Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Holisztikus Metrikák

Ez a verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hm-20160725/
Legfrissebb verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hm/
Előző verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hm-20160721/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Holisztikus Metrikák by Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi.


Célok

A közadatok költségeit a hozzáadott érték tekintetében kell megbecsülni, figyelembe véve a nagyfokú eltérések hatásait, és nem csupán a közzétevő intézmény szintjén. Ez a jó gyakorlat tisztázza miért ez a jó gyakorlat, valamint azt, mik lehetnek az akadályok és megközelítések, hogy valóban alkalmazni lehessen ezt a jó gyakorlatot.

Kihívás

Az adatok és információk rendelkezések, elvek, jó gyakorlatok és ajánlások szerinti közzétételének általában pozitív hatása van. Azonban olyan esetekben, amikor a közzétevő jelentős bevételre tehet szert az adott adat eladásával, a bevételkiesés nehezen tagadható tény, és ez hozzájárulhat az adat vagy információ közzétételét meghiúsító döntéshez. Ezért igen kifinomult becslésre van szükség, amely megfelelően igazolja egy szinten azt, hogy mennyi a bevételkiesés összevetve az általánosan elnyert előnyökkel.

Megoldás

Többféle metrika magasabb szinten történő alkalmazása gyakran mutatja meg a jelentős előnyöket a teljes szervezet számára, mint például a megnövekedett általános hatékonyság, jobb minőségű szolgáltatások és nagyobb átláthatóság.

Miért ez a jó gyakorlat?

Általában, az intézkedések előnyeinek helyi szinten való felmérése mikro-optimalizáláshoz és elmulasztott lehetőségekhez vezet nagyobb kontextusban. Ez nem csak hátrányos egy, az adatok és információk nyílttá tételére irányuló döntés esetén, hanem adminisztrációs maradvány is azokból az időkből, amikor a holisztikus metrikák még megvalósíthatatlanok voltak a nem-létező integrált információs rendszerek miatt, melyek gyors és átfogó képet adhatnak a törvényalkotásról.

Hogyan implementáljuk ezt a jó gyakorlatot?

A közigazgatási értékvizsgálat tényleges megvalósítását nagy mértékben befolyásolja a közigazgatás szervezeti felépítése. Ha a nyílt adat stratégiát állami szinten valósítják meg, akkor nagy az esélye annak, hogy a hatásvizsgálat szintén ezen a szinten készül el.

Hogy lehetővé tegyük az erőfeszítések és értékek vizsgálatának helyi szintről magasabb szintre történő átmenetét, a célközpontú vezetés technikáit és módszertanait, az alapos adatelemzést dashboardok, adatbányászat és prediktív modellezés révén, mint a tényekkel alátámasztott kormányzás eszközeit, használhatjuk.

A tényleges megvalósítás ezen túl még függ attól a szinttől is, amelyen a PSI direktívát alkalmazzák. Miközben minden EU tagállammal szemben elvárás, hogy az EU irányelveket nemzeti törvénykezésükben is alkalmazzák, néhány tagállam ezt a kötelezettséget a régiókra (leginkább NUTS-2 szint) tolják át, amely további nehézségeket teremt az adat- és információ-közzététel költségeinek és hatásainak holisztikus metrikái összeállításakor. Valószínű, hogy számos önálló minisztérium vagy alminisztérium nem látja a megemelkedett költségek közvetlen előnyét az adott minisztériumra, de magasabb szinten az előnyök nyilvánvalóak és mérhetők.

További irodalom

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Ausztria Wirkungsorientierte Steuerung ABTEILUNG III/9: WIRKUNGSCONTROLLINGSTELLE DES BUNDES, VERWALTUNGSINNOVATION.
Egyesült Királyság Performance UK
Finnország Government´s analysis, assessment and research activities Prime Ministeŕs Office Finland
Olaszország Impact of open data measured by indicators (in progress) Giorgia Lodi

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Szerkesztő: Johann Höchtl, Danube University, Krems
Közreműködők: Anne Kauhanen-Simanainen, Ministry of Finance, Finland, Giorgia Lodi, AgID, Italy

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 06:55:11 phila Exp $