Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit a W3C Magyar Iroda hivatalos megnyitóünnepségén. Fontos és költséges nap ez a mai - különös tekintettel a székház vendéglátóipari áraira -, ezért az iroda az MTA SZTAKI szervezetében fog működni, az intézet anyagi támogatásával.

A World Wide Web szerepét, jelentőségét nem szeretném taglalni - megteszik majd mások, és úgy gondolom, hogy aki ide eljött, nagyjából tisztában van vele. A SZTAKI-val kapcsolatban is csak annyit jegyzek meg, hogy az ország legnagyobb informatikai kutatóintézete 200 kutatóval, akik közül mintegy hetvenen tudományos fokozattal rendelkeznek, a többiek pedig szerencsére fiatalok, akik tudományos fokozatot fognak szerezni a jövőben. Mivel a WEB az informatika egyik fontos területe, az intézetben egy rendkívül nívós osztály foglalkozik magas színvonalon evvel a témával.

Hogyan kerültünk egymással kapcsolatba? A W3C konzorciumot az MIT kezdeményezésére 1994-ben alapították, az első európai partner a francia INRIA volt, testvérintézményünk az ERCIM-ben (European Research Consortium for Informatics and Mathematics). A SZTAKI 1998 óta tagja a konzorciumnak, amelynek ma már több mint 500 tagja van, és mintegy 60 teljes munkaidős munkatársa különböző országokban. Az európai munkacsoport jövő év elejétől szervezetileg az INRIA-tól az ERCIM-hez kerül át. Több európai országban az ERCIM-testvérintézetek tartják fenn a helyi ERCIM-irodákat, és ezen gondolatmenet mentén hoztuk létre a SZTAKI szervezetében a Magyar Irodát.

Maga a W3C konzorcium fejlesztéssel, specifikációk és kvázi szabványok készítésével foglalkozik, és a miénkhez hasonló irodák legfőbb célja az, hogy az új eredmények minél szélesebb szakmai körhöz eljussanak, illetve a szakma művelői bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Az információkért cserébe a konzorciumhoz csatlakozók szerény tagdíjat fizetnek, ami még sokáig nem lesz elég az Iroda önfenntartására (különös tekintettel a székház vendéglátóipari áraira), ezért is van szükség a SZTAKI informatikai kultúrmisszionáriusi hátterére.

Remélem, hogy a mai program sok érdekes információt fog tartalmazni, kívánok mindenkinek eredményes napot és friss szendvicseket!