Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Nyílt Adatos Üzleti Modell és Érték Diszciplínák

Ez a verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/odbm-20160725/
Legfrissebb verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/odbm/
Előző verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/odbm-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Nyílt Adatos Üzleti Modell és Érték Diszciplínák Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi.


Célok

A nyílt adatok jelentős gazdasági és társadalmi értéket hordoznak az adataikat megosztó kormányzaton valamint annak szervezetein kívül is. A nyílt adatok egyre növekvő elérhetősége révén teremtett gazdasági lehetőségekre válaszul, egy üzleti modellre van szüksége minden nyílt adatokkal foglalkozó szervezetnek. Ez írja majd le, hogyan keletkezik érték a döntések és azok következményei révén.

Kihívás

Jelenleg is számos nyílt adattal foglalkozó szervezet, leginkább a midstream (pl. platform-fejlesztők) és downstream (pl. adatelemzők, kutatók, stb.) szinten, küzd annak megértésével, hogyan tudnak bevételt generálni és fennmaradni azon változásokhoz alkalmazkodva, melyeket a nyílt adatok és a nagy adat (Big Data) mindenhol tapasztalható növekedése hozott. Ezenfelül a nyílt adattal foglalkozó szervezeteknek nehézséget okoz a különböző üzleti modellek megkülönböztetése, valamint annak megértése, hogy saját szervezeti céljaik szempontjából melyik model a legmegfelelőbb.

Megoldás

A nyílt adat értékének kihasználása, előnyeinek maximalizálása, valamint innovatív termékek és szolgáltatások létrehozásának elősegítése érdekében a nyílt adattal foglalkozó szervezetek számára szükségszerű egy üzleti modell létrehozása és gyakorlatba ültetése még tevékenységük megkezdése előtt. Ez elvárt annak érdekében, hogy biztosítani tudják, a termékek és szolgáltatások létrehozzák a kívánt értéket, megfelelnek az ügyfelek/felhasználók igényeinek és megfelelő bevételt generálnak. A 6-értékes Nyílt Adat Üzleti Modell Keretrendszer (6-Values Open Data Business Model Framework) lehetővé teszi, hogy a vezetők egy hatékony és hatásos üzleti modell minden szempontját figyelembe vegyék és megértsék a különböző szempontok egymásra gyakorolt hatását.

Miért ez a jó gyakorlat?

Egyfelől, számos nyílt adattal foglalkozó szervezet, elsősorban upstream (a nyílt adatot létrehozó szervezetek) szinten, sikeresen megtervezte, kifejlesztette és implementálta saját üzleti modelljét, azonban szükséges megérteniük a "keresleti oldalt" (a mid- és downstream szervezeteket) annak érdekében, hogy jobban kiszolgálhassák őket. Másfelől, a mid- és downstream szervezeteknek nehézséget okoz egy olyan üzleti modell kifejlesztése, mely őket segíti ezen kereslet jobb megértésében. Ez a jó gyakorlat minden típusú szervezetnek segít legyőzni egy olyan üzleti modell fejlesztéséhez kapcsolódó nehézségeket, amely azonosítani tudja a nyílt adatok terület történéseit, valamint azon tennivalókat, amelyek mind a keresleti mind a kínálati oldal támogatásához és ellátásához kellenek. Ezenfelül, egy hatékony és sikeres üzleti modell kifejlesztése és bevezetése az ügyfél/felhasználói elégedettséghez, innovatív termékek és szolgáltatások megjelenéséhez, növekvő bevételhez és a szervezet fennmaradásához vezet, végső soron pedig a nyílt adatok gazdasági értékének maximalizálását is magával hozza.

Hogyan implementáljuk ezt a jó gyakorlatot?

Annak érdekében, hogy ezt a jó gyakorlatot képes legyen megvalósítani, egy szervezetnek az alábbi lépéseket kell megtennie:

  • Hozzunk létre egy csapatot a megfelelő szaktudással (lehetőleg mind a nyílt adatokhoz, mind az üzletfejlesztéshez értő emberekkel).
  • Türelem és elszántság a piac, a már létező nyílt adat termékek és szolgáltatások, a lehetséges partnerek és a meglévő versenytársak keresése és megismerése során.
  • Piaci niche meghatározása.
  • A nyílt adat érték diszciplínák azonosítása az üzleti modell fejlesztése előtt.

A nyílt adat érték diszciplínák segítik a szervezeteket abban, hogy ügyfeleik részére kiemelkedő értéktöbbletet teremthessenek. A termékeknek és szolgáltatásoknak egy vagy több érték diszciplínának meg kell felelniük. A nyílt adatok tekintetében négy érték diszciplínáról beszélünk:

  1. Hasznosság - az értékajánlatot egy vagy más szempontból közvetlenül az ügyfél igényekhez igazítja.
  2. Folyamatok javítása - az értékajánlatot az ügyfél igényeknek megfelelően módosítja, elsősorban a folyamatok jobbítását célozva.
  3. Végrehajtás - az értékajánlatot a jobb teljesítmény eléréséhez igazítja.
  4. Ügyfélhűség - az értékajánlatot az ügyfélhűség megszerzését/-tartását célozva módosítja.

További irodalom

Emerging Business Models for the Open Data Industry: Characterization and Analysis (PDF); Fatemeh Ahmadi Zeleti, Adegboyega Ojo, Edward Curry; 2014, INSIGHT Centre for Data Analytics

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Írország The Marine Institute
USA Open Data Impact Map

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Fatemeh Ahmadi-Zeleti, Insight Centre for Data Analytics, NUI Galway, Ireland.

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 07:01:55 phila Exp $