Célok

Azonosítanunk kell a nyílt adatként közzétehető adathalmazokat, valamint a szervezeten belüli és azon kívüli érintettek elvárásait. Készítsünk nyílt adat közzétételi tervet, figyelembe véve az érintettek igényeit, a kockázatokat valamint az adathalmazok közzétételének költségeit.

Kihívás

Hogyan kezeljük a nyílt adatok közzétételét?

Az állami szektor intézményei igen nagyszámú, sokféle adathalmazzal rendelkeznek. Azonban ezen intézmények költségvetési vagy hasonló korlátok között működnek, melyek akadályozzák őket abban, hogy minden arra alkalmas adathalmazt azonnal elérhetővé tegyenek újrafelhasználás céljából.

Megoldás

Készítsünk nyílt adat közzétételi tervet, amely az elvárásokat és az ismert korlátokat megpróbálja kiegyensúlyozni. A nyílt adat közzétételi tervnek tartalmaznia kell minden, a nyílt adat kezdeményezés megvalósításához szükséges feladatot, valamint a kiválasztott adathalmazok közzétételének ütemtervét.

Miért ez a jó gyakorlat?

Ez a jó gyakorlat az érintettek elvárásait és igényeit a rendelkezésre álló forrásokkal kívánja összhangba hozni úgy, hogy az adathalmazok és a szükséges lépések tervezésekor figyelembe veszi az adatok iránti igényt, az azonosított adathalmazok közzétételével járó lehetséges előnyöket és kockázatokat, valamint a közzététel becsült költségeit.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Elemezzük az elérhető adathalmazokat, legyünk tisztában mind a szervezeten belüli, mind az azon kívüli érintettek igényeivel és elvárásaival, és készítsünk nyílt adat közzétételi tervet. A nyílt adatok közzétételének összhangban kell lennie a szervezet stratégiai céljaival, és a vonatkozó szabályozással, például a nemzeti nyílt adat stratégiával, valamint meg kell felelnie az adatok lehetséges felhasználói igényeinek. Ezen okból mind a szervezeten belüli és kívüli érintettek elvárásait azonosítanunk és elemeznünk kell. A nyílt adat közzétételi tervnek tartalmaznia kell minden, a nyílt adat kezdeményezés megvalósításához szükséges feladatot. A nyílt adatként nyilvánossá tenni kívánt adathalmazok vonatkozásában készítsünk egy közzétételi ütemtervet. Az adathalmazok nyílttá tételének prioritizálása során vegyük figyelembe az érintettek elvárásait, illetve az adathalmazok elemzésének eredményét, pl. a közzététellel járó előnyöket és kockázatokat, valamint a becsült költségeket/ráfordításokat. Tevékenységünk előrehaladását kövessük is a nyílt adat közzétételi tervben, melyet rendszeresen vizsgáljunk felül és frissítsünk.

A megvalósítás lépései a következők:

  • Érjük el az adatok közzétételének felsővezetés általi támogatását.
  • Nevezzünk ki egy, a nyílt adat közzétételi terv elkészítéséért felelős személyt.
  • Biztosítsuk a nyílt adatok kezdeményezésben résztvevő osztályok / részlegek közötti együttműködést.
  • Azonosítsuk a szervezeten belüli és az azon kívüli érintettek elvárásait. Minden csoport véleményének adjuk meg a kellő figyelmet.
  • A nyílt adat közzétételi terv készítésénél törekedjünk az elvárások és az ismert korlátok kiegyensúlyozására.
  • Az adathalmaz prioritások alapján készítsük el a nyílt adat közzétételi ütemtervet.
  • Hozzunk létre egy felülvizsgálati eljárást a közzétételi tervre vonatkozóan.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Ausztria Open Government Data Implementation Model Bernhard Krabina
Spanyolország Basque Country PSI re-use assesment Martin Alvarez-Espinar
Finnország Helsinki Region Infoshare Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki.

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Jan Kučera, University of Economics, Prague (Czech Republic).

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.