NB A tudományos kutatási adatok nem tartoznak a felülvizsgált PSI Direktíva hatókörébe, azonban maga a téma ahhoz szorosan kapcsolódik és számos hasonló kérdést vet fel, így része jelen jó gyakorlat gyűjteménynek.

Célok

A nyílt tudomány hatalmas és összetett terület, ahol a kutatási tevékenység egyik fő fogyasztója az állami szektor. Sok esetben az állami szektor nem kap naprakész és pontos információt a folyamatban lévő kutatásokról kereskedelmi érdekek vagy a rosszul működő gyakorlat miatt. Egy nemzeti kutatásértékelési platform előnye, hogy a tudományos eredményeket megtalálhatóvá és mérhetővé teszi, ezáltal hatással van az adott ország gazdaságára, oktatására, valamint az innovációra.

Kihívás

A nyílt tudomány hatalmas és összetett terület, amely egyre ismertebbé és fontosabbá válik. Bizonyos pontokon fedi a PSI adatokat, mivel a tudományos eredményeket és statisztikákat szintén használja az állami szektor stratégiai döntésekhez, értékeléseknél, az oktatásban és a kutatáskezelésben. Sok esetben az állami szektor nem kap naprakész és pontos információt a folyamatban lévő kutatásokról kereskedelmi érdekek vagy a rosszul működő gyakorlat miatt. Jelenleg a kutatási eredmények gyűjtése meglehetősen töredezett, bizonyos tárgykörök nemzetközi hálózattal rendelkeznek, míg mások mindenféle országos aggregátor nélkül maradnak (elsősorban a bölcsészettudományok terén). Ez a fajta információhiány olyan helyzethez vezethet, hogy sem mikro-, sem makro-szinten nincs pontos rálátásunk az országos kutatási eredményekre.

Megoldás

Az "Amszterdami Felhívás a Nyílt Tudományra" (Amsterdam Call for Action on Open Science) dokumentum révén e kérdések nyilvánossá váltak és jelentős erőforrás irányul új megoldások keresésére és értékelésére. Mostanra már számos ország ír elő nyílt hozzáférésű feltöltést (mandátum), hogy biztosítsa a kutatási tevékenység láthatóságát nemzeti szinten. Ez lehetővé teszi és ösztönzi a kutatókat munkájukról minél több információ közzétételére. Következő lépésként nemzeti kutatáskövető platformok épülhetnek a kutatási adatok gyűjtése és rendszerezése céljából, amely különböző szinteken történhet:

  • Kutatási eredmények és publikációk nyilvántartási adatainak megosztása
  • Teljes szövegű publikációk megosztása
  • Platform biztosítása kutatási kísérletek könnyen kezelhető archiválására és megosztására

Miért ez a jó gyakorlat?

A kutatási információk gyűjtése átfogó együttműködést és infrastruktúrát igényel. Mint az összegyűjtött információk egyik fő felhasználója, az állami szektor ezt képes hatékonyan előmozdítani. Az előnyök az egész országot érintik, mivel az innováció és a kutatás egyaránt fontosak a gazdasági növekedéshez. A tudományos eredmények megtalálhatóvá és mérhetővé válnak, ez segíti a kutatókat az együttműködésben és fejlődésben, ahogyan a támogatókat is hogy statisztikákat és átfogó képet kapjanak a kutatásról. A validált tudománymetrikai adatok szintén használhatók egyéni értékeléseknél, például ösztöndíjak vagy fokozatok odaítélésénél.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Egy állami szektor intézménynek vagy dedikált szervezetnek fel kell vállalnia e folyamat irányító szerepét. Törvényes háttér is szükséges e folyamat néhány eleme tekintetében: küldetésnyilatkozat, nyílt hozzáférést előíró rendelkezések, az adatok közzétevőjével kapcsolatban szerzői jogi kérdések megoldása, az adatszolgáltatás szabályozása. Létrehozandó egy (szoftver-hardver) platform is központi és elosztott elemekkel. Az informatikai elvárások nagymértékben eltérhetnek a vállalt feladatok alapján. Bizonyos kutatási kísérletek folyamatos archiválása nagymértékű tárolási helyet és számítási teljesítményt igényel. Emellett szükséges a kutatók képzése, hogy megértsék miért és hogyan kell kutatásaikat nyílttá tenni.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Svédország Swepub Peter Krantz
Magyarország MTMT András Micsik, SZTAKI
Finnország JUULI, Etsin
Hollandia Narcis

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

András Micsik, MTA SZTAKI

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.