Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium nevében köszöntöm Önöket a World Wide Web Consortium magyarországi irodájának megnyitása alkalmából.

Az eredetileg heterogén információ-elosztó közegnek szánt World Wide Web technológia alig tizenkét éves fennállása óta gyökeresen átalakította az informatikát. A fejlődés az egyszerű, szöveges oldalaktól mára elvezetett az interaktív, multimédiás tartalomhoz, amelyet a világ bármely részéről, szinte bármilyen eszköz segítségével elérhetünk, legyen az mobiltelefon vagy speciálisan kiegészített televízió. Ha igazuk lesz napjaink technikai látnokainak, rövid időn belül az Internet életünk mindennapos és elidegeníthetetlen részévé válik - ezen fogjuk intézni hivatalos ügyeinket, szervezzük meg szabadidőnket, lépünk kapcsolatba hasonló érdeklődésű emberekkel, bármelyik kontinensen éljenek is. Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom: az Internet révén kialakult információs társadalom korunk legjelentősebb szociális fejleménye, olyan új kommunikációs közeget teremtve ezzel, melynek hatásait és lehetőségeit még most sem tudjuk teljes mélységében átlátni és megérteni.

Magyarország eddig is jelentős lépéseket tett, hogy az információs technológia terén felzárkózzon és tartsa a fejlődést a nyugati országokkal. Az 1986. óta működő Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program az oktatási és kutatási intézmények hálózatba kapcsolását tűzte ki célul - ezen program keretében a kezdetben 100 felhasználót lefedő X.25 hálózat mára több mint 400 intézmény 400,000 munkatársát összekapcsoló IP-alapú hálózattá vált, mely a HBONE optikai gerinchálózatra épül. Ebben a tevékenységben az MTA és az MTA SZTAKI kiemelt szerepet játszott és tölt be ma is.

Azzal, hogy a jelenlegi kormány felállította az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, elkötelezte magát az információs társadalom kiszélesítése és fejlesztése mellett. A XXI. században egy ország gazdasági és regionális jelentősége nagyban függ attól, mennyire képes integrálódni a világ tudományos és üzleti tevékenységeibe és az azokban bekövetkező változásokhoz milyen gyorsan tud alkalmazkodni. Mindez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországnak aktív részesévé kell válnia a nemzetközi információ-áramlásnak, melyhez nemcsak a szükséges technikai hátteret kell megteremtenie, hanem polgárait is meg kell ismertetnie az új technológia használatával. A Minisztérium intézkedések sorát fogja hozni annak érdekében, hogy biztosítsa azokat az infrastrukturális feltételeket, melyek segítségével ebben az új világrendben nemzetünk a lehető legjobban tudja érvényesíteni legjelentősebb vagyonát: tehetséges és szorgalmas polgárainak tudását és igyekvését.

Ezen célkitűzések megvalósítását nagyban segíteni fogja a World Wide Web Consortium Magyar Irodájának jelenléte. A W3C kétségtelenül vezető szerepet játszik a jövő információs technológiáinak kialakításában - ki ne ismerné az XML, HTML, HTTP ajánlásokat, melyeket ma már széles körben alkalmaznak; vagy a WSDL, XSL, SOAP technlógiákat, melyek jelentőségét majd az elkövetkező évek mutatják meg. A Magyar Iroda megnyitásával a magyar intézmények és vállalatok nemcsak első kézből juthatnak hozzá a kialakulóban levő szabványokhoz, de tevékenyen részt is vehetnek azok megalkotásában. Ugyanakkor remélem, hogy az Iroda jelenléte hozzájárul majd a Minisztérium azon törekvéséhez, hogy a nemzetközi szabványok ismertté és elfogadottá váljanak hazánkban is, javítva ezáltal a kis- és középvállalatok versenyképességét a nemzetközi piacokon.