség azért van, mert jelen technika azzal foglakozik, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a megkülönböztetést (észrevehető megkülönböztetés) a különböző szövegrészek között, amíg az 1.4.3 és az 1.4.6 teljesítési feltételben alkalmazott kontrasztarány a szöveg és háttere olvashatóságával foglalkozik, a különböző szín és látási problémákkal foglalkozók esetében.

Megjegyzés 2: Amennyiben a kisegítő technológia vagy bizonyos esetekben a böngésző a felhasználók számára biztosít egy opciót a hivatkozások aláhúzásához a weboldalakon, akkor ez alkalmazható a szerkesztő által nyújtott hivatkozáskiemelő mechanizmus helyett.

Példák

Példa 1: Olyan színek melyek 3:1 kontrasztot biztosítanak a fekete szavakkal szemben, és 4,5:1 kontrasztot a fehér háttérrel szemben
Példa 2

Egy dokumentumban szereplő hiperszöveg hivatkozások világoskék színűek (#3366CC), az általános szöveg pedig fekete (#000000). Mivel a kék szöveg elég világos, ezért a környező szöveggel való kontraszt 3,9:1. Bármilyen típusú színvaksággal küzdő ember, beleértve a teljesen színvak személyeket is, képes ezt azonosítani, mivel eltér a környező szövegtől.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keressen meg minden olyan esetet, ahol a szöveg színét használják az információ továbbítására.

 2. Ellenőrizze, hogy a szöveg színének relatív fényerőssége legalább 3:1 kontrasztaránnyal eltér a környező szöveg relatív fényerősségétől.

 3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozásra mutatás (egér föléhúzás) vizuális erősítést eredményez (úgy mint aláhúzás, betűváltás stb.)

 4. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet-fókusz hivatkozásra mozdítása vizuális erősítést eredményez (úgy mint aláhúzás, betűváltás stb.)

Várható eredmények
 • A #2, #3 és a #4 ellenőrzések teljesülnek.


G184: Olyan szöveges útmutató biztosítása, amely leírást ad a szükséges adatbevitelről az űrlap elején vagy a mezők egy csoportja előtt

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technológia célja segítséget nyújtani a felhasználónak a beviteli hibák elkerüléséhez úgy, hogy előre értesítést kap a kötelezően használadnó adatformátumra vonatkozó korlátozásokról. Az ilyen korlátozásokra vonatkozó útmutató az űrlap tetején biztosított. Jelen technika azoknak az űrlapoknak az esetében a legjobb, melyek kisszámú mezővel rendelkeznek, vagy azok esetében, ahol számos űrlapmező ugyanazt a formátumú adatot igényli. Az ilyen esetekben sokkal hatásosabb egyszer leírni a formátumot az űrlap tetején szereplő útmutatóban, mint ugyanazt az információt ismételgetni minden formai korlátozást tartalmazó mező esetében.

Példák

Példa 1

Egy üzleti hálózatépítő webhely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy elküldjék előző állásaik leírását. Az információt gyűjtő űrlap mezőket foglal magába, úgy mint a vállalt neve, az állás típusa, a munkaidő adatai és az állás leírása. Az űrlap tetején a következő útmutató szerepel:

 • Adja meg az igényelt információt arról az állásról, melyet a profiljához szeretne adni. A dátumokat mm/dd/yyyy formátumban kell megadni.

Példa 2

Egy vállalati könyvtár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a profiljuk módosításával testre szabják az olyan információkat, mint a telefonszámok és munkaköri feladatok. Az űrlap tetején a következő útmutató szerepel:

 • Bármelyik mezőben módosítani tudja az információt. Amikor kiválasztja a befejezést, elmenti a változtatásokat és lehetősége lesz a profiljának közlésére. Amennyiben úgy dönt, hogy nem akarja megtartani a változtatásokat, válassza a törlés gombot.

 • A profiljában szereplő rendszerszövegként megjelenő információt nem tudja módosítani. (pl. a mező nem tartalmazza) Ezt az információt a humán erőforrás adatbázisból szereztük. Amennyiben olyan helytelen vagy elavult adatot talál, amelyet nem tud módosítani, válassza az információ melletti súgó ikont a javítás elvégzéséhez.

 • Telefonszámok a számokat és szüneteket csak a (-) formátummal tartalmazhatják.

 • Kötelező mezők csillagjellel (*) jelöltek, és a befejezéséhez ezeket kötelező kitölteni.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítson be olyan űrlapvezérlőket, melyek csak a megadott formátumban fogadnak el felhasználói bevitelt.

 2. Állapítsa meg hogy az oldal tetején biztosított-e az útmutató az 1. pontban meghatározott-e az űrlapvezérlőkhöz elvárt formátum.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


G185: A webhely minden oldalára vezető hivatkozások biztosítása a kezdőlapról

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a kezdőlapról biztosított összes többi weboldalra vezető hivatkozásokkal lehetővé tenni a felhasználók számára az összes információ megtalálását egy helyen. Amikor a webhelyen szereplő oldalak száma elég kevés, a kezdőlap közvetlenül magába foglalhatja az oldaltérképet. A webhelyen található többi oldal a kezdőlapra vezető hivatkozásokat tartalmaz.

Ezzel a módszerrel a kezdőlap kettő az egyben elvként működik. Biztosítja a szokásos navigációt az oldalakra, tehát gyakorlatilag a webhely oldaltérképe.

A webhelyen található összes oldal tartalmazhat a többi oldalra vezető hivatkozásokat, és ezek a hivatkozás halmazok megfelelnek a 3.2.3 teljesítési feltételnek (Konzisztens navigálás).

Példák

 • Egy kisebb kereskedelmi tanácsadó webhelye tartalmaz egy oldaltérképet, egy kapcsolat oldalt a tanácsadó elérési adataival, egy oldalt, amely leírja a tanácsadó szakmai hátterét, és egy oldalt a tanácsadó referencia munkáival. Minden oldal tartalmaz egy navigációs sávot, amely kapcsolódik a webhelyen található összes oldalhoz.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a kezdőlap tartalmaz-e a webhelyen található többi oldalhoz vezető hivatkozást.

 2. Ellenőrizze, hogy a webhelyen található oldalak tartalmaznak-e a kezdőlapra vezető hivatkozást.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G186: Mozgást, villogást és az automatikus tartalomfrissítést megállító vezérlő alkalmazása a weboldalon

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy olyan vezérlőt biztosítani a felhasználó számára, amely lehetővé teszi a mozgó vagy villogó tartalom megállítását. Mivel a vezérlő a weboldal része, teljesíti a WCAG megfelelőség kellő szintjét. Például megfelelő kontraszt tartozik hozzá, azonosító névvel rendelkezi és billentyűzettel kezelhető. A vezérlő vagy az oldal tetején vagy a mozgó tartalom mellett található. Egy egyszerű vezérlő megállíthatja az összes mozgó vagy villogó tartalmat az oldalon, vagy lehetnek önálló vezérlők a tartalom különálló részeihez.

Példák

Példa 1: Tőzsdei részvényfigyelő

Egy weboldal a legfrissebb tőzsdei eredményeket a képernyő alján automatikusan végiggördülő "futószövegen" jeleníti meg. Egy "szünet" gomb lehetővé teszi, hogy a felhasználó megállítsa a részvényfigyelőt. Amikor a futócsíkot elindítják, újból elkezdi az aktuális tőzsdei információk megjelenítését.

Példa 2: Telefonkonferencia-eszköz

Egy telefonkonferencia kezelő weboldal megjeleníti a beszélgetésre várakozó embereket. Az oldalon található jelölőnégyzet lehetővé teszi a felhasználónak kiválasztani, hogy a várakozók megjelenítése automatikusan frissüljön egy új személy hozzáadásakor vagy eltávolításakor, vagy csak akkor frissüljön, amikor a felhasználó megnyomja a "frissítés" gombot. Amikor a várakozókat automatikusan frissítik, a frissítés gomb nem aktív.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik egy vezérlő az oldalon a mozgás kikapcsolásához.

 2. Kapcsolja be a vezérlőt.

 3. Ellenőrizze, hogy megállt a mozgás, villogás vagy az automatikus frissítés.

Várható eredmények
 • A#1 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G187: Technológia alkalmazása olyan villogó tartalom használatához, melyet a felhasználói programon keresztül lehet kikapcsolni

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a felhasználói programok szolgáltatásainak használatával kikapcsolható a villogó tartalom. Felhasználó programok bizonyos technológiákban lehetővé teszik a felhasználók számára tartalom animációjának megállítását. Amikor a felhasználó bekapcsolja az ilyen szolgáltatást, az összes animáció, beleértve a villogást is, megáll.

A felhasználók számára a legáltalánosabb módszer az animáció megállítására a "kilépés" billentyű megnyomása. Amíg nincs olyan folyamat, amely az eseménysorban, a kilépés gomb megnyomása helyébe lépne, addig ezt alkalmazzák parancsként a mozgó vagy villogó tartalom animációjának megállításához.

Azok technológiák melyekről köztudott, hogy ez általában működik:

 • GIF fájlformátum - Graphics Interchange Format (GIF)

 • Animated Portable Network Graphics (APNG)

Példák

 • A felhasználók figyelmének felhívásához egy oldal tartalmaz egy villogó reklámcsíkot. A reklámcsík egy meghatározatlanul ismétlődő animált gif kép. A felhasználó megnyomja a "kilépés" gombot, amely azt eredményezi, hogy a felhasználói program megállítja az oldalon található összes animált gif kép animációját.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Töltsön be egy olyan oldalt, amely villogó tartalmat foglal magába.

 2. Kapcsolja be a böngésző animációt megállító parancsát (általában a kilépés billentyű).

 3. Ellenőrizze, hogy a villogás megállt-e.

Várható eredmények
 • A #3 ellenőrzés teljesül.


G188: Gomb biztosítása az oldalon a sortávolság és a bekezdésköz növelésére

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Számos kognitív nehézséggel küzdő ember számára problémát jelent a szimpla térközökből álló szöveg olvasása. A sor távolságát megnövelő gomb segíti őket a tartalom elolvasásában. A bekezdések elkülönülésének fenntartásához, a bekezdések közötti térköznek szintén növekednie kell úgy, hogy legalább másfélszer magasabb legyen, mint a sortávolság.

Megjegyzés: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

Példa 1

Szabályos stílusú oldalváltást alkalmaz és egy olyan gombbal vagy hivatkozással rendelkezik, amely átváltja a stíluslapokat. Az új stíluslap egy szabályt tartalmaz a sortávolság növelésére és egy osztályt a bekezdésköz növelésére.

Példa kód:

p {line-height: 150%; margin-bottom: 2em;} 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy van-e olyan gomb vagy hivatkozás az oldalon, melyet úgy címkéztek, hogy megnöveli a sortávolság és a bekezdésköz méretét.

 2. Aktiválja a gombot vagy a hivatkozást.

 3. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás megnöveli-e a sortávolságot és a bekezdésközt.

 4. Ellenőrizze, hogy a bekezdésköz legalább másfélszer nagyobb, mint a sortávolság.

Várható eredmények
 • A #1, #3 és a #4 ellenőrzések teljesülnek.


G189: A hivatkozásszöveget megváltoztató vezérlő biztosítása a weboldal elején

Alkalmazhatóság

Az összes hivatkozást tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja az oldal elején egy olyan vezérlő biztosítása a felhasználó számára, amely ahhoz a konformancia követelményeinek megfelelő változatú oldalhoz viszi, ahol minden egyes hivatkozás szövege önmagában elegendő a tartalom céljának meghatározásához.

Bizonyos felhasználók jobban kedvelik az olyan önálló hivatkozásokat, ahol nincs szükség a hivatkozás kontextusának átvizsgálására. Más felhasználók úgy találják, hogy az összes hivatkozásban szereplő kontextusszöveg, ismétlődő és lecsökkenti az oldal használhatóságát. A munkacsoportnak küldött visszajelzések alapján, a kisegítő technológiát használók között megoszlik, hogy melyik az előnyben részesített megoldás. Jelen technika lehetővé teszi, hogy a felhasználók kiválasszák, hogy melyik megközelítés működik számukra a legjobban. Azok a felhasználók, akiknek szükséges vagy jobban kedvelik a hosszabb, de mégis teljes hivatkozásszöveget használják ezt a változatot.

Amennyiben az alternatív változathoz kapcsoló vezérlő egy hivatkozás, a hivatkozás szövegéből minden esetben közvetlenül érthetőnek kell lennie, hogy mi a vezérlő célja.

Jelen technika egy alternatív változatot biztosít az aktuális oldal nézetéhez. Szintén lehetséges, és bizonyos esetekben tanácsos elmenteni ezt a beállítást a sütiben (cookie) vagy a szerveroldali profilban annak érdekében, hogy a felhasználóknak webhelyenként csak egyszer kelljen a kijelölést elvégezniük, és hogy automatikusan az elsődleges változatukhoz kerüljenek.

Megjegyzés: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

Példa 1: Egy másik változathoz vezető hivatkozás biztosítása

Egy weboldal különböző formátumban letölthető könyvek listáját adja meg. A weboldal alternatív változatai csak a könyvformátumot használják hivatkozásszövegként, illetve a könyv címét és a formátumtípust.

Rövid hivatkozásszöveggel rendelkező változat:

Példa kód:


...
<h1>Books for download</h1>
 <p><a href="books-full-links.html" >Full link Version</a></p>
 <ul>
 <li>The History of the Web: 
 <a href="history.docx" class="hist">Word</a>, 
 <a href="history.pdf" class="hist">PDF</a>, 
 <a href="history.html" class="hist">HTML</a>
 </li>
 ...
 </ul>
 

Teljes hivatkozásszöveggel rendelkező változat:

Példa kód:


...
<h1>Books for download</h1>
 <p><a href="books-short-links.html" >Short link Version</a></p>
 <ul>
 <li>The History of the Web: 
 <a href="history.docx" class="hist">The History of the Web(Word)</a>, 
 <a href="history.pdf" class="hist">The History of the Web(PDF<)/a>, 
 <a href="history.html" class="hist">The History of the Web(HTML)</a>
 </li>
 ...
 </ul>

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy található-e a hivatkozásszöveget cserélő vezérlő a weboldal elején.

 2. Kapcsolja be a vezérlőt.

 3. Ellenőrizze, hogy az elért weboldalon szereplő minden hivatkozáshoz tartozik-e egy célját leíró hivatkozásszöveg.

Várható eredmények
 • A #1 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G190: A nem megfelelő objektummal szomszédos vagy azzal összekapcsolt hivatkozás biztosítása, amely egy megfelelő alternatív változathoz kapcsolódik

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Példák

Példa 1: Egy rap dal videója, ahol a hangzó leírás zavarná a zene művészi szabadságát

A "Hip Hop kölyök" (The Hip Hop Kid) című rap dal videójához tartozik egy zenei háttér. A "hangzó leírás" beszélő rész bevezetése a dal szünetei alatt zavarná azt a gitárhangzást és dobritmust, melyet a művész próbál közvetíteni. A weboldalon, közvetlenül a videó mögött, egy hivatkozás található, mely közli, hogy a "hip hop kölyök (The Hip Hop Kid) hangzó leírásának változata", amely a hangzó leírást magába foglaló videó változatot tartalmazza arról, hogy mi történik a videón.

Példa 2: Egy történelmi dokumentum képe

A függetlenségi nyilatkozattal foglalkozó weboldal a dokumentum egy képét tartalmazza. Nincs elégséges kontraszt a szöveg és a háttér között, és a dokumentumon szereplő kézírást nehéz elolvasni. Egy hivatkozás a felhasználót a dokumentum egy HTML változatához vezeti.

Példa 3: Akadálymentesítést nem támogató animáció

Akadálymentesítést nem támogató web technológiával létrehozott interaktív animációt egy weboldalon jelenítenek meg. Az animáció konform változatához vezető hivatkozás szomszédos a nem megfelelő tartalommal.

Ellenőrzések

Folyamat

Az oldalon szereplő minden nem megfelelő objektum esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy van-e nem megfelelő objektum a weboldalon.

 2. Ellenőrizze, hogy a lineáris olvasási sorrendben, létezik-e az objektum megfelelő változatához vezető hivatkozás, közvetlenül a nem megfelelő objektum után.

 3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás megfelelő változathoz vezet.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


G191: Olyan hivatkozás, gomb vagy más mechanizmus biztosítása, amely villogó tartalom nélkül tölti vissza az oldalt

Alkalmazhatóság

Jelen technika vonatkozik az összes technológiára.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Ez egy általános technika annak engedélyezésére, hogy azok a személyek, akik a villogó tartalmú oldalt nem tudják használni, lekapcsolják a villogó tartalmat. Az 1. Megfelelőségi követelmény engedélyezi a megfelelő változatú oldalak használatát a megfelelőség eléréséhez. Jelen technika példa a 2.2.2 teljesítési feltételben alkalmazott megközelítésre.

Fontos, hogy az oldal a villogó tartalom nélkül tartalmazza az összes olyan információt, ami villogó tartalommal is szerepelt.

Megjegyzés 1: A villogó tartalom eltávolítása az oldalról csak akkor lesz megfelelő, amennyiben az eredeti oldalon a villogó tartalom bőségesen rendelkezett nem villogó tartalommal.

Megjegyzés 2: Jelen technikát stílusváltó technikákkal együtt lehet alkalmazni egy olyan oldal megjelenítéséhez, amely a nem megfelelő tartalom esetében a konformancia követelményeinek megfelelő változat. További információért forduljon a C29: Using a style switcher to provide a conforming alternate version (CSS) és a konformancia követelményeinek megfelelő változat értelmezése részekhez.

Példák

 • Egy oldal tetején található villogó szöveg figyelmezteti a felhasználókat, hogy ne küldjék el az oldalt a regisztráció nélkül. Az oldal legtetején egy hivatkozás visszatölti a jól láthatóra formázott, de nem villogó szöveggel helyettesített, eredetileg villogó szövegű oldalt.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy létezik-e a villogás kikapcsolásához egy újratöltő mechanizmus.

 2. Ellenőrizze, hogy az újratöltött oldal nem villog.

 3. Ellenőrizze, hogy az újratöltött oldal rendelkezik az eredeti oldal összes információjával és funkciójával.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G192: A specifikációknak való teljes megfelelés

Alkalmazhatóság

Jelen technika a specifikációkkal rendelkező, összes jelölőnyelvre vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

A 4.1.1 teljesítési feltételben szereplő összes követelmény teljesül, amikor a jelölőnyelveket olyan módon alkalmazzák, hogy teljesen megfeleljenek a specifikációjuknak. Ennek következtében, amíg a teljes megfelelés a specifikációknak nem igényli, hogy a megfeleljen a WCAG 2.0-nak, ez bevált gyakorlat, és egyben megvalósítja a 4.1.1 teljesítési feltételt.

Példák

 • Egy oldal készítése során gondoskodnak arról, hogy az összes technológiát biztosan a specifikációnak megfelelően alkalmazzák. Ez egy ellenőrzésen fut keresztül és az összes beazonosított hibát kijavítják. A specifikáció követelményeket, melyeket ellenőrzéssel nem lehet beazonosítani, szintén ellenőrzik és javítják a hibákat.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy az összes technológiát a specifikáció szerint használják.

Megjegyzés: Amíg az ellenőrzők jó eszközök lehetnek a hibakereséshez, gyakran nem találják meg az összes olyan esetet, ahol a tartalom nem felel meg teljesen a specifikációnak.

Várható eredmények
 • A #1 ellenőrzés teljesül.


G193: Súgó biztosítása a weboldalon található segédlettel

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja segítséget nyújtani egy olyan multimédiás felhasználót reprezentáló ikon használatával, amely támogatást biztosít a weboldal használatában. A felhasználót reprezentáló ikon különösen hasznos lehet a kognitív nehézségekkel küzdő emberek számára, akiknek problémát jelenthet a szöveg elolvasása. Képek használata segít bizonyos embereknek a megjelenített anyagra összpontosítani.

Megjegyzés: A multimédiás felhasználót reprezentáló ikonnak szintén meg kell felelnie az 1.2 irányelvekben szereplő lényeges teljesítési feltételnek.

Példák

 • Egy online banki alkalmazás kezdőoldalához egy beágyazott, Vanna nevű, felhasználót reprezentáló ikon tartozik. Az új online banki ügyfelek számára, az alkalmazás által biztosított szolgáltatások súgóját nyújtja. A segédletet elindítani, megállítani és szüneteltetni lehet. Az ügyfél vissza és előreléphet az anyagban. Az információ szöveges változata elérhető a felhasználót reprezentáló ikon melletti hivatkozásról.

 • Egy önkéntesekkel foglalkozó webhely rendelkezik az új önkénteseket üdvözlő oldallal. Ezen található egy jelentkezési űrlap. Az oldal jobb oldalán szerepel egy interaktív multimédia fájl, egy olyan felhasználót reprezentáló ikonnal együtt, amely elmagyarázza a jelentkezési űrlap összes tulajdonságát, alkalmazásait és szakaszait.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy található-e segédlet a weboldalon.

 2. Ellenőrizze, hogy a segédlet információt biztosít, hogy segítse az oldal tartalmának megértését.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G194: Helyesírás ellenőrzése és szövegbeviteli javaslatok biztosítása

Alkalmazhatóság

Jelen technika az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika biztosítja a helyesírás ellenőrzését és szövegjavaslatok megadását. A kognitív nehézségekkel küzdő embereknek gyakran van problémájuk egy szó betűzésével, de valószínűleg képesek a betűzés megközelítőleg pontos megértésére. Egy helyesírás ellenőrző program egy szó betűzésének időigényes kereséstől kíméli meg őket. Ez szintén igaz lehet a vak vagy gyengénlátó felhasználók számára, akik hibát ejthetnek gépeléskor. Szintén segíti az ügyességi nehézségekkel küzdő személyeket, akik fej-mutatót használhatnak, vagy a gépelést lelassító és nehezítő letapogató szoftvert. Fontos segítséget nyújt a felhasználó számára a javaslatokat biztosító helyesírás-ellenőrző megoldás, és egy egyszerű mechanizmus az egyik javaslat kiválasztására és beillesztésére a szövegbeviteli mezőben.

Példák

 • Egy keresőmotorhoz tartozik egy űrlapmező a kifejezések kereséséhez. Amikor elküldik az űrlapot, egy szerveroldali alkalmazás ellenőrzi a helyesírást. Amennyiben a helyesírás az adott nyelven nem felel meg egyetlen szónak sem, az alkalmazás visszaküld egy oldalt a következő szöveges üzenettel a tetején: "Úgy érti ...", valamint a javasolt szóhoz vezető hivatkozást. Amennyiben a felhasználó a hivatkozásra kattint, a javasolt kifejezés betöltődik az űrlapmezőbe és az újraküldésre kerül.

 • Egy légitársaság rendelkezik egy online jegyvásárlási alkalmazással. Amikor a felhasználó egy űrlapmezőben begépeli egy város nevét, egy legördülő menü a tetején megmutatja a város nevéhez legközelebb eső találatot, és alatta további javaslatokat.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy található-e űrlapmező az oldalon.

 2. Írjon be egy rosszul betűzött szót.

 3. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a javasolt helyesírás.

 4. Ellenőrizze, hogy elérhető egy mechanizmus a javasolt szó beírásához az űrlapon.

Várható eredmények
 • A #3 és #4 ellenőrzések teljesülnek.


G195: A szerkesztő által biztosított, jól látható fókuszjelző használata

Alkalmazhatóság

Általánosan alkalmazható.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a fókuszjelzés hangsúlyozása a böngészőben úgy, hogy azt nagyon jól láthatóra szerkesztik a tartalomban. Számos böngészőben az alapértelmezett fókuszjelzés egy vékony, pontozott fekete vonal. A vonalat nehezen lehet látni, amikor egy olyan űrlapelemet vesz körül, amely már rendelkezik kihúzással; amikor a fókuszba került elem a táblázatcellán belül helyezkedik el; amikor a fókuszba került elem nagyon kicsi vagy amikor az oldal háttere sötét színű.

Jelen technika esetén a felhasználó az egér, a tabulátor billentyű, a nyíl billentyű, a gyorsbillentyű használatával vagy más módszerrel fókuszba helyez egy elemet, az alkalmazás jobban láthatóvá teszi azt a magas kontrasztú színkeverés, egy vastag vonal, és más olyan vizuális jelzés(pl. ragyogás) használatával.

Példák

Példa 1: Hivatkozások

Egy weboldal sötét háttérszínnel rendelkezik, a szöveg és hivatkozások világos színűek. Amikor a fókusz egy hivatkozásra kerül, a hivatkozást kiemelik egy világossárga, 3 képpont széles vonallal.

Példa 2: Űrlapelemek

Egy weboldal egy táblázaton belül tartalmaz egy űrlapot. A táblázat és az űrlapelemek egyaránt vékony fekete vonalak. Amikor a fókusz az űrlapelemre kerül, az elemet kiemelik egy részben átlátszó, 5 képpont vastag vörös vonallal.

Példa 3: Menük

Egy weboldal egy interaktív menüt és almenükkel tartalmaz. A felhasználó a nyíl-billentyűk használatával tudja mozgatni a fókuszt a menüben. Ahogy a fókusz mozog, az aktuálisan fókuszba került menütétel olyan eltérő színre változtatja a hátterét, amely 3:1 kontrasztarányban áll a környező tételekkel, és 4:5,1 kontrasztarányban a saját szövegével.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Az egér használatával helyezze a fókuszt az oldalon található összes fókuszálható felhasználói felületelemre.

 2. Ellenőrizze, hogy található-e jól látható fókuszjelzés.

 3. A billentyűzet használatával helyezze a fókuszt az oldalon található összes fókuszálható felhasználói felületelemre.

 4. Ellenőrizze, hogy található-e jól látható fókuszjelzés.

Várható eredmények
 • A #2 és #4 ellenőrzések teljesülnek.


G196: Szöveges változat alkalmazása egy elemnél a képek csoportján belül, amely az összes a csoportban található tételt leírja

Alkalmazhatóság

Bármelyik olyan technológia, ahol a nem-szöveges tartalom csoportosítását az információ, vagy funkció megjelenítésére használják.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a szükségtelen duplikációk elkerülése, amely az információ és funkció megjelenítésére használt, szomszédos, nem-szöveges tartalom csoportosításakor jön létre.

Bizonyos esetekben, az oldalak képek csoportját jelenítik meg az információ továbbításához. Ezek a csoportosítások eltérő típusú információt továbbíthatnak, amikor együtt vagy meghatározott összeállításban jelenítik meg őket. Például egy csillag két képe, ahol egyik fekete-fehér és a másik színes megjelenítést, párosítva lehet alkalmazni egy felhasználó értékelésének feltüntetéséhez. Például három kitöltött csillag után két üres csillag, az ötből három arányú értékelést képviseli.

Jelen technika alkalmazásához, a szerkesztő egy olyan szöveges változatot biztosít, amely azonos értékű célt szolgál az egész csoport számára, és a csoportban szereplő egyik tételhez kapcsolódik. A csoportban szereplő többi tétel ekkor olyan módon jelölt, hogy a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyhatják őket. Ezen a módon a felhasználó képes hatékonyan beazonosítani a csoport célját, és nem okoz zavart a duplikáció, vagyis az, hogy a csoportban szereplő minden tételhez biztosítottak szöveges változatot.

Példák

Példa 1: Egy HTML értékelési rendszer

A következő példában egy értékelés három kitöltött csillagot és két üres csillagot ábrázol. Amíg szöveges változatot lehetett volna biztosítani mind az öt képhez, a szerkesztő inkább a "az ötből három csillag" értékelési formát biztosította az első képhez és a többit egy üres szöveges változattal jelölte meg.

Példa kód:

<p>Rating: 
  <img src="star1" alt="3 out of 5 stars">
  <img src="star1" alt="">
  <img src="star1" alt="">
  <img src="star2" alt="">
  <img src="star2" alt="">
 </p>

Példa 2: Képek csoportjából létrehozott gomb az XHTML-ben

Ebben a példában, az összes gombhoz képek halmaza tartozik, hogy jelezze a WCAG-hoz megkövetelt megfelelőség szintet. Ez a megközelítés lehetővé teszi a kisegítő technológiák számára az olyan közlések elkerülését, mint a: "Kép A, Kép A, Kép A", stb.

Példa kód:

<p>Conformance Level:</p>
 <button name="A"><img src="a.png" alt="A" /></button> <br />
 <button name="AA"><img src="a.png" alt="AA" /><img src="a.png" alt="" /></button> <br />
 <button name="AAA"><img src="a.png" alt="AAA" /><img src="a.png" alt="" /><img src="a.png" alt="" /></button>

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a csoportban szereplő egyik tétel magába foglal egy olyan szöveges változatot, amely azonos értékű célt szolgál a tejes csoport számára.

 2. Ellenőrizze, hogy a csoportban szereplő többi tétel olyan módon jelölt, hogy a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyhatják őket.

 3. Ellenőrizze, hogy az olyan módon jelölt tételek, hogy a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyhatják őket szomszédosak ahhoz a tételhez, amely a szöveges változatot tartalmazza a csoport számára.

Várható eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


G197: Címkék, nevek és szöveges változatok következetes alkalmazása az ugyanazzal a funkcionalitással rendelkező tartalom esetében

Alkalmazhatóság

Az összes tartalom.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja, hogy segítséget nyújtson a kognitív nehézségekkel küzdők, a vak és csökkent látású felhasználók számára, annak megértésében, hogy mi történik abban az esetben, amikor egy weboldalon kölcsönhatásba kerülnek egy funkcióval. Amennyiben olyan eltérő címkék találhatók a felhasználói felület elemein (pl. elemek, hivatkozások, Java-szkript objektumok stb.), melyeknek ugyanaz a funkciójuk, a felhasználó nem fogja tudni, hogy ugyanazzal a funkcióval rendelkező alkotóelemmel találkozott, és nem fogja tudni, hogy mire számítsanak. Ez túl sok szükségtelen hibához vezethet. Szintén javasolt, hogy a következetes címkézés elvét az egész webhelyen alkalmazzák.

Példák

 • Egy weboldalhoz az oldatetején tartozik egy "keresés" címkéjű űrlapmező. A lap alján ugyanazt a funkciót biztosító másik űrlapmező található. Ez szintén a "keresés" címkével rendelkezik.

 • Egy kérdőjel képét használják arra, hogy a felhasználót a további információt biztosító oldalszakaszhoz irányítsák. Minden egyes alkalommal, amikor a kérdőjel képe megjelenik ugyanaz a szöveges változat tartozik hozzá: "további információ"

 • Egy webhely kapcsolat oldalához vezető hivatkozás, a "Kapcsolat" hivatkozásszöveggel rendelkezik. Az oldal alján található egy olyan hivatkozás, amely szintén a kapcsolat oldalra vezet. Ehhez szintén a "Kapcsolat" hivatkozásszöveg tartozik.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy minden alkotóelemhez kapcsolódik egy beazonosító szöveg (pl. címke, név vagy szöveges változat).

 2. Ellenőrizze, hogy ez a kapcsolódó szöveg megegyezik minden, ugyanolyan funkciójú felhasználói felületelemmel.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek.


G198: Módot biztosítani a felhasználó számára az időkorlát kikapcsolásához

Alkalmazhatóság

Jelen technika az összes technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja az időkorlátozás kikapcsolásához egy mechanizmus biztosítása olyanok számára, akik nem tudják a feladatokat meghatározott időn belül teljesíteni.

Fontos, hogy az időkorlátozás kikapcsolásához alkalmazott mechanizmust időkorlátozás nélkül lehessen használni, és azelőtt, hogy az oldalra vonatkozó időkorlátozás letelik. Ennek elvégzéséhez a mechanizmusnak az oldal tetejéhez közel kell elhelyezkednie, olyan módon, hogy könnyen megtalálható és gyorsan aktiválható legyen a különféle fogyatékossággal küzdő emberek számára.

Példák

 • Egy weboldalhoz, minden percben automatikusan frissülő hírek címsorai tartoznak. Az oldal tetején található egy frissítéseket kikapcsoló hivatkozás.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy az oldal tetején található-e bármilyen időkorlátozást kikapcsoló mechanizmus.

 2. Ellenőrizze, hogy az oldalra vonatkozó időkorlátozás elég hosszú ahhoz, hogy a felhasználó könnyen a mechanizmushoz tudjon navigálni, még akkor is, ha legtöbb felhasználónál tízszer lassabb.

Várható eredmények
 • A #1 és #2 ellenőrzések teljesülnek.


G199: Visszajelzés biztosítása sikeres adatküldéskor

Alkalmazhatóság

Tartalom, mely felha