Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Magasszintű támogatás

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hls-20160725/
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hls/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/hls-20160713/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI jó gyakorlat: Magasszintű támogatás by Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi.


Célok

A nyílt adatokra irányuló tevékenységet vezető tisztségviselőknek kell támogatniuk.

Kihívás

Minden nyílt adatra irányuló tevékenységet magas szinten kell támogatni, hogy az valóban hatékony legyen, emellett biztosítsa a forrásokat és aktualizálja a prioritásokat. Ha ezt jól csinálják, a támogató maga is szószólója e tevékenységnek.

Megoldás

A nyílt adatokra irányuló tevékenységet vezető tisztségviselőknek kell támogatniuk.

Miért ez a jó gyakorlat?

Az állami szektor intézményeiben a magasszintű támogatás, például a miniszteri szintű támogatás, megszerzésének bevett procedúrája van. Azonban a támogatás gyakran csak egy adott dokumentumban egy magasrangú köztisztviselő által írott bevezető révén válik ismertté. Az írásban adott támogatás más formában (pl. sajtóközlemény, szervezeten belüli e-mail, közösségi média, weboldal, stb.) szintén előnyös lehet a nyílt adatos tevékenység előmozdításában.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

A nyílt adatos tevékenység magasszintű támogatásának megszerzése érdekében:

  • tudjuk, kinek a támogatása szükséges leginkább. Milyen széleskörű maga a tevékenység? Ki a fő célközönség? Például a nemzeti kormányzati stratégiák tipikusan miniszteri, legjobb esetben kormányfői, támogatást kapjanak. Amikor IT-szakértőket kívánunk elérni, egy kormányzati/minisztériumi informatikai igazgató/vezető támogatásának megszerzése megfelelőbb.
  • Törekedjünk az egyszerű és egyértelmű üzenetre a támogató részéről. Legjobb, ha egy vázlatos dokumentumot küldünk a támogatónak előzetes átnézésre.
  • Gondoljuk át, hogyan érhetjük el a támogatót. E-mailen keresztül is sikerül, vagy szükségünk van néhány találkozóra alacsonyabb beosztású hivatalnokokkal, hogy meggyőzzük őt a támogatás szükségességéről?
  • Kérjünk engedélyt, hogy hivatkozhassunk rá különböző médiákban. Valószínű, hogy ehhez kommunikációs szakértőivel kell együttműködnünk.
  • Legyen az adott nyílt adatos tevékenységet támogató magasszintű vezető neve látható. Akár egy tőle származó idézetet is megjelentethetünk sajtóközleményben, szervezeti e-mailben, a közösségi médiában, weboldalon, stb.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ezt a jó gyakorlatot már megvalósították:

  • Flandriában, 2011 óta a Nyílt Adatok és Megosztott Szolgáltatások (Open Data and Shared Services) az eKormányzati stratégia központi eleme. A Nyílt Adat Programot az hívta életre, hogy felismerték, egy jól működő, átlátható és demokratikus társadalomban az állampolgároknak és vállalkozásoknak hozzá kell tudni férniük a kormányzati adatokhoz és információkhoz, valamint ezen információkat ingyenesen és minimális korlátozás mellett tudniuk kell megosztaniuk és újból felhasználniuk. A kormány egy felülről lefelé építkező megközelítés mellett döntött a nyílt adat stratégia megvalósítása során. Emellett egy előzetes összefoglalót (concept note) állítottak össze, melyet minden miniszter aláírt.
  • Németországban, a sikeres nyílt kormányzás széleskörű politikai elkötelezettséget igényel a kormányzat minden szintjén a törvényhozás és államigazgatás szükséges kultúrális átalakítása valamint különböző szintjeinek fontossága miatt. Különösen fontos e projekthez egy erős védnök és további magasszintű támogatók megtalálása, akik azonosulnak a nyílt kormányzás fejlesztésére irányuló törekvéssel.
Ország Megvalósítás Kapcsolat
Belgium The Flemish Open Data Program noel.vanherreweghe@bz.vlaanderen.be
Németország Open Government Data Germany (EN, short version) jens.klessmann@fokus.fraunhofer.de

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Noël van Herreweghe, Program Manager Open Data – Government of Flanders in Belgium

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 06:53:38 phila Exp $