Fedlap díszítő képe (billentyűk)

Webes szabványok – világra szóló forradalom

Debrecen, 2006. 10. 03.

Megyaszai Éva, W3C Magyar Iroda

World Wide Web Consortium (W3C)

Photo of TBL
“Használjuk ki minél teljesebben a Webben rejlő lehetőségeket olyan protokollok és útmutatók kidolgozásával, amelyek hosszútávon biztosítják a Web fejlődését”

A W3C nemzetközi szervezet

TA Föld, pontokkal, melyek a központokat és az irodákat jelölik

A W3C-központok (pirossal) és a W3C-irodák (kékkel) elhelyezkedése a Földön

A W3C Magyar Iroda alapítása

Tevékenységeink, szolgáltatásaink

A W3C alapelvei

A W3C-technológiák egymásra épülése

A technológiák egymásraépülése, további információk a http://www.w3.org/Consortium/techstack-desc.html oldalon

W3C-tagok

Több mint 400 tag több mint 28 országból…

A W3C-tagok megoszlása országonként, lásd http://www.w3.org/2004/09/StatImages/membership.html

… és igen széles érdeklődési spektrummal

A W3C-tagok érdeklődési területeinek megoszlása, lásd http://www.w3.org/2004/09/StatImages/categories.html

A W3C tipikus munkamenete

Egy kis beszélgető csoport Bristolban
 1. Egy előtérbe került érdeklődési területen W3C Műhelykonferenciát rendeznek
  • ez kezdete lehet egy szabványosítási vonalnak
  • a tagok tagi állásfoglalást tehetnek, melyek később figyelembe lesznek véve
 2. Ilyen eszmecsere nyomán alakulhat meg egy Munkacsoport, ahol
  • a tagoknak lehetőségük van betekinteni, részt venni a munkában
  • és egyenlő szavazati joggal bírnak az alapszabályzat elfogadásában, vagy elvetésében
 3. A munkacsoportok rendszeresen munkaterveket jelentetnek meg, melyekhez a nyilvánosság észrevételeket, megjegyzéseket fűzhet
 4. Az új technológiákhoz implementációkat gyűjtenek
 5. A tagok áttanulmányozzák a végső javaslatot
 6. Ha ez pozitív eredményű, a W3C megjelenteti az ajánlást

Egy munkacsoport működési sémája

A munkacsoportok működési sémája folyamatábrán

Az ajánláskidolgozás folyamata

Az ajánlás kidolgozásának folyamata folyamatábrán

Egyéb csoportok

A W3C-csoportok és Fejlesztési Területek

Az összes W3C Fejlesztési Területet ábrázoló diagram

Köszönöm a figyelmet!