Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Adathalmaz kritériumok

2016. július 25.

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/dc-20160725
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/dc/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/dc-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlatok: Adathalmaz kritériumok Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons: Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi.


Célok

Ez a jó gyakorlat felállít néhány olyan kritériumot, amelynek segítségével egyes adathalmazok publikálását priorizálhatjuk más adathalmazokkal szemben.

Kihívás

A cél egy olyan a "nagyértékű adathalmazok" megállapítására szolgáló kritériumrendszer kialakítása, amely figyelembe veszi az adatok várható újrafelhasználását és segít az államnak eldönteni, mely adathalmazok publikálása kerüljön előtérbe.

Megoldás

A következő adathalmaz kritériumok az adatok felhasználóival és újrafelhasználóival történő egyeztetések után jöttek létre. A "nagyértékű adathalmazokat" három szempont szerint osztályozzuk: újrafelhasználhatóság, érték az adattulajdonosok számára, érték az újrafelhasználók számára.

Újrafelhasználhatóság

 • A nagyértékű adatoknak legalább három csillagot el kell érniük Tim Berners-Lee 5 csillagos sémáján (azaz elérhetőnek kell lenniük a weben, nyílt lícensszel kell rendelkezniük és nyílt, strukturált formátumban kell szerepelniük).

Érték az adattulajdonosok számára

Egy adathalmaz akkor tekinthető nagyértékűnek, ha a következő feltételek közül legalább egyet teljesít:

 • megosztása növeli az átláthatóságot;
 • publikálása jogi kötelezettség tárgya;
 • az adatok közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a szervezet közfeladataihoz;
 • megosztása költségcsökkenéshez vezet.

Érték az újrafelhasználók számára

Az adathalmaz értéke elsősorban az olyan felhasználási és az újrafelhasználási lehetőségektől függ, amelyek üzleti tevékenységet eredményezhetnek. Az adathalmazok potenciálját a következők határozzák meg:

 • a célközönség mérete és dinamikája;
 • az adathalmazt potenciálisan használni képes rendszerek vagy szolgáltatások száma.

Az átláthatóságot segítő adathalmazok erős szociális hatással rendelkeznek, az újrafelhasználók érdeklődése ezek iránt igen magas.

Aktív kapcsolat az újrafelhasználókkal

Fontos, hogy az adathalmazunk értékének felmérése érdekében közvetlen kapcsolatban legyünk az újrafelhasználókal. Javaslatok:

 • Hozzunk létre egy kommunikációs csatornát, például egy levelezőlistát, egy Joinup közösséget, vagy a nyíltadat-portálon egy közösséget, ahol az újrafelhasználók értesülhetnek az újdonságokról és mi visszajelzéseket kaphatunk ezekről.
 • Használjunk kollaboratív eszközöket. Ez elősegíti a közös munkát a közösség és az újrafelasználók között, lehetővé teszi az ötletek és üzleti lehetőségek felkarolását.

Miért ez a jó gyakorlat?

Fontos, hogy létezzen egy közösen elfogadott értelmezés, szempontrendszer arra, hogy mi számít nagyértékű adatnak, hogy ezek publikálása elsőbbséget kaphasson.

Miért van szükség erre a jó gyakorlatra?

Annak megértése, hogy mely adathalmazokat célszerű publikálni milyen feltételekkel valamint prioritással, segít felismerni a hatóságok számára a további jó minőségű adathalmazok publikálása nyújtotta előnyöket.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Ezen jó gyakorlat implementálásához a következőkre van szükség:

 • a nagyértékű adatok jellemzőinek megértésére;
 • egy kommunikációs csatornára az adatfelhasználókkal és újrafelasználókkal.

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Nicolas Loozen, PwC

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.