Fedlap díszítő képe (billentyűk)

A W3C és a Mobilweb

Budapest, 2007. 03. 31., Magyarországi Web Konferencia 2007 - W3C szekció

Megyaszai Éva, Pataki Máté, W3C Magyar Iroda

Áttekintés

World Wide Web Consortium (W3C)

Photo of TBL
“Használjuk ki minél teljesebben a Webben rejlő lehetőségeket olyan protokollok és útmutatók kidolgozásával, amelyek hosszútávon biztosítják a Web fejlődését”

A W3C nemzetközi szervezet

TA Föld, pontokkal, melyek a központokat és az irodákat jelölik

A W3C-központok (pirossal) és a W3C-irodák (kékkel) elhelyezkedése a Földön

A W3C Magyar Iroda alapítása

Tevékenységeink, szolgáltatásaink

A W3C alapelvei

A W3C-technológiák egymásra épülése

A technológiák egymásraépülése, további információk a http://www.w3.org/Consortium/techstack-desc.html oldalon

W3C-tagok

Több mint 400 tag több mint 28 országból…

A W3C-tagok megoszlása országonként, lásd http://www.w3.org/2004/09/StatImages/membership.html

… és igen széles érdeklődési spektrummal

A W3C-tagok érdeklődési területeinek megoszlása, lásd http://www.w3.org/2004/09/StatImages/categories.html

A W3C tipikus munkamenete

Egy kis beszélgető csoport Bristolban
 1. Egy előtérbe került érdeklődési területen W3C Műhelykonferenciát rendeznek
  • ez kezdete lehet egy szabványosítási vonalnak
  • a tagok tagi állásfoglalást tehetnek, melyek később figyelembe lesznek véve
 2. Ilyen eszmecsere nyomán alakulhat meg egy Munkacsoport, ahol
  • a tagoknak lehetőségük van betekinteni, részt venni a munkában
  • és egyenlő szavazati joggal bírnak az alapszabályzat elfogadásában, vagy elvetésében
 3. A munkacsoportok rendszeresen munkaterveket jelentetnek meg, melyekhez a nyilvánosság észrevételeket, megjegyzéseket fűzhet
 4. Az új technológiákhoz implementációkat gyűjtenek
 5. A tagok áttanulmányozzák a végső javaslatot
 6. Ha ez pozitív eredményű, a W3C megjelenteti az ajánlást

Egy munkacsoport működési sémája

A munkacsoportok működési sémája folyamatábrán

Az ajánláskidolgozás folyamata

Az ajánlás kidolgozásának folyamata folyamatábrán

Egyéb csoportok

A W3C-csoportok és Fejlesztési Területek

Diagram of all W3C Activities

Teljes képernyőn

Mobilweb-technológiák W3C-berkekben

 

 

W3C Mobile Web Initiative

Áttekintés

A Web mára tömegmédiummá vált

Mibiltelefonon elérhető solgáltatások (Google, EBay, Amazon, Yahoo, BBC,Expedia, Multimap, Slashdot, Wikipedia, IMDB, Betfair, EverQuest, Lastminute, MSN, AOL, Playboy, ESPN)

A Mobilweb előretörése (1)

Distribution of mobile data traffic

Forrás: Nokia study, 2005.

A Mobilweb előretörése (2)

Az aktív felhasználók száma nő,
magas bevételek az árak csökkenése ellenére is

Mobile Browsing prediction

A felhasználok jelentős részének a készüléke képes a mobil webezésre.

Az aktív webezők száma rohamosan nő, és még csökkenő árak mellett is növekednek az ebből származó bevételek.

Forrás: W3C-MWI/Nokia

A mobil böngészés a többi mobil szolgáltatásnál gyorsabban növekszik

Browsing revenu growth

A mobil böngészés sokkal nagyobb növekedést fog mutatni az elkövetkező időben, a felhasználók számát tekintve, mint a többi fizetős szolgáltatás, amilyenek a hírdetések, csengőhangok, SMS, szórakozás és média.

Forrás: W3C-MWI/Nokia

Áttekintés

Kik vesznek részt a munkában?

19 szponzor

MWI sponsors

Mobile Web Best Practices - Bevált Mobilwebes Gyakorlatok

"MobileOK" cimke

Eszközleíró

Áttekintés

Távlati előnyök

Delphi Navigation Radio Web on refrigerator Web on Urinals

1996-ot éljük újra ...

Web 1996. Mobilweb 2007.
Nagyon Lassú Nagyon Lassú
Interoperabilitás hiánya Interoperabilitás hiánya
Gyermekek védelme Gyermekek védelme
Nem elérhető (nem akadálymentes) Nem elérhető (nem akadálymentes)

...de bizonyos dolgok könnyebbek

Web 1996. Mobilweb 2007.
Kevés felhasználó Sok potenciális felhasználó
Tartalom hiánya Sok potenciális tartalom és fejlesztő
Nincs ipar mögötte Hatalmas ipar

Köszönöm a figyelmet!