Hírek

Szemantikus szenzorhálózat ontológia kiegészítések – első nyilvános tervezet

2019. január 15.

A Webes Téradatok Érdekcsoport (Spatial Data on the Web Interest Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia Kiegészítések (Extensions to the Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a 2017-ben W3C ajánlásként kiadott Szemantikus Szenzorhálózat Ontológiához (Semantic Sensor Network Ontology) ír le kiegészítéseket, lehetővé téve a hivatkozást az alapvető tulajdonságokra megfigyelés, mintavétel vagy aktuálás céljából, valamint megfigyelések homogén csoportjainak kialakítását, ahol egy vagy több tulajdonság e csoport minden tagjára érvényes lehet.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1

2019. január 11.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) kiadta az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1 (Accessible Name and Description Computation 1.1, AccName) W3C ajánlást. Az Accname leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, webes tartalomleíró nyelvek alapján. A név egy egyszerű címke az adott objektumra, míg a leírás további információt biztosít. Ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k szokásos jellemzői, melyek lehetővé teszik a segítő technológiák számára ezen objektumok azonosítását, valamint nevük vagy leírásuk megjelenítését a felhasználó felé. Az algoritmus dokumentálása, melynek során nevek és leírások kerülnek meghatározásra, elősegíti ezen tulajdonságok interoperábilis megjelenítését a különböző akadálymentességi API-k között és segíti annak biztosítását, hogy ez az információ a szerző szándékának megfelelő módon jelenjen meg. Különálló akadálymentességi API hozzárendelés (accessibility API mapping - AAM) specifikációk definálják annak aktuális módját, ahogyan ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k felé megjelenítésre kerülnek; az Accname csak leírja, hogyan számítódik a név és a leírás különböző, egyszerre alkalmazható tartalomtulajdonságokból.

További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport – két tervezet

2019. január 8.

Az Akadálymentes Platform Architektúra (Accessible Platform Architectures Working Group) és az Akadálymentesítési Útmutató (Accessibility Guidelines Working Group) Munkacsoportok megjelentették a Kognitív és Tanulási Nehézségekkel küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom (Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities) első nyilvános tervezetet, valamint a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés (Cognitive Accessibility Roadmap and Gap Analysis) frissített tervezetet, melyet a Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport (Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force) fejlesztett.
A Kognitív és Tanulási Nehézségekkel Küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom dokumentum tanácsokkal szolgál a tekintetben, hogyan tehetők a webes tartalmak valamint a webalkalmazások az ilyen nehézségekkel küzdő felhasználók számára is elérhetővé. A dokumentum korábban a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés mellékleteként jelent meg.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI). A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket 2019. január 14-ig várják.