Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Tegyük nyílttá a tömegközlekedési adatokat

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ptd-20160725/
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ptd/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ptd-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI jó gyakorlat: Tegyük nyílttá a tömegközlekedési adatokat Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi..


Célok

Az EU egyik fő prioritása, hogy támogassa az okos, zöld és integrált közlekedést az állampolgárok, a gazdaság és a társadalom javára. Ezt támasztja alá az is, hogy a Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramban az Európai Bizottság 756 millió Eurot különített el közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekre 2016-2017-es Munkaprogramjában. E munkaprogram olyan tevékenységeket támogat, melyek célja az innovációs megoldások bevezetése és minél szélesebb körű alkalmazása a városi környezetben fenntartható mobilitás érdekében, a tömegközlekedés népszerűségének növelése, valamint új koordinációs és szolgáltatási koncepciók megalkotása. Ezek egyik várt eredménye a tömegközlekedés új üzleti modelljeinek kidolgozása technológiai (mint az IT és alkalmazás-orientált szolgáltatások) és közösségi újítások révén, természetesen számolva a lehetséges társadalmi és demográfiai korlátokkal.

Ebben az értelemben a tömegközlekedési információk – menetrendek, szolgáltatás (járat) kimaradások, megállók, akadálymentesség, stb. —, nagyértékű adatok, hiszen nélkülözhetetlenek abban, hogy lehetővé tegyék az innovációt, hatékonyabb szolgáltatást biztosítva mely kiszámítható és vonzó mind a szolgáltatónak, mind az utasoknak. Általában ezen információk a megállókban láthatók (információs táblán vagy elektronikus kijelzőn), vagyis nem érzékeny, publikus adatnak tekintendők, így nyílttá tételük a weben pusztán technikai kérdés lehet - sem jogi, sem stratégiai megkötések nem alkalmazhatók rájuk. A teljes lakosság számára hasznos adatkészlet nagy értéke, szemben azzal a minimális erőfeszítéssel, hogy a már létező információt nyílttá tegyük, teszi a tömegközlekedési adatokat a nyílt adatos és állami szektor információk újrafelhasználását célzó kezdeményezések fő prioritásává.

Bár a közlekedési szolgáltatások magáncégek által is üzemeltethetők, a kormányoknak a közlekedési információk nyíltságát támogatniuk kell. Ezt biztosíthatják az ilyen kezdeményezések felvállalásával, vagy törvényes eszközökkel, például bizonyos szabályozások kiadásával vagy a közbeszerzésekbe foglalt záradékkal.

Minden érintett fél számára előnyös lesz: jobb felhasználói élmény az utazóközönségnek, zöldebb városok a közösségi közlekedés révén, hatékonyabb (közlekedési) cégek komoly többletköltség nélkül.

Kihívás

Bár a közlekedési információk nagyrésze nem érzékeny és az újrafelhasználás szempontjából kiemelkedő lehetőséggel bír, ezen adatok nem mindig érhetők el nyilvánosan. A legtöbb közlekedési társaság ma már elektronikus módon kezeli a működéshez kapcsolódó információit (menetrendek, közlekedési szolgáltatás állapota, stb.), így ezek nyílttá tételének költsége nem szabad, hogy túl magas legyen. Bár az egész társadalom (beleértve a kormányt és magát a közlekedési társaságot is) számára előnyös lenne, sok cég vonakodik ezen adatok nyílttá tételétől - még a helyi/regionális/nemzeti kormányzat direkt kérése esetén is.

A városok igyekeznek támogatni az okosabb és zöldebb tömegközlekedést hogy csökkentsék a forgalmat, az ebből adódó légszennyezettséget, hatékonyabbá és könnyebben használhatóvá téve azt. Több információ jobb felhasználói alkalmazásokat és szolgáltatásokat tesz lehetővé, amelyek jobbítják a városlakók élményeit (pl. utazástervezők, valós-idejű várakozási idők jelzése, járatkimaradásról szóló figyelmeztetések, stb.). Ez azonban nem mindig lehetséges a nyílt adatok, a közlekedési szolgáltatást működtető cégeknél már meglévő adatok, hiánya miatt.

Megoldás

A helyi önkormányzatoknak erőfeszítéseket kell tenniük a tömegközlekedési adatok gép által olvasható és könnyen használható formátumokban történő közzétételére - elsősorban olyan cégeket és fejlesztőket megcélozva, akik képesek új szolgáltatásokat és termékeket létrehozni ezen adatokat felhasználva. Ha az önkormányzatnak nincs teljes hozzáférése vagy ellenőrzési joga az információ felett, akkor el kell érnie ezen adatok közzétételét meggyőzve a közlekedési társaságot minden lehetséges eszközzel (pl. helyi utasítás kibocsátásával, konkrét nyílt adat záradékok állami szerződésekbe való foglalásával, stb.)

Ez előnyös lenne több érintett félnek is:

  • az 'Okos Város' stratégiát követő önkormányzatok és kormányok érdekeltek a városi közúti forgalom csökkentésében, támogatva a tömegközlekedést és ösztönözve az embereket annak használatára;
  • a tömegközlekedést használók jobb szolgáltatást kapnának; újabb utazók pedig csak akkor jelennének meg, ha valós értéket látnak a szolgáltatásban;
  • a magáncégek új termékeket és szolgáltatásokat hozhatnának létre az utazók számára.

Miért ez a jó gyakorlat?

A tömegközlekedési információk már léteznek a közlekedési társaságokon belül. A szolgáltatási információkra általában nem vonatkoznak jogi korlátozások, így azok közzététele ezen okból nem utasítható el. Emellett, a közzétételi költség sem lehet magas, hiszen a közlekedési társaságok már rendelkeznek információkezelő rendszerrel. Az adatok nyíltságának ösztönzése minden félre nézve előnyös lesz.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Első lépés a kormányzat politikai elkötelezettsége a nyílt adatok mellett. Ezt bele kell foglalni a hivatalos digitális menetrendbe, a megvalósításra irányuló egyértelmű ütemtervek és tervek definiálásával. A közlekedési adatokhoz való nyilvános hozzáférést valamint azok közzétételét biztosító speciális záradékokat kell a közigazgatási szervek és közlekedési társaságok között létrejövő szerződésekbe foglalni.

Annak érdekében, hogy a nyíltságot és az információ újrahasználását ösztönözze, az önkormányzatnak az erre irányuló tudatosságot növelő eseményeket kell tervezni és megvalósítani az érintett felek bevonásával (kiadók, magáncégek, városlakók).

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Spanyolország Helyi nyílt adatos kezdeményezések: Martin Alvarez-Espinar, CTIC.
Finnország HSL Reittiopas API Elérhetőség a honlapon

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Martin Alvarez-Espinar (CTIC).

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 07:01:04 phila Exp $