Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

Média alternatíva
Az 1.2.8 teljesítési feltétel értelmezése

1.2.8 Média alternatíva: Egy a szinkronizált médiához készült változat biztosított az összes előre rögzített szinkronizált média és az összes előre rögzített csak-videó esetében. (AAA szint)

Jelen teljesítési feltétel célja

Jelen teljesítési feltétel célja, hogy az audió-vizuális tartalmat elérhetővé tegye azok számára, akiknek a feliratok elolvasása gondot okoz gyenge látóképességük miatt, és akiknek gyenge a hallása a dialógusok és hangzó leírások meghallgatásához. Ennek megvalósítása az idő-alapú média alternatíva biztosításával történik.

Ez magába foglalja a szinkronizált média összes információjának (vizuális és hallható) biztosítását szöveges formátumban. Egy alternatíva az idő-alapú médiához biztosítja a folyamatos leírást mindenről, amely a szinkronizált médiatartalmon belül történik. Az alternatíva az idő-alapú médiához könyvhöz hasonlóan olvasható. A hangzó leírástól eltérően a videóleírás rész nem korlátózódik kizárólag csak a párbeszéd szüneteire. Teljes leírások biztosítottak az összes vizuális információról, beleértve a vizuális kontextust, a szereplők tevékenységeit és kifejezéseit, valamint az egyéb vizuális anyagokat. Továbbá, a nem beszédhangok (nevetés, képernyőn kívüli hangok stb.) is leírásra kerülnek, az összes párbeszéd leiratával. A leírások és a párbeszéd-leiratok sorrendje ugyanaz, mint magában a szinkronizált médiában. Ennek eredményeképpen, az idő-alapú médiaváltozat a szinkronizált médiatartalom sokkal összetettebb megjelenítését tudja biztosítani, mint önmagában a hangzó leírás.

Amennyiben a szinkronizált médiához tartozik bármilyen interakció (pl. "válaszadáshoz nyomja meg most a gombot"), akkor az idő-alapú média hiperhivatkozást biztosít, vagy bármit, ami a párhuzamos funkcionalitás eléréséhez szükséges.

Azok a személyek, akiknek a látása túl gyenge ahhoz, hogy megbízhatóan el tudják olvasni a feliratokat és azok, akiknek a hallásuk túl gyenge ahhoz, hogy megbízhatóan hallják a párbeszédet, egy frissíthető Braille-írásos képernyő használatával férhetnek hozzá az idő-alapú médiaváltozathoz.

Megjegyzés 1: Amennyiben az 1.2.3, az 1.2.5 és az 1.2.7 pontok esetében összes információ már biztosított a videfájlban, nem szükséges a hangzó leírás.

Megjegyzés 2: Az 1.2.3, 1.2.5 és 1.2.8 pontok némiképp egybeesnek. Ez választási lehetőséget ad a szerkesztőnek a minimális megfelelőségi szinten, és további követelményeket biztosít a magasabb szinteken. Az 1.2.3 teljesítési feltétel A szintjén a szerkesztők választhatnak, hogy hangzó leírást vagy teljes-szövegű változatot biztosítanak. Amennyiben a 1.2.5 teljesítési feltétel alatt az AA szintet szeretnék teljesíteni, a szerkesztőknek biztosítaniuk kell egy hangzó leírást - a követelmények már teljesültek, amennyiben ezt a változatot használták az 1.2.3 pontnál, ellenkező esetben egy további követelménynek számít. Az 1.2.8 teljesítési feltétel alatt az AAA szintnél kiterjesztett szöveg leírást kell biztosítaniuk. Ez egy további követelmény, amennyiben az 1.2.3 és 1.2.5 pontok esetében csak egy hangzó leírás biztosítása szerepelt. Ha az 1.2.3 pontban teljesült egy szöveg leírás biztosítása, és az 1.2.5 pont hangzó leírás követelménye teljesült, akkor az 1.2.8 pontban nem szerepelnek újabb követelmények.

Az 1.2.8 teljesítési feltételből származó előnyök

  • Azok az emberek, akik nem jól vagy egyáltalán nem látnak, valamint azok, akik nem jól vagy egyáltalán nem hallanak, hozzáférhetnek az audió-vizuális megjelenítések információihoz.

Példák az 1.2.8 teljesítési feltételre

Kapcsolódó források

A források tájékoztató jellegűek, és csak angol nyelven érhetőek el.

(Nincs dokumentált hivatkozás)

Az 1.2.8-as teljesítési feltételhez kapcsolódó technikák és gyakori hibák - Médiaváltozat

Ebben a részben minden egyes, számmal jelölt tétel egy olyan technikát vagy technikák kombinációját jelöli, amelyet a WCAG Munkacsoport elegendőnek tart a jelen teljesítési feltételnek való megfeleléshez. A felsorolt technikák csak abban az esetben felelnek meg a teljesítési feltételnek, ha az összes WCAG 2.0 megfelelőségi követelmény teljesítésre került.

Elégséges technikák

Előírások:Válassza ki az alábbi szituációkból azt, amelyik a legjobban kapcsolódik a tartalmához. Mindegyik szituáció olyan számozott technikákat (vagy technika kombinációkat) tartalmaz, amelyeket a Munkacsoport megfelelőnek ítélt az adott szituáció szempontjából.

A szituáció: Amennyiben a tartalom előre rögzített szinkronizált média:
  1. G69: Providing an alternative for time based media using one of the following techniques

A szituáció: Amennyiben a tartalom előre rögzített csak-videó:
  1. G159: Providing an alternative for time-based media of the video content

Egyéb (ajánlott) technikák az 1.2.8-hoz

Bár a megfelelőség szempontjából nem számítanak követelménynek, az alábbi technikákat érdemes figyelembe venni a tartalomhoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítésére. A felsorolt technikák közül nem mindegyik működik vagy hatékony bizonyos helyzetekben.

  • H46: Using noembed with embed (HTML)

  • Javított szkript biztosítása (jövőbeni hivatkozás)

  • Részletek a hangzó leíráshoz (jövőbeni hivatkozás)

Az 1.2.8 kapcsán elkövetett gyakori hibák

A WCAG Munkacsoport a következő gyakran előforduló hibákat említi meg az 1.2.8-as teljesítési feltételre vonatkozóan:

Terminológia

csak-videó

egy idő-alapú bemutató, amely csak videófelvételt tartalmaz (nincs hang és nincs interakció)

előre rögzített

nem élő információ

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

szöveges változat a szinkronizált médiához (bármilyen interakcióval együtt)

dokumentum, mely magába foglalja a megfelelően sorbarendezett összes vizuális beállítás, tevékenység, beszélő, az egyéb (nem beszéd) hangok szöveges leírását, illetve a dialógusok szöveges átiratát, kombinálva bármely olyan eszközzel/leirattal, melynek használatával minden, a szinkronizált média során történő interakcióból (ha van ilyen) származó esemény visszadható

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amely a szinkronizált média-tartalom létrehozásának céljából használatos, csak javítás után felel meg ennek a meghatározásnak, ahol a javítás annak érdekében történik, hogy megfelelően képviselje a szerkesztés utáni véglegesített szinkronizált médiát.