Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlatok: Nyújtsunk visszajelzési csatornákat a meglévő állami adatok minőségének javításához

2016. július 25.

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ef-20160725/
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ef/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ef-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Nyújtsunk visszajelzési csatornákat a meglévő állami adatok minőségének javításához Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons 4.0 Nevezd meg! Nemzetközi.


Célok

Ezen jó gyakorlat célja, hogy növelje a közigazgatási adatok minőségét azáltal, hogy lehetőséget adunk a felhasználóknak a már publikált adatokban található hibákkal, inkonzisztens vagy hiányos adatokkal kapcsolatos visszajelzések beküldésére. Ez igazodik az Európai Bizottság 2014/C 240/01 közleményének 3.2 paragrafusával, mely a következőket írja:

A közszférából származó adatok felhasználásának megkönnyítése, ugyanakkor az adatkészletek értékének a további felhasználás szempontjából való jelentős növelése érdekében javasolt az adatkészleteket: [...] a további felhasználóktól (nyilvános konzultációk, hozzászólások lehetővé tétele, blogok, automatikus hibabejelentés stb. révén) rendszeresen érkező visszajelzések alapján kiigazítani a megfelelő minőség fenntartása és a nyilvánosság bevonásának előmozdítása érdekében.

Kihívás

A közigazgatási adathalmazok újrafelhasználói gyakran helyi másolatokat hoznak létre az adatokból, és lokálisan gondozzák azokat (például kijavítják vagy kipótolják a bennük szereplő adatokat). Ez a megközelítés nem optimális, mivel egyrészről párhuzamos munkavégzéshez vezet és csökkenti a megosztás és újrafelhasználás esélyét, másrészt az adatközzétevők szeretnek tájékozódni a felhasználói igényekről és az adatok nyílttá tevésének előnyeiről. Ennélfogva, az adatokat publikáló intézménynek célszerű feltennie a következő kérdéseket:

  • Ki használja az adatainkat? Kielégítik az adatok a felhasználók igényeit?
  • Milyenek a felhasználók tapasztalatai?
  • Mi az adataink valódi értéke?
  • Növelhetjük-e a bevételünket azzal, ha jobb szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleinknek?

Megoldás

Az illetékes közigazgatási szerveknek visszajelzésre alkalmas mechanizmusokat kell kínálniuk, melynek segítségével az érdekelt felek azonosítani, és ahol lehetséges, korrigálni tudják a hibákat. Egy lehetséges megoldás erre egy elosztott verziókezelő, például a GitHub használata, amely gyakran alkalmazott megoldás a nyílt forráskodú szoftverek esetén. Egy másik alternatíva egyszerű visszajelzési lehetőségek, például hozzászólás mezők, fórumok, stb. bevezetése. Az állami szerveknek célszerű aktívan bátorítani az érdekelt feleket, újrafelhasználókat ezen mechanizmusok használatára.

Miért ez a jó gyakorlat?

Minden felhasználó, legyen akár az adatokat létrehozó szervezet tagja, vagy külső újrafelhasználó, szeretné, hogy az adatok pontosak legyenek. Ezt nehéz elérni, sok időt és erőfeszítést igényel - vagyis drága. Ha nyújtunk olyan mechanizmusokat, melyek segítségével a felhasználói közösség képes az adatok korrigálására, a költségek megoszlanak. Habár maguk az adatok lehetséges, hogy nem a közösség által jönnek létre, azok felügyelete viszont általuk történik, és ez mindenki, beleértve a közzétevő számára is hasznos.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

A közzétevőknek eszközökre van szüksége, hogy visszajelzéseket tudjanak gyűjteni. Az olyan innovatív módszerek, mint a crowdsourcing lehetővé teszik az adatgyűjtést és a meglévő közigazgatási adatforrások minőségének javítását. A problémakövető és hibajelentő platformok használata gyakori a nyílt forráskódú szoftverprojektekben is, ezek az eszközök jól használhatóak az adathalmazokkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére is.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Lengyelország Implementation of the revised re-use Directive in Poland, Open Data Portal Jacek Wolszczak, Ministry of Administration and Digitisation, Poland
Skócia ALISS service Peter Winstanley, Scottish Government, UK
EU FP7 ENGAGE project: feedback mechanisms based on Web 2.0 Charalampos Alexopoulos, University of the Aegean, GR
Csehország Fórum pro otevřená data Michal Tošovský

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Valentina Janev, Institut Mihajlo Pupin .

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.