Tartalom

Bevezetés

Régi, nyugalmas és kiegyensúlyozott korok mérnökei és feltalálói megtehették, hogy forradalmi újításaik nyilvánosságra hozatala után hátradőljenek karosszékükben, és a továbbiakban széles körben alkalmazott találmányok jogdíjaiból éljenek. A fényes jövő előtt álló szerkezet innen egyedül is elboldogul, gondolták, haladjon hát a maga utján. Tim Berners-Lee, a web szülőatyja nem lehetett ilyen biztos a dolgában: az organizmus számos nehezen kiszámítható bizonytalansági tényezőt rejtett magában. Ezeknek két legfőbb forrása a fejlődés fölgyorsulása, illetve a webes társadalom struktúrálatlan, nehezen összefogható szövedéke volt. Ilyen körülmények közt fönnállt annak a veszélye, hogy a fejlesztések átláthatatlanul és követhetetlenül szerteágazó projektekben, egymást figyelmen kívül hagyó fórumokon valósulnak meg, ami végső soron a web gépezetének akadozásához, majd összeomlásához vezetett volna. Tim Berners-Lee, ezért döntött úgy, hogy teremtményét nem hagyja magára, és az innovatív kutatások összehangolásával gondoskodik hosszú távon is kiszámítható működéséről, és állandó tökéletesítéséről. 1994-ben megalapította a World Wide Web Consortiumot, melynek küldetése: hozzásegíteni társadalmunkat ahhoz, hogy kihasználhassuk a Web által nyújtott összes lehetőséget az információs fórumok, a kereskedelem, a kommunikáció és a kollektív tudás terén egyaránt, valamint hogy ezek a lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek.

^

Anyaintézmények és irodák

A World Wide Web Consortium  az egyesült államokbeli MIT Számítógéptudományi Laboratóriuma (MIT LCS), a franciaországi Nemzeti Számítógéptudományi és Irányításelméleti Kutatóintézet (INRIA) és a japán Keio Egyetem által közösen fenntartott nemzetközi ipari konzorcium. Az MIT LCS volt az első anyaintézete, de már az alapítást követő 2. évben (1995-ben) szükségessé vált egy európai, majd a 3. évben (1996-ban) egy ázsiai központ létrehozása, melynek anyaintézetei az INRIA és a Keio.

Az Konzorcium fontos feladatának tekinti, hogy minél több ország  szakmai közönségét bevonja fejlesztésibe, minél többekkel megismertesse tevékenységét. Ezért egyre több országban nyit W3C irodát, hogy minél közelebbi kapcsolatot épthessen ki a különböző intézményekkel, vállalatokkal, s hogy megkönnyítse a különböző nyelveken beszélők pontos információhoz jutását.

Így Európában ma már 8 W3C iroda van: a Benelux államok irodája, az Egyesült Királyság és Írország irodája, a Németország és Ausztria irodája, továbbá Finnországban, Görögországban, Magyrországon, Olaszországban és Svédországban; Ázsiában 3: Hong-Kongban, Izraelben és Koreában; továbbá Ausztráliában és Marokkóban is van W3C iroda.

Európában az uniós tagállamokon kívül először itt, Magyarországon nyitott irodát a Konzorcium.

^

A Magyar Iroda céljai

A W3C technológiák ismertetése, népszerűsítése

A W3C Magyar Iroda egyik fontos feladata és célja az, hogy a magyarországi intézményekkel (egyetemekkel, főiskolákkal, kormányzati szervekkel, civil szervezetekkel) és cégekkel megismertesse a Konzorcium fejlesztéseit (specifikációit, irányelveit, szoftvereit), s folyamatos tájékoztatást adjon róluk.

Ennek kiindulási fóruma a W3C Magyar Iroda honlapja , melyen megtalálhatók és megtalálhatóak lesznek a W3C híreinek fordításai , melyekben  a W3C különböző kutatási területein dolgozó munkacsoportok beszámolnak arról, hogy az ajánláskidolgozásnak melyik fázisában vannak, s ott milyen eredményeket értek el. Ezenkívül ezekből a hírekből értesülhetünk a W3C által szervezett rendezvényekről, eseményekről.

A Magyar Iroda hírlevelére feliratkozók havonta értesítést kapnak arról, mik is voltak az utolsó négy hét legfontosabb W3C hírei, s mik történtek ez alatt idehaza.

A W3C Magyar Iroda honlapján ezenkívül elérhetők lesznek a W3C-dokumentumok lektorált fordításai is. Ehhez a fordítómunkához szeretnénk az egyetemek és a szakma segítségét kérni (emegyasz@w3.org )!

Célunk és feladatunk továbbá olyan rendezvények szervezése, melyeken a magyar érdeklődésnek megfelelő témákban szinvonalas és hasznos előadásokat lehet hallani. Azt szeretnénk, hogy a W3C Magyar Iroda egy szilárd és serkentő szakmai fóruma legyen a magyar webtársadalomnak. Biztosítani szeretnénk mindazon információ elérését, melynek segítségével a jövőben képesek leszünk növelni szerepünket a Web világában, hiszen hazánk mindig is élen járt az informatikai kutatások terén. Ennek egyik elismerő jele az, hogy jövőre Budapesten kerül megrendezésre a World Wide Web 2003 konferencia , a SZTAKI és az International World Wide Web Conference Committee (IW3C2) szervezésében és természetesen, mint mindig, a W3C támogatásával.

A rendezvényekhez kapcsolódóan szeretném megkérni Önöket, hogy a tőlünk kapott mappáikban található értékelő lapot legyenek szivesek a nap folyamán kitölteni. Sokat segítenének nekünk véleményeikkel! Külön szeretném kérni azt, hogy jelöljenek meg olyan témákat, melyekről szivesen hallgatnának majd előadásokat! 

Következő év, 2003 első felére tervezünk egy SVG előadást, Herman Iván, az európai irodák vezetőjének előadásában, aki ma délután a Szemantikus webről fog előadást tartani.

^

A magyar szervezetek bevonása

A W3C Magyar Iroda fontos célja az is, hogy a magyar intézmények, cégek ne csak követői legyenek a World Wide Web Consortiumnak, hanem tevékeny fejlesztői is. Ez a W3C tagsági rendszerébe való bekapcsolódással lehetséges.

A W3C-nek ma már több mint 450 tagja van. Magyarországon és Kelet-Európában  eddig az MTA SZATKI az egyedüli W3C tag. De ma már igencsak elérkezett az ideje annak, hogy ez a kiemelt helyzet megszünjön, hiszen amellett, hogy a W3C tagság nagyon sok előnnyel jár a tag szervezteknek, hazánknak is szüksége van arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a W3C tevékenységébe.

A World Wide Web Consortiumhoz való csatlakozás elonyei:

Tájékoztatás

A szervezetek akkor nyújtják a legjobb teljesítményt, ha könnyen és megbízható forrásból hozzáférhetnek jövojüket meghatározó, élenjáró információkhoz. A mai üzleti világban egyre nélkülözhetetlenebbé válik a szervezetek, cégek számára, hogy kihasználják a Web nyújtotta lehetoségeket. Az országhatároknak egyre kisebb jelentosége van az üzleti partnerekkel való kommunikációban, s ez jórészt a Webnek köszönheto.

A tagok többféle úton is hozzájuthatnak kedvezményes információkhoz:

Arculat

A Web fejlodésére hatást gyakorló, kulcsfontosságú szervezetek legnagyobb része W3C tag, s ezt be is építik marketingstratégiájukba. Az új ajánlások bejelentésekor a webtársadalom tudatában összekapcsolódnak a W3C tagok a régóta várt szabványokkal, s a tagok termékeik terjesztésekor elmondhatják, hogy azok a W3C ajánlásainak megfelelnek.

"A webtársadalomhoz tartoznak mindazok, akik böngésznek vagy információkat helyeznek el a Weben, akiknek a Web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a Weben, ezenkívül az Internet szolgáltatók, valamint azok, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogyan fejlesszék tovább a Webet... A Konzorcium az a semleges közeg, melyben ezek a csoportok megegyezésre juthatnak a szabványokat illetoen. Ezeknek az eroknek a találkozása révén gazdagodik a W3C."

Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója

Bekapcsolódás

A W3C tagok a következo tevékenységek által veszik ki részüket a Web fejlesztésébol:

Befolyás

A W3C-nek több mint 450 tagja van szerte a világon, melyeknek közös szava meghatározza a Web jövojét. A W3C, mint a webtechnológiákban való jártasság forrása, hatékony összeköttetésekkel rendelkezik, és kapcsolatban áll más technikai szabványügyi szervezetekkel, biztosítva ezáltal, hogy az egyes fejlesztések kiegészítsék egymást és hozzájáruljanak a Web egyetemességéhez és kiterjeszthetoségéhez. A W3C tagok a következo módon érvényesíthetik befolyásukat:

Nyereség

Minden W3C tag eldöntheti a várható eredmények fényében, hogy mennyit szeretne befektetni. A W3C tagság egy szervezet számára a következoket jelenti:

Végkövetkeztetés

További információk elérhetok a http://www.w3.org/Consortium/Prospectus/Joining oldalon.

^

Befejezés

A rendezvényekhez kapcsolódóan szeretném megkérni Önöket, hogy a tőlünk kapott mappáikban található értékelő lapot legyenek szivesek a nap folyamán kitölteni. Sokat segítenének nekünk véleményeikkel! Külön szeretném kérni azt, hogy jelöljenek meg olyan témákat, melyekről szivesen hallgatnának majd előadásokat.

Kérdéseikkel, javaslataikkal, észrevételeikkel forduljanak bármikor hozzánk!

Elérhetőségünk:

Megyaszai Éva
MTA SZTAKI W3C Magyar Iroda
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.

Tel: +36 1 279-6204
Fax: +36 1 279-6200
Email: office@w3c.hu
Web: www.w3c.hu

^