Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Téradat szabványok

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/sgd-20160725/
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/sgd/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/sgd-20160610/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Téradat szabványok Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi.


Célok

A közigazgatási szerveknek együtt kell dolgozniuk építész, mérnöki és kivitelező cégekkel, ingatlantulajdonosokkal, ügynökökkel, beszállítókkal, üzemeltetőkkel, biztosítókkal, ellenőrökkel, lakókkal, pénzügyi cégekkel, a tűzoltósággal, egészségügyi és szociális szolgálatokkal, stb. Szinte minden közadat esetén a földrajzi hely kiemelten fontos. Ezért szükséges az elhelyezkedésre vonatkozó ill. egyéb téradatokat oly módon megosztani, hogy azok a társintézmények által újrafelhasználhatók legyenek - ez pedig a már elfogadott szabványokhoz való igazodást jelenti. A legtöbb téradatra vonatkozó szabványt az Open Geospatial Consortium (OGC) fejlesztette ki.

Kihívás

Az általános kihívás annak biztosítása, hogy a különböző forrásokból származó, de egyazon térbeli helyre vonatkozó információk használhatók legyenek együttesen. Ez különösen nagy kihívást jelent, mivel a "térbeli helyzet" (lokáció) különböző módokon határozható meg: mint név (különböző nyelveken és/vagy rövidítést használva), koordináták, határvonalak, közigazgatási terület neve, NUTS kód, tervrajz, pont, súlypont, sokszög, rács, metrótérkép, buszmegálló, idősor, jobb/bal irány, stb. A cél ezen adatok nyílt adatként történő elérhetőségének biztosítása, nyílt szabványokat és nyílt adatmodellt követve. A pontosság, bizonytalanság, eredet, jogok és hozzáférési korlátok gyakran meghatározó tényezők. Ezt a komplexitást alapul véve, komoly kihívás egy olyan szoftver létrehozása, amely téradatokkal dolgozik. Az az elvárás, hogy a téradatokat és szolgáltatásokat megoszthatóvá, újrafelhasználhatóvá és interoperábilissá tegyük, még inkább nehezíti a feladatot.

Emellett szintén kihívást jelent, hogy a webtechnológiák folyamatosan fejlődnek, így az OGC szabványainak és információs architektúrájának is fejlődnie szükséges.

Megoldás

A szabványok, elsősorban az OGC által fejlesztett szabványok alkalmazása révén, a közszféra tér- és földrajzi információi hatékony és interoperábilis módon biztosíthatók sok más adatkészlet és feldolgozó vagy megjelenítő komponens felé. Az olyan OGC és ISO szabványok, mint a Web Feature Service WFS, WMS, GML, IndoorGML, CityGML és SOS szabványosított hozzáférést biztosítanak minden téradat-jellemzővel rendelkező közadathoz. Ezen szabványok közül néhány (például az IndoorGML) új, de legtöbbjüket már évek óta alkalmazzák világszerte a közszféra intézményei, emellett létfontosságú elemei a közadat-architektúráknak.

A Webes Téradatok Munkacsoport az OGC és a W3C közös együttműködése azzal a céllal, hogy a téradatokat könnyebben lehessen használni, összekapcsolni a weben elérhető más általános adatokkal. A Munkacsoport egy azonos nevű W3C csoporttal dolgozik együtt, a két csoport tagsága között jelentős átfedéssel. A tagsággal kapcsolatos további információ az Alapító Szabályzatban található. 2016. január 19-én a W3C és az OGC által létrehozott Webes téradatok Munkacsoport megjelentette a Webes Téradatok Jó Gyakorlatok dokumentumot. A dokumentum egy közös munka eredménye, hogy a téradatokkal foglalkozó ágazatok és webtechnológusok által, elsősorban a kapcsolt adatokra használt technikákat összegyűjtse. A tipikus felhasználói esetek magukban foglalják a térkép-, közlekedési és adminisztratív adatokat. Bár egyértelmű, hogy sok tennivaló akad még, a szerkesztők a jó gyakorlatok teljes spektrumát kívánják e dokumentummal illusztrálni.

Miért ez a jó gyakorlat?

Amennyiben a téradat információkkal rendelkező közadatokat az OGC szabvány előírásait követve tesszük közzé, nagyban megkönnyítjük ezen információk más, hasonló felületen szolgáltatott adatkészletekbe történő integrálását. Az adatok felfedezhetővé válnak szabványos katalógusokat használva és olyan kezdeményezések részeiként lesznek felhasználhatók, mint például az INSPIRE, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra. Ez a jó gyakorlat (és még számos jó gyakorlat melyet az OGC Technikai Bizottsága fejlesztett és fogadott el) írja le az OGC szabványok alkalmazásának a legmegfelelőbb módjait.

A legtöbb értékes közadat tartalmaz térinformációt is. Annak érdekében, hogy ezen adatokat maximálisan használhassuk, szabványos formában, szabványos interfészeken keresztül kell elérhetővé tegyük őket. Az OGC, W3C és más szervezetek nyílt szabványainak használata magasszintű interoperabilitást biztosít, lehetőséget teremtve az adatok új üzleti modellekben történő, további kereskedelmi célú felhasználáshoz.

Hogyan implementáljuk ezt a jó gyakorlatot?

Ez a legjobb gyakorlat az OGC technológiákon valamint a W3C technológiáin alapul, így kezdő lépésként ismerjük meg ezeket a technológiákat.

Hol implementálták már ezt a jó gyakorlatot?

Az OGC szabványokat világszerte széleskörben alkalmazzák, és számos kritikus iparág és kormányzati tevékenység alapjául szolgálnak. Például, Helsinki Region Inforshare, and the INSPIRE Directíva alkalmazása a Cseh Köztársaságban

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Dr Ingo Simonis Director Interoperability Programs & Science Open Geospatial Consortium.

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 07:01:55 phila Exp $